Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MATY WIBROIZOLACYJNE WE WROCŁAWSKICH TORACH TRAMWAJOWYCH dr inż. Jacek Makuch Politechnika Wrocławska Instytut Inżynierii Lądowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MATY WIBROIZOLACYJNE WE WROCŁAWSKICH TORACH TRAMWAJOWYCH dr inż. Jacek Makuch Politechnika Wrocławska Instytut Inżynierii Lądowej"— Zapis prezentacji:

1 MATY WIBROIZOLACYJNE WE WROCŁAWSKICH TORACH TRAMWAJOWYCH dr inż. Jacek Makuch Politechnika Wrocławska Instytut Inżynierii Lądowej jacek.makuch@pwr.wroc.pl

2 1. Ul. Karkonoska (1999) odcinek pomiędzy ul. Letnią i Wiosenną bliskie sąsiedztwo budynków Polskiego Radia oraz domków jednorodzinnych tory zabudowane: –z szynami obłożonymi wkładkami gumowymi, –z podbudową z betonu cementowego obłożoną po bokach wkładkami o wymiarach 30 x 3,5 cm z granulatu gumowego sklejonego klejem poliuretanowym odcinek linii o długości ok. 180 m

3 przekrój konstrukcyjny

4 wykonanie mat na budowie

5 maty po wbudowaniu w podtorze

6 2. Ul. Jedności Nar. (2003-04) odcinek od ul. Oleśnickiej do mostów Warszawskich (bez węzłów rozjazdowych) linia zabudowy (kamienice sprzed 100 - 150 lat) w odległości 10 m od osi toru tory zabudowane typu węgierskiego: –na podbudowach z betonów asfaltowego i cementowego, –z matą wibroizolacyjną bezpośrednio pod żelbetowymi płytami nawierzchni torowej linia dwutorowa o długości ok. 1 km

7 płyty z pełnej gumy (70 x 64 x 2 cm) z okrągłymi wydrążeniami od spodu (o średnicy 5 cm, głębokości 1 cm, w rozstawie co 10 cm wzdłuż i w poprzek)

8 3. Skrzyżowanie ul. Sienkiewicza i Wyszyńskiego (lato 2005) węzeł rozjazdowy wraz z dojazdami sąsiedztwo ogrodu botanicznego i budynków mieszkalnych tory zabudowane: –na podporach punktowych (z przekładką elastometową i podlewem poliuretanowym), –z podbudową z betonu cementowego obłożoną od spodu i po bokach matami o grubości 2 cm z granulatu gumowego obłożonego i zawulkanizowanego płaszczem gumowym linia dwutorowa o długości ok. 0,5 km

9 maty tworzące koryto pod i po bokach podbudowy toru z betonu cementowego

10 brak wystarczającego spojenia granulatu wewnątrz mat - wybrzuszenia i zapadnięcia ich górnej powierzchni

11 4. Skrzyżowanie ul. Sienkiewicza i Piastowskiej (jesień 2005) węzeł rozjazdowy sąsiedztwo budynków mieszkalnych tory zabudowane: –na ciągłym podlewie poliuretanowym z obłożeniem szyn, poprzeczek, półzwrotnic i krzyżownic wkładkami gumowymi –z podbudową z betonu cementowego obłożoną od spodu i po bokach matami o grubości 2 cm z pełnej gumy z okrągłymi wydrążeniami od spodu

12 róg budynku odległy tylko 4,5 m od osi toru

13 Cztery warianty zakresu wykorzystania mat wibroizolacyjnych zaproponowane przez projektanta (zgodnie z życzeniem inwestora) ostateczne inwestor wybrał najpełniejszy wariant 4, okazało się że koszt mat i tak stanowi niewielki ułamek wartości całej inwestycji

14 maty tworzące koryto pod i po bokach podbudowy toru z betonu cementowego

15 wypełnienie wydrążeń mat wibroizolacyjnych betonem

16 maty z granulatu gumowego i ich zniszczenie spowodowane brakiem betonowych oporów bocznych

17 przekrój konstrukcyjny

18 5. Ul. Grodzka (2006) bez węzłów rozjazdowych bliskie sąsiedztwo budynków Uniwersytetu Wrocławskiego, Ossolineum i Akademii Medycznej (miejscami 7,2 m od osi toru) tory zabudowane typu węgierskiego: –na podbudowach z betonów asfaltowego i cementowego, –z matą wibroizolacyjną bezpośrednio pod żelbetowymi płytami nawierzchni torowej linia jednotorowa o długości ok. 0,5 km

19 maty z granulatu gumowego spojonego klejem poliuretanowym o grubości 2 cm

20 umieszczone bezpośrednio pod płytami toru węgierskiego

21 6. Pl. Powstańców Wlkp. (2007) tylko w rozjazdach i skrzyżowaniach torów sąsiedztwo bud. mieszk. oraz szpitala (oddalonych miejscami 5,3 m od osi toru) tory zabudowane: –na podporach punktowych (z przekładką elastometową i podlewem poliuretanowym) z obłożeniem szyn, poprzeczek, półzwrotnic i krzyżownic wkładkami gumowymi –z podbudową z betonu cementowego obłożoną od spodu i po bokach matami o grubości 2 cm z pełnej gumy z okrągłymi wydrążeniami od spodu łącznie ok. 1500 m 2 maty

22 gwoździe mocujące boczne maty - mostki akustyczne (niezgodne z projektem)

23 beton wypełniający wydrążenia mat wibroizolacyjnych

24 Podsumowanie (1) racjonalny (optymalny) zakres stosowania mat wibroizolacyjnych w torach tramwajowych : –w sąsiedztwie jakiego rodzaju obiektów? (zabytkowe, mieszkalne, inne...) –w jakiej odległości od budynków? –czy w ogóle można taką odległość określić? –czy tylko w rozjazdach i skrzyżowaniach torów?

25 Podsumowanie (2) poprawność "kompozycji" samych mat jak i konstrukcji torów z ich zastosowaniem : –maty wibroizolacyjne z pełnej gumy, z rzadko rozmieszczonymi dużymi pustkami powietrznymi (zbyt duża sztywność)? –wypełnienie pustek powietrznych betonem? –gwoździe mocujące - mostki akustyczne? –maty wibroizolacyjne w torze węgierskim - umieszczane bezpośrednio pod żelbetową płytą nawierzchni torowej? –niepełny zakres wibroizolacji (tylko w pionie albo tylko w poziomie)?

26 Podsumowanie (3) jakość wykonania zarówno mat jak i torów z ich zastosowaniem: –określanie wymogu stosowania jedynie materiałów posiadających aprobaty techniczne? –określanie wymogu zapewnienia wykwa- lifikowanego nadzoru w trakcie budowy? –szczegółowe określanie parametrów mat wibroizolacyjnych w specyfikacjach technicznych? –dobór maty wibroizolacyjnej w oderwaniu od innych elementów wibroizolacyjnych zastosowanych w torze?


Pobierz ppt "MATY WIBROIZOLACYJNE WE WROCŁAWSKICH TORACH TRAMWAJOWYCH dr inż. Jacek Makuch Politechnika Wrocławska Instytut Inżynierii Lądowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google