Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

W dniu 27.11.2008 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przesłano opracowanie pn. Lista rankingowa jednostek samorządu terytorialnego.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "W dniu 27.11.2008 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przesłano opracowanie pn. Lista rankingowa jednostek samorządu terytorialnego."— Zapis prezentacji:

1 W dniu 27.11.2008 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przesłano opracowanie pn. Lista rankingowa jednostek samorządu terytorialnego wraz z wykazem priorytetowych zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych przy udziale środków z budżetu państwa planowanych do realizacji w 2009 roku.

2 Przy opracowaniu listy rankingowej jednostek samorządu terytorialnego uwzględniono okres od 2005 do 2008 roku. Zgodnie z wymaganiami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, podstawowym kryterium był wskaźnik wynoszący co najmniej 5 % udział strat w roku wystąpienia klęski w stosunku do dochodów własnych. Spełnienie ww. warunku, spowodowało umieszczenie jednostki samorządu terytorialnego na liście rankingowej, dając tym samym możliwość ubiegania się o dofinansowanie z budżetu państwa zadań związanych z usuwaniem skutków klęsk żywiołowych.

3 Kolejnym kryterium przyjętym przy sporządzaniu listy rankingowej był wskaźnik W, którego wartość (uszeregowana od największej do najmniejszej) wskazywała na kolejność umieszczenia danej gminy lub powiatu na liście. (SUMA STRAT 2005-2008) – (SUMA DOTACJI 2006-2008) (SUMA DOCHODÓW WŁASNYCH 2005-2008) w =w = Powyższy wskaźnik obliczono na postawie następującego wzoru :

4 Na liście rankingowej ujęto w kolejności według wartości ww. wskaźnika: 109 gminy, 13 powiatów, Samorząd Województwa Małopolskiego (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych).

5 Na podstawie listy rankingowej przygotowano wykaz priorytetowych zadań, zgłoszonych przez jednostki samorządu terytorialnego w kolejności ich ważności. Wśród zadań priorytetowych, jednostki samorządu terytorialnego zgłosiły zadania obejmujące obiekty infrastruktury uszkodzone w wyniku klęsk żywiołowych w latach 2004 - 2008.

6 Łącznie przedstawiono zapotrzebowanie 123 jednostek samorządu terytorialnego województwa małopolskiego, które zostały ujęte w rankingu i ubiegają się o wsparcie finansowe z budżetu państwa w 2009 roku dla zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych na łączną wartość szacunkową 240 617,85 tys. zł, w tym: 109 gmin – 142 743,18 tys. zł, 13 powiaty – 49 828,67 tys. zł, samorząd województwa małopolskiego (Małopolski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych) – 48 046,00 tys. zł

7 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI WYDZIAŁ ŚRODOWISKA I ROLNICTWA INFORMACJA NA TEMAT PROMES PRZYZNANYCH W STYCZNIU 2009 ROKU NA USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH W INFRASTRUKTURZE KOMUNALNEJ GMIN I POWIATÓW WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

8 PROMESY 2009 4 lutego br. w Gorlicach przewiduje się wręczenie gminom i powiatom województwa małopolskiego promes na łączną kwotę 40,98 mln zł Kwota ta stanowi 31,4 % całej kwoty tj. 130 mln zł przyznanej dla wszystkich województw. Buro ds. Usuwania Skutków Klęsk Żywiołowych w MSWiA poinformowało o możliwości uruchomienia dalszych środków z rezerw celowych na usuwanie strat z lat ubiegłych na przełomie czerwca i lipca, jeśli nie będzie konieczności wydatkowania ich na odbudowę zniszczeń spowodowanych wystąpieniem klęski w br.

9 Promesy w łącznej kwocie 40,98 mln zł przyznano 117 jednostkom samorządu terytorialnego tj. 104 gminom na kwotę 26,88 mln zł 13 powiatom na kwotę 14,1 mln zł

10 PROMESY 2008 (I transza – luty 2008) dla porównania: W lutym 2008 roku w ramach I transzy przyznano promesy na odbudowę infrastruktury drogowo – mostowej w kwocie 31,37 mln zł

11 KWOTY PROMES NA USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIOŁOWYCH PRZYZNANYCH PRZEZ MSWiA W STYCZNIU 2009 ROKU. L.p.GminaPowiattys. zł 1Stary Sącznowosądecki950 2Korzennanowosądecki850 3Tarnów g.tarnowski600 4Tokarniamyślenicki600 5Czarny Dunajecnowotarski500 6Nowy Targ g.nowotarski500 7Poronintatrzański500 8Tuchówtarnowski500 9Mszana Dolna g.limanowski450 10Uście Gorlickiegorlicki450 11Zakopanetatrzański450 12Bieczgorlicki400 13Bobowagorlicki400 14Dębnobrzeski400 15Gorlice m.gorlicki400 16Jodłowniklimanowski400 17Koniuszaproszowicki400 18Łapanówbocheński400 19Niedźwiedźlimanowski400 20Raciechowicemyślenicki400

12 L.p.GminaPowiattys. zł 21Radgoszczdąbrowski400 22Szaflarynowotarski400 23Bukowina Tatrzańskatatrzański350 24Gromniktarnowski350 25Kościeliskotatrzański350 26Laskowalimanowski350 27Mszana Dolna m.limanowski350 28Olesnodąbrowski350 29Ropagorlicki350 30Ryglicetarnowski350 31Sękowagorlicki350 32Gnojnikbrzeski300 33Grybów g.nowosądecki300 34Jordanów m.suski300 35Pleśnatarnowski300 36Raba Wyżnanowotarski300 37Szczurowabrzeski300 38Łososina Dolnanowosądecki280 39Andrychówwadowicki250 40Łabowanowosądecki250 41Łąckonowosądecki250

13 L.p.GminaPowiattys. zł 42Łużnagorlicki250 43Mędrzechówdąbrowski250 44Pałecznicaproszowicki250 45Proszowiceproszowicki250 46Radziemiceproszowicki250 47Spytkowicenowotarski250 48Szerzynytarnowski250 49Wiśniowamyślenicki250 50Biały Dunajectatrzański200 51Borzęcinbrzeski200 52Chełmiecnowosądecki200 53Ciężkowicetarnowski200 54Dobralimanowski200 55Gdówwielicki200 56Krynica - Zdrójnowosądecki200 57Łapsze Niżnenowotarski200 58Łukowicalimanowski200 59Moszczenicagorlicki200 60Ochotnica Dolnanowotarski200

14 L.p.GminaPowiattys. zł 61Rabka - Zdrójnowotarski200 62Rzepiennik Strzyżewskitarnowski200 63Skrzyszówtarnowski200 64Stryszawasuski200 65Tymbarklimanowski200 66Żegocinabocheński200 67Bochnia g.bocheński150 68Bochnia m.bocheński150 69Dąbrowa Tarnowskadąbrowski150 70Gorlice g.gorlicki150 71Gręboszówdąbrowski150 72Igołomia-Wawrzeńczycekrakowski150 73Krościenko nad Dunajcemnowotarski150 74Lanckoronawadowicki150 75Limanowa g.limanowski150 76Lipinkigorlicki150 77Lipnica Murowanabocheński150 78Nawojowanowosądecki150 79Nowe Brzeskoproszowicki150 80Pcimmyślenicki150

15 L.p.GminaPowiattys. zł 81Piwniczna - Zdrójnowosądecki150 82Rytronowosądecki150 83Szczawnicanowotarski150 84Wieprzwadowicki150 85Wietrzychowicetarnowski150 86Brzeźnicawadowicki100 87Budzówsuski100 88Czorsztynnowotarski100 89Gródek nad Dunajcemnowosądecki100 90Grybów m.nowosądecki100 91Iwkowabrzeski100 92Jordanów g.suski100 93Kamienicalimanowski100 94Kamionka Wielkanowosądecki100 95Koszyceproszowicki100 96Limanowa m.limanowski100 97Lubieńmyślenicki100 98Osiekoświęcimski100 99Podegrodzienowosądecki100 Spytkowice wadow.wadowicki100

16 L.p.GminaPowiattys. zł 101Sucha Beskidzkasuski100 102Trzcianabocheński100 103Trzyciążolkuski100 104Zembrzycesuski100 Razem gminy26 880

17 L.p.GminaPowiattys. zł 1---tatrzański7 000 2---nowotarski1 500 3---nowosądecki700 4---gorlicki700 5---tarnowski700 6---bocheński600 7---brzeski600 8---limanowski600 9---dąbrowski600 10---proszowicki400 11---wadowicki300 12---myślenicki200 13---suski200 Razem powiaty14 100

18 Opracowanie pn. Lista rankingowa jednostek samorządu terytorialnego wraz z wykazem priorytetowych zadań w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych przy udziale środków z budżetu państwa planowanych do realizacji w 2009 roku oraz Wykaz gmin i powiatów, którym w styczniu 2009 roku przyznano promesy na dofinansowanie zadań związanych z odbudową infrastruktury zniszczonej w wyniku klęski żywiołowej" Umieszczone zostały na stronie internetowej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego pod adresem: www.malopolska.uw.gov.pl w zakładce: OGŁOSZENIA oraz w podzakładce: TABLICA OGŁOSZEŃ

19 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "W dniu 27.11.2008 roku do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji przesłano opracowanie pn. Lista rankingowa jednostek samorządu terytorialnego."

Podobne prezentacje


Reklamy Google