Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czarnorzecko - Strzyżowski Park Krajobrazowy

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czarnorzecko - Strzyżowski Park Krajobrazowy"— Zapis prezentacji:

1 Czarnorzecko - Strzyżowski Park Krajobrazowy

2 Położenie Czarnorzecko-Strzyżowski Park Krajobrazowy położony jest w województwie podkarpackim, na Pogórzu Strzyżowskim i Dynowskim. Utworzony w 1993 r. Wchodzi w skład Zespołu Karpackich Parków Krajobrazowych. Rolę otuliny parku pełni Czarnorzecki Obszar Chronionego Krajobrazu.

3 Cenne zabytki Zabytki architektury to zamek ,,Kamieniec” , cerkwie w Węglówce i Rzepniku, kościół z zabytkowym cmentarzem w Łączkach Jagiellońskich oraz zespoły dworsko pałacowe w Bratkówce i Łękach Strzyżowskich. Ponadto w Węglówce znajduje się jedna z najstarszych kopalń naftowych. W rzeszowskiej części parku godne uwagi są m.in. cerkwie w Bonarówce i Oparówe, kościół w Kozłówku i dworek w Kobylem z parkiem.

4 Ścieżka przyrodnicza Przy Zamku Kamieniec
OPIS TRASY ŚCIEŻKI Idąc od strony Zamku mijamy karczmę "U Jana", tuż za ogrodzeniem skręcamy w prawo wchodząc na drogę polną, która po kilkudziesięciu metrach prowadzi wąwozem do wejścia na ścieżkę. Tu znajduje się tablica z informacją o ścieżce, po zapoznaniu się z nią kierujemy się prosto gdzie udeptana ścieżka prowadzi nas do przystanku Nr l. Teren od wejścia na ścieżkę charakteryzuje się pięknymi widokami na masyw Królewskiej Góry (541 m n.p.m.), wieżę telewizyjną na Suchej Górze (585 m n.p.m.) oraz ruiny Zamku Kamieniec. Zwraca również uwagę stary samotny drewniany budynek mieszkalno-gospodarczy (obecnie gospodarstwo agroturystyczne "Borówka"). Na licznych wierzchołkach jodeł widoczne skupiska zawsze zielonej jemioły.

5 Ścieżka Przyrodnicza Zamek Kamieniec - Prządki
Dojazd i  dojście do ścieżki Ścieżka położona jest w odległości 8 km od Krosna, pomiędzy zamkiem "Kamieniec" a rezerwatem przyrody "Prządki" w Czarnorzekach. Dojechać do niej można autokarem, samochodem, rowerem lub kursowym autobusem PKS relacji Krosno - Odrzykoń Podzamcze lub każdym autobusem do miejscowości Czarnorzeki i stamtąd 200 m pieszo do parkingu przy rezerwacie "Prządki". Do ścieżki można również dojść pieszo zielonym szlakiem turystycznym z Krosna i Strzyżowa oraz niebieskim od strony Wiśniowej.

6 Rezerwat przyrody Prządki im. Henryka Świdzińskiego
Utworzony zarządzeniem Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 14 lutego 1957 roku dla "...zachowania ze względów naukowych i krajobrazowych grupy skał piaskowcowych wyróżniających się charakterystycznymi formami, wytworzonymi wskutek erozji eolicznej" (MP, nr r, poz. 143) Teren rezerwatu w całości leży w gminie Korczyna, na pograniczu wsi Czarnorzeki i Korczyna, tuż przy drodze Krosno-Rzeszów. Zajmuje on wschodnią część grzbietu będącego działem wodnym dla potoku Marcinek i Czarnego Potoku. Najwyżej położony punkt rezerwatu znajduje się na wysokości 520 m.npm. Grunty wchodzące w jego skład stanowią własność Skarbu Państwa i są zarządzane przez Nadleśnictwo Kołaczyce podlegające Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie. Bezpośredni nadzór nad chronionym obiektem sprawuje leśniczy Leśnictwa Odrzykoń. Rezerwat jest położony w obrębie Czarnorzecko-Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego i stanowi jedną z największych jego atrakcji. Aktualna powierzchnia chroniona wynosi 13,63 ha i obejmuje grupy ostańców skalnych wraz z przylegającym do nich lasem.

7 Rezerwat przyrody Góra Chełm
Rezerwat został ustanowiony Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa 14 czerwca 1996 r. /Monitor Polski Nr 41 z 5 lipca 1996 r/. Celem jego ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych lasów bukowych porastających górę Chełm (528 m n.p.m.) oraz wspaniałych terenów źródliskowych (w tym wód mineralnych). Rezerwat "Góra Chełm" usytuowany jest na Pogórzu Strzyżowskim, pomiędzy potokiem Stępinka - dopływem Wisłoka a górą Klonową. Leży na terenie gminy Frysztak i Wiśniowa, w Nadleśnictwie Strzyżów, Leśnictwo Cieszyna, w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym. W rezerwacie występują m.in. następujące rośliny chronione: wawrzynek wilczełyko, skrzyp olbrzymi, tojad mocny, listera jajowata, gnieźnik leśny. Dogodne warunki do życia znalazło tu wiele gatunków zwierząt, m.in.: sarny, dziki, borsuki, jastrzębie, krogulce, sowy uszate, grubodzioby.

8 Rezerwat przyrody Herby
Rozporządzenie nr 64/99 Wojewody Podkarpackiego z dnia 31 sierpnia 1999r. Dz.Urz.Woj. Podkarpackiego nr 20 z 1999r. uznaje za rezerwat przyrody pod nazwą "Herby" obszar lasu o powierzchni 145,85ha, położony w granicach gmin Frysztak i Wiśniowa, w Nadleśnictwie Strzyżów w Czarnorzecko-Strzyżowskim Parku Krajobrazowym. Celem ochrony jest zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajobrazowych oryginalnych wychodni skalnych zlokalizowanych na grzbiecie pasma Herbów, porośniętego lasami grądowymi i buczyną, odsłoniętych utworów skalnych oraz malowniczego przełomu Wisłoka - "Bramy Frysztackiej". Rezerwat obejmuje fragment pasma górskiego wchodzącego w skład Pogórza Dynowskeigo, rozciągniętego przełomowym odcinkiem rzeki Wisłok. Wschodnia część rezerwatu obejmuje wzgórze Herby o wyrównanej powierzchni grzbietowej z kilkoma kulminacjami osiągającymi wysokość m n.p.m. Grzbiet ten obniża się stopniowo w kierunku doliny Wisłoka, nad którą wznosi się m. Zachodnią część rezerwatu stanowi przełomowy odcinek Wisłoka oraz ograniczające go od zachodu wzniesienie Kopalina, osiągające wysokość 355m n.p.m.

9 Flora Całe Pogórze Dynowskie ze swoją unikalną przyrodą i naturalnymi krajobrazami należy do Czarnorzecko- Strzyżowskiego Parku Krajobrazowego. Park ten o powierzchni ha zajmuje pograniczne tereny trzech byłych województw. Na jego terenie w formach pojedynczych występują pomniki przyrody. Do nich zaliczyć należy dęby, jesiony, lipy wpisane do rejestru przez konserwatorów przyrody, a spotkać je można m.in., w głównej wsi naszej gminy - Nozdrzcu. Znajdują się tam 4 lipy szerokolistne, 5 dębów szypułkowych oraz miłorząb dwuklapowy.

10 Fauna W siedliskich lasach żyją dość liczne gatunki ptaków: gile, sowy, sójki, drozdy, zięby, jastrzębie, dzięcioły oraz przepiórki. Natomiast na terenach zamieszkanych można spotkać m.in.: słowiki, jaskółki, wróble, szczygły, zimorodki, sikorki, sroki, gawrony i kawki. Do zwierząt zamieszkujących te tereny m.in. należą: sarny, jelenie, dziki, lisy, borsuki, bobry, wiewiórki, a nawet wilki. W rzekach można spotkać - co powinno zainteresować wędkarzy - jelce, klenie, leszcze, okonie, płotki, strzelby potokowe, szczupaki, ukleje, wierzbówki, węgorze, a nawet raki.

11 Źródła:

12 Prezentację wykonały:
-Oktawia Pelczar -Karolina Juszczęć -Natalia Krzysik


Pobierz ppt "Czarnorzecko - Strzyżowski Park Krajobrazowy"

Podobne prezentacje


Reklamy Google