Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: IX Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: IX Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu"— Zapis prezentacji:

1

2 Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: IX Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu
Zespół Szkół nr 2 w Wałczu ID grupy: 97/44_mf_g1 97/25_mf_g1 Kompetencja: matematyczno - fizyczna Temat projektowy: Nasza szkoła w liczbach. Semestr/rok szkolny: II / 2010/2011

3 Spis treści 1. Informacja o szkołach 2. Elementy statystyki opisowej
1.1. Podstawowe pojęcia statystyki 1.2. Prezentacja danych statystycznych 3. Parametry opisowe zbiorowości 2.1. Parametry podobieństw – miary zgodności 2.2. Parametry różnic – miary rozproszenia 4. Wyniki badań 5. Bibliografia

4 IX Lo im. K. Libelta w Poznaniu
X LO jest szkołą z wieloletnią tradycją. W 2012 roku będzie obchodzić jubileusz 60-lecia. Od wielu lat kształci młodzież w klasach z rozszerzonym programem nauczania j.angielskiego i j.niemieckiego, z przedmiotami wiodącymi - biologią i chemią oraz w klasie dla uczniów o uzdolnieniach humanistycznych. W 2008 roku powstała klasa akademicka-humanistyczna dzięki porozumieniu z UAM w Poznaniu. „Dziewiątka” jest jedną z trzech szkół w Poznaniu, przygotowujących młodzież do międzynarodowego egzaminu sprawdzającego kompetencje językowe ( DSD II). IX LO to szkoła jednozmianowa, co daje młodzieży szansę udziału w kołach zainteresowań. Uczniowie mają możliwość korzystania z nowej pracowni komputerowej i dobrze wyposażonej biblioteki. Od lat współpracuje z liceum w Bergamo (Włochy) i w Marsbergu (Niemcy).

5 Osiągnięcia szkoły w ostatnich latach:
od początku w 100% zdana tzw. nowa matura, od 2002 roku doskonale zdawany międzynarodowy egzamin DSD - II, coraz ściślejsza współpraca z uczelniami poznańskimi, występy zespołu "Nona-Art" dla mieszkańców Poznania, m.in. w Piwnicy Farnej przy pl.Kolegiackim, organizacja Poznańskiego Przeglądu Obcojęzycznej Kolędy i Piosenki Świątecznej. organizacja I Konkursu Recytatorskiego popularyzującego utwory dotyczące okresu II wojny światowej, znaczące sukcesy młodzieży w dziedzinie koszykówki i siatkówki, - upowszechnianie tradycji szkoły poprzez stałe imprezy: „Drżyjcie beany”, przyznawanie nauczycielom „dziewiątek” oraz rajdy szkolne.

6 Szkoła należy do międzynarodowej sieci szkół partnerskich pod nazwą „ Szkoły: Partnerzy przyszłości”(Schulen: partner der Zukunft-PASCH) Tym, co ją wyróżnia, jest wysoki poziom nauczania i przyjazne relacje między nauczycielami i uczniami. W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych, przygotowywanym przez Perspektywy i Rzeczpospolitą nasza szkoła zajęła 7 miejsce w Poznaniu, 15 miejsce w woj. wielkopolskim i 311 miejsce w Polsce. Więcej informacji poniżej.

7 Nasza szkoła w obiektywie

8 Nasza Szkoła w liczbach…
Szkoła powstała 1 września 1952 r. 8310 absolwentów i 260 nauczycieli, 8 Dyrektorów od początku istnienia, Obecnie 539 uczniów i 49 nauczycieli, 6 oddziałów na każdym poziomie,

9 ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 2 W WAŁCZU
Historia szkoły budowlanej w Wałczu sięga XIX wieku. Wówczas to staraniem magistratu została utworzona Szkoła Rzemiosł Budowlanych. Mieściła się ona przy dzisiejszej ulicy Bankowej. Po II wojnie światowej w budynku poniemieckiej szkoły budowlanej zorganizowano Liceum Mechaniczne. Placówki zajmującej się kształceniem robotników budowlanych nie było w Wałczu przez następne 20 lat. Dopiero intensywny rozwój budownictwa jaki nastąpił w latach 60-tych spowodował wzrost zapotrzebowania na wykwalifikowanych robotników budowlanych. Tak więc od września 1965 r. na bazie filii ZSB dla Pracujących Szczecineckiego Przedsiębiorstwa Budowlanego "POJEZIERZE" zaczęła działalność Zasadnicza Szkoła Budowlana dla Pracujących w Wałczu (w budynku szkoły mechanicznej przy dzisiejszej ulicy Bankowej). Własny budynek szkoła otrzymała w roku Mieścił się on w dawnym biurowcu Wałeckiego Przedsiębiorstwa Budowlanego. W roku 1979 szkoła została przejęta przez resort oświaty (wcześniej resort budownictwa) i zmieniła nazwę na Zespół Szkół Budowlanych. 27 lutego 2002 r. Uchwałą Nr XXX/232/2002 Rada Powiatu w Wałczu zmieniała nazwę szkoły na Zespół Szkół nr 2. W skład Zespołu Szkół nr 2 wchodzą: Technikum Zawodowe nr 1 III Liceum Ogólnokształcące Zasadnicza Szkoła Zawodowa nr 1

10 14 września 2010 odbyła się uroczystość nadania szkole imienia i sztandaru. Od tej pory wszystkie szkoły wchodzące w skład Zespołu noszą imię profesora Wiktora Zina.

11 OSIĄGNIĘCIA UCZNIÓW Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w różnego rodzaju imprezach, turniejach, zawodach sportowych i olimpiadach przedmiotowych. Swoje zainteresowania rozwijają w działających w szkole, w ramach zajęć pozalekcyjnych, kołach zainteresowań: języka angielskiego, informatycznym, SKS, PCK, LOK, itp. Udział w tych zajęciach pozwala poszerzyć wiedzę i umiejętności co owocuje udziałem w różnorodnych imprezach i zajmowaniu w nich wysokich miejsc. W zakresie przygotowania zawodowego szkoła organizuje też wycieczki przedmiotowe: na targi budowlane "BUDMA", targi urządzeń i wyposażenia sanitarnego, oddziałów terenowych firmy "ATLAS" do Bydgoszczy, itp. Dla uczniów Zasadniczej Szkoły Budowlanej najważniejszym sprawdzianem wiedzy teoretycznej i praktycznej jest Turniej "ZŁOTA KIELNIA" . Natomiast dla uczniów Technikum odpowiednikiem powyższego turnieju jest OLIMPIADA WIEDZY I UMIEJĘTNOŚCI BUDOWLANYCH. Na tym polu możemy odnotować wiele znaczących sukcesów. Również sport jest domeną uczniów naszej szkoły. W ciągu czterdziestodwuletniej działalności szkoły odnieśliśmy wiele sukcesów i wychowaliśmy wielu znanych i świetnych sportowców, m.in. Macieja Freimuta (kajakarstwo), Pawła Cierpikowskiego (kolarstwo przełajowe) i Pawła Baraszkiewicza (kanadyjki). W ogólnopolskim rankingu szkół ponadgimnazjalnych "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw" nasza szkoła zajęła:

12 210 miejsce w Polsce i 10 w województwie zachodniopomorskim w roku 2003, 319 miejsce w Polsce i 19 w województwie zachodniopomorskim w roku NASZE OSIĄGNIĘCIA W ROKU SZKOLNYM 2008/2009: Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna: finalista Łukasz Janowski (12 miejsce w Polsce z 1835 uczestników). W etapie szkolnym uczestniczyło 42 uczniów naszej szkoły, a w etapie okręgowym 13 uczniów. XXII Olimpiada Wiedzy i Umiejętności Budowlanych: etap szkolny 22 uczniów, etap okręgowy: VII miejsce Przemysław Osman, VIII miejsce Mariusz Malczyk, XIV miejsce Krzysztof Rolka; III miejsce drużynowo. Wyróżnienie dla nauczyciela p. Teresy Wierzbickiej i uczniów szkolnego koła LOP w VII Edycji Ogólnopolskiego Konkursu Przyrodniczego „Na tropach przyrody”. XXXVIII edycja Ogólnopolskiego Turnieju Budowlanego „Złota Kielnia” dla uczniów szkół zasadniczych: miejsce 56 Krzysztof Drabiński, 81 miejsce Rafał Nesler. Konkurs Ekologiczny w X Ogólnopolskim Rajdzie Szlakiem Umocnień Wału Pomorskiego: III miejsce drużynowo. III Rejonowe Mistrzostwa Pierwszej Pomocy PCK: I miejsce drużynowo. Wojewódzki Wielobój Sportowo-Obronny: IV miejsce drużynowo.

13 Podstawowe pojęcia statystyki
Statystyka jest nauką zajmującą się wykrywaniem, badaniem i opisywaniem zależności występujących w zjawiskach masowych, czyli takich, które często się powtarzają. W potocznym znaczeniu statystyka to zbiór metod służących gromadzeniu, prezentacji, analizie i interpretacji danych w celu podjęcia decyzji, czy poznania otaczającej nas rzeczywistości.

14 Przedmiotem badania statystycznego jest zbiorowość statystyczna, zwana też populacją.
Zbiorowość statystyczna jest zbiorem elementów (osób, przedmiotów, zjawisk)mających jedną lub kilka wspólnych cech czy właściwości. Właściwość, ze względu na którą prowadzi się badanie, nazywamy cechą statystyczną. Element zbiorowości statystycznej nazywamy jednostką statystyczną. Czasem trudno jest zbadać całą populację wtedy badaniu poddaje się próbę, czyli podzbiór populacji .

15 zależności między pojęciami statystycznymi
zbiorowość statystyczna j próba jednostka statystyczna

16 Prezentacja danych statystycznych
Dane statystyczne można przedstawić w postaci szeregów statystycznych, tabel oraz w postaci graficznej za pomocą diagramów i wykresów. 1,2,2,3,3,4,4,4,5,5 wartość badanej cechy liczebność 1 2 3 4 5

17 Parametry opisowe zbiorowości
Parametry opisowe są to liczby charakteryzujące zbiór danych i dostarczające informacje o populacji. Umożliwiają ustalenie podobieństw i różnic między jednostkami badanej zbiorowości. Podobieństwa bada się tzw. miarami zgodności, a różnice miarami rozproszenia.

18 Parametry podobieństw – miary zgodności
Aby ustalić podobieństwa między jednostkami obliczamy średnią arytmetyczną, medianę i dominantę (modalną). M D

19 Średnią arytmetyczną prostą liczb nazywamy sumę tych liczb podzielną przez ich ilość, to znaczy: Średnią arytmetyczną ważoną liczb z wagami dodatnimi nazywamy liczbę określoną wzorem:

20 Medianą (wartością środkową) z próby nazywamy liczbę dzielącą uporządkowany zestaw danych statystycznych na dwie części o równej liczebności.

21 W zestawie danych może wystąpić więcej niż jedna dominanta
Dominanta to liczba najczęściej występująca w szeregu i charakteryzująca typową wartość badanej cechy. Dominantę (modalną) oznaczamy literą D. W zestawie danych może wystąpić więcej niż jedna dominanta

22 Parametry różnic – miary rozproszenia
Dane indywidualne mogą się skupiać wokół wartości średniej lub być od niej oddalone równomiernie bądź nierównomiernie. Potrzebna jest znajomość miar rozproszenia – wariancji i odchylenia standardowego.

23 Wariancją dla ciągu liczb x1,…,xn o średniej x nazywamy liczbę: Odchyleniem standardowym nazywamy liczbę, będącą pierwiastkiem z wariancji:

24 Nasze Badania statystyczne
Celem naszego projektu było poznanie historii i teraźniejszości naszych szkół, zbieranie, opracowanie i interpretacja danych statystycznych, przedstawienie zainteresowań, sposobu życia oraz poglądów na temat szkoły i otoczenia obecnych uczniów naszej szkoły. W celu otrzymania potrzebnych danych statystycznych przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy ankietę, przeglądaliśmy archiwum, przeprowadzaliśmy wywiady.

25 Oto wyniki naszych badań…

26 Liczebność i skład osobowy uczniów
IX LO Poznań Zespół Szkół nr 2 w Wałczu 539 uczniów 326 uczniów dziewczęta chłopcy 296 243 dziewczęta chłopcy 106 220

27 Liczebność i skład osobowy Nauczycieli
IX LO Poznań Zespół Szkół nr 2 w Wałczu 48 nauczycieli 41 nauczycieli

28 Czy uczniowie są zadowoleni z wyboru szkoły?
IX LO Poznań Zespół Szkół nr 2 w Wałczu

29 Który przedmiot uczniowie lubią najbardziej?
IX LO Poznań Zespół Szkół nr 2 w Wałczu

30 Który przedmiot jest dla uczniów najtrudniejszy?
IX LO Poznań Zespół Szkół nr 2 w Wałczu

31 Ocena z matematyki za i semestr w trzech wybranych klasach
IX LO Poznań Zespół Szkół nr 2 w Wałczu warianty badanej cechy 1 2 3 4 5 6 liczebność 8 26 29 7 warianty badanej cechy 1 2 3 4 5 6 liczebność 13 31 20 w=0,9 M=3 D=3 w=1,04 M=2 D=2 Wnioski: średnia ocena z matematyki wynosi: 2,57 53% uczniów uzyskało wynik powyżej średniej najczęściej otrzymaną oceną jest ocena dostateczna odchylenie standardowe wynosi 0,91, co oznacza, że oceny z matematyki różnią się od średniej o ok. 0,9 Wnioski: średnia ocena z matematyki wynosi: 2,42 41% uczniów uzyskało wynik powyżej średniej najczęściej otrzymaną oceną jest ocena dopuszczająca odchylenie standardowe wynosi 1,04, co oznacza, że oceny z matematyki różnią się od średniej o ok. 1

32 Ile czasu dziennie uczniowie spędzają przed komputerem?
IX LO Poznań Zespół Szkół nr 2 w Wałczu

33 Ile czasu w tygodniu uczniowie poświęcają na sport?
IX LO Poznań Zespół Szkół nr 2 w Wałczu

34 Jak uczniowie spędzają wolny czas?
IX LO Poznań Zespół Szkół nr 2 w Wałczu

35 Jakiej muzyki słuchają nasi uczniowie?
IX LO Poznań Zespół Szkół nr 2 w Wałczu

36 bibliografia „Matematyka dla klasy III liceum i technikum” – R. Kalina, T. Szymański

37 Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Dane INFORMACYJNE Nazwa szkoły: IX Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu"

Podobne prezentacje


Reklamy Google