Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Podstawy mikrobiologii środowiska. Związek ewolucyjny pomiędzy Archea, Bacteria i Eukarya.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Podstawy mikrobiologii środowiska. Związek ewolucyjny pomiędzy Archea, Bacteria i Eukarya."— Zapis prezentacji:

1 Podstawy mikrobiologii środowiska

2 Związek ewolucyjny pomiędzy Archea, Bacteria i Eukarya

3 CechaArcheaBacteriaEukarya Genom Błona jądrowa Histony Ilość DNA/komórkę Pozachromosomalne DNA Chloroplasty i mitochondria DNA w organellach Rybosomy Rybosomy w organellach Inicjatorowy tRNA Błona cytoplazmatyczna Ściana komórkowa Tworzenie spor Pojedynczy, kolisty Brak 5 10 -15 g Obecne Brak 70 S, wrażliwe na toksynę dyfterytu Brak Met Glicerol/izopren Polisacharydy Nie Pojedynczy, kolisty Brak 5 10 -15 g Obecne Brak 70 S, oporne na toksynę dyfterytu Brak N-formylo-Met Fosfolipidy Peptydoglikan Tak, u niektórych Liniowe chromosomy, >1 Obecna Obecne 0,5 - 3 10 -12 g Obecne 80 S, wrażliwe na toksynę dyfterytu 70 S Met Fosfolipidy/sterole Polisacharydy Tak, u niektórych Różnice pomiędzy Archea, Bacteria i Eukarya

4 Elementy struktury komórki bakteryjnej, roślinnej i zwierzęcej

5 Bakterie – rodzaje ściany komórkowej

6 Bakteria Epulopiscium fishelsoni jest największą znaną bakterią. Komórka tego drobnoustroju, będącego składnikiem flory bakteryjnej ryb żyjących w Morzu Czerwonym, ma długość dochodzącą do 0.6 mm. Megabakteria

7

8 Chlorella Glony (algi) Haematococcus pluviatus Mikroalgi Makroalgi (wodorosty)

9 GRZYBY Zygomycetes – grzyby pleśniowe, sprzężniaki Grzybnia zbudowana z niepodzielnego mycelium. Rozmnażanie płciowe poprzez zarodniki zwane zygosporami lub bezpłciowe poprzez spory w sporangium. Ascomycetes – workowce Grzyby jednokomórkowe lub tworzące grzybnię w postaci podzielnych strzępek. Rozmnażanie płciowe poprzez askospory lub bezpłciowe przez konidia. Do tej klasy należą m.in. Neurospra, Penicillium. Mucor racemous Penicillium chrysogenum Aspergillus fumigatus

10 Basidomycetes – podstawczaki Grzyby jednokomórkowe lub rozgałęzione. Rozmnażanie płciowe poprzez basidospory lub bezpłciowe poprzez konidia. Do tej klasy należą grzyby kapeluszowe. Deuteromycetes – grzyby niedoskonałe Grzyby jednokomórkowe lub rozgałęzione. Cecha charakterystyczna – brak rozmnażania płciowego. Amanita phalloides Candida albicans

11 Morfologia wzrostu grzyba na podłożu utwardzonym

12 Sposoby wzrostu komórek drobnoustrojów

13 Pierwotniaki Paramecium Na poziomie komórkowym dość bliskie zwierzętom; Jednokomórkowce niefotosyntetyzujące; Brak ściany komórkowej; Rozmnażanie wegetatywne (podział) lub seksualne poprzez połączenie haploidalnych gamet; Główne znaczenie: czynnik etiologiczny chorób infekcyjnych po spożyciu wody oraz w aerobowym oczyszczaniu ścieków

14 Metody pomiaru ilości biomasy lub liczby komórek - Określenie wilgotnej lub suchej masy - Określenie objętości upakowanej biomasy - Pomiar gęstości optycznej zawiesiny komórek - Cytometria przepływowa - Hemocytometria - Licznik Coultera - Określenie CFU metodą posiewową lub poprzez wybarwienier

15 Komora do pomiaru liczby komórek drobnoustrojów

16 Schemat licznika Coultera

17 Schemat cytometru przepływowego

18 Określanie liczby żywych komórek (CFU)

19 Metody analizy in situ populacji drobnoustrojów - Mikroskopia elektronowa i konfokalna (CLSM) - Testy ELISA - Analiza lipidów (PLFA) - Analiza rRNA - Technologia PCR - In situ hybrydyzacja

20 Mikroskopia konfokalna Optyczne cięcie sfery przez płaszczyzny konfokalne Zasada działania konfokalnego mikroskopu skanującego Obraz CSLM matrycy kolagenowej z rosnącymi fibroblastami wybarwionymi fluorescencyjnymi przeciwciałami rozpoznającymi tubulinę W technice CSLM próbka naświetlana jest spolaryzowanym promieniem lasera podawanym pod różnymi kątami. Emitowana fluorescencja jest poddawana filtracji w szczelinie dla wyeliminowania promieniowania pochodzącego z innych płaszczyzn. W efekcie otrzymuje się serię obrazów dla kilkudziesięciu płaszczyzn, których suma daje praktycznie trójwymiarowy obraz próbki.

21 Testy ELISA Zasada: 1.Otrzymuje się przeciwciała rozpoznające antygeny obecne w ścianach komórkowych drobnoustrojów. 2.Konstruuje się koniugaty przeciwciał z markerami fluorescencyjnymi 3.Koniugaty immobilizuje się w studzienkach mikropłytek 4.Do studzienek dodaje się próbki 5.Odmywa się komórki niezwiązane 6.Mierzy się intensywność afektu optycznego, który jest miarą ilości komórek danego gatunku obecnych w próbce

22 Ekstrakcja składników lipidowych z próbek środowiskowych Analiza lipidów (PLFA)

23 Ekstrakcja kwasów nukleinowych z próbek środowiskowych w celu izolacji i identyfikacji sekwencji rRNA Analiza rRNA

24 Obraz populacji drobnoustrojów w biofilmie uzyskany w wyniku zastosowania techniki FISH In situ hybrydyzacja

25 Pośrednie metody pomiary tempa wzrostu

26 Warunki wzrostu bakterii umiarkowanie i silnie halofilnych

27 Podział drobnoustrojów w zależności od optymalnych temperatur wzrostu

28 Wpływ obecności tlenu na wzrost różnych grup drobnoustrojów

29 Fazy wzrostu drobnoustrojów

30 Struktura biofilmu

31 Tworzenie endosporu i kiełkowanie sporu


Pobierz ppt "Podstawy mikrobiologii środowiska. Związek ewolucyjny pomiędzy Archea, Bacteria i Eukarya."

Podobne prezentacje


Reklamy Google