Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NIEPEWNOŚĆ POMIARU dr inż. Maciej Wojtczak Politechnika Łódzka Instytut Chemicznej Technologii Żywności.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NIEPEWNOŚĆ POMIARU dr inż. Maciej Wojtczak Politechnika Łódzka Instytut Chemicznej Technologii Żywności."— Zapis prezentacji:

1 NIEPEWNOŚĆ POMIARU dr inż. Maciej Wojtczak Politechnika Łódzka Instytut Chemicznej Technologii Żywności

2 System jakości w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak2 NIEPEWNOŚĆ POMIARU Słowo niepewność oznacza wątpliwość i stąd w szerokim znaczeniu niepewność pomiaru oznacza wątpliwość co do wartości wyniku pomiaru. Pojęcie niepewność stosowane jest zarówno do określenia specyficznych wielkości będących miarą niepewności jak i pojęcia ogólnego niepewności

3 System jakości w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak3 NIEPEWNOŚĆ POMIARU Parametr, związany z wynikiem pomiaru, charakteryzujący rozrzut wartości, które można w uzasadniony sposób przypisać wielkości mierzonej

4 System jakości w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak4 Miara możliwego błędu estymanty wartości mierzonej otrzymanej jako wynik z pomiaru Estymanta charakteryzująca zakres wartości, w którym leży wartość prawdziwa wielkości mierzonej NIEPEWNOŚĆ POMIARU

5 System jakości w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak5 Wartość zgodna z definicją wielkości określanej –Teoretyczna wartość bezbłędnego pomiaru –Wartość prawdziwa jest ze swej natury nieznana Wartość prawdziwa

6 System jakości w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak6 WYNIK POMIARU Wartość przypisana wielkości mierzonej, uzyskana drogą pomiaru –Całkowite wyrażenie wyniku pomiaru zawiera dane dotyczące niepewności pomiaru

7 System jakości w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak7 Różnica między wynikiem pomiaru a wartością prawdziwą wielkości mierzonej BŁĄD PRZYPADKOWY – różnica między wynikiem pomiaru a średnią z nieskończonej liczby wyników pomiarów tej samej wielkości mierzonej, wykonanych w warunkach powtarzalności BŁAD POMIARU

8 System jakości w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak8 BŁĄD POMIARU BŁĄD SYSTEMATYCZNY – różnica między średnią z nieskończonej liczby pomiarów tej samej wielkości mierzonej, wykonanych w warunkach powtarzalności, a wartością prawdziwą wielkości mierzonej –Poprawka –Współczynnik poprawkiowy

9 System jakości w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak9 NIEPEWNOŚĆ POMIARU Niepewność standardowa – niepewność wyniku pomiaru wyrażona w formie odchylenia standardowego Złożona niepewność standardowa – niepewność określana, gdy wynik ten jest otrzymywany z wartości pewnej liczby innych wielkości

10 System jakości w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak10 Złożona niepewność Jest równa pierwiastkowi sumy wyrazów, będących wariancjami tych innych wielkości z wagami zależnymi od tego jak wynik pomiaru zmienia się wraz ze zmianami tych wielkości

11 System jakości w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak11 Niepewność rozszerzona Wielkość określająca przedział wokół wyniku pomiaru, od którego to przedziału oczekuje się, że obejmie dużą część rozkładu wartości, które w uzasadniony sposób można przypisać wielkości mierzonej

12 System jakości w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak12 NIEPEWNOŚĆ Niepewność wyniku pomiaru obrazuje brak dokładnej znajomosci wartości wielkości mierzonej. Wynik pomiaru po korekcji rozpoznanych oddziaływań systematycznych pozostaje wciąż estymantą wartości wielkosci mierzonej, a to z powodu niepewności wynikającej z oddziaływań przypadkowych i niedokładnosci korekcji oddziaływań systematycznych

13 System jakości w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak13 Niepewność /błąd Wynik pomiaru po korekcji może być w nieznacznym stopniu bardzo bliski wartości wielkości mierzonej i stąd mieć zaniedbywalny błąd nawet gdy ma dużą niepewność. Tak więc niepewność wyniku pomiaru nie powinna być mylona z pozostałym nieznanym błędem.

14 System jakości w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak14 Źródła niepewności Niepełna definicja wielkosci mierzonej Niedokładna realizacja definicji wielkosci mierzonej Niepełna znajomość oddziaływania otoczenia na pomiar albo niedoskonały pomiar warunków otoczenia Subiektywne błędy w odczytywaniu wskazań przyrządów analogowych

15 System jakości w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak15 Źródła niepewności Skończona rozdzielczość przuyrządów Niedokładne wartości przypisane wzorcom i materiałom odniesienia Niedokładne wartości stałych i innych parametrów otrzymywanych ze źródeł zewnętrznych do pomiaru Przybliżenia i założenia upraszczające tkwiące w metodzie i procedurze pomiarowej Zmiany w powtarzanych obserwacjach w pozornie identycznych warunkach

16 System jakości w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak16 OBLICZANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU Metoda typu A oparta na serii powtórzonych pomiarów, wyraża niepewność poprzez odchylenie standardowe eksperymentalne i odchylenie standardowe eksperymentalne średniej

17 System jakości w laboratorium Dr inż. Maciej Wojtczak17 OBLICZANIE NIEPEWNOŚCI POMIARU Metoda typu B obliczana z wykorzystaniem dostępnej wiedzy, na drodze analizy naukowej informacji o możliwej zmienności średniej wartości pomiaru – BUDŻET NIEPEWNOŚCI


Pobierz ppt "NIEPEWNOŚĆ POMIARU dr inż. Maciej Wojtczak Politechnika Łódzka Instytut Chemicznej Technologii Żywności."

Podobne prezentacje


Reklamy Google