Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DZIECKO jako dar miłości małżonków

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DZIECKO jako dar miłości małżonków"— Zapis prezentacji:

1 DZIECKO jako dar miłości małżonków
Bóg jest miłością, a kto mieszka w miłości, mieszka w Bogu, a Bóg w nim. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. 1 J 4,16b.19

2 DZIECKO „DAR ŻYCIA” Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, Ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuje Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie, godne podziwu są Twoje dzieła. I dobrze znasz moją duszę, nie tajna Ci moja istota, kiedy w ukryciu powstałem… Ps 139,13-15a

3 Bóg, stwarzając mężczyznę i kobietę na obraz swój i podobieństwo(. )
Bóg, stwarzając mężczyznę i kobietę na obraz swój i podobieństwo(...) . Powołuje ich do szczególnego uczestnictwa w swej miłości i przekazywaniu życia ludzkiego. (na podst. Familiaris Consortio )

4 Przez zjednoczenie małżonków urzeczywistnia się podwójny cel małżeństwa: dobro samych małżonków i przekazywanie życia. (KKK 2363)

5 „Płodność jest dobrem, darem i celem małżeństwa
„Płodność jest dobrem, darem i celem małżeństwa. Małżonkowie przekazując życie, uczestniczą w ojcostwie Boga.”(KKK 2398)

6 Podstawowym zadaniem rodziny jest służba życiu, urzeczywistnianie w ciągu dziejów pierwotnego błogosławieństwa Stwórcy: przekazywania — poprzez rodzenie — obrazu Bożego z człowieka na człowieka. (na podst. Familiaris Consortio)

7 „Bardzo sprzeczne z ludzką miłością i z głębokim powołaniem mężczyzny i kobiety jest programowe zamykanie się ich związku na dar życia, a tym bardziej niszczenie rodzącego się życia lub manipulowanie nim„

8 To, że rodzi się człowiek, "że się człowiek narodził na świat" (J 16, 21), jest znakiem paschalnym. (…) Zmartwychwstanie jest objawieniem Życia poza progiem śmierci. (List do rodzin)

9 Narodziny dziecka są też objawieniem życia
Narodziny dziecka są też objawieniem życia. Dla Chrystusa, który przyszedł, abyśmy życie mieli, i mieli je w obfitości, jest to zawsze objawienie życia dla "pełni życia", która jest w Bogu samym. (List do rodzin)

10 Dziecko „Dar miłości” Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, stałbym się jak miedź brzęcząca albo cymbał brzmiący… 1 Kor 13,1-13

11 Dziecko nie jest czymś należnym, ale jest darem
Dziecko nie jest czymś należnym, ale jest darem. "Największym darem małżeństwa" jest osoba ludzka. Dziecko nie może być uważane za przedmiot własności, za coś do czego prowadziłoby uznanie rzekomego "prawa do dziecka". (Kongregacja Nauki Wiary, instr. Donum vitae, II, 8).

12 Jedynie dziecko posiada prawdziwe prawa: prawo, by "być owocem właściwego aktu miłości małżeńskiej rodziców i jako osoba od chwili swego poczęcia mająca również prawo do szacunku”(Kongregacja Nauki Wiary, instr. Donum vitae, II, 8).

13 „Również przez wydawanie na świat potomstwa małżeństwo odzwierciedla swój Boski wzorzec – miłość Boga do człowieka. Życie zostaje dane w pełni tylko wówczas, gdy wraz z narodzinami daje się dziecku także miłość i sens, które pozwalają powiedzieć <tak> temu życiu. „

14 Miłość i radość, z jaką nasi rodzice przyjęli nas i czuwali nad naszymi pierwszymi krokami w świecie, jest niejako znakiem i sakramentalnym przedłużeniem łaskawej miłości Boga, od którego wszyscy wzięliśmy początek. (Fragm. Homilii Benedykta XVI)

15 Zostaliśmy przyjęci i umiłowani przez Boga i naszych rodziców, i to doświadczenie jest mocnym fundamentem, który umożliwia autentyczny wzrost i rozwój człowieka, pomaga nam dojrzewać dążąc do prawdy i miłości, a także otwierać się, by tworzyć więzi komunii z innymi i z Bogiem. (Fragm. Homilii Benedykta XVI)

16 Kiedy rodzi się dziecko, poprzez więź z rodzicami jest włączone w nurt rodzinnej tradycji, której korzenie sięgają daleko w przeszłość. (fragm. Homilii Benedykta XVI)

17 Wraz z darem życia dziecko otrzymuje całe dziedzictwo doświadczeń
Wraz z darem życia dziecko otrzymuje całe dziedzictwo doświadczeń Rodzice mają niezbywalne prawo i obowiązek przekazywać to dziedzictwo dzieciom (fragm. Homilii Benedykta XVI)

18 Rodzice powinni pomagać dzieciom odkrywaniu własnej tożsamości, wprowadzać je w życie społeczne, uczyć zarówno odpowiedzialnego korzystania z wolności moralnej, jak zdolności kochania, a nade wszystko prowadzić na spotkanie z Bogiem. (fragm. Homilii Benedykta XVI)

19 Pismo święte oraz tradycyjna praktyka Kościoła widzą w rodzinach wielodzietnych znak Bożego błogosławieństwa i wielkoduszności rodziców (Par. Sobór Watykański II, konst.Gaudium et spes, 50).

20 Prezentację przygotowała Karolina kryta
Kl.3 „i” L.O. Im. St. Konarskiego w Oświęcimiu


Pobierz ppt "DZIECKO jako dar miłości małżonków"

Podobne prezentacje


Reklamy Google