Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

AGENDA Dane informacyjne Wstęp teoretyczny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "AGENDA Dane informacyjne Wstęp teoretyczny"— Zapis prezentacji:

1

2 AGENDA Dane informacyjne Wstęp teoretyczny
Zadania, doświadczenia, wyniki

3 Realizatorzy projektu
Uniwersytet Szczeciński COMBIDATA Poland Sp. z o.o.

4 Patroni Projektu Zachodniopomorski Kurator Oświaty
Wielkopolski Kurator Oświaty Lubuski Kurator Oświaty

5 Dane informacyjne Nazwa szkoły: Gimnazjum nr 2 im Powstańców Wielkopolskich w Wolsztynie ID grupy: 98/4_mf_g2 Kompetencja: Matematyczno-fizyczna Temat projektowy: Opis statystyczny naszej klasy Semestr/rok szkolny: 2 semestr 2010/2011 roku

6 „Poezja cyfr jest sztuką trudną. Przy pomocy
rocznika statystycznego i tabliczki mnożenia można udowodnić wszystko.” Bogdan Butryńczuk

7 WSTĘP TEORETYCZNY

8 ETYMOLOGIA NAZWY Termin "statystyka" został zaczerpnięty od łacińskich słów status (państwo, w średniowiecznej łacinie - polityczny stan rzeczy) oraz statisticum collegium (rada państwa), a także włoskiego statista (mąż stanu, polityk).

9 Pojęcie "statystyka" w znaczeniu bliższym dzisiejszemu wprowadził do powszechnego użytku w roku 1749 Gottfried Achenwall (niemiecki statystyk). Natomiast jako pierwszy słowa "statystyka" w języku polskim użył Stanisław Staszic w 1809 roku w dziele "O statystyce Polski". Jednak znaczenie tego pojęcia w jego rozumieniu zbliżone było do "państwoznawstwa".

10 Termin statystyka Obecnie termin "statystyka" nie jest jednoznaczny. Jest to: nauka o metodach służących odkrywaniu prawidłowości w zachowaniu się pewnych zbiorowości (np. ludzi czy instytucji) jak i nauka o metodach badania, takich jak zbieranie, analiza i interpretacja danych liczbowych charakteryzujących pewien zbiór jednostek. zbiór danych zawartych na tradycyjnych (np. tablice) bądź nowoczesnych (komputerowe bazy danych) nośnikach informacji. parametr charakteryzujący daną zbiorowość (np. średni dochód). termin, którego tego używa się w bardzo wąskim znaczeniu do określenia pewnej wielkości, np. statystyka t-Studenta. nazwa jednego z działów matematyki stosowanej

11 Rodowód statystyki Wśród specjalistów z dziedziny statystyki istnieją
dwie koncepcje dotyczące genezy statystyki jako dyscypliny naukowej. Według pierwszej grupy autorów początki statystyki ściśle związane są z państwoznawstwem, a za jej pionierów uznawani są przedstawiciele statystyki opisowej, tacy jak: Giovanni Bolero, Hermann Conring, Johan Achenwall. Zgodnie z opinią drugiej grupy autorów podwalinami współczesnej statystyki jest arytmetyka polityczna stworzona przez Johna Grunta, Edmunda Halley'a oraz Williama Petty.

12 badaniami statystycznymi
Kto zajmuje się badaniami statystycznymi W polsce ? Główny Urząd Statystyczny, GUS Ośrodek Badania Opinii Publicznej, OBOP

13 Z historii 9 marca 1789 r. Sejm Czteroletni wysłuchał
informacji Fryderyka hrabiego Moszyńskiego o sytuacji ekonomicznej i finansowej kraju i województw, przygotowanej na podstawie ogromnej pracy samego autora oraz jego licznych współpracowników. Dzień ten uważa się za początki Polskiej Statystyki Publicznej.

14 Z historii Rada Główna Polskiego Towarzystwa
Statystycznego wspólnie z Komitetem Statystyki i Ekonometrii Polskiej Akademii Nauk i Głównym Urzędem Statystycznym ustanowiły dzień 9 marca dorocznym Dniem Polskiej Statystyki. Pierwsze obchody tego święta odbyły się 9 marca 2009r. w gmachu Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej.

15 Niektóre narodowe/krajowe urzędy statystyczne w europie
Austria Statistics Austria Białoruś Ministry of Statistics and Analysis Belgia Statistics Belgium Czechy (Republika Czeska) Czech Statistical Office Dania Statistics Denmark Francja The National Institute of Statistics and Economic Studies (INSEE) Grecja National Statistical Service of Greeces

16 Niektóre narodowe/krajowe urzędy statystyczne w europie
Hiszpania Instituto Nacional de Estadística, España Litwa Statistics Lithuania Niemcy Statistisches Bundesamt Deutschland Norwegia Statistics Norway Szwecja Statistics Sweden Ukraina The State Committee of Statistics of Ukraine Włochy National Institut of Statistic

17 Podstawowe pojęcia związane ze statystyką

18 ANKIETA Ankietowa – metoda gromadzenia informacji, zawiera pytania zamknięte, półotwarte lub otwarte. Typy ankiet: -środowiskowa, -pocztowa, -jawna, -imienna, -telefoniczna, -panelowa, -anonimowa.

19 RESPONDENT Respondent - osoba, której opinie stanowią przedmiot badania w naukach społecznych, najczęściej w ankietach.

20 ŚREDNIA ARYTMETYCZNA Średnia arytmetyczna n liczb, to suma tych liczb podzielona przez ilość n liczb. Możemy mówić na przykład o średniej ocen z przedmiotu, średniej płacy w firmie albo średnim wzroście pewnej grupy ludzi.

21 MODA Modą wyników nazywamy wynik najczęściej występujący w danym zbiorze wyników. Moda nosi też nazwę: modalna, dominanta, wartość najczęstsza. Przykład: W zbiorze wyników {1, 2, 3, 1, 2, 1} modalną jest 1

22 MEDIANA Mediana to w statystyce wartość środkowa dzieląca zbiorowość (uporządkowany szereg) na dwie równe części.

23 OPIS STATYSTYCZNY NASZEJ GRUPY
Badania zostały przeprowadzone na grupie 14 – osobowej a oto ich wyniki;

24 PODZIAŁ WEDŁUG PŁCI Dominantą są DZIEWCZYNY
Męska część stanowi około 29% grupy Na jednego chłopaka przypadają 2,5 dziewczyny

25 MIESZKAMY NA WSI CZY W MIEŚCIE
MIASTO WIEŚ LICZBA OSÓB 5 9

26 W JAKIM DNIU TYGODNIA SIĘ URODZILIŚMY?
Poniedz. Wtorek Środa Czwart. Piątek Sobota Niedz. 2 osoby 3 osoby 1 osoba 4 osoby 1osoba Najwięcej osób urodziło się w czwartek Na każdy dzień tygodnia przypadją średnio 2 osoby

27 W JAKIM DNIU TYGODNIA SIĘ URODZILIŚMY?

28 JAKI DZIEŃ TYGODNIA LUBIMY NAJBARDZIEJ ?

29 W JAKIM MIESIĄCU SIĘ URODZILIŚMY ?
Liczba osób Styczeń Luty 3 Marzec 4 Kwiecień 1 Maj Czerwiec Lipiec Sierpień Wrzesień Październik Listopad Grudzień

30 W JAKIM MIESIĄCU SIĘ URODZILIŚMY ?

31 ILE MIESIĘCY JUŻ przeżyliśmy ?
Średnia liczba przeżytych miesięcy to 191 Wartością najczęstszą jest 179 Medianą jest 267,5

32 Kolor oczu Błękitne Szare Zielone Piwne 2 osoby 3 osoby 6 osób

33 WZROST Metry Centymetry 1,5 4 1, , ,6 8 1, ,7 2 1,7 6 1,8 0 1,9 0 2,1 0 Najwięcej osób mierzy 163cm. Najniższą osobą jest Jola, która mierzy 154cm. Najwyższy jest Bartek i mierzy 2m 10cm. Średni wzrost naszej grupy to 169,5cm.

34 WAGA PRZY URODZENIU W GRAMACH
Dawid Daniel Bartek Kasia Paulina p. Bogna 2900 3150 2500 2750 3700 Jola Natalia Kornelia Karolina Paulina Adam Kamila 2500 2750 3150 3400

35 WAGA PRZY URODZENIU Z wykresu możemy odczytać, że najwięcej z nas urodziło się z wagą 3150 g. Najcięższa okazała się nasza pani g. Średnia waga naszej grupy wynosi 2946 g. Statystyczny noworodek waży 2500 g, więc mieścimy się w normie.

36 WAGA DZISIAJ

37 Mierzymy puls Zmierzono puls 14 wypoczętym osobom. Osoby te wykonały ćwiczenie fizyczne, po których ponownie zmierzono im puls. Wyniki pomiarów przedstawiono na wykresach.

38 Wnioski Po ćwiczeniach znacznie wzrósł nasz puls.
Przed ćwiczeniem 2 osoby miały puls powyżej 100, a po ćwiczeniach aż 5 osób miało tak wysoki wynik badania.

39 SPRAWDZAMY NASZĄ SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ –rzut piłeczką
mierzony w metrach

40 SPRAWDZAMY NASZĄ SPRAWNOŚĆ FIZYCZNĄ –rzut piłeczką
mierzony w metrach

41 WNIOSKI Najdalszy rzut uzyskał Daniel- 65m, ta odległość jest równa odległości od naszej szkoły do najbliższego sklepu. Zdarzył się też krótki, nieudany rzut, który wynosił 5m. Średnia naszej grupy jest wysoka, ponieważ wynosi, aż 25,7m.

42 ILE CZASU DZIENNIE SPĘDZAMY PRZED TELWIZOREM?

43 Wnioski Dziennie przecięty Polak spędza przed telewizorem od 1 do 2 godzin. W święta co drugi Polak spędza przed telewizorem 4 godziny. Większość uczestników naszej grupy spędza przed telewizorem 1 godzinę.

44 ILE SMS-ÓW PISZEMY MIESIĘCZNIE?

45 ILE SMS-ów PISZE STATYSTYCZNY NASTOLATEK ?

46 ILE OSÓB NOSI OKULARY

47 Wnioski W Polsce wśród osób w przedziale wiekowym od 20 do 39 lat „okularników” jest mniej niż 15%, a wśród 50 i 60-latków jest ich aż 74%. W naszej grupie okulary nosi 14% osób.

48 Jak długi jest nasz krok?
Paulina K. Kornelia Paulina Z. Kasia B. Kasia W. Karolina Jola Natalia Kamila Adam Daniel Dawid Bartek 80 70 100 90 60 50

49 KTÓREJ GODZINIE CHODZIMY SPAĆ?
Z badania wynika, że najwięcej osób z naszej grupy chodzi spać o 23:00. IMIĘ GODZINA Kamila 00:00 Karolina 22:00 Adam 23:00 Paulina Kornelia Natalia Dawid Jola P. Bogna Kasia Daniel Bartek

50 Lewa czy prawa ręka? Praworęczni Leworęczni 12 2

51 WNIOSKI: W naszej grupie dominują praworęczni.
Różne źródła podają, że ok procent polskiego społeczeństwa to osoby leworęczne. Na całym świecie, uznaje się, że ok. 10% społeczeństwa. My wypadamy ponad normą.

52 Jakiego rozmiaru buty nosimy?
Z diagramu łodygowo listkowego wynika, że aż 6 osób z naszej grupy nosi buty rozmiaru 38. To najbardziej „chodliwy” rozmiar. Jednak rozmiar 50 pobija wszystkich!!! Największa stopa należy do naszego Bartka.

53 BADANIE PRZEPROWADZONE PRZEZ NAS WŚRÓD 69 UCZNIÓW NASZEJ SZKOŁY
SZACOWANIE DŁUGOSCI ODCINKA Nasz odcinek miał w rzeczywistości160 mm.

54 A TAKie długości w mm podawali ankietowani

55 A TAK ODPOWIADALI ANKIETOWANI
Długość odcinka w mm 60 i mniej 60-100 160 221 i więcej Liczba odpowiedzi 2 5 12 4 19 27

56 Wnioski Obliczyliśmy średnią arytmetyczną pomiarów z ankiety i wyniosła ona około185,3913 mm Różnica między rzeczywistą długością, a średnią długością typowaną przez ankietowanych wyniosła około 25,4 mm. 4 uczniów „na oko” oszacowało prawidłowo. Najmniejszy wynik ankietowanego wynosił 17 mm, a największy 274mm. Moda to 170mm i 225mm, mediana to 185 mm.

57 BIBLIOGRAFIA http://www.stat.gov.pl/gus/5619_PLK_HTML.htm
yczna uzeni_statystycy_dla_nauki.pdf

58 Dziękujemy za uwagę. Grupa 98/4_mf_g2


Pobierz ppt "AGENDA Dane informacyjne Wstęp teoretyczny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google