Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Astma epidemiologia definicja rozpoznanie diagnostyka leczenie Prof. Elżbieta Piontek Klinika Pediatrii Instytut Pomnik - CZD.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Astma epidemiologia definicja rozpoznanie diagnostyka leczenie Prof. Elżbieta Piontek Klinika Pediatrii Instytut Pomnik - CZD."— Zapis prezentacji:

1 Astma epidemiologia definicja rozpoznanie diagnostyka leczenie Prof. Elżbieta Piontek Klinika Pediatrii Instytut Pomnik - CZD

2 Z Białej Księgi Alergii: Objawy chorób alergicznych obserwuje się w 35% populacji Występowanie "gorączki siennej" na początku XX wieku wynosiło 1%. Obecnie w Europie wzrosło do 10%-20% Astma alergiczna w latach osiemdziesiątych wzrosła dwukrotnie Koszty bezpośrednie i pośrednie chorób alergicznych w krajach Europy Zachodniej sięgają 45 miliardów EURO Ocenia się, że w 2020 roku ilość osób wykazujących cechy uczulenia będzie większa niż osób zdrowych

3 100 -150 milionów ludzi choruje na astmę na całym świecie Światowy wskaźnik zachorowań zwiększa się średnio o 50% co dziesięć lat 1 Bilans kosztów ponoszonych na całym świecie przy leczeniu astmy jest większy niż w przypadku gruźlicy czy HIV / AIDS 1 Główne czynniki powodujące ciężki przebieg astmy nierzadko ze skutkiem śmiertelnym to niepełna diagnoza i niewłaściwe leczenie 2 1. WHO Bronchial Asthma Fact Sheet 2000 2. GINA Guidelines 1998 Epidemiologia astmy

4 Zachorowalność w Europie ISAAC Steering Committee, Lancet 1998 > 9% 6 do <9% 3 do 6% < 3%

5 Astma w Polsce Ludność w Polsce w 2000 - 38 649 000 Astma: -dzieci – 708 000 -dorośli – 1 562 000

6 Koszty bezpośrednie Hospitalizacja Intensywna terapia Pomoc w nagłych wypadkach Wizyty w P.O.Z. Leki Koszty pośrednie Opieka socjalna Zmniejszona wydajność pracy (chorobowe) Utrata dni szkolnych Wpływ na jednostkę / rodzinę / społeczeństwo Koszty leczenia astmy GINA Guidelines 1998

7 Czynniki wpływające na rozwój chorób alergicznych Zanieczyszczenie środowiska: –spalanie węgla –dym przemysłowy –zanieczyszczenie motoryzacyjne (tlenek azotu, ozon, lateks) Atopia Ekspozycja na alergeny –wziewne - pyłki roślin, pleśnie, roztocza, naskórki zwierząt –długotrwałe przebywanie w zamkniętych, nie wietrzonych pomieszczeniach

8 Astma... Jest przewlekłą chorobą zapalną dróg oddechowych, w której uczestniczy wiele komórek i substancji przez nie uwalnianych. Przewlekle zapalenie jest przyczyną nadreaktywności oskrzeli, prowadzącej do nawracających epizodów świszczącego oddechu, duszności, ściskania w klatce piersiowej i kaszlu, występujących szczególnie w nocy lub nad ranem. Epizodom tym zwykle towarzyszy rozlana obturacja oskrzeli o zmiennym nasileniu, często ustępująca samoistnie lub pod wpływem leczenia.

9

10 Mechanizm reakcji alergicznej ALERGEN Naczynia krwionośne Degranulacja eozynofilów Inne Immunoglobulina E (IgE) Czynniki chemotaktyczne Histamina Mediatory generowane Ziarnistości zawierające preformowane mediatory Komórka tuczna Migracja eozynofilów Eozynofilowy czynnik chemotaktyczny Proteazy Hydrolazy Interleukiny Kwas arachidonowy Prostaglandyny Leukotrieny PAF Eozynofilowe białko kationowe PAF Leukotrieny Głównie białko zasadowe Degranulacja komórek tucznych

11 Następstwa procesu zapalnego Zwężenie światła oskrzeli Obrzęk i przekrwienie błony śluzowej Ubytki w nabłonku dróg oddechowych – złuszczanie nabłonka migawkowego Bezpośredni skurcz mięśni gładkich oskrzeli Śluzowe czopy Pośredni skurcz poprzez mechanizmy neurogenne Pogrubiała ściana oskrzeli (dwukrotnie) - przekrwienie - obrzęk śluzówki - nacieki z komórek zapalnych - odkładanie kolagenu - przerost mięśni gładkich - hiperplazja komórek kubkowych - hiperplazja gruczołów śluzowych + czopy śluzowe

12 Astma Normalne

13 Zapalenie przewlekłe Ostry stan zapalny Terapia sterydowa Czas Przebieg procesu zapalnego w astmie Barnes PJ Zmiany strukturalne

14 Wywiad – czy to jest astma? Sezonowość w występowaniu objawów Atopia w rodzinie Kaszel w nocy lub po wysiłku Powtarzające się infekcje układu oddechowego lub świszczące zapalenie oskrzeli Odmowa brania udziału w ćwiczeniach fizycznych, zajęciach sportowych

15 Diagnostyka astmy Wywiad Badanie przedmiotowe Badanie radiologiczne klatki piersiowej Badania pod kątem alergii –Eozynofilia w plwocinie i we krwi obwodowej –Mediatory zapalne: histamina, cytokiny, leukotrieny –Testy skórne punktowe –IgE –Swoiste przeciwciała IgE –Testy ekspozycyjne

16

17 Badanie czynnościowe układu oddechowego FEV1 – maksymalna objętość wydechowa w ciągu 1s –Spirometria pomocna w diagnostyce, monitorowaniu choroby i odpowiedzi na leczenie PEF – szczytowy przepływ wydechowy – pikflometria służy do monitorowania przebiegu choroby

18 Pomiar FEV 1

19

20

21 Pomiar szczytowego przepływu wydechowy (Peak Expiratory Flow)

22 Astma - różnicowanie Wady rozwojowe układu oddechowego Infekcje układu oddechowego Mukowiscydoza Ciało obce Refluks żołądkowo przełykowy i przepuklina rozworu przełykowego Dysplazja oskrzelowo-płucna Gruźlica Zaburzenia aparatu śluzowo-rzęskowego Ucisk oskrzeli z zewnątrz (guzy, powiększone węzły)

23 Zapobieganie Pierwotne – zapobieganie rozwojowi astmy Wtórne – zapobieganie zaostrzeniom astmy NALEŻY: –Zmniejszyć ekspozycję na alergeny –Unikać dymu papierosowego –Unikać infekcji –Unikać zanieczyszczonego środowiska –Unikać czynników drażniących (dymy, farby, lakiery) –Jak najdłużej karmić niemowlę piersią –Edukacja rodzin alergicznych –Wczesne leczenie profilaktyczne przy objawach choroby

24 Leczenie Jest skuteczne u większości chorych dzieci Cel: poprawa stanu klinicznego przy minimalnej ilości stosowanych leków NALEŻY: Ograniczyć i wyeliminować objawy przewlekłe Zapobiegać zaostrzeniom Utrzymać jak najlepszą funkcję płuc Utrzymać aktywność fizyczną dziecka Zmniejszyć lub wyeliminować krótko działające - mimetyki

25 Leczenie Astma sporadyczna –Leki stosowane doraźnie, najczęściej krótko działające ß mimetyki wziewne, kromoglikan sodu Astma przewlekła lekka –Leki przeciwzapalne tj. kromoglikan lub nedokromil sodu, leki antyleukotrienowe, glikortykosteroidy wziewne, rzadko długo działające leki rozszerzające oskrzela Astma przewlekła umiarkowana –Leki przeciwzapalne tj. glikortykosteroidy wziewne, długo działające leki rozszerzające oskrzela, leki antyleukotrienowe Astma przewlekła ciężka –Leki przeciwzapalne – glikortykosteroidy wziewne w dużych dawkach oraz długo działające leki rozszerzające oskrzela, czasem glikortykosteroidy doustnie

26 Czynniki wyzwalające napad astmy Czynniki wyzwalające Zimne powietrze Zmiana temperatury Hiperwentylacja Wysiłek Stres lub silne emocje Aerozole chemiczne Leki blokujące receptory ß Leki (NSAIDs, ß-blokery) Czynniki emocjonalne Refluks przełykowy Wysiłek (śmiech) Infekcje wirusowe Dym papierosowy Czynniki zaostrzające przebieg choroby Alergeny (z wierzęta porośnięte sierścią lub futrem, roztocza w kurzu domowym, pyłki roślin (traw, drzew), grzyby i zarodniki) Czynniki uwrażliwiające w środowisku zawodowym Wirusowe zakażenia układu oddechowego Niesteroidowe leki przeciwzapalne (u niewielu chorych) Palenie tytoniu Zanieczyszczenie powietrza Ciężkie alergiczne zapalenie błony śluzowej nosa Infekcyjne zapalenie zatok obocznych nosa

27 Program leczenia astmy Edukacja chorych mająca na celu ich współpracę w leczeniu astmy. Ocena i monitorowanie ciężkości astmy – na podstawie objawów oraz wyników badań czynnościowych płuc Unikanie lub kontrolowanie czynników wyzwalających zaostrzenie astmy Opracowanie indywidualnych planów leczenia przewlekłego chorych dorosłych i dzieci Opracowanie indywidualnych planów leczenia zaostrzeń Zapewnienie stałej opieki z regularną kontrolna oceną chorych.

28 Edukacja chorych Dostarczenie zrozumiałej informacji nt. choroby i leczenia oraz konsekwencji nieleczenia Szkolenia – szkoły astmy, Samoedukacja pacjentów Umiejętność samodzielnej modyfikacji leczenia Utrzymanie zadowalającej jakości życia Partnerska - współpraca z lekarzem, pielęgniarką


Pobierz ppt "Astma epidemiologia definicja rozpoznanie diagnostyka leczenie Prof. Elżbieta Piontek Klinika Pediatrii Instytut Pomnik - CZD."

Podobne prezentacje


Reklamy Google