Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapita ł Ludzki 2007-2013 CZ Ł OWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 AGENDA INFORMACJE O PROJEKCIE AUTORZY PROJEKTU ISTOTA TEMATU GŁÓWNEGO ETAPY I EFEKTY PRACY

3 UNIWERSYTET SZCZECI Ń SKI Lider projektu COMBIDATA POLAND SP. Z O.O. Partner projektu

4 Zachodniopomorski Kurator O ś wiaty Wielkopolski Kurator O ś wiaty Lubuski Kurator O ś wiaty

5 G Ł ÓWNE ZA Ł O Ż ENIA PRO JE KTU Obszar realizacji projektu: Województwa: zachodniopomorskie, wielkopolskie, lubuskie Okres realizacji projektu: pa ź dziernik 2009 roku - sierpie ń 2012roku Odbiorcy bezpo ś redni projektu: Uczniowie klas pierwszych roku szkolnego 2009/2010 gimnazjów województw obj ę tych projektem. Odbiorcy po ś redni projektu: Gimnazja województw obj ę tych projektem zakwalifikowane do wspó ł pracy w ramach procesu rekrutacji oraz nauczyciele ucz ą cy w tych szko ł ach.

6 CEL PROJEKTU Projekt ma na celu rozwój kompetencji kluczowych uczniów w zakresie matematyki, fizyki oraz przedsi ę biorczo ś ci za po ś rednictwem tworzonego w projekcie Ponadregionalnego Szkolnego Ruchu Naukowego obejmuj ą cego wspó ł prac ę szkó ł z uczelniami wy ż szymi oraz wspó ł prac ę mi ę dzyszkoln ą.

7 PROJEKT ZOSTA Ł PRZEPROWADZONY W GIMNAZJUM NR.2 IM. POWSTA Ń CÓW WIELKOPOLSKICH W WOLSZTYNIE UL. MICKIEWICZA 4 ID GRUPY: 98/4_mf_g2 KOMPETENCJA: MATEMATYCZNO-FIZYCZNA AUTORZY PROJEKTU

8 TEMAT PROJEKTOWY: G Ę STO ŚĆ MATERI SEMESTR/ROK SZKOLNY: SEMESTR 2/2010R.

9 Od lewej u góry : Natalia, Karolina, Kasia, Paulina, Kornelia, Kasia, Adam, Daniel od lewej na dole: p. Bogna, Paulina, Kamila, Jola, Dawid.

10 PIERWSZE ZAJ Ę CIA

11

12 LIDER- PAULINA ZWIERZY Ń SKA

13

14 DRUGIE ZAJ Ę CIA

15

16

17 Co więcej waży: kilogram pierza, czy kilogram żelaza? Odpowiedź jest oczywista. Wiemy, że pierze jest lżejsze ale kilogram to... kilogram.

18 Co to znaczy, że pierze jest lżejsze? Co mamy na myśli, mówiąc, że balonik z wypełniony helem jest lżejszy od powietrza?

19 Porównajmy masę dwóch identycznych butelek: jednej wypełnionej powietrzem, a drugiej – wodą. Bez trudu odpowiemy, że cięższa jest butelka z wodą, chociaż objętość wody i powietrza jest taka sama.

20 Cechą różniącą wodę i powietrze jest ich gęstość.

21 Substancje różnią się między sobą gęstością. Czym różnią się między sobą te substancje?

22 G ę sto ść informuje nas o tym, jaka jest masa 1 lub 1 danej substancji.

23 Aby obliczyć gęstość danej substancji, należy masę ciała wykonanego z tej substancji podzielić przez jego objętość Obliczanie gęstości

24 *KILOGRAM NA METR SZE Ś CIENNY kg/m³ *GRAM NA CENTYMETR SZE Ś CIENNY g/cm³

25

26

27

28

29 Gęstość wyznaczamy doświadczalnie, mierząc masę i objętość ciała, a następnie podstawiając te wartości do wzoru i wykonując obliczenia. Jak wyznaczamy gęstość?

30 PRZYRZ Ą DY

31

32 BADANIE G Ę STO Ś CI

33

34

35

36

37 BADAMY G Ę STO ŚĆ W Ł ASNEGO CIA Ł A

38

39

40 Przykładowe zadanie Ile wynosi masa deski sosnowej o długości 4 m, szerokości 20 cm i grubości 4 cm? Jaki jest jej ciężar? Gęstość drewna sosnowego wynosi 0.5 g/cm3.

41 Przykładowe zadanie DANE: a=4m b=20cm c=4cm d=0,5g/cm3 SZUKANE: m=? ROZWIAZANIE: ODP. CIĘŻAR DESKI WYNOSI 16KG.

42

43 NAZWA CIAŁAkg/m³ BETON1800-2400 CEGŁA1400-2200 GIPS2310-2330 KREDA1800-2600 MARMUR2670 OŁÓW11300-11400 PIASEK (SUCHY)1550-1800 SREBRO10500 STAL7500-7900 ZŁOTO19282

44 NAZWA CIECZYkg/m³ ALKOHOL ETYLOWY790 BENZYNA700 KREW LUDZKA1050 KWAS SOLNY1190 MLEKO1030 NAFTA810 OLIWA920 RTĘĆ13546 WODA998

45 NAZWA GAZUkg/m³ AMONIAK0,76 AZOT1,25 CHLOR3,21 DWUTLENEK SIARKI2,83 ETAN1,32 HEL0,178 POWIETRZE1,29 TLEN1,43 TLENEK WĘGLA1,25 WODÓR0,08989

46 WODA ZACHOWUJE SI Ę ANOMALNIE W ZAKRESIE TEMPERATUR 0°C - 4°C JEJ OBJ Ę TO ŚĆ MALEJE, A WIEC G Ę STO ŚĆ RO Ś NIE. NAJWI Ę KSZ Ą G Ę STO ŚĆ NA WODA O TEMP. 4°C JEST TO 999,97

47 NAUKOWIEC ZAJMUJ Ą CY SI Ę BADANIEM G Ę STO Ś CI

48 ROSYJSKI MATEMATYK, METEOROLOG, FIZYK I KOSMOLOG, PROFESOR UNIWERSYTETU W PERMIE I PIOTROGRODZIE.

49 dr Przemysława Grzybowskiego

50

51 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapita ł Ludzki 2007-2013 CZ Ł OWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

52


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google