Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

20 lat wspólnie z Gminą Siepraw

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "20 lat wspólnie z Gminą Siepraw"— Zapis prezentacji:

1 20 lat wspólnie z Gminą Siepraw
Gimnazjum w Sieprawiu 20 lat wspólnie z Gminą Siepraw

2 Opis Gminy Siepraw przez Radnego Gminy Siepraw
Powstałe w ostatnich kilkunastu latach nowe budowle jak szkoły, sale gimnastyczne, zmodernizowane budynki OSP, obiekty sportowe, kilometry dróg i chodników świadczą o wielkiej determinacji i pracy władz gminy, które gospodarują ograniczonym środkami budżetowymi. Patrząc na to wszystko możemy sobie dopiero zdać sprawę z osiągnięć dokonanych w tak krótkim czasie i to w takiej niewielkiej gminie.

3 Radny Gminy w Sieprawiu- Leszek Wierzba
Cytaty z wywiadu z przedstawicielem Naszej Gminy Panem Leszkiem Wierzbą ‘Budowa dróg lokalnych i powiatowych (nakładki asfaltowe) oraz chodników przy drogach lokalnych i powiatowych.’ ‘Lata 90 te przynosząc zmianę ustrojową i gospodarkę rynkową , zdecydowanie uaktywniły społeczność lokalną we wszystkich dziedzinach życia.’ ‘Na podwyższenie standardu życia mieszkańców i uatrakcyjnienia terenów leżących w obrębie gminy. Do pierwszoplanowych zadań należało więc: -zapewnienie czystego środowiska po przez funkcjonującą gospodarkę wodno-ściekową -stworzenie dogodnych warunków do prowadzenia działalności gospodarczej i inwestycji poprzez modernizację i budowę dróg lokalnych -zapewnienie powszechnej opieki zdrowotnej przez zwiększenie usług medycznych -podniesienie poziomu kształcenia przez budowanie nowych obiektów oświatowo-kulturalnych, zatrudnienie wysoko wykwalifikowanej kadry i zapewnienie opieki socjalnej dzieciom i młodzieży’ ‘Okresy w których realizowano te zadania: Lata Gazyfikacja Sieprawia, Zakliczyna, Czechówki -Budowa Szkoły Podstawowej w Czechówce -Dokończenie budynku OSP w Sieprawiu -Modernizacja kotłowni w szkołach (gazyfikacja) -Remonty i modernizacja dróg, oświetlenia, przystanki -Budowa boiska sportowego w Zakliczynie Radny Gminy w Sieprawiu- Leszek Wierzba

4 Cytaty z wywiadu z przedstawicielem Naszej Gminy Panem Leszkiem Wierzbą
Lata Wybudowanie Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Zakliczynie -Rozpoczęcie budowy kanalizacji w Zakliczynie -Dokończenie wodociągu w Czechówce -Budowa oczyszczalni ścieków w Sieprawiu -Pierwszy odcinek kanalizacji w Sieprawiu -Budowa budynku Gimnazjum w Sieprawiu’

5 Cytat z wywiadu z Panią Barbarą Chorobik
‘Obserwując przełom lat 20 ziemia w naszej gminie bardzo podrożała. Gmina Siepraw ma bardzo dobre położenie i korzystne warunki naturalne, które sprzyjają rozwojowi budownictwa. Nasza gmina położona jest na uboczu drogi krajowej (Zakopianka) i ze względu na bliską lokalizację Krakowa stała się atrakcyjna dla kupujących działki budowlane.’

6 Cytat wywiadu z sołtysem wsi Zakliczyn:
‘Wprowadzono dużo zmian takich jak: działania GOPS, zostały wybudowane hale sportowe dla młodzieży w Zakliczynie i Sieprawiu, obecnie buduje się hala sportowa w Czechówce, a na następny rok planuje się wybudować halę w Łyczance.’ – sołtys Zakliczyna- Józef Ślusarczyk

7 Wywiad z P. Kryspinem Zając
‘ W 2007 roku obok Szkoły Podstawowej w Łyczance powstał plac zabaw dla dzieci. W Zakliczynie został zakupiony nowy wóz strażacki. W 2004 roku wybudowano chodnik łączący przystanek z częścią graniczną Sieprawia.’

8 Zdjęcia inwestycji w Gminie Siepraw.
Budowa hali w Czechówce Chodniki w Naszej Gminie

9 Zdjęcia inwestycji w Gminie Siepraw
Hala sportowa w Sieprawiu Termomodernizacja ZPO Zakliczyn

10 Zdjęcia inwestycji w Gminie Siepraw
Modernizacja dróg Gabinet stomatologiczny dla uczniów Gimnazjum w Sieprawiu

11 Zdjęcia inwestycji w Gminie Siepraw
Modernizacja boiska sportowego w Zakliczynie Parking przy Sanktuarium bł. Anieli Salawy w Sieprawiu

12 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Katarzyna Baran 1994, 3a Sabina Cygan 1994, 3a Monika Góra 1994, 3a Aleksandra Paciorek 1994, 3a Urszula Zając Gimnazjum w Sieprawiu Siepraw Małgorzata Cholewa Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "20 lat wspólnie z Gminą Siepraw"

Podobne prezentacje


Reklamy Google