Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pieniądz Elektroniczny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pieniądz Elektroniczny"— Zapis prezentacji:

1 Pieniądz Elektroniczny
Małgorzata Koralewska I SSE SKN - BPK Szklarska Poręba, 11 listopada 2006 r.

2 Pieniądz elektroniczny
Charakterystyka i definicje Rodzaje pieniądza elektronicznego Regulacje prawne w Unii Europejskiej Regulacje prawne w Polsce Zastosowanie pieniądza elektronicznego w Polsce

3 Charakterystyka pieniądza elektronicznego
Pieniądz elektroniczny jest: odzwierciedleniem gotówki przeznaczony do dokonywania płatności o ograniczonej wartości wydawany w zamian za gotówkę używany przy pomocy urządzeń elektronicznych

4 Definicje pieniądza elektronicznego
Definicja podana przez Bank Rozrachunków Międzynarodowych (BIS) w Bazylei Definicja według Europejskiego Banku Centralnego (ECB)

5 Definicja według Banku Rozrachunków Międzynarodowych (BIS)
Pieniądz elektroniczny jest to instrument przedpłacony umożliwia niskokwotowe transakcje środki pieniężne przechowywane są na urządzeniu elektronicznym: na mikroprocesorze umieszczonym na karcie plastikowej na specjalistycznym oprogramowaniu

6 Definicja według Europejskiego Banku Centralnego (ECB)
pieniądz elektroniczny, jest to: „elektroniczny zapis wartości pieniężnej istniejący w urządzeniu technicznym, który może być szeroko stosowany do dokonywania płatności na rzecz podmiotów innych niż emitent, bez potrzeby angażowania rachunków bankowych, funkcjonujący jako opłacony z góry (przedpłacony) instrument na okaziciela.”

7 Rodzaje pieniądza elektronicznego
Bazujący na technologii kart procesorowych tzw. elektroniczna portmonetka lub wielofunkcyjne karty przedpłacone (ang. electronic purse, multipurpose prepaid card) Wykorzystujący specjalistyczne oprogramowanie tzw. pieniądz sieciowy (ang. network based, sofware based product)

8 Pieniądz elektroniczny bazujący na technologii kart procesorowych
elektroniczna portmonetka występuje w formie oddzielnej karty lub jest umieszczona na karcie wraz z innymi aplikacjami klient płaci za kartę przed jej otrzymaniem w momencie płacenia wartość pieniężna jest redukowana sprawdzenie zawartości następuje za pomocą czytnika istnieje możliwość „doładowania” karty

9 Pieniądz elektroniczny wykorzystujący specjalistyczne oprogramowanie
pieniądz sieciowy płatność dokonywana jest na odległość do transakcji wykorzystuje się specjalistyczne oprogramowanie lub sieć (np. Internet) jest głównie substytutem dla kart płatniczych gwarantuje większe bezpieczeństwo niż inne instrumenty płatnicze wykorzystujące sieć

10 Regulacje prawne w Unii Europejskiej
dyrektywa 2000/46/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 18 września 2000 r. w sprawie podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje pieniądza elektronicznego oraz nadzoru ostrożnościowego nad ich działalnością dyrektywa 2000/28/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej z 18 sierpnia 2000 r. zmieniająca dyrektywę 2000/12/EC dotyczącej podejmowania i prowadzenia działalności przez instytucje kredytowe

11 dyrektywa 2000/46/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
Cele Dyrektywy: ochrona konsumenta i zapewnienie zaufania użytkownika popieranie wspólnego rynku w ramach usług finansowych wspieranie rozwoju handlu elektronicznego charakter pieniądza elektronicznego

12 dyrektywa 2000/46/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
Definicja zawarta w Dyrektywie: pieniądz elektroniczny jest: przechowywany na nośniku elektronicznym emitowany w zamian za środki pieniężne o wartości nie mniejszej niż wartość wyemitowana akceptowany przez podmioty inne niż instytucja emitująca

13 dyrektywa 2000/28/EC Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej
włącza definicję instytucji pieniądza elektronicznego do dotychczasowej definicji instytucji kredytowej nakłada na instytucje kredytowe obowiązek wykupu pieniądza elektronicznego

14 Regulacje prawne w Polsce
Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych

15 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. ustawa Prawo Bankowe (art. 4 ust. 5)
Pieniądz elektroniczny jest to wartość pieniężna: przechowywana na elektronicznych nośnikach informacji, wydawana do dyspozycji na podstawie umowy w zamian za środki pieniężne o nominalnej wartości nie mniejszej niż ta wartość, przyjmowana jako środek płatniczy przez przedsiębiorców innych niż wydający ją do dyspozycji, na żądanie jest wymieniana przez wydawcę na środki pieniężne wyrażona w jednostkach pieniężnych  

16 Ustawa z dnia 12 września 2002 r
Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o elektronicznych instrumentach płatniczych dostosowuje polskie prawo do regulacji Unii Europejskiej określa zasady tworzenia, organizacji, działalności, nadzoru oraz likwidacji instytucji pieniądza elektronicznego reguluje relacje pomiędzy wydawcą a posiadaczem pieniądza elektronicznego – ochrona konsumenta wyznacza prawa i obowiązki stron umów o elektroniczne instrumenty płatnicze

17 Zastosowanie pieniądza elektronicznego w Polsce
Karty pre-paid wydawane przez ING Bank Śląski SA. karta niezwiązana z kontem osobistym możliwość wypłacania gotówki z bankomatów oraz płacenia w punktach handlowo-usługowych limit karty od 30 zł do 10 tys. zł. okres ważności od 1 roku do 3 lat umożliwiają transakcje drogą pocztową, telefonicznie lub przez Internet

18 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Pieniądz Elektroniczny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google