Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Opracowała: Patrycja Wysocka kl. Va SP 279

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Opracowała: Patrycja Wysocka kl. Va SP 279"— Zapis prezentacji:

1 Opracowała: Patrycja Wysocka kl. Va SP 279
Tales Z miletu Opracowała: Patrycja Wysocka kl. Va SP 279

2 Wstęp Naj­star­szą z rzeczy is­tniejących jest Bóg; jest bo­wiem niezrodzony. Naj­piękniej­szą - świat; jest bo­wiem dziełem Boga. Naj­większą - miej­sce; wszys­tko bo­wiem w so­bie mieści. Naj­szyb­szą - myśl; pop­rzez wszys­tko bo­wiem przebiega. Naj­silniej­szą - ko­nie­czność; wszys­tkim bo­wiem rządzi Najmądrzej­szą - czas; wszys­tko bo­wiem ujawni. Tales z Miletu

3 Tales urodził się w Milecie, stolicy starożytnej greckiej prowincji Jonia, nad morzem Egejskim. Jemu zawdzięczamy słynne powiedzenie: "Poznaj samego siebie!" Uważany jest za jednego z "siedmiu mędrców" starożytności, był pierwszym, który ogłosił ogólne wyniki dotyczące obiektów matematycznych. Interesował się przede wszystkim figurami geometrycznymi: kołami prostymi i trójkątami. Dowiódł, że każdemu trójkątowi można przypisać okrąg: taki, który przechodzi przez trzy wierzchołki trójkąta i zaproponował ogólną zasadę konstrukcji.

4 Tales był założycielem jońskiej szkoły filozofów przyrody
Tales był założycielem jońskiej szkoły filozofów przyrody. Brał aktywny udział w życiu politycznym i gospodarczym swego miasta. Utrzymywał ożywione stosunki handlowe z Egiptem, Fenicją i Babilonią. To było powodem, iż do krajów tych odbywał częste podróże. I prawdopodobnie wtedy zapoznał się z osiągnięciami matematyki i astronomii Egiptu i Babilonii. Gdy Tales wpatrywał się w niebo, by odkryć sekrety obrotów gwiazd, wpadł do dziury. Młoda służąca, która mu towarzyszyła powiedziała: "Nie widzisz tego, co masz pod nogami, a myślisz, że potrafisz zrozumieć, co się dzieje na niebie!" Tales na owe czasy był wielkim astronomem, przewidział zaćmienie słońca na dzień 28 V 585 r. p.n.e. co przysporzyło mu sławy. Pomierzył również wysokość piramid za pomocą cienia, które one rzucały.

5 Powstanie przyrody kojarzył Tales z narodzinami, wnioskując na podstawie obserwacji, że musi istnieć jakiś rodzaj substancji, dzięki której rozwinęły się wszystkie formy przyrody i na którą się ostatecznie rozpadają. Substancja ta została nazwana później pramaterią, czyli arche. Teoria Talesa wskazywała na wodę jako pratworzywo, z którego rozwinął się świat, gdyż jest ona niezbędna do życia. "To, co żywe, żyje wilgocią, martwe wysycha, zarodki wszystkiego są mokre, a pokarm soczysty". "Wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody się składa" - twierdził i dowodził.

6 Twierdzenia geometryczne Talesa Zgodnie z przekazami starożytnych, a w szczególności greckiego filozofa Proklosa, żyjącego w V w. p.n.e., Talesowi przypisuje się następujące twierdzenia geometryczne: 1. Średnica dzieli okrąg na połowy. 2. Dwa kąty przy podstawie trójkąta równoramiennego są równe. 3. Kąty wierzchołkowe, powstałe na skutek przecięcia dwóch linii prostych są równe. 4. Kąt wpisany w okrąg i oparty na jego średnicy jest kątem prostym. 5. Jeżeli w dwóch trójkątach bok i przyległe do niego kąty są równe, to te trójkąty są przystające.

7 W czasach Talesa określenia matematyka, filozofia jeszcze nie istniały, wymyślono je później. Tales był matematykiem i filozofem jednocześnie. Był pierwszym człowiekiem, który zaczął zadawać sobie pytania o pierwotne elementy świata. Z czego zbudowany jest świat fizyczny i jak działa? Znalazł odpowiedź, stwierdził, że woda jest pierwotnym i ostatecznym żywiołem. Wierzył, że Ziemia jest płaskim dyskiem pływającym w nieskończonym oceanie. Trzęsienia Ziemi miały wynikać właśnie z tego faktu. Był najprawdopodobniej pierwszym człowiekiem, który tłumacząc to zjawisko nie odwoływał się do żadnych nadprzyrodzonych sił.

8 Źródła: Zasoby sieci Internet Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "Opracowała: Patrycja Wysocka kl. Va SP 279"

Podobne prezentacje


Reklamy Google