Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

QUIZ BIBLIJNY DLA UCZNIÓW KLASY IV

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "QUIZ BIBLIJNY DLA UCZNIÓW KLASY IV"— Zapis prezentacji:

1 QUIZ BIBLIJNY DLA UCZNIÓW KLASY IV
Zastanów się i odpowiedz na pytania, które znajdziesz na następnej stronie. Wybraną przez siebie odpowiedź zaznacz klikając jeden raz myszką. Miłej zabawy! autor: mgr Anna Janik – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 14 z Oddziałami Integracyjnymi im. Adama Mickiewicza w Zabrzu

2 1. Stary Testament zawiera:
45 ksiąg 46 ksiąg 47 ksiąg

3 2. Słowo „testament” oznacza:
przymierze Boga z ludźmi spadek po Świętej Rodzinie jedną z form ołtarza w kościele

4 3. Która z ksiąg nie jest księgą Starego Testamentu ?
Druga Księga Królewska Księga Wyjścia Pierwszy List do Koryntian

5 4. Dokończ cytat: „Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego
4. Dokończ cytat: „Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach. ... ... Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć: orzeźwia moją duszę.” ... Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła.” ... Chociażbym chodził ciemną doliną, zła się nie ulęknę, bo Ty jesteś ze mną.”

6 5. Który z braci dopuścił się bratobójstwa?
Kain Aaron Abel

7 6. Na znak przymierza, które zawarł Bóg z Noem i jego potomstwem, na niebie pojawiła się:
spadająca gwiazda zorza tęcza

8 7. Rozszyfruj następujący skrót: Ps 119,13
Psalm 119, rozdział 13 Księga Psalmów, psalm 119, werset 13 Psalm 119, księga 13

9 8. Symbolem ludzkiej pychy jest:
Arka Noego wieża Babel kasza manna

10 9. Abraham mieszkał: w Charanie w Cheronie w Cherenie

11 10. Abraham opuścił swoje rodzinne miasto razem z rodziną:
z żoną Saraj i bratankiem Lotem z żoną Sandrą i bratankiem Lotem z siostrą Saraj i bratem Lotem

12 11. Mojżesz przeprowadzał lud izraelski przez:
Morze Bałtyckie Morze Czerwone Morze Czarne

13 12. Jakie imię przedstawił Mojżeszowi Pan Bóg?
„Oto jestem” „Jestem, jaki jestem” „Jestem, który jestem”

14 13. Mojżesz wypisał dziesięć przykazań:
na kamiennych tablicach na papirusie na drewnianych tablicach

15 Kanaan Góra w Refidim Góra Synaj
14. Miejsce, na którym Mojżesz otrzymał dziesięć przykazań to: Kanaan Góra w Refidim Góra Synaj

16 15. Wąż miedziany był zapowiedzią:
Eucharystii Krzyża Mszy świętej

17 16. Kogo Pan Bóg trzykrotnie wybudzał ze snu swoim wołaniem?
Samuela Saula Symeona

18 17. Najbardziej rozśpiewane i roztańczone dziecko Boga to:
Daniel Dawid Dan

19 18. Pobożny i mądry król, który rozstrzygnął spór dwóch matek to:
Symeon Saul Salomon

20 Amalekici Medianici Babilończycy
19. Który naród napadł na Jerozolimę i zniszczył świątynię wybudowaną przez Salomona? Amalekici Medianici Babilończycy

21 20. Jest dla nas przykładem, jak mężnie znosić cierpienia i łączyć się w nich z Jezusem.
Eliasz Hiob Józef

22 21. Kto przygotował lekarstwo na chore oczy swojego ojca?
Tomasz Tobiasz Tytus

23 Król Salomon Archanioł Rafał Prorok Eliasz
22. Kto towarzyszył młodemu Tobiaszowi w czasie jego podróży? Król Salomon Archanioł Rafał Prorok Eliasz

24 23. Cudownie ocalony przed pożarciem przez lwy:
Dawid Dariusz Daniel

25 24. Miasta, w których szerzył się występek, a które Pan Bóg nakazał dwóm Aniołom zniszczyć, pozostawiając jednak przy życiu Lota i jego rodzinę, to: Hebron i Sychem Sodoma i Gomora Hebron i Beer-Szeba koniec


Pobierz ppt "QUIZ BIBLIJNY DLA UCZNIÓW KLASY IV"

Podobne prezentacje


Reklamy Google