Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."— Zapis prezentacji:

1 Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt Z FIZYKĄ, MATEMATYKĄ I PRZEDSIĘBIORCZOŚCIĄ ZDOBYWAMY ŚWIAT !!! jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 CZŁOWIEK – NAJLEPSZA INWESTYCJA

2 1. Dane informacyjne 2. Wstęp teoretyczny 3. Zadania, doświadczenia, wyniki

3 Uniwersytet Szczeciński COMBIDATA Poland Sp. z o.o.

4 Zachodniopomorski Kurator Oświaty Wielkopolski Kurator Oświaty Lubuski Kurator Oświaty

5 Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 2 im Powstańców Wielkopolskich w Wolsztynie ID grupy: 98/4_mf_g2 Kompetencja: Matematyczno-fizyczna Temat projektowy: Opis statystyczny naszej klasy Semestr/rok szkolny: 2 semestr 2010/2011 roku

6 Poezja cyfr jest sztuką trudną. Przy pomocy rocznika statystycznego i tabliczki mnożenia można udowodnić wszystko. Bogdan Butryńczuk

7

8 Termin "statystyka" został zaczerpnięty od łacińskich słów status (państwo, w średniowiecznej łacinie - polityczny stan rzeczy) oraz statisticum collegium (rada państwa), a także włoskiego statista (mąż stanu, polityk).

9 Pojęcie "statystyka" w znaczeniu bliższym dzisiejszemu wprowadził do powszechnego użytku w roku 1749 Gottfried Achenwall (niemiecki statystyk). Natomiast jako pierwszy słowa "statystyka" w języku polskim użył Stanisław Staszic w 1809 roku w dziele "O statystyce Polski". Jednak znaczenie tego pojęcia w jego rozumieniu zbliżone było do "państwoznawstwa".

10 Obecnie termin "statystyka" nie jest jednoznaczny. Jest to: nauka o metodach służących odkrywaniu prawidłowości w zachowaniu się pewnych zbiorowości (np. ludzi czy instytucji) jak i nauka o metodach badania, takich jak zbieranie, analiza i interpretacja danych liczbowych charakteryzujących pewien zbiór jednostek. zbiór danych zawartych na tradycyjnych (np. tablice) bądź nowoczesnych (komputerowe bazy danych) nośnikach informacji. parametr charakteryzujący daną zbiorowość (np. średni dochód). termin, którego tego używa się w bardzo wąskim znaczeniu do określenia pewnej wielkości, np. statystyka t-Studenta. nazwa jednego z działów matematyki stosowanej

11 Wśród specjalistów z dziedziny statystyki istnieją dwie koncepcje dotyczące genezy statystyki jako dyscypliny naukowej. Według pierwszej grupy autorów początki statystyki ściśle związane są z państwoznawstwem, a za jej pionierów uznawani są przedstawiciele statystyki opisowej, tacy jak: Giovanni Bolero, Hermann Conring, Johan Achenwall. Zgodnie z opinią drugiej grupy autorów podwalinami współczesnej statystyki jest arytmetyka polityczna stworzona przez Johna Grunta, Edmunda Halley'a oraz Williama Petty.

12 Główny Urząd Statystyczny, GUS Ośrodek Badania Opinii Publicznej, OBOP

13 9 marca 1789 r. Sejm Czteroletni wysłuchał informacji Fryderyka hrabiego Moszyńskiego o sytuacji ekonomicznej i finansowej kraju i województw, przygotowanej na podstawie ogromnej pracy samego autora oraz jego licznych współpracowników. Dzień ten uważa się za początki Polskiej Statystyki Publicznej.

14 Rada Główna Polskiego Towarzystwa Statystycznego wspólnie z Komitetem Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk i Głównym Urzędem Statystycznym ustanowiły dzień 9 marca dorocznym Dniem Polskiej Statystyki. Pierwsze obchody tego święta odbyły się 9 marca 2009r. w gmachu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.

15 Austria Statistics Austria Białoruś Ministry of Statistics and Analysis Belgia Statistics Belgium Czechy (Republika Czeska) Czech Statistical Office Dania Statistics Denmark Francja The National Institute of Statistics and Economic Studies (INSEE) Grecja National Statistical Service of Greeces

16 Hiszpania Instituto Nacional de Estadística, España Litwa Statistics Lithuania Niemcy Statistisches Bundesamt Deutschland Norwegia Statistics Norway Szwecja Statistics Sweden Ukraina The State Committee of Statistics of Ukraine Włochy National Institut of Statistic

17

18 Ankietowa – metoda gromadzenia informacji, zawiera pytania zamknięte, półotwarte lub otwarte. Typy ankiet: -środowiskowa, -pocztowa, -jawna, -imienna, -telefoniczna, -panelowa, -anonimowa.

19 Respondent - osoba, której opinie stanowią przedmiot badania w naukach społecznych, najczęściej w ankietach.

20 Średnia arytmetyczna n liczb, to suma tych liczb podzielona przez ilość n liczb. Możemy mówić na przykład o średniej ocen z przedmiotu, średniej płacy w firmie albo średnim wzroście pewnej grupy ludzi.

21 Modą wyników nazywamy wynik najczęściej występujący w danym zbiorze wyników. Moda nosi też nazwę: modalna, dominanta, wartość najczęstsza. Przykład: W zbiorze wyników {1, 2, 3, 1, 2, 1} modalną jest 1

22 Mediana to w statystyce wartość środkowa dzieląca zbiorowość (uporządkowany szereg) na dwie równe części.

23 Badania zostały przeprowadzone na grupie 14 – osobowej a oto ich wyniki;

24 Dominantą są DZIEWCZYNY Męska część stanowi około 29% grupy Na jednego chłopaka przypadają 2,5 dziewczyny

25 MIASTOWIEŚ LICZBA OSÓB59

26 Poniedz.WtorekŚrodaCzwart.PiątekSobotaNiedz. 2 osoby3 osoby1 osoba4 osoby2 osoby1 osoba Najwięcej osób urodziło się w czwartek Na każdy dzień tygodnia przypadją średnio 2 osoby

27

28

29 MiesiącLiczba osób Styczeń0 Luty3 Marzec4 Kwiecień1 Maj1 Czerwiec3 Lipiec1 Sierpień1 Wrzesień0 Październik0 Listopad0 Grudzień0

30

31 Średnia liczba przeżytych miesięcy to 191 Wartością najczęstszą jest 179 Medianą jest 267,5

32 BłękitneSzareZielonePiwne 2 osoby3 osoby6 osób3 osoby

33 Metry Centymetry 1,5 4 1,6 3 3 3 1,6 7 7 1,6 8 1,7 0 0 1,7 2 1,7 6 1,8 0 1,9 0 2,1 0 Najwięcej osób mierzy 163cm. Najniższą osobą jest Jola, która mierzy 154cm. Najwyższy jest Bartek i mierzy 2m 10cm. Średni wzrost naszej grupy to 169,5cm.

34 DawidDanielBartekKasiaPaulinaKasiap. Bogna 2900315025002750315029003700 JolaNataliaKorneliaKarolinaPaulinaAdamKamila 25002750250027503150 3400

35 2 500 500 500 2 750 750 750 2 900 900 3 150 150 150 150 3 400 3 700 Z wykresu możemy odczytać, że najwięcej z nas urodziło się z wagą 3150 g. Najcięższa okazała się nasza pani 3700 g. Średnia waga naszej grupy wynosi 2946 g. Statystyczny noworodek waży 2500 g, więc mieścimy się w normie.

36

37 Zmierzono puls 14 wypoczętym osobom. Osoby te wykonały ćwiczenie fizyczne, po których ponownie zmierzono im puls. Wyniki pomiarów przedstawiono na wykresach.

38 Po ćwiczeniach znacznie wzrósł nasz puls. Przed ćwiczeniem 2 osoby miały puls powyżej 100, a po ćwiczeniach aż 5 osób miało tak wysoki wynik badania.

39

40

41 Najdalszy rzut uzyskał Daniel- 65m, ta odległość jest równa odległości od naszej szkoły do najbliższego sklepu. Zdarzył się też krótki, nieudany rzut, który wynosił 5m. Średnia naszej grupy jest wysoka, ponieważ wynosi, aż 25,7m.

42

43 Dziennie przecięty Polak spędza przed telewizorem od 1 do 2 godzin. W święta co drugi Polak spędza przed telewizorem 4 godziny. Większość uczestników naszej grupy spędza przed telewizorem 1 godzinę.

44

45

46

47 W Polsce wśród osób w przedziale wiekowym od 20 do 39 lat okularników jest mniej niż 15%, a wśród 50 i 60-latków jest ich aż 74%. W naszej grupie okulary nosi 14% osób.

48

49 IMIĘGODZINA Kamila00:00 Karolina22:00 Adam23:00 Paulina22:00 Kornelia22:00 Natalia23:00 Dawid23:00 Jola23:00 P. Bogna23:00 Kasia23:00 Paulina23:00 Daniel23:00 Bartek23:00 Kasia23:00 Z badania wynika, że najwięcej osób z naszej grupy chodzi spać o 23:00.

50 PraworęczniLeworęczni 122

51 WNIOSKI: W naszej grupie dominują praworęczni. Różne źródła podają, że ok. 8-10 procent polskiego społeczeństwa to osoby leworęczne. Na całym świecie, uznaje się, że ok. 10% społeczeństwa. My wypadamy ponad normą.

52 3 6 3 7 3 8 8 8 8 8 8 3 9 4 2 2 4 4 4 5 5 0 Z diagramu łodygowo listkowego wynika, że aż 6 osób z naszej grupy nosi buty rozmiaru 38. To najbardziej chodliwy rozmiar. Jednak rozmiar 50 pobija wszystkich!!! Największa stopa należy do naszego Bartka.

53 SZACOWANIE DŁUGOSCI ODCINKA Nasz odcinek miał w rzeczywistości160 mm.

54 17 54 70 82 94 99 100 124 130 130 130 135 135 142 147 150 150 160 160 160 160 161 170 170 170 170 170 170 170 170 170 170 185 185 185 186 187 190 190 190 200 200 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 230 230 230 230 230 230 250 250 250 250 250 270 270 270 270 270 274

55 Długość odcinka w mm 60 i mniej 60-100101-159160161-220221 i więcej Liczba odpowiedzi 251241927

56 Obliczyliśmy średnią arytmetyczną pomiarów z ankiety i wyniosła ona około185,3913 mm Różnica między rzeczywistą długością, a średnią długością typowaną przez ankietowanych wyniosła około 25,4 mm. 4 uczniów na oko oszacowało prawidłowo. Najmniejszy wynik ankietowanego wynosił 17 mm, a największy 274mm. Moda to 170mm i 225mm, mediana to 185 mm.

57 http://www.stat.gov.pl/gus/5619_PLK_HTML.htm http://pl.wikipedia.org/wiki/Respondent http://pl.wikipedia.org/wiki/Technika_ankiety http://pl.wikipedia.org/wiki/Dominanta_(statystyka) http://pl.wikipedia.org/wiki/Mediana http://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%9Arednia_arytmet yczna http://www.stat.gov.pl/cps/rde/xbcr/gus/POZ_Zasl uzeni_statystycy_dla_nauki.pdf http://www.statystyka.webatu.com/historia.html

58


Pobierz ppt "Publikacja jest współfinansowana przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Prezentacja jest dystrybuowana bezpłatnie Projekt."

Podobne prezentacje


Reklamy Google