Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Godz. 9.00- 10.00- historia, WOS; dyslektycy do godz. 10.20. Godz. 10.45- 12.15- język polski; dyslektycy do godz. 13.00.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Godz. 9.00- 10.00- historia, WOS; dyslektycy do godz. 10.20. Godz. 10.45- 12.15- język polski; dyslektycy do godz. 13.00."— Zapis prezentacji:

1

2 Godz. 9.00- 10.00- historia, WOS; dyslektycy do godz. 10.20. Godz. 10.45- 12.15- język polski; dyslektycy do godz. 13.00

3 Godz. 9.00- 10.00- przedmioty przyrodnicze; dyslektycy do godz. 10.20. Godz. 10.45- 12.15- matematyka; dyslektycy do godz. 13.00

4 Godz. 9.00- 10.00- poziom podstawowy; dyslektycy do godz. 10.20. Godz. 10.45- 11.45- poziom rozszerzony; dyslektycy do godz. 12.15

5 Każdego dnia przychodzisz do szkoły na godz. 8.30. Spóźniony, nie będziesz wpuszczony do sali. Obowiązuje Cię strój galowy, w tym krawat z logo szkoły. Do sali, w której odbywa się egzamin, wchodzisz o godz. 08.40, pojedynczo, wg kolejności na liście.

6 Masz przy sobie ważną legitymację szkolną. Na egzamin przynosisz ze sobą wyłącznie przybory do pisania i rysowania: pióro lub długopis z czarnym tuszem, ołówek przeznaczony jedynie do rysowania, gumkę, linijkę, ekierkę, cyrkiel i kątomierz. Nie wolno wnosić do sali żadnych urządzeń telekomunikacyjnych. Telefon (wyłączony) pozostawiasz przed wejściem, w pojemniku.

7 Wybrany przez przewodniczącego zespołu nadzorującego uczeń odbiera od dyrektora pakiety z zestawami egzaminacyjnymi i przenosi je do sali. Zestawy egzaminacyjne zostaną rozdane przez członków komisji o godz. 09.00. EGZAMIN ROZPOCZYNA SIĘ!

8 Po otrzymaniu zestawu, na polecenie przewodniczącego komisji, masz obowiązek: 1. zapoznać się z instrukcją zamieszczoną na pierwszej stronie arkusza; w razie wątpliwości możesz poprosić o jej wyjaśnienie członków zespołu nadzorującego. 2. sprawdzić, czy zestaw egzaminacyjny jest kompletny, tzn. czy ma wszystkie strony i czy są one wyraźnie wydrukowane, czy jest karta odpowiedzi; braki natychmiast zgłaszasz przewodniczącemu zespołu nadzorującego, po czym otrzymujesz kompletny zestaw.

9 3. Zapisać swój trzyznakowy kod i numer PESEL oraz umieścić naklejki z kodem w wyznaczonych miejscach na arkuszu i karcie odpowiedzi oraz wypełnić matrycę znaków na karcie odpowiedzi. 4. Przykleić 2 naklejki z kodem kresowym szkoły (znajdziesz je w kopercie na ławce) – na stronie tytułowej arkusza i karcie odpowiedzi. DOTYCZY WSZYSTKICH CZĘŚCI EGZAMINU OPRÓCZ MATEMATYKI!

10 1. Na stronie tytułowej arkusza zapisz odręcznie kod szkoły 2. Jedną naklejkę z kodem kreskowym naklej w miejscu przeznaczonym na zadania otwarte w środku arkusza (strona 5 arkusza) 3. Jedną naklejkę z kodem naklej na karcie odpowiedzi 4. Wpisz kod ucznia w zeszyt odpowiedzi do zadań otwartych (strona 7 arkusza)

11 5. Wyrwij bardzo starannie środkowe strony arkusza, bo to ułatwi Ci czytanie treści zadań otwartych i ich rozwiązywanie 6. Rozwiązania zadań otwartych muszą zmieścić się w ramach obszaru wyznaczonego ramką 7. Po zakończeniu pracy włóż ponownie wyrwane strony do środka arkusza

12 Historia i WOS, przedmioty przyrodnicze oraz język angielski podstawowy zawierają jedynie zadania zamknięte Czas przeznaczony na rozwiązywanie zadań liczy się od momentu zapisania na tablicy (planszy) godziny rozpoczęcia pracy.

13 Przewodniczący zespołu nadzorującego zapisuje na tablicy (planszy), w miejscu widocznym dla każdego zdającego, czas rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań. W przypadku egzaminu z języka obcego nowożytnego, bezpośrednio po zapisaniu czasu rozpoczęcia i zakończenia rozwiązywania zadań, odtworzone zostaje nagranie z płyty CD.

14 Rozwiązujesz zadania i zapisujesz odpowiedzi w wyznaczonych miejscach wyłącznie długopisem lub piórem z czarnym tuszem/atramentem (tylko rysunki wykonujesz ołówkiem). Zaznaczasz odpowiedzi do zadań zamkniętych na karcie odpowiedzi (nie dotyczy uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się).

15 W czasie pracy z zestawem egzaminacyjnym pracujesz samodzielnie i nie zakłócasz przebiegu egzaminu, a w szczególności: 1. nie opuszczasz sali egzaminacyjnej (tylko w szczególnie uzasadnionej sytuacji możesz opuścić salę po uzyskaniu pozwolenia przewodniczącego zespołu nadzorującego)

16 2. nie opuszczasz wyznaczonego w sali miejsca 3. w żadnej formie nie porozumiewasz się z innymi zdającymi 4. nie wypowiadasz uwag i komentarzy 5. nie zadajesz żadnych pytań dotyczących zadań egzaminacyjnych

17 1. niesamodzielnie rozwiązujesz zadania 2. wniosłeś/łaś do sali egzaminacyjnej urządzenie telekomunikacyjne albo korzystasz z urządzenia telekomunikacyjnego w sali egzaminacyjnej 3. zakłócasz prawidłowy przebieg egzaminu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa Ci pracę z zestawem egzaminacyjnym, unieważnia odpowiednią część egzaminu i nakazuje opuszczenie sali egzaminacyjnej.

18 1. Jeżeli ukończyłeś pracę przed wyznaczonym czasem, zgłaszasz to przewodniczącemu zespołu przez podniesienie ręki i zamykasz swój arkusz. 2. Przewodniczący lub członek zespołu nadzorującego sprawdza, czy zaznaczyłeś/łaś odpowiedzi na karcie odpowiedzi. Po otrzymaniu pozwolenia na opuszczenie sali wychodzisz, nie zakłócając pracy pozostałym piszącym.

19 3. Po upływie czasu przeznaczonego na rozwiązywanie zadań kończysz pracę z zestawem egzaminacyjnym i stosujesz się do poleceń przewodniczącego zespołu nadzorującego. Praca z drugim zestawem egzaminacyjnym w danym dniu rozpoczyna się po przerwie i przebiega zgodnie z zasadami opisanymi wyżej.

20 W czasie przerwy: Nie możesz opuszczać terenu szkoły Nie przechodzisz do starej części szkoły W salach 1H,1M będą przygotowane przez rodziców kanapki i woda

21 1. Wyśpij się dobrze przed każdym egzaminem. 2. Zjedz solidne śniadanie. 3. Nie denerwuj się- pomyśl, że nie Ty pierwszy i nie ostatni. 4. Czytaj ze zrozumieniem polecenia i teksty. 5. Pisz czytelnie. Pamiętaj, że testy sprawdzane są przez egzaminatorów z zewnątrz. 6. Podchodź do każdego zadania- nie odbieraj sobie szansy na sukces.

22 7. Jeżeli będziesz miał/miała jeszcze czas, przejrzyj test ponownie. 8. Pamiętaj, że wypracowanie z języka polskiego musi zająć co najmniej połowę wyznaczonego miejsca. 9. Masz jeszcze czas na przypomnienie sobie kanonu lektur obowiązkowych- nie ma egzaminu bez wiedzy z tego zakresu. 10. Po pierwszej części egzaminu, jeżeli wg Ciebie, nie poszedł Ci dobrze, nie denerwuj się- pamiętaj, że przed Tobą następny ważny egzamin.

23 21 CZERWCA 2013r. Wynik egzaminu podany będzie w skali procentowej i skali centylowej

24 Życzymy sukcesów, trzymamy za Was kciuki!


Pobierz ppt "Godz. 9.00- 10.00- historia, WOS; dyslektycy do godz. 10.20. Godz. 10.45- 12.15- język polski; dyslektycy do godz. 13.00."

Podobne prezentacje


Reklamy Google