Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)
Nazwa szkoły: Publiczne Gimnazjum w Smętowie Granicznym ID grupy: 96/53 MP G1 Kompetencja: Matematyczno-przyrodnicza Temat projektowy: Jestem w ruchu Semestr/rok szkolny: I I I /2010/2011

3 Jestem w ruch Ruch to zmiana położenie ciała względem układu odniesienia, w miarę upływu czasu. Opis ruch ruchu zależy od przyjętego układu odniesienia.

4 Układ odniesienia Dla ruch w dwóch wymiarach możemy zastosować dwuwymiarowy układ współrzędnych . Przestrzeń trójwymiarowa i czas jako czwarty wymiar to czasoprzestrzeń, w której obserwujemy i opisujemy zjawiska.

5 Czas Pomiar czasu dokonujemy stoperem
Na zdjęciu elektroniczny zegar a bramkami mierzy czas z dokładnością do 1/100 sekundy

6 Względność ruchu Opis ruch zależy od przyjętego układu odniesienia.
W przypadku pytania z pociągami zmysły płatają nam figle.

7 Tor ruchu Torem ruch ciała jest linia, którą zakreśla w przestrzeni obrany punkt ciała, najczęściej jego środek ciężkości. Na zdjęciu ślad pozostawiony przez samoloty

8 Droga Droga jest to długość toru ruch ciała Kółko do pomiaru drogi

9 Klasyfikacja ruchów Ze względu na prędkość ruchu
Ze względu na kształt toru ruchu Prostoliniowy Jednostajny Jednostajnie przyspieszony Krzywoliniowy Jednostajnie opóźniony

10 Ruch jednostajny prostoliniowy to taki ruch, w którym prędkość ciała jest stała a tor ruchu jest linią prostą. Wzór na prędkość w ruchu jednostajnym prostoliniowym: Droga s przebyta w trakcie trwania ruchu prostoliniowego jest wprost proporcjonalna do czasu t:

11 Ruch jednostajnie przyspieszony to ruch, w którym w kolejnych jednostkach czasu, prędkość wzrasta o jednakową wartość. Wykres drogi jest parabolą (funkcja kwadratowa). Wykres prędkości jest funkcją liniową rosnącą Wykres przyspieszenia jest funkcją stałą. s = ½ · a · t2 v = v0 + a·t a = Δv/t

12 Podstawowe jednostki fizyczne układu SI
Wielkości fizyczne podstawowe Jednostka międzynarodowa Symbol jednostki długość 1 metr 1 m masa 1 kilogram 1 kg czas 1 sekunda 1 s temperatura 1 kelwin 1 K natężenie prądu elektrycznego 1 amper 1 A światłość 1 kandela 1 cd

13 Prędkość średnia wartość prędkości średniej całkowita droga
= czas trwania ruchu

14 Rekordy prędkości Mateusz prezentuje wyniki wyszukiwania rekordów prędkości

15 Rekordy prędkości Pojazd Wartość prędkości v (km/h) Łódź motorowa
123,3 Motocykl 236,27 Pociąg 575 Samochód z silnikiem rakietowym 1609 Samolot 11300

16 Prawa ruchu I zasada dynamiki:
Gdy na ciało nie działa żadna siła lub działające siły równoważą się, ciało pozostaje w spoczynku lub porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym względem przyjętego nieruchomego układu odniesienia. Na torze powietrznym siły działające na wózek równoważą się a tarcie jest bardzo małe, więc wózki poruszają się ruchem jednostajnym prostoliniowym

17 Prawa ruchu a = F/m II zasada dynamiki
Przyspieszenie, jakie uzyskuje ciało pod wpływem działającej na nie siły wypadkowej, jest wprost proporcjonalne do tej siły i odwrotnie proporcjonalne do masy ciała. a = F/m

18 Prawa ruchu III zasada dynamiki Jeżeli jedno ciało działa siłą na drugie ciało, to również drugie ciało działa siłą na pierwsze. Obie siły mają taką samą wartość, ten sam kierunek, ale przeciwne zwroty. Siły te nazywamy siłami akcji i reakcji.

19 Układ ruchu człowieka W skład układu narządu ruchu człowieka wchodzą kości, chrząstki oraz mięśnie szkieletowe. Te elementy, współdziałają ze sobą, umożliwiają człowiekowi poruszanie się.

20 Szkielet człowieka

21 Przekrój kręgów człowieka
dysk kręg

22 Budowa kości Czasem odnosimy wrażenie, że kości są twarde, suche i martwe, ale w rzeczywistości są żywą tkanką składającą się w jednej trzeciej z wody, zawierającą dużo białka i składników mineralnych. Dochodzą do nich naczynia krwionośne i połączenia nerwowe. Kości magazynują ważne składniki mineralne, z których organizm może w razie potrzeby korzystać.

23 Obraz mikroskopowy a-kanał Haversa b-osteocyt Tkanka kostna

24 Wykonujemy model szkieletu człowieka

25 Połączenia kości - stawy
Rodzaje stawów: 1 - kulisty 2 - eliptyczny 3 - siodełkowy 4 - zawiasowy 5 - obrotowy

26 Obraz mikroskopowy Tkanki chrząstkowe

27 Układ mięśniowy

28 Praca mięśni Mięsień może pracować na trzy sposoby
- praca izometryczna, gdy przyczepy przybliżają się do siebie, czyli gdy napinamy dany mięsień i przez chwilę przytrzymujemy w tej pozycji. - praca koncentryczna, gdy mięśnie się kurczą, czyli najbardziej typowe podczas treningu ćwiczenie na dany mięsień, - praca ekscentryczna, gdy przyczepy się oddalają, np. jak unosimy rękę i mamy opór - gdy ktoś nam przytrzymuje lub pcha w drugą stronę.

29 Obraz mikroskopowy Mięśnie poprzeczne

30 Badanie składu chemicznego białka
Podgrzewając białko – np. kawałek mięsa zauważamy, że zmienia kolor na czarny a na ściankach pojawia się woda. A zatem w skład białka wchodzi węgiel i wodór. Jeśli kawałek mięsa wrzucimy do roztworu NaOH i ogrzejemy to papierek uniwersalny wskaże odczyn zasadowy i poczujemy zapach amoniaku. Białko zawiera azot. Aby wykryć białko w substancji, zalewamy badaną substancję 5% roztworem NaOH, a następnie dodajemy parę kropel rozcieńczonego siarczanu miedzi. Po ogrzaniu pojawi się fioletowy kolor świadczący o obecności białka.

31 Pierwsza pomoc przy złamaniach
Wszystkie tego typu urazy wymagają kontroli lekarza, można je opatrywać tylko wtedy, gdy przyjazd pogotowia opóźnia się, a ratownik może wykonać zabieg bez powodowania jeszcze większego bólu i dyskomfortu. Należy do tego wybrać szynę, która jest długa na tyle by unieruchomić kość zarówno poniżej, jak i powyżej urazu. Nie wolno nastawiać kończyny, niech zostanie w takiej pozycji, w jakiej się znajduje. Zarówno przed i po usztywnieniu, sprawdzaj krążenie w unieruchomionej kończynie. Gdy złamanie jest zamknięte, obłóż miejsce urazu zimnym kompresem. To samo zrób w przypadku zwichnięcia.

32 Pierwsza pomoc przy urazach kończyn
Grzegorz wykorzystuje szynę do usztywnienia „złamanej„ kości piszczelowej

33 Wykorzystanie chusty Maciek unieruchamia przedramię po urazie

34 Choroby układu ruchu -skolioza
Skolioza – skrzywienie kręgosłupa, zwane często "bocznym skrzywieniem kręgosłupa". Wbrew nazwie, skolioza nie jest jedynie bocznym skrzywieniem, a trójpłaszczyznowym. Skoliozą określa się zniekształcenie wynoszące ponad 10° w płaszczyźnie czołowej. Do określania stopnia zniekształcenia wykorzystuje się metodę Cobba.

35 Choroba zwyrodnieniowa stawów
W chorobie tej dochodzi do niszczenia i ubytku chrząstek stawowych oraz nieprawidłowego przerostu (hipertrofii) tkanki kostnej w okolicy okołostawowej. O chorobie zwyrodnieniowej mówi się wówczas, jeżeli omawiane zmiany stawów są przyczyną ograniczenia sprawności ruchowej i dają dolegliwości bólowe.

36 Osteoporoza Mniej więcej w wieku 40 lat rozpoczyna się w ludzkim organizmie proces rozrzedzenia kości wskutek zaniku i ścieńczenia beleczek kostnych. Proces jest stopniowo postępujący i niestety nie można go powstrzymać. U osób około 70 roku życia obserwuje się utratę około 1/3 masy kości. Choroba pozwala na normalne funkcjonowanie dopóki kościec jest zdolny do dźwigania ciężaru. Osteoporoza może być spowodowana poważnym brakiem aktywności fizycznej, dużym niedoborem składników mineralnych w pożywieniu lub zaburzeniami hormonalnymi. Osteoporozie można zapobiegać dbając o dostateczną ilość wysiłku fizycznego, aby kości jak najdłużej były silne i sprawne.

37 Zapalenie kości i stawów
Zapalenie kości i stawów spowodowane jest zużyciem tych narządów pod wpływem sił nacisku. Zjawisko to występuje zwłaszcza w większych stawach, będących pod wpływem dużego ciężaru, działającego na kręgosłup, miednicę i kolana. U niektórych osób miejscem występowania schorzenia są stawy kończyn górnych i palców. Gładka powierzchnia chrząstki robi się szorstka i nierówna, i stopniowo złuszcza się, a znajdująca się pod nią kość grubieje i podlega deformacji, gdyż jest pozbawiona warstwy ochronnej.

38 Wpływ treningu sportowego na kształtowanie wydolności fizycznej organizmu
Trening jest to świadomie kierowany proces rozwoju wydolności fizycznej i specjalnych umiejętności ruchowych, zapewniający osiąganie jak najwyższych wyników sportowych. Pod wpływem wielokrotnego powtarzania właściwie dobranych wysiłków sportowych powstaje w organizmie szereg zmian, zwiększających wydolność ogólna i sprawność specjalistyczna.

39 Trening ogólny Trening ogólny - polega na umiejętnym stosowaniu wysiłków fizycznych jako bodźców stymulujących rozwój zmian przystosowawczych. Racjonalny trening, poza rozwojem aparatu ruchowego, zapewnia zwiększenie wydolności narządów wewnętrznych i wraz z szeregiem innych zmian adaptacyjnych przestraja ustrój na wyższy poziom funkcjonalny.

40 Zalety treningu W procesie treningowym następuje polepszenie czynności układu krążenia, jak i przemian na poziomie komórkowym, a poprawę wydolności można zauważyć już po kilku tygodniach treningu.

41 Konkurs na plakat promujący aktywność ruchową
W odpowiedzi na ogłoszony konkurs na plakat promujący aktywność ruchową wpłynęło 13 prac. Wszyscy członkowie uczestniczyli w wyborze najlepszej pracy. Głosowano przez przyklejenie kwadracika nad pracą.

42 Najlepsza praca

43 Wycieczka rowerowa Ostatnia narada przed wyruszeniem w trasę

44 Szukamy swej pozycji na mapie

45 Odpoczynek na trasie

46 Czas na posiłek

47 Nasza trasa droga w km czas w minutach
Poszczególne odcinki pokazują drogę jaką pokonaliśmy w określonym czasie. Odcinki poziome to odpoczynki. Na poszczególnych odcinkach uzyskaliśmy prędkości 33 km/h, 37,5 km/h, 7,5 km/h, 24 km/h, 8 km/h, 12 km/h Średnia prędkość dla całej trasy wyniosła 16,28 km/h

48 Dziękujemy za uwagę !

49


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE (do uzupełnienia)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google