Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dzieciństwo jest snem rozumu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dzieciństwo jest snem rozumu"— Zapis prezentacji:

1 Dzieciństwo jest snem rozumu

2 Wczesne wspieranie rozwoju małego dziecka
Wspieranie rozwoju dziecka to przede wszystkim kształtowanie optymalnych warunków dla jego rozwoju, stymulowanie jego rozwoju psychofizycznego, rozwijanie potencjalnych zdolności, możliwie najlepsze korygowanie dysharmonii rozwojowych lub nieprawidłowości.

3 Zakres prowadzonego w naszej placówce wczesnego wspomagania rozwoju, zgodnie z założeniami dotyczy rozwoju motorycznego, stymulacji polisensorycznej, rozwoju mowy i języka, orientacji i poruszania się w przestrzeni, usprawniania widzenia, słuchu, umiejętności samoobsługi i funkcjonowania w środowisku Opieka nad dziećmi w naszym Zespole Szkół jest wieloprofilowa (wielokierunkowa), gdyż wymagają tego zaburzenia i schorzenia występujące u naszych podopiecznych. Wieloprofilową terapię prowadzą następujący specjaliści: - rehabilitanci, - psychologowie, - logopedzi, - terapeuci wzroku (tyflopedagodzy), - terapeuci słuchu (surdopedagodzy), - terapeuci autyzmu, - specjaliści wczesnego wspomagania rozwoju (terapia przez zabawę).

4 Liczba dzieci uczęszczających do placówki i wczesne wspomaganie rozwoju (WWR)

5 Metody, które stosujemy w rehabilitacji małego dziecka
 NDT-Bobath Metoda ta zajmuje się diagnostyką i rehabilitacją noworodków, niemowląt i dzieci starszych, w zakresie: - asymetrii ułożeniowej, - asymetrii czaszki, - problemów rozwojowych wcześniaków, - zaburzeń napięcia mięśniowego (wiotkość, sztywność, spastyka), - zaburzeń rozwoju ruchowego, - diagnostyki i terapii problemów neurologicznych, - problemów związanych ze splotem barkowym, - wad rozwojowych, - przepuklin oponowo rdzeniowych, - zaburzeń karmienia (ssanie, żucie, połykanie), - nauki karmienia, - nauki zabaw z niemowlętami z uwzględnieniem etapów prawidłowego rozwoju, - poprawy koordynacji ruchowej i wzrokowo – ruchowej, - rozwijania umiejętności manualnych i grafomotorycznych, - nadpobudliwości psychoruchowej i trudności w koncentracji.

6 Metoda Vojty Terapeutyczna część metody polega na wywołaniu u stymulowanego dziecka globalnych kompleksów ruchowych w postaci odruchowego obrotu lub odruchowego pełzania. Metoda znalazła zastosowanie u niemowląt zagrożonych nieprawidłowym rozwojem, mózgowym porażeniem dziecięcym, przepukliną oponową rdzeniową, okołoporodowym lub pourazowym uszkodzeniem splotu barkowego, wadach postawy, kręczu szyi, dysplazji bioder pochodzenia nerwowo – mięśniowego, artrogrypozie oraz zespole Downa. Metoda SI – integracja sensoryczna Metoda ta, zajmuje się zaburzeniami przetwarzania informacji w układzie nerwowym.

7 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka powinno być podjęte w momencie stwierdzenia niepełnosprawności i prowadzone do rozpoczęcia nauki szkolnej.

8 Zajęcia wczesnego wspomagania prowadzą rehabilitanci i terapeuci posiadający znajomość podstaw fizjologiczno-psychologicznych procesów rozwojowych dziecka.

9 W odpowiednio wyposażonych i dostosowanych do potrzeb małych dzieci salach prowadzone są zajęcia z logoterapii, surdopedagogiki, tyflopedagogiki oraz zajęcia edukacyjne

10 W ramach zajęć wykorzystywane są m.in.:
Zabawy ruchowe z wykorzystaniem Metody Ruchu Rozwijającego Veroniki Sherbourne Zabawy wspomagające rozwój zaburzonych zmysłów (słuch, wzrok) Alternatywne metody komunikacji wspomagane komputerowym programem stymulacji intelektualnej Zabawy z wykorzystaniem Programu Terapeutycznego Knillów

11

12

13 Miejscem, w którym w sposób szczególny rozwijamy maksymalnie zmysły jest Sala Doświadczania Świata

14

15 Systemem wczesnego wspierania rozwoju objęte są również w naszej placówce dzieci z autyzmem.

16 Dzieciństwo jest dobre dlatego, że każdy dzień zaczyna życie na nowo, bez ciężaru dnia wczorajszego.
Mamy nadzieję, że znajdziemy nowych sprzymierzeńców, którzy będą wspierać nasze działania w rozwoju wczesnej interwencji. Wspólne działania pozwolą na szybkie wykrycie deficytów u wielu małych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością i ich wieloprofilowe usprawnianie.


Pobierz ppt "Dzieciństwo jest snem rozumu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google