Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny."— Zapis prezentacji:

1 Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie

2 Budowa cząsteczkowa materii

3 Dane dotyczące autorów Projektu:
Semestr : I Rok szkolny: /2010 Opiekun: Ewa Pietrzykowska ID grupy: /81_MP_G1 ID szkoły: /81 Szkoła: Zespół Szkół im. Rodu Działyńskich w Bratianie Grupa: matematyczno-przyrodnicza

4 Plan prezentacji: Strona tytułowa Dane dotyczące autorów projektu
Plan projektu Co to jest materia? Materia Doświadczenie: Badanie budowy materii Atom W skład atomu wchodzą

5 Stany skupienia Ułożenie cząsteczek w różnych stanach skupienia Zjawiska związane ze zmianami stanów skupienia Dyfuzja Woda Nasza Ziemia to też materia A to my… … I materia wokół nas

6 Co to jest materia? Materia to substancja, która tworzy wszechświat.

7 MATERIA Materia składa się z cząsteczek, zbudowanych z atomów, ułożonych w różnych odległościach. Cząsteczki są w ciągłym ruchu, Ruch cząsteczek jest chaotyczny, Prędkość cząsteczek zależy od temperatury.

8 Badanie budowy materii
Doświadczenie: Potrzebne pomoce: Kasza, groch, szklanka. Przebieg doświadczenia: Do szklanki wsypujemy groch i podobną objętość kaszy. Zaznaczamy górny poziom, a następnie mieszamy wszystko. Obserwacja: Groch i kasza wymieszały się tak, że objętość mieszaniny jest mniejsza niż przed wymieszaniem. Wyjaśnienie: Objętość mieszaniny jest mniejsza, ponieważ puste miejsca między ziarnami grochu zajęły ziarna kaszy. Wniosek: Materia nie ma budowy ciągłej. Zbudowana jest z drobnych cząstek. Cząstki te nazywamy atomami.

9 Atom Atom-najmniejsza, niepodzielna przy pomocy metod chemicznych część materii. Składa się z jądra atomowego i otaczających jądro elektronów.

10 W skład atomu wchodzą: Protony- cząstki elementarne, wchodzące w skład jądra atomowego o ładunku dodatnim. Elektrony- cząstki elementarne o jednostkowym ładunku ujemnym, poruszające się wokół jądra atomowego. Neutrony- cząstki elementarne, wchodzące w skład jądra atomowego.

11 stany skupienia: Gazy Ciecze Ciała stałe

12 Ciała stałe Ciecze Gazy Położenie cząsteczek Cząsteczki przylegają do siebie Cząsteczki ułożone są ciasno Odległość między cząsteczkami są duże Oddziaływania między cząsteczkami (zachowanie się cząsteczek) Są duże cząsteczki w zasadzie nie mogą się przemieszczać, jedynie cały czas drgają Nie są tak duże jak w ciele stałym Cząsteczki zderzają się, ich ruch jest bezładny i chaotyczny Zmiana objętości Odległości między cząsteczkami są bardzo małe Odległości między cząsteczkami są małe Odległości między cząsteczkami są bardzo duże Zmiana kształtu Oddziaływania między cząsteczkami są bardzo silne Cząsteczki mogą z łatwością zmienić względne położenie Oddziaływania między cząsteczkami są bardzo słabe

13 Schemat cząsteczki w różnych stanach skupienia

14 Zjawiska: Topnienie Polega na rozluźnianiu wiązań między cząsteczkami ciała stałego pod wpływem ogrzewania. Krzepnięcie Polega na tym, że pod wpływem oziębienia poruszające się coraz wolniej cząsteczki cieczy łączą się ze sobą, tworząc ciało stałe. Parowanie Zachodzi wtedy gdy cząsteczki cieczy mają dostatecznie dużą prędkość, pozwalającą im na opuszczenie cieczy. Uwolnione w ten sposób cząsteczki tworzą gaz, który wypełnia całą dostępna objętość naczynia. Skraplanie Następuje wtedy gdy gaz zostaje odpowiednio oziębiony. Sublimacja Polega na bezpośredniej przemianie ciała stałego w gaz. Resublimacja Polega na bezpośredniej przemianie gazu w ciało stałe.

15 Dyfuzja Samorzutne mieszanie się cząsteczek różnych substancji. Najszybciej zachodzi w gazach, wolniej w cieczach a najwolniej w ciałach stałych.

16 Woda Tlenek wodoru jest to związek chemiczny o wzorze H2O. Występuje w trzech stanach skupienia: stałym, ciekłym, gazowym. W stanie gazowym wodę określamy mianem pary wodnej, a w stałym stanie skupienia lodem.

17 Woda Cząsteczka wody składa się z dwóch atomów wodoru i jednego atomu tlenu.

18 Nasza Ziemia to też materia

19 A to my…

20 … i materia wokół nas

21 Dziękujemy za uwagę!

22 Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie


Pobierz ppt "Projekt „ROZWÓJ PRZEZ KOMPETENCJE” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny."

Podobne prezentacje


Reklamy Google