Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

,,Zainstaluj się – zawody techniczne.…?”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: ",,Zainstaluj się – zawody techniczne.…?”"— Zapis prezentacji:

1 ,,Zainstaluj się – zawody techniczne.…?”
…nie pytaj, co Szkoła może zrobić dla Ciebie?, ale …. Co Ty możesz zrobić dla Szkoły?.... Karol Pająk psycholog I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa dla Pracowników Ochrony Zdrowia

2 ,,Zainstaluj się – zawody techniczne…?”
PODSTAWOWE POJĘCIA Kariera - ??? Doradztwo zawodowe(PROCES) – proces pomagania uczniom w osiągnięciu lepszego rozumienia siebie samego w odniesieniu do wybieranego rodzaju pracy, wyboru zawodu, zatrudnienia, dostosowania zawodowego.(role zawodowe, kariera jako styl życia, osobowość zawodowa) Zawodoznawstwo(WIEDZA): - wewnętrzna wiedza życiowa o tym kim się jest, kim się chce być lub kim można być i jak to osiągnąć! Pośrednictwo pracy(ROLA ZAWODOWA) – czynność mająca na celu skojarzenie poszukującego pracy z pracodawcą.(aktywne-kierowanie na szkolenia, pasywne-rejestrowanie „Poradnictwo Kariery dla każdego ucznia" Publiczne Gimnazjum nr 6

3 ,,Zainstaluj się – zawody techniczne…”
RÓŻNICE MIĘDZYPŁCIOWE Świat rzeczy – Świat ludzi „Poradnictwo Kariery dla każdego ucznia" Publiczne Gimnazjum nr 6

4 SAMOPOZNANIE/obraz siebie
,,Zainstaluj się – zawody techniczne…” SAMOPOZNANIE/obraz siebie „Poradnictwo Kariery dla każdego ucznia" Publiczne Gimnazjum nr 6

5 ,,Doradztwo Kariery – zawody techniczne…”
      “A ship is safe in harbor, but that's not what ships are for.” ,,Statek w porcie jest bezpieczny, ale to nie jest to do czego statki są przeznaczone” TEORIE ROZWOJU ZAWODOWEGO Ginzberg: FANTAZJA (DO 11 roku życia- orientacja na grę) PRÓBA ( 11-17rż - wartość pracy, zdolności,) REALIZM ( powyżej 17rż – krystalizacja wzorów) Anna Roe: Zawody zorientowane na ludzi( usługi, biznes, kierowanie ludźmi, kultura, sztuka i reklama, Zawody niezorientowane na ludzi: zawody techniczne-produkcja, remonty, transport; na wolnym powietrzu, nauka; Holland Dane –obliczanie, porównywanie, analizowanie Ludzie – pomaganie, negocjowanie, nadzorowanie, Rzeczy – operowanie, ustawianie, kontrolowanie, „Poradnictwo Kariery dla każdego ucznia" Publiczne Gimnazjum nr 6

6 ,,Zainstaluj się – zawody techniczne…”
RÓŻNORODNOŚĆ RYNKU PRACY 2311 [02]Technik analityk3311 [04]Technik budownictwa4311 [05]Technik budownictwa okrętowego5311 [06]Technik dróg i mostów kolejowych6311 [07]Technik elektronik7311 [08]Technik elektryk8311 [09]Technik garbarz9311 [10]Technik geodeta10311 [11]Technik geofizyk11311 [12]Technik geolog12311 [13]Technik górnictwa odkrywkowego13311 [14]Technik górnictwa otworowego14311 [15]Technik górnictwa podziemnego15311 [16]Technik hutnik16311 [17]Technik hydrolog17311 [18]Technik instrumentów muzycznych — w zakresie instrumentów smyczkowychTechnik instrumentów muzycznych — w zakresie fortepianów i pianin18311 [19]Technik inżynierii środowiska i melioracji19311 [20]Technik mechanik20311 [22]Technik mechanizacji rolnictwa21311 [23]Technik meteorolog22311 [24]Technik ochrony środowiska23311 [25]Technik obuwnik24311 [26]Technik odlewnik25311 [27]Technik papiernictwa26311 [28]Technik poligraf27311 [30]Technik technologii ceramicznej28311 [31]Technik technologii chemicznej29311 [32]Technik technologii drewna30311 [33]Technik technologii szkła31311 [34]Technik technologii odzieży32311 [35]Technik technologii wyrobów skórzanych33311 [37]Technik telekomunikacji34311 [38]Technik transportu kolejowego35311 [39]Technik urządzeń sanitarnych36311 [40]Technik wiertnik37311 [41]Technik włókiennik38311 [42]Technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych39311 [45]Technik drogownictwa40311 [46]Technik automatyk sterowania ruchem kolejowym41311 [47]Technik elektroenergetyk transportu szynowego42311 [49]Technik budownictwa wodnego43311 [50]Technik mechatronik44311 [51]Technik cyfrowych procesów graficznych45311 [52]Technik pojazdów samochodowych46312 [01]Technik informatyk47312 [02]Technik teleinformatyk48313 [01]Fototechnik49313 [04]Technik urządzeń audiowizualnych50313 [05]Fotograf51313 [06]Asystent operatora dźwięku52313 [07]Technik organizacji produkcji filmowej i telewizyjnej53314 [01]Technik nawigator morski54314 [02]Technik żeglugi śródlądowej55314 [03]Technik mechanik okrętowy56314 [04]Technik rybołówstwa morskiego57314 [05]Technik mechanik lotniczy58314 [06]Technik awionik59315 [01]Technik bezpieczeństwa i higieny pracy60315 [02]Technik pożarnictwa61321 [01]Technik hodowca koni62321 [02]Technik leśnik63321 [03]Technik ogrodnik64321 [04]Technik pszczelarz65321 [05]Technik rolnik66321 [06]Technik rybactwa śródlądowego67321 [07]Technik architektury krajobrazu68321 [09]Technik technologii żywności69321 [10]Technik żywienia i gospodarstwa domowego70321 [12]Technik przetwórstwa mleczarskiego71322 [01]Asystentka stomatologiczna72322 [03]Higienistka stomatologiczna73322 [05]Ortoptystka74322 [06]Ratownik medyczny75322 [09]Technik dentystyczny76322 [10]Technik farmaceutyczny77322 [12]Technik masażysta78322 [13]Technik obsługi hotelowej „Poradnictwo Kariery dla każdego ucznia" Publiczne Gimnazjum nr 6

7 „Poradnictwo Kariery dla każdego ucznia" Publiczne Gimnazjum nr 6
,,Doradztwo Kariery – zawody techniczne…” WZORY KARIERY ZAWODOWEJ Kariera stabilna Kariera konwencjonala Kariera niestababilna Kariera wielokrotnych prób Kariera gospodyni domowej Kariera konwencjonalna Kariera stabilnej pracy Kariera dwutorowa Kariera przerywana „Poradnictwo Kariery dla każdego ucznia" Publiczne Gimnazjum nr 6

8 ,,Doradztwo Kariery – zawody techniczne…”
„Poradnictwo Kariery dla każdego ucznia" Publiczne Gimnazjum nr 6

9 „Poradnictwo Kariery dla każdego ucznia" Publiczne Gimnazjum nr 6
,,Zainstaluj się – zawody techniczne…” „Poradnictwo Kariery dla każdego ucznia" Publiczne Gimnazjum nr 6

10 ,,Zainstaluj się – zawody techniczne…”
„Poradnictwo Kariery dla każdego ucznia" Publiczne Gimnazjum nr 6

11 Etapy tworzenia Indywidualnego Planu Działania
,,Doradztwo Kariery – zawody techniczne…” Etapy tworzenia Indywidualnego Planu Działania 1. „Analiza potrzeb klienta” (1 godz.) 2. „Rynek pracy i warsztat edukacyjny” (do 4 godz.), 3. „Warsztat samopoznania” (do 4 godz.), 4. „Indywidualna ocena zawodowa” (1 godz.), 5. „Przygotowanie Indywidualnego Planu Dzia∏ania” (sesja indywidualna– 1 godz.). „Poradnictwo Kariery dla każdego ucznia" Publiczne Gimnazjum nr 6

12 „Poradnictwo Kariery dla każdego ucznia" Publiczne Gimnazjum nr 6
,,Doradztwo Kariery – zawody techniczne…” KORZYŚCI PLANOWANIA ROZWOJU ZAWODOWEGO większa skuteczność dzięki kierunkowym i usystematyzowanym działaniom większa konkurencyjność na rynku pracy efektywne kształtowanie swojego życia zawodowego a nie zdawanie się na przypadek przezwyciężenie lęku, bezradności i bierności związanego z trudną sytuacją na rynku pracy „Poradnictwo Kariery dla każdego ucznia" Publiczne Gimnazjum nr 6

13 ,,Doradztwo Kariery – zawody techniczne…”
Nic nie jest w stanie zastąpić ciepła rodzinnego i bliskości drugiej osoby. Kariera jest przy tym niczym :) Nic nie robić i zarabiać dużo pieniędzy - idealna kariera. Kariera jest koniem, który bez jeźdźca zjawia się przed bramą wieczności. Jeżeli nie wiesz dokąd płynąć żadem wiatr nie będzie dla Ciebie dobry. „Poradnictwo Kariery dla każdego ucznia" Publiczne Gimnazjum nr 6

14 ,,Doradztwo Kariery – zawody techniczne…”
Życzę pracowitych lekcji w szkole dla dobrej decyzji o swojej przyszłości.  Dziękuję za uwagę. „Poradnictwo Kariery dla każdego ucznia" Publiczne Gimnazjum nr 6


Pobierz ppt ",,Zainstaluj się – zawody techniczne.…?”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google