Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół nr 2 w Lubinie S AMORZĄD GMINNY. Gmina Lubin S AMORZĄD GMINNY G MINA L UBIN Gmina Lubin położona jest w północnej części województwa dolnośląskiego,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół nr 2 w Lubinie S AMORZĄD GMINNY. Gmina Lubin S AMORZĄD GMINNY G MINA L UBIN Gmina Lubin położona jest w północnej części województwa dolnośląskiego,"— Zapis prezentacji:

1 Zespół Szkół nr 2 w Lubinie S AMORZĄD GMINNY

2 Gmina Lubin S AMORZĄD GMINNY G MINA L UBIN Gmina Lubin położona jest w północnej części województwa dolnośląskiego, zajmującego południowo - zachodnią część kraju. Graniczy z gminami Polkowice, Rudna, Ścinawa, Prochowice, Miłkowice, Kunice, Chojnów i Chocianów. Powierzchnia gminy wynosi 29 015 ha i swym zasięgiem obejmuje 31 sołectw, największe to: Raszówka, Obora, Osiek, Szklary Górne, Niemstów, Krzeczyn Wielki, Księginice. Obszar gminy Lubin zamieszkuje prawie trzynaście tysięcy osób (12 990 osób). 1. 1) Źródło : www.gmina.lubin.pl

3 Szkoły i Przedszkola W naszej gminie co roku duża część środków pieniężnych przeznaczana jest na termomodernizacje szkół i przedszkoli. Dzięki temu budynki te są kolorowe, ciepłe i energooszczędne. Oprócz prac modernizacyjnych przy każdej placówce stworzone zostały bezpieczne tereny do rekreacji przystosowane do potrzeb dzieci w różnym wieku. Powstały nowoczesne place zabaw oraz obiekty sportowe - boiska do gier zespołowych oraz bieżnie lekkoatletyczne. I Liceum Ogólnokształcące Modernizacja elewacji zewnętrznej (2007 – 2008) Szkoła Podstawowa nr 8 Modernizacja elewacji zewnętrznej oraz stworzenie obiektów sportowych II Liceum Ogólnokształcące Nowe boiska szkolne Gimnazjum nr 5 Modernizacja elewacji zewnętrznej Przedszkole Miejskie nr 5 Modernizacja elewacji zewnętrznej oraz nowy plac zabaw ( … ) b u d o w a n o w y c h b o i s k d l a d z i e c i i m ł o d z i e ż y. M ę ż c z y z n a, l a t 6 1 - 7 0 R e m o n t y i m o d e r n i z a c j e s z k ó ł, b u d o w a n o w y c h b o i s k K o b i e t a, l a t 6 1 - 7 0 Większa dbałość o warunki rozwoju dzieci i młodzieży – remonty szkół, przedszkoli, budowa boisk przyszkolnych (…) Mężczyzna, lat 41-50 S AMORZĄD GMINNY G MINA L UBIN

4 Osiedle Ustronie IV Widok z lotu ptaka na Osiedle Ustronie IV Nowe osiedla mieszkaniowe W przeciągu ostatnich 20 lat w naszym mieście w znacznym stopniu rozbudowane zostały osiedla mieszkaniowe. W latach dziewięćdziesiątych w powstało osiedle Ustronie IV. Osiedle Zalesie Budynek wielorodzinny RTBs Obecnie na uwagę zasługuje powstające od kilku lat osiedle Zalesie usytuowane w północno- wschodniej części miasta. Na tym terenie powstają budynki wielorodzinne, domki w zabudowie szeregowej oraz domki jednorodzinne. Osiedle Stary Lubin Budynek wielorodzinny FDM Małomice – Osiedle Wiosenne Budownictwo wielorodzinne Osiedle Zalesie Budownictwo wielorodzinne Inwestor Osiedle Zalesie Domki w zabudowie szeregowej Budownictwo jednorodzinne, nowe osiedla mieszkaniowe. Mężczyzna, lat 41-50, Ponadto nowe osiedla powstają na terenach podmiejskich (Stary Lubin, Osiek, Małomice, Krzeczyn Wielki). S AMORZĄD GMINNY G MINA L UBIN

5 Rozwój handlu Lubin jest miastem stworzonym dla Inwestorów. Posiada dużo wolnych terenów pod inwestycje przemysłowe i nie tylko. Bezcennym atutem jest położenie geograficzne ponieważ miasto Lubin znajduje się w samym centrum dolnośląskiego regionu co sprzyja interesom Inwestorów. Inwestycje jakie zostały zrealizowane na terenie miasta Lubin: 3 hipermarkety spożywcze 2 hipermarkety budowlane 13 supermarketów spożywczych Galeria CUPRUM ARENA Galeria Srebrna Promenada Galeria "PKS" Centrum Handlowe przy ul. Parkowej Centrum Wyposażenia Wnętrz INDOMO Galeria CUPRUM ARENA Targowisko przy ul. Łukasiewicza Supermarket TESCO Lokalny market TESCO Galeria handlowa Srebrna Promenada Centrum Wyposażenia Wnętrz INDOMO Hipermarket budowlany CASTORAMA M i a s t o r o z w i n ę ł o s i ę, p o w s t a ł o d u ż o n o w y c h, w i ę k s z y c h s k l e p ó w, a p r z y t y m n o w e m i e j s c a p r a c y K o b i e t a, l a t 4 1 - 5 0 M i a s t o s i ę r o z r a s t a, p o w s t a ł o d u ż o p l a c ó w e k h a n d l o w y c h ( … ) K o b i e t a, l a t 5 1 - 6 0 Powstało dużo galerii, nowych marketów Kobieta, lat 51-60 S AMORZĄD GMINNY G MINA L UBIN

6 Drogi i komunikacja Od kilku lat drogi osiedlowe są remontowane, a między blokami powstają nowe parkingi. Rocznie powstaje w mieście ok. 600 nowych miejsc parkingowych oraz ciągle remontowane są kolejne km dróg i chodników. Wiele uciążliwych skrzyżowań w Lubinie zostało przebudowane na ronda bezkolizyjne. Dużo wygodniej można przejechać przez ulice: Kopernika, Odrodzenia, Skłodowskiej, Szkolną oraz Słowiańską. W Lubinie w obrębie sześciu skrzyżowań w ciągu ulic Kościuszki i Niepodległości został zainstalowany system inteligentnych sygnalizacji świetlnych oraz na każdym skrzyżowaniu umieszczane są kamery, które przesyłają informacje o natężeniu ruchu. Remont ul. Hutniczej, nowe chodniki, nowe ścieżki rowerowe Bezpieczne nowe rondo ul. Słowiańska Nowe i niezwykłe parkingi dla rowerów Nowe drogi i chodniki na Osiedlu Zalesie Nowe parkingi przy cmentarzu komunalnym w centrum Nowe rondo na skrzyżowaniu ulicy Skłodowskiej ze Szkolną. P o 1 9 9 0 r o k u g m i n a z n a c z n i e s i ę r o z w i n ę ł a, p o w s t a ł o d u ż o n o w y c h d r ó g i u l i c s z y b k i e g o r u c h u ( … ) K o b i e t a, l a t 4 1 - 5 0, g m i n a m i e j s k a ( … ) m o d e r n i z a c j a s k r z y ż o w a ń i p r z e j ś ć d l a p i e s z y c h. M ę ż c z y z n a, l a t 4 1 - 5 0, g m i n a m i e j s k o - w i e j s k a Rozwój infrastruktury drogowej – budowa i remonty dróg (…) Mężczyzna, lat 41-50, gmina miejsko-wiejska S AMORZĄD GMINNY G MINA L UBIN

7 Drogi i komunikacja Nowa obwodnica zdecydowanie ułatwi komunikacje między osiedlami. Droga o długości 3,5 km połączy ulicę Hutniczą (osiedle Ustronie IV) z ulicą Komisji Edukacji Narodowej (osiedle Przylesie). Nad torami kolejowymi i nad ul. Kolejową będzie wybudowany wiadukt. Miasto ma gotowe plany. Wykupiło grunty, przez które ma biec droga. Otrzymało też pozwolenie na budowę (może ona potrwać 3-4 lata). Skrzyżowanie ul. Legnickiej i ul. KEN Zdjęcie z czerwca 2008r. Skrzyżowanie ul. Legnickiej i ul. KEN Zdjęcie z czerwca 2008r. Widok od ul. Chocianowskiej w kierunku ul. Hutniczej. Zdjęcie z czerwca 2008 r. Ul. Chocianowska, widok w kierunku skrzyżowania ul.Legnickiej i ul. KEN. Zdjęcie z czerwca 2008r. Widok w kierunku ul. Hutniczej Zdjęcia z czerwca 2008r. S AMORZĄD GMINNY G MINA L UBIN P LANOWANA I NWESTYCJA Skrzyżowanie ul. Legnickiej i ul. KEN Wizualizacja projektowanej obwodnicy Lubina Skrzyżowanie ul. Legnickiej i ul. KEN Wizualizacja projektowanej obwodnicy Lubina Skrzyżowanie z ul. Chocianowską Wizualizacja projektowanej obwodnicy Lubina Widok w rejonie ul. Chocianowskiej Wizualizacja projektowanej obwodnicy Lubina. Skrzyżowanie z ul. Hutniczą. Wizualizacja projektowanej obwodnicy Lubina.

8 Rekreacja Lubin stał się zielonym i zadbanym miastem dzięki wielu zagospodarowanych terenów zielonych oraz budowie nowych placów zabaw. Odrestaurowane zostały stare parki miejskie oraz. Na ich terenie powstały m.in. nowe place zabaw dla dzieci, wybudowano fontanny, wymieniono ławeczki i chodniki, nasadzono nową roślinność. Ponadto na terenie miasta powstało wiele innych nowych miejsc wypoczynkowych. Miasto Lubin jest posiadaczem jednej z najlepiej rozwiniętych sieci ścieżek rowerowych. Ponad 20km tras, które łączą największe osiedla pozwalają bezpiecznie i wygodnie spędzać wolny czas na rowerze lub rolkach. Powstały także ścieżki przyrodnicze na trasie których ustawione zostały tablice informacyjne. Park Jana Pawła II Utworzony został pod koniec 2005 roku. Plac zabaw dla dzieci Osiedle Przylesie Fontanny Park Piłsudskiego Droga rowerowa za Osiedlem Ustronie IV Park Solidarności Został otwarty 2.IX.2006 r. z okazji obchodów 25-lecia powstania NSZZ "Solidarność" Plac Pod Plantanami Utworzony został w 2009 roku. ( … ) w p a r k a c h m i e j s k i c h n a s a d z o n o n o w ą r o ś l i n n o ś ć o r a z w y m i e n i o n o ł a w e c z k i ( … ) K o b i e t a, l a t 5 1 - 6 0 U t w o r z o n o n o w e d r o g i r o w e r o w e o r a z w i e l e m i e j s c d o w y p o c z y n k u M ę ż c z y z n a, d o 4 0 l a t Jest nowocześnie, powstały nowe place zabaw, parki i ścieżki rowerowe. Kobieta, lat 41-50 S AMORZĄD GMINNY G MINA L UBIN

9 Obiekty sportowe S TADION L EKKOATLETYCZNY Regionalne Centrum Sportowe OSIR w Lubinie zostało rozbudowane co dało mieszkańcom nową bieżnie tartanową, profesjonalne wyposażenie oraz trybuny z zadaszeniem. Profesjonalny sprzęt nagłaśniający pozwala na rozgrywanie zawodów II klasy mistrzowskiej. Na terenie OSIRu znajduje się stadion lekkoatletyczny, lodowisko, korty tenisowe, boisko piłkarskie oraz basen. S AMORZĄD GMINNY G MINA L UBIN Bieżnia tartanowa oraz trybuny na stadionie lekkoatletycznym OSIR B ASENY K RYTE W 2008r. zakończona została budowa basenu krytego w Gimnazjum nr 4. Obiekt został wzbogacony o urządzenia do odnowy biologicznej. Kolejne trzy basenu zostały otwarte w Zespole Szkół Sportowych, Szkole Podstawowej nr 8 oraz Szkole Podstawowej nr 10. Do południa z basenów korzystają uczniowie szkół zaś po lekcjach baseny są dostępne dla mieszkańców. Basen przy Zespole Szkół Sportowych Basen przy Gimnazjum nr 4 B OISKA P RZY S ZKOŁACH W naszym mieście w latach 2006-2009 realizowany był plan, aby przy każdej placówce szkolnej zbudowane zostały nowoczesne obiekty sportowe – boiska do gier sportowych ze sztuczną nawierzchnią, bieżnie oraz place zabaw. Dzięki temu Lubin ma najlepsza bazę sportową w Polsce. Ponadto powiat lubiński jest jedynym powiatem, na którym zostało wybudowane wysokiej klasy boisko przy Zespole Szkół nr 2 w ramach akcji ORLIK 2012. Oprócz dwóch boisk ze sztuczną nawierzchnią zbudowane zostały budki z szatniami i sanitariami, wszystko jest ogrodzone i oświetlone. Boisko i bieżnia przy Zespole Szkół Integracyjnych Wizualizacja boiska Orlik 2012 przy ZS nr 2 S TADION DIALOG ARENA Nowoczesny i kameralny stadion, który posiada 16 300 miejsc z czego 15 600 miejsc to zwykłe miejsca siedzące, a pozostałe 700 to miejsca typu VIP. Miejsca są ponumerowane, co ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa podczas meczu. Dla dziennikarzy, fotoreporterów i kamerzystów jest specjalna obszerna sala konferencyjna - jedno przeszklone studio pracowe, dwa studia TV, 10 stołów dla prasy na trybunie, 10 pulpitów z 3 miejscami siedzącymi dla komentatorów telewizyjnych i radiowych oraz stanowiska dla kamer. Prace rozpoczęły się na jesienią 2007r. Część zasadnicza, czyli budowa rozpoczęła się w styczniu 2008 r., a zakończyła w grudniu 2009 r. Obecnie trwają jeszcze prace wykończeniowe.

10 Obiekty sportowe H ALA W IDOWISKOWO -S PORTOWA W ramach Regionalnego Centrum Sportowego OSIR na terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubinie. Już wkrótce ruszy budowa długo wyczekiwanej hali widowiskowo-sportowej. Obiekt będzie spełniać wszelkie wymogi dla organizacji spotkań międzynarodowych EHF (Europejskiej Federacji Piłki Ręcznej) oraz meczów Champions Leagne. Hala zostanie wyposażona w 3000 miejsc siedzących oraz w pełne zaplecze socjalne i infrastrukturę techniczną. Koncepcja 1. S AMORZĄD GMINNY G MINA L UBIN P LANOWANA I NWESTYCJA Koncepcja 2.Koncepcja 3.

11 Dziura – Symbol Lubina Dziura w samym centrum miasta Lubin jest jedna z rzeczy, z którą władze nie są w stanie sobie poradzić. Formalności ciągną się pięć lat i jeszcze potrwają. Dziura jest kością niezgody pomiędzy prezydentem Robertem Raczyńskim, a lubińskim starostwem powiatowym. To bowiem od kilku lat blokuje budowę galerii handlowej. Istnieją jednak dwa problemy, jeśli chodzi o tę dziurę: pierwszy to problem własności: miasto utraciło kontrolę nad rynkiem, przekazując teren inwestorowi, drugi problem dotyczy tego co ma tam powstać. S AMORZĄD GMINNY G MINA L UBIN Z ANIEDBANIA S AMORZĄDU W ramach projektu Jak działa moja gmina młodzi lubinianie przeprowadzili wśród swoich pełnoletnich kolegów ankietę. Spośród 748 osób, 86 procent chciało deptaku w Rynku, spora część – galerii, inni wybrali kamieniczki czy przedstawiali własne propozycje.

12 Specjalna Strefa Ekonomiczna Obecny Prezydent Robert Raczyński obiecał, że Lubin będzie liderem regionu i co dzień powstanie nowe miejsce pracy. Jednak do dnia dzisiejszego na terenie strefy powstało tylko Centrum Dystrybucji Biedronka, które zajmuje zaledwie ok. 8% (2,2ha) powierzchni SSE (27,83 ha). Pozostałe 92% (25,63 ha) ciągle jest niezagospodarowane i zarasta trawą. S AMORZĄD GMINNY G MINA L UBIN Z ANIEDBANIA S AMORZĄDU Specjalna Strefa Ekonomiczna (SSE) to obszar objęty szeregiem ulg podatkowych dla Inwestorów. Grunty przemysłowe usytuowane są w obrębie miasta Lubina 1 km od drogi krajowej E65. Ze względu na bliskość osiedli mieszkaniowych przeznaczone są na działalność o niskim natężeniu hałasu. Teren posiada niezbędną infrastrukturę techniczną. Strefa bowiem powstała w połowie lat dziewięćdziesiątych wtedy cieszyła się największym zainteresowaniem. W Lubinie zarządzał wówczas Prezydent Tadeusz Maćkała, a Wojewodą był lubinianin Ryszard Nawrot. Niestety "szarpanina" jaka powstała pomiędzy prezydentem a wojewodą spowodowała, że Inwestorzy wybrali inne strefy ekonomiczne jakie się znajdują w Legnicy czy Polkowicach. Centrum Dystrybucji BIEDRONKA

13 Projekt wykonali: Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia. R OZMUS M AŁGORZATA ur. 1990r., Kl. IV A J USTYNA P ĘKACZ ur. 1990r., Kl. IV A A NETA G ABER ur. 1990r., Kl. IV A K ATARZYNA J ANTOS ur. 1990r., Kl. IV A A DRIANA B ARTOSIK ur. 1990r., Kl. IV A A NGELIKA B ARTOSIK ur. 1990r., Kl. IV A K LAUDIA W ICHŁACZ ur. 1990r., Kl. IV A E WELINA A RTYMIAK ur. 1990r., Kl. IV A T OMASZ K IZIUKIEWICZ ur. 1990r., Kl. IV A K AMIL Z ELIŃSKI ur. 1990r., Kl. IV A Opiekun zespołu: R ENATA Z UJEWICZ Szkoła: Z ESPÓŁ S ZKÓŁ N R 2 W L UBINIE T ECHNIKUM HANDLOWE


Pobierz ppt "Zespół Szkół nr 2 w Lubinie S AMORZĄD GMINNY. Gmina Lubin S AMORZĄD GMINNY G MINA L UBIN Gmina Lubin położona jest w północnej części województwa dolnośląskiego,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google