Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt "Internet szansą rozwoju mieszkańców gminy Trzebinia zrealizowano w celu wyrównania szans osób zagrożonych wykluczeniem informatycznym. Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt "Internet szansą rozwoju mieszkańców gminy Trzebinia zrealizowano w celu wyrównania szans osób zagrożonych wykluczeniem informatycznym. Projekt."— Zapis prezentacji:

1

2 Projekt "Internet szansą rozwoju mieszkańców gminy Trzebinia zrealizowano w celu wyrównania szans osób zagrożonych wykluczeniem informatycznym. Projekt realizowano na terenie Gminy Trzebinia w partnerstwie z Fundacją Rozwoju Rolnictwa Wsi i Obszarów Wiejskich. Umowę z Władzą Wdrażającą Projekty Europejskie podpisano w dniu 23 czerwca 2010 r. Czas trwania projektu: 12 miesięcy

3 Przebieg realizacji projektu w roku 2009: WRZESIEŃ Podjęto 2 Uchwały Rady Miasta Trzebini: - w sprawie zabezpieczenia środków finansowych na realizację zdania - w sprawie utrzymania trwałości projektu PAŹDZIERNIK - Złożono wniosek o dofinansowanie (numeru wniosku POIG /8.3/2009/MŁP/69) LISTOPAD - Uzupełniono dokumentację wniosku aplikacyjnego I GRUDZIEŃ - złożenie oświadczeń o podatku VAT

4 18 stycznia 2010 r. wniosek został zaakceptowany merytorycznie MARZEC - złożono zapotrzebowanie na środki finansowe na poszczególne lata realizacji (zabudżetowanie projektu) 23 marca 2010 r. zatwierdzono projekt do realizacji KWIECIEŃ - przygotowanie dokumentacji do podpisania umowy o dofinansowanie MAJ - przygotowanie harmonogramów rzeczowo-finansowych projektu CZERWIEC - podpisanie umowy o dofinansowanie projektu LIPIEC - powołanie zespołu do realizacji projektu - przygotowanie planu zamówień publicznych dla zadań w ramach projektu - złożenie wniosku o zaliczkę na realizację zadań

5 SIERPIEŃ 2010 - Spotkanie informacyjne dla potencjalnych beneficjentów. - Aneksowanie umowy o dofinansowanie: Aneks nr 1 i 2 ze zmianą terminu zakończenia realizacji projektu do 31.07.2011 r. WRZESIEŃ 2010 - nabór beneficjentów - przeprowadzenie rekrutacji i sporządzenie listy beneficjentów ostatecznych. - ogłoszenie przetargu na dostawę komputerów (60 szt.) i ogłoszenie przetargu na dostarczanie Internetu dla 30 gospodarstw domowych PAŹDZIERNIK 2010 - zawarto umowy: na dostawę sprzętu komputerowego (60 szt.), na ubezpieczenie sprzętu komputerowego oraz na montaż sprzętu komputerowego w 11 jednostkach i 30 gospodarstwach domowych

6 LISTOPAD 2010 - montaż sprzętu komputerowego w gospodarstwach domowych GRUDZIEŃ 2010 - zawarcie umowy na dostarczanie Internetu do sektorów w gospodarstwach domowych STYCZEŃ 2011 - umowa na dostarczanie Internetu dla 2 sektorów (umowa rozwiązana) - I przegląd techniczny sprzętu ( 60 komputerów) - podpisanie umów użyczenia 60 komputerów LUTY 2011 - umowa na dostarczanie Internetu dla 2 sektorów (umowa skuteczna) - Aneksowanie umowy o dofinansowanie: Aneks nr 3 ze zmianą terminu zakończenia realizacji projektu do 31.11.2011 r. oraz zwiększenie liczby beneficjentów (10 szt. sprzętu).

7 MARZEC 2011 - ogłoszenie przetargu i zawarcie umowy na zakup 10 laptopów KWIECIEŃ 2011 - zawarcie umów na dostarczanie Internetu dla 10 nowych sprzętów (laptopy) - podpisanie umów użyczenia10 laptopów MAJ 2011 - rozeznanie rynku (cen) na dostawę 3 laptopów - II przegląd techniczny sprzętu ( 60 komputerów) - ubezpieczenie sprzętu (10 laptopów) - Prośba Gminy Trzebinia o aneksowanie umowy: przygotowanie Aneksu nr 4 z wydłużeniem terminu zakończenia realizacji projektu do 30.12.2011 r. i zwiększeniem wskaźników o 3 szt. sprzętu - 3 laptopy. CZERWIEC 2011 - przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla 30 beneficjentów projektu. - ubezpieczenie sprzętu (3 laptopy).

8 LIPIEC 2011 - zawarcie umów na dostarczanie Internetu dla 3 lokalizacji - dostawa Internetu dla 3 lokalizacji - podpisanie umów użyczenia 3 laptopów - Aneksowanie umowy o dofinansowanie: Aneks nr 4 ze zmianą terminu zakończenia realizacji projektu do 30.12.2011 r. + zwiększenie liczby beneficjentów (3 szt. sprzętu). WRZESIEŃ - PAŹDZIERNIK 2011 - indywidualny kurs obsługi komputera i Internetu dla 2 beneficjentów PAŹDZIERNIK 2011 - przedłużenie umowy na dostarczanie Internetu dla 11 jednostek podległych do końca 2011 r. - przegląd techniczny u beneficjentów LISTOPAD 2011 - zakup licencji Praw Najmu

9 Do tej pory w związku z realizacją projektu: - wystawiono 86 faktur, - sporządzono 16 wniosków o płatność łącznie (dla Gminy Trzebinia, odrębnie dla partnera Projektu), - w 2010 roku wysłano do WWPE 35 oficjalnych pism przewodnich (plus załączniki) - w 2011 wysłano do WWPE 48 oficjalnych pism przewodnich (plus załączniki). -w 2010 roku zawarliśmy ogółem 4, a w 2011 roku - 11 umów

10 Rezultaty projektu w liczbach: Liczba zestawów dla gospodarstw domowych 40 szt. (30 stacjonarnych + 10 laptopów) Liczba programów dla gospodarstw domowych 110 szt. (Open Office, MW Professional 7, MW Home Premium, Cenzor) Liczba gospodarstw domowych którym dofinansowano dostęp do Internetu 40 szt. Liczba zestawów komputerowych dla jednostek podległych gminie 33 szt. Liczba jednostek podległych Gminie którym dofinansowano dostęp do Internetu 13 szt. Liczba oprogramowania dla jednostek podległych Gminie 73 szt. (Open Office, MW Professional 7, MW Home Premium, Lunar Plus) Liczba przeprowadzonych szkoleń 5 Akcja informacyjna dla mieszkańców (informacja) 1 Spotkanie informacyjne dla mieszkańców 1 Liczba konferencji 2

11 Trwałe rezultaty projektu: W 13 jednostkach podległych Gminie Trzebinia zapewniono realizację powszechnego, nieodpłatnego dostępu do szerokopasmowego Internetu dla mieszkańców miejscowości: Trzebinia, Bolęcin, Piła Kościelecka, Młoszowa, Karniowice, Psary i Czyżówka. Ponadto w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Trzebini uruchomiono pierwszą na terenie powiatu chrzanowskiego salę multimedialną dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku.

12 Medi@teka w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Asnyka w Trzebini

13 Adaptacja pomieszczenia na Mediatekę objęła m.in.: zakup odpowiednich regałów bibliotecznych, Wprowadzenie biurek komputerowych i krzeseł dla czytelników, zakup funkcjonalnej lady bibliotecznej, zakup czytaków, syntezatora mowy i oprogramowania dla osób z dysfunkcjami wzroku, zakup sprzętu potrzebnego do odtwarzania zbiorów specjalnych na różnych nośnikach.

14 Pomieszczenie Mediateki w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Trzebini

15 Komputery w Medi@tece wykorzystywane są do przeprowadzania szkoleń i podnoszenia kwalifikacji zawodowych różnych grup zawodowych i społecznych.

16 W Medi@tece seniorzy mają możliwość nauczyć się obsługi komputera i poznawać sekrety Internetu z życzliwą pomocą licealistów.

17 W konkursie "Pomyszkuj w bibliotece -Tydzień z Internetem 2011" nasza Biblioteka za wzorowe zorganizowanie szkoleń internetowych dla seniorów otrzymała nagrodę specjalną.

18 Najmłodsi użytkownicy spędzający czas w Bibliotece biorą udział w organizowanych tu zajęciach i warsztatach. Za pośrednictwem Internetu uczestniczą w konkursach i wygrywają nagrody.

19 Powstanie Medi@teki umożliwiło wszystkim użytkownikom, zarówno młodszym, starszym, niepełnosprawnym dostęp do nowoczesnego sprzętu technicznego i korzystanie z najnowszych metod komunikacji.

20 Medi@teka w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. A. Asnyka w Trzebini wyposażona w profesjonalny sprzęt była dodatkowym atutem składającym się na uzyskanie przez Bibliotekę zaszczytnego tytułu Najlepszej Biblioteki w Małopolsce.

21 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Projekt "Internet szansą rozwoju mieszkańców gminy Trzebinia zrealizowano w celu wyrównania szans osób zagrożonych wykluczeniem informatycznym. Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google