Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Część II Część II Zakażenia HCV Zakażenia HCV i zachorowania na wzw C i zachorowania na.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Część II Część II Zakażenia HCV Zakażenia HCV i zachorowania na wzw C i zachorowania na."— Zapis prezentacji:

1 1 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Część II Część II Zakażenia HCV Zakażenia HCV i zachorowania na wzw C i zachorowania na wzw C - epidemiologia i profilaktyka - epidemiologia i profilaktyka

2 2 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Światowa Organizacja Zdrowia szacuje, że zakażeni HCV stanowią 3% populacji światowej i około 1,5% ludności Polski. Według Polskiej Grupy Ekspertów szacunkowa liczba zakażonych HCV wynosi ok. 750 tysięcy.

3 3 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Globalne rozpowszechnienie zakażeń HCV Globalne rozpowszechnienie zakażeń HCV

4 4 Rozpowszechnienie anty-HCV wśród dawców krwi www.emanet.org/safety/ media/1_risk_gp_01b.gif

5 5 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Oficjalną rejestrację zachorowań na wzw C notując rozpoczęto w Polsce w 1997 roku, notując rocznie od około 800 do 3 tysięcy zakażeń rocznie od około 800 do 3 tysięcy zakażeń HCV z objawami klinicznymi infekcji. HCV z objawami klinicznymi infekcji. Według danych z 5 województw, rejestrowane zachorowania stanowią od 30 do 40% nowo wykrytych przypadków zakażenia HCV.

6 6 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Polska: nieprecyzyjna ocena epidemiologiczna problemu (m.in. ze względu na trudności w diagnozowaniu zakażeń), związek większości zachorowań z wykonywaniem zabiegów medycznych (zakażenia jatrogenne stanowią 60-90% wszystkich zarejestrowanych przypadków).

7 7 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Polska: brak szeroko prowadzonych badań częstości występowania zakażenia HCV, brak danych o chorych z marskością i pierwotnym rakiem wątroby.

8 8 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Prawdopodobnie ponad 95% Polaków zakażonych HCV nie jest świadomych swojej choroby. Z powodu utrudnionego dostępu do leczenia przeciwwirusowego pogarsza się stan zdrowia chorych na wzw C.

9 9 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Medyczne czynniki ryzyka i drogi szerzenia się zakażeń HCV Przetaczanie krwi lub preparatów krwiopochodnych zakażonych HCV (po roku 1993 – ryzyko niewielkie) www.louisianaattorneystoday.com/ images/Blood.jpg

10 10 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Medyczne czynniki ryzyka i drogi szerzenia się zakażeń HCV Wkłucia oraz inne inwazyjne zabiegi medyczne wykonywane w gabinetach zabiegowych niesterylnym sprzętem lub brudnymi rękami

11 11 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Medyczne czynniki ryzyka i drogi szerzenia się zakażeń HCV Podawanie roztworów leków z opakowań wielodawkowych zanieczyszczonych krwią (wykorzystywane dla więcej niż jednego chorego, przy wielokrotnym użyciu strzykawki, igły, zestawu do przetoczeń, itp.) www.ucsf.edu/dpsl/iv.html

12 12 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Medyczne czynniki ryzyka i drogi szerzenia się zakażeń HCV Posługiwanie się sprzętem zanieczyszczonym HCV w wyniku rezygnacji ze sterylizacji lub dezynfekcji czy pozornego ich przeprowadzenia http://www.your-doctor.net/images/GIT/PUD/endoscope.gif

13 13 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Medyczne czynniki ryzyka i drogi szerzenia się zakażeń HCV Błędy w dezynfekcji: –wybór niewłaściwego preparatu, –zbyt niskie stężenie roztworu, –skrócenie czasu działania, –złe wstępne umycie narzędzi, –użycie niejałowej wody do spłukania preparatu, –wtórne skażenie zdezyfekowanego narzędzia przy transporcie i przechowywaniu. www.health.qld.gov.au/.../Module11.htm

14 14 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Medyczne czynniki ryzyka i drogi szerzenia się zakażeń HCV Błędy w sterylizacji: –rezygnacja z wyjaławiania, –używanie niesprawnej aparatury, – brak monitorowania procesu, – niedokładne mycie wstępne, – brak wstępnej dezynfekcji, – zbyt duża liczba narzędzi w opakowaniu zbiorczym. www.whuss.com/.../UploadFile/ 200551918599479.jpg www.traceabilityproducts.com/

15 15 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Medyczne czynniki ryzyka i drogi szerzenia się zakażeń HCV ponowne używanie sprzętu medycznego przeznaczonego przez producenta wyłącznie do jednorazowego użytku

16 16 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Pozamedyczne czynniki ryzyka i drogi szerzenia się zakażeń HCV Dożylna i donosowa narkomania (wspólne igły lub aplikatory), tatuowanie, zakładanie kolczyków, akupunktura wykonywane niesterylnym sprzętem. www.who.int/entity/ 3by5/newsitem8/en/

17 17 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Droga wertykalna Od 2 do 7% transmisji w okresie okołoporodowym, rozwiązanie cięciem cesarskim nie ma znaczenia ochronnego, karmienie naturalne jest bezpieczne. www.medadvocates.org/.../ main/PerinatalIRC.jpg

18 18 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Zakażenia zawodowe Personel medyczny, strażacy (ratownicy), policjanci, funkcjonariusze więziennictwa.

19 19 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Wzrost liczby zakażonych chorych przewlekle niepełnosprawnych zgonów Wzrost kosztów diagnostyki terapii nadzoru Spadek liczby osób aktywnych zawodowo Wzrost wydatków socjalnych Spadek dochodów Koszty leków i diety Spadek jakości życia

20 20 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Elementy strategii zwalczania epidemii zakażeń HCV Zapobieganie nowym zachorowaniom Wykrywanie i leczenie osób zakażonych Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego

21 21 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Zapobieganie nowym zachorowaniom Poprawa bezpieczeństwa biologicznego przy: naruszaniu ciągłości tkanek (iniekcje, zaopatrywanie uszkodzeń skóry, itp.), medycznym kontakcie ze śluzówkami (endoskopy, sprzęt stomatologiczny, ręce). www.med-worldwide.com/ product23763. graphics.jsonline.com/ graphics/alive/img/oct0

22 22 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Zapobieganie nowym zachorowaniom pierwotne przeciwdziałanie narkomanii, redukcja szkód u narkomanów dożylnych (wymiana igieł i strzykawek, programy metadonowe), unikanie niebezpiecznych zachowań seksualnych.

23 23 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Zapobieganie nowym zachorowaniom Minimalizacja zawodowych ekspozycji na krew: eliminacja procedur związanych ze zwiększonym ryzykiem zakłuć i skaleczeń, posługiwanie się tzw. bezpiecznymi narzędziami. www.portexusa.com/.../ ActionCarpu_sharps_low.jpg www.clariant.masterbatches.com/ mb/internet.ns...

24 24 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Wykrywanie i leczenie osób zakażonych Cele i efekty: poprawa bezpieczeństwa biologicznego (unieszkodliwienie źródła zakażenia), zwalczanie powikłań infekcji HCV, poprawa sytuacji epidemiologicznej, redukcja indywidualnych i społecznych kosztów choroby. www.piperreport.com/ archives/Images/Physician... www.bbc.co.uk/.../ finance_savingtips.shtml

25 25 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego: indywidualnej kliniczno- epidemiologicznej obserwacji osoby zakażonej, bieżącego, systematycznego zbierania, analizy i interpretacji danych o zakażeniach w celu rozpoznawania i szacowania zagrożeń oraz potrzeb zdrowotnych. www.hpmgeneva.ch/ images/stetoscope.jpg


Pobierz ppt "1 HCV można pokonać – program szkoleń dla pracowników medycznych Część II Część II Zakażenia HCV Zakażenia HCV i zachorowania na wzw C i zachorowania na."

Podobne prezentacje


Reklamy Google