Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W biosferze wyróżnia się środowisko:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W biosferze wyróżnia się środowisko:"— Zapis prezentacji:

1 Rezerwuary chorobotwórczych czynników biotycznych w aerosferze, hydrosferze i litosferze - wstęp

2 W biosferze wyróżnia się środowisko:
powietrzne (aerosfera), wodne (hydrosfera) lądowe (litosfera). Homo sapiens i wiele gatunków zwierząt żyje na pograniczu aerosfery i litosfery. Środowisko, które stanowią istoty żywe dla innych organizmów, nazywa się ontosferą (ontohabitat, mikrohabitat).

3 Czynniki środowiska działające na ustroje żywe dzieli się na:
nieożywione (abiotyczne) ożywione (biotyczne) W odniesieniu do populacji człowieka uwzględnia się też odrębnie czynniki technosfery i socjosfery;

4 Model środowiska człowieka (wg Kadłubowskiego)
b - biosfera, s - socjosfera, t - technosfera, H - populacja człowieka; strzałki oznaczają wzajemne oddziaływanie populacji i środowiska.

5 Części biosfery - naturalne środowisko życia (biotop, makrohabitat) wielu gatunków z różnych grup systematycznych – obejmują z medycznego punktu widzenia rezerwuary czynników biotycznych (zarazki) o dużym znaczeniu w etiologii chorób człowieka i zwierząt.

6 Źródłami zakażenia dla środowiskowych rezerwuarów we wszystkich częściach biosfery są: nosiciele i ludzie chorzy, zakażeni lub zarażeni określonym wirusem, bakterią, grzybem, pierwotniakiem lub helmintem.

7 Pojęcie „nosiciel" obejmuje taką osobę, u której przebieg zakażenia lub zarażenia jest bezobjawowy, jak również taką, u której nosicielstwo poprzedza wystąpienie objawów choroby (okres wylęgania) lub utrzymuje się po jej zakończeniu (okres zdrowienia).

8 Zarazki dostają się do ustroju żywiciela różnymi drogami:
drogą inhalacyjną, tj. wziewną (powietrzno-kropelkową, powietrzno-pyłową), pokarmową (per os), płciową (seksualna) przez uszkodzoną błonę śluzową jamy ustnej, skórę lub rogówkę, spojówkę,

9 W szczególnych okolicznościach zarazki przedostają się do ustroju żywiciela: - w czasie zabiegów kateteryzacji, dializy otrzewnej lub operacji chirurgicznych - bezpośrednio do krwi i narządów wewnętrznych.

10 Drogi bezpośrednie zakażeń (wirusy, bakterie) i zarażeń (grzyby, pasożyty) prowadzą do zetknięcia się czynnika etiologicznego choroby z wrażliwym osobnikiem (człowiek, zwierzę).

11 Wrota zakażenia lub inwazji, tj
Wrota zakażenia lub inwazji, tj. wnikanie drobnoustrojów lub postaci inwazyjnych pasożytów do ustroju człowieka stanowią otwory naturalne: jamy nosa, jama ustna, ujście zewnętrzne cewki moczowej, pochwa, rectum; W warunkach szpitalnych mogą to być kaniule żylne (venflon) do wielokrotnego podawania leków drogą dożylną, różnego rodzaju dreny itp.

12 Transmisja międzyosobnicza obejmuje kolejno następujące procesy:
uwalniania z ustroju żywiciela zarazka, jego rozmnażania lub tylko przeży- wania w środowisku zewnętrznym, przenoszenia i penetracji w nowym żywicielu.

13 Krążenie zarazka we krwi lub innych płynach ustrojowych żywiciela (transmisja wewnątrzosobnicza), w zależności od rozpoznanego czynnika etiologicznego choroby nazywa się: wirusemią (wiremia), bakteriemią, fungemią parazytemią.

14 Uwalnianie zarazków z ustroju żywiciela odbywa się wraz z jego wydzielinami i wydalinami,
a w szczególnych przypadkach uczestniczy w tym przenosiciel, np. owad. W niektórych infekcjach zarazki przenoszą się bezpośrednio ze skóry lub błon śluzowych żywiciela do ustroju nowego żywiciela.


Pobierz ppt "W biosferze wyróżnia się środowisko:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google