Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

STOWARZYSZENIE,,PRZYJACIELE DZIECI Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "STOWARZYSZENIE,,PRZYJACIELE DZIECI Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego."— Zapis prezentacji:

1 STOWARZYSZENIE,,PRZYJACIELE DZIECI Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego

2 Stowarzyszenie powstało z inicjatywy grupy rodziców i nauczycieli Publicznego Przedszkola Nr1 w Sztumie. Ideą powołania organizacji było wspieranie podejmowanych przez przedszkole działań na rzecz małych dzieci. W dniu 17 maja 2006r. odbyło się pierwsze zebranie założycielskie Stowarzyszenia Przyjaciele Dzieci. Kolejne miesiące wypełniła żmudna procedura rejestracji stowarzyszenia. Formalnie rozpoczęło ono swą działalność 1 czerwca 2007r. Obecnie liczy 21 osób.

3 G ŁÓWNYM ZAŁOŻENIEM S TOWARZYSZENIA JEST : podejmowanie inicjatyw mających na celu wyrównywanie szans edukacyjnych i rozwojowych dzieci w wieku 3-6 lat wzbogacanie i modernizowanie bazy lokalowej i dydaktycznej przedszkola w celu stworzenia dzieciom jak najlepszych warunków do zabawy i nauki integracja działań różnych środowisk, grup społecznych w celu propagowania działań na rzecz dobra dzieci

4 D OTYCHCZASOWE DZIAŁANIA S TOWARZYSZENIA P RZYJACIELE D ZIECI OBEJMUJĄ CZTERY PODSTAWOWE OBSZARY : promocja działania na rzecz dzieci pozyskiwanie funduszy wzbogacanie bazy lokalowej i dydaktycznej przedszkola

5 PROMOCJA Od momentu rejestracji stowarzyszenia jego członkowie podejmowali różne działania w celach promocyjnych. Były to m.in.: opracowanie ulotek informacyjnych informowanie rodziców na zebraniach ogólnych i grupowych o powstałym stowarzyszeniu i jego głównych założeniach umieszczanie bieżących informacji o podejmowanych działaniach na tablicy znajdującej się w szatni przedszkola informowanie społeczności lokalnej poprzez prasę udział w różnych imprezach lokalnych założenie strony internetowej /www.przedszkole1sztum.webd.pl/

6 D ZIAŁANIA NA RZECZ DZIECI Podejmowane inicjatywy miały w szczególności na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym. Były to: 1) projekt Z radością i zabawą po sukces, stworzony z myślą o dzieciach nie mających możliwości uczęszczania do przedszkola. 2) zadanie publiczne w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym W trosce o lepszy start, na które otrzymaliśmy dotację z Urzędu MiG Sztum. 3) realizacja ogólnopolskiego programu autorstwa M.Nawrot i I.Dzierzgowskiej Optymistyczne przedszkole. W optymistycznym przedszkolu wszyscy uczą się życzliwości, empatii, pomagania sobie, przyjaźni.

7 P OZYSKIWANIE FUNDUSZY FUNDUSZE STOWARZYSZENI A projekty składki członkowskie kiermasze, festyny bale charytatywne darowizny, 1% podatku dochodowego…

8 W ZBOGACANIE BAZY LOKALOWEJ I DYDAKTYCZNEJ Dzięki pozyskanym funduszom Stowarzyszenie wsparło przedszkole w: doposażeniu gabinetu rewalidacyjno - logopedycznego w nowe mebelki i pomoce dydaktyczne zakupie szafek szatniowych dla dzieci z grup 5 i 6-letnich doposażeniu grup dzieci 6-letnich na 5 godzin w pomoce dydaktyczne do pracy wyrównawczej z dziećmi za dochód z tegorocznego balu charytatywnego planowany jest zakup sprzętu ogrodowego

9 Z ATRZYMANE W KADRZE ….

10

11 ,,Dzieciom musimy służyć. W niedalekiej przyszłości to one będą służyć nam


Pobierz ppt "STOWARZYSZENIE,,PRZYJACIELE DZIECI Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google