Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ochrona wód przed Zanieczyszczeniami

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ochrona wód przed Zanieczyszczeniami"— Zapis prezentacji:

1 Ochrona wód przed Zanieczyszczeniami
PREZENTACJA Ochrona wód przed Zanieczyszczeniami

2 Ochrona wód Ochrona wód – badania i ocena jakości wód prowadzona jest w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska w bloku stan i w podsystemie "Monitoring jakości wód". Według "Programu Państwowego Monitoringu Środowiska na lata ", w sieci krajowej monitoring wód realizowany jest w oparciu o sieć obserwacyjną, specjalnie dobraną i zapewniającą reprezentatywną ocenę jakości wód.

3 SPOSOBY OCHRONY WÓD PRZED ZANIECZYSZCZENIAMI
: Najbardziej efektywnym sposobem ochrony powierzchniowych wód przed zanieczyszczeniami jest wykorzystanie oczyszczalni do oczyszczania ścieków. Maksymalna wartość zanieczyszczenia ścieków po oczyszczeniu odprowadzanych do ziemi oraz wód ustala prawo wodne. Musi ono być bezwzględnie przestrzegane. Nawet postępowanie zgodnie z nim nie daje pewności otrzymania pozwolenia na swobodne odprowadzanie ścieków. Dzieje się tak dlatego, ponieważ czasami ilość ścieków jest tak dużą, że stężenie odprowadzanych zanieczyszczeń jest za wysoka. Wiele zakładów przemysłowych odprowadza ścieki pomimo nie spełnienia wymogów. W takich przypadkach nakładane są kary finansowe. Organem, który jest upoważniony do sprawowania kontroli jest W Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska ma miejsce sprawowanie kontroli oraz ustalanie wielkości kar pieniężnych. Zanieczyszczeniom może zapobiec poprzez odpowiednią lokalizację oraz eksploatację odpadów. Zakazane przez prawo wodne jest odprowadzanie ścieków do podziemnych wód. Ochrona dużych zbiorników wodnych (morza i oceany) Utrzymanie równowagi biologicznej w ekosystemach morskich jest niesłychanie ważna. Duże zbiorniki wodne, których powierzchnia przekracza 3-krotnie powierzchnię lądów jest narażona na zagrożenie zanieczyszczeniami, które są niesione z prądem rzek, które opadają z atmosfery, które dostają się bezpośrednio z lądów, które powstają na skutek katastrof morskich (najbardziej niebezpieczne są katastrofy tankowców), urządzeń na platformach wiertniczych. Część substancji toksycznych może być przenoszona wraz z żywymi organizmami. Zapewnienie czystości dużym zbiornikom wodnym (morza i oceany) jest bardzo istotne i ma znaczenie globalne.

4 Sposoby ochrony wody przed zanieczyszczeniami
-zmniejszenie emisji zanieczyszczeń -tworzenie coraz to nowych rozwiązań instytucjonalnych, instrumentów prawnych i ekonomicznych -budowa oczyszczalni ścieków -budowa ekologicznych wysypisk śmieci oraz rekultywacja starych -montaż filtrów przemysłowych, które będą zmniejszały emisję pyłów i gazów -stosowanie najnowszych technologii przemysłowych, które są bardziej przyjazne dla środowiska, zmniejszają zużycie energii i wody, a także ilości ścieków i odpadów -powszechniejsze korzystanie ze źródeł energii odnawialnych -budowa elektrowni wodnych oraz wiatrowych -wykorzystywanie odpadów i surowców wtórnych -zmniejszenie zużycia nawozów sztucznych w rolnictwie -edukacja ekologiczna szeroko pojęta (w szkołach, afisze, plakaty, akcje miejskie itp.) -ograniczenie zużycia trudno rozkładających się tworzyw sztucznych -ograniczenie zużycia wody w gospodarstwach domowych -oszczędzanie energii -dbanie o czystość plaż i wód przybrzeżnych -ograniczenie stosowania środków piorących, które w swoim składzie zawierają fosforany

5 Fosforany Fosforany– związki chemiczne, pochodne kwasu fosforowego. Nazwa obejmuje zarówno sole, jaki i estry kwasu fosforowego. W ogólniejszym ujęciu nazwa "fosforany" może dotyczyć także pochodnych innych kwasów fosforowych, m.in. metafosforanów i pirofosforanów. W zależności od stopnia podstawienia kwasu fosforowego wyróżnia się trzy szeregi fosforanów: gdzie X – metal jednowartościowy lub reszta organiczna. Rozpuszczalność fosforanów w wodzie spada wraz z ich rzędowością. Prawie wszystkie sole pierwszorzędowe są dobrze rozpuszczalne, z drugorzędowych i trzeciorzędowych rozpuszczalne są tylko sole metali alkalicznych (poza litem) i amonu. Estry kwasu fosforowego odgrywają ogromną rolę w procesach życiowych. Spotykane są m.in. w kwasach nukleinowych (w których tworzą szkielet cukrowo-fosforanowy) i nukleotydach. Trifosforan adenozyny (ATP) jest podstawowym źródłem energii reakcji chemicznych w organizmach.

6 Zanieczyszczenia Wód Płynących
ZANIECZYSZCZENIA WÓD PŁYNĄCYCH Stan czystości rzek polskich od lat ulega pogorszeniu. Od 1964r. kiedy to rozpoczęto ujednolicanie kryteriów badania jakości wód rzecznych, zmniejszyła się długość odcinków rzek z wodami I klasy czystości, przybyło natomiast wód klas wyższych oraz nie odpowiadających normom.

7 Filtry Sposób działania filtra: 1. Dopływ wody deszczowej z rynny, 2. Filtr o wielkości oczka 0,17 mm (stal nierdzewna), 3. Odpływ oczyszczonej wody do zbiornika.

8 Elektrownia Wodna

9 Plaża – dbanie o czystość

10 Oczyszczalnia ścieków

11 Przydomowa oczyszczalnia

12 Wykonawcy : Adam Borczuch,
Julia Jagodzińska , Karolina Jagodzińska , Bartosz Kruszyński .Wiktoria Golonka? źródła : wikipedia.pl , Ekodren.pl ,Grafika Google

13 Dziękujemy za obejrzenie Prezentacji


Pobierz ppt "Ochrona wód przed Zanieczyszczeniami"

Podobne prezentacje


Reklamy Google