Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ocenianie. Zmiany w przepisach prawa. Drogowskazy poszkoleniowe. 22 października 2010r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ocenianie. Zmiany w przepisach prawa. Drogowskazy poszkoleniowe. 22 października 2010r."— Zapis prezentacji:

1 Ocenianie. Zmiany w przepisach prawa. Drogowskazy poszkoleniowe. 22 października 2010r.

2 Ocenianie. Zmiany w przepisach prawa. Ośrodek Rozwoju Edukacji: cykl dwudniowych szkoleń dla wizytatorów, konsultantów i dyrektorów z całej Polski - wypracowanie podczas warsztatów przykładowych rozwiązań i opublikowanie ich po 23 października na stronie internetowej, zamieszczenie na stronie internetowej /www.ore.edu.pl/ dwóch poradników: Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów autorstwa pana Jacka Strzemiecznego, Metoda projektów Poradnik dla nauczycieli i dyrektorów gimnazjów napisany przez panie Agnieszkę Mikinę i Bożenę Zając.

3 Ocenianie. Zmiany w przepisach prawa. Program szkolenia: 3 spotkania plenarne: Projekt edukacyjny w prawie oświatowym. Projekt edukacyjny jako metoda. Posumowanie warsztatów. 3 warsztaty: Projekt edukacyjny w prawie wewnątrzszkolnym. Organizacja realizacji projektu gimnazjalnego- przygotowanie i praca nad projektem. Publiczna prezentacja projektu gimnazjalnego i jego ocena.

4 Ocenianie. Zmiany w przepisach prawa. Praktyczne wskazówki poszkoleniowe: Utworzyć zespół do spraw realizacji projektu z osobą koordynatora na czele, Ustanowić centrum projektowe w szkolnej bibliotece, Uaktualnić Statut poprzez konieczne, ogólne zapisy; opracować szczegółowy Regulamin realizacji projektów gimnazjalnych (z uwzględnieniem repetentów z aktualnych klas III, uczniów przechodzących z innych szkół, objętych nauczaniem indywidualnym, zwalnianych z realizacji projektu itd.),

5 Ocenianie. Zmiany w przepisach prawa. Zobowiązać uczniów realizujących projekt do stosowania Ustawy z 4 lutego 1994r. o prawie autorskim (cytaty; ochrona wizerunku), Zwrócić uwagę uczniów na to, by podczas realizacji projektu korzystali tylko z legalnego oprogramowania, Przestrzegać zasady, że dokumentacja projektu jest prowadzona w języku polskim (nauczyciele języków obcych), Zapoznać rodziców z zasadami realizacji projektów i prosić o podpis pod informacją (czas realizacji projektów a bezpieczeństwo; możliwości bazowe szkoły podczas prezentacji projektu; kryteria ocen; koszty).

6 Ocenianie. Zmiany w przepisach prawa. Grupy - najbardziej efektywnie działa zespół 3-6-osobowy; skład o zróżnicowanym potencjale (wybrany przez nauczyciela lub losowany); zespoły nie rywalizują, lecz współpracują, Cele – 1. edukacyjne podstawa programowa 2. praktyczne rezultaty Tematy - najbardziej wartościowe: interdyscyplinarne ; zakotwiczone w podstawie programowej; skoncentrowane na efekcie; najlepiej w formie pytania; upodmiotowione; bliskie uczniom; realne; motywujące (przy realizacji projektów, w których uczniowie proponują zmiany w otoczeniu, należy ich uprzedzić, że nie dajemy gwarancji na wcielenie ich planów w życie),

7 Ocenianie. Zmiany w przepisach prawa. Grupy - najbardziej efektywnie działa zespół 3-6-osobowy; skład o zróżnicowanym potencjale (wybrany przez nauczyciela lub losowany); zespoły nie rywalizują, lecz współpracują, Cele – 1. edukacyjne podstawa programowa 2. praktyczne rezultaty Tematy - najbardziej wartościowe: interdyscyplinarne ; zakotwiczone w podstawie programowej; skoncentrowane na efekcie; najlepiej w formie pytania; upodmiotowione; bliskie uczniom; realne; motywujące (przy realizacji projektów, w których uczniowie proponują zmiany w otoczeniu, należy ich uprzedzić, że nie dajemy gwarancji na wcielenie ich planów w życie),.

8 Oceny: za proces i efekt, zachowania i przedmiotowe, zasady oceniania kształtującego. Ustalenie (zgodnie z Rozporządzeniem) minimalnych warunków, które musi uczeń spełnić, by uzyskać zaliczenie na świadectwie. Ocenianie. Zmiany w przepisach prawa.

9 Wpis na świadectwie - jeśli uczeń uczestniczył w kilku projektach, trzeba ustalić termin, do którego zgłosi wychowawcy, który temat wybiera (procedura), Dokumentacja - minimum dla dyrektora to lista tematów, grup projektowych i karty projektów, Nowa rola nauczyciela: doradca, a nie ekspert, uczy się razem z uczniami,

10 Ocenianie. Zmiany w przepisach prawa. Rola dyrektora: przedstawia nauczycielom odpowiednie przepisy oraz ogólne wymagania, które przy organizacji projektów trzeba spełnić, wspomaga doskonalenie nauczycieli, określa wraz z radą pedagogiczną warunki realizacji projektu gimnazjalnego, informuje o wyżej wymienionych warunkach uczniów i rodziców.

11 www.gim3-gliwice.oswiata.org.pl

12 Ocenianie. Zmiany w przepisach prawa. Jak motywować uczniów do wzięcia udziału w realizacji projektu? Jak obudzić w nich ciekawość świata i wyzwolić kreatywność? Może takimi oto słowami Leonarda da Vinci: Przemierzałem świat w poszukiwaniu wyjaśnień zjawisk, których nie rozumiałem. Skąd brały się muszle na szczytach gór? Dlaczego kamień wrzucony w wodę tworzy okręgi fal i dlaczego ptak utrzymuje się w powietrzu? Takie pytania wypełniały moje myśli przez całe życie.


Pobierz ppt "Ocenianie. Zmiany w przepisach prawa. Drogowskazy poszkoleniowe. 22 października 2010r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google