Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

INSTRUKCJA NA UDANE MAŁŻEŃSTWO.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "INSTRUKCJA NA UDANE MAŁŻEŃSTWO."— Zapis prezentacji:

1 INSTRUKCJA NA UDANE MAŁŻEŃSTWO

2 MYŚLI O MAŁŻEŃSTWIE 1. Małżeństwo jest POMYSŁEM BOGA a nie człowieka.
2. Małżeństwo jest podniesione do rangi SAKRAMENTU. To jedyna relacja międzyludzka, która z woli Boga została umocniona SZCZEGÓLNĄ ŁASKĄ! 3. Miłość męża do żony jest miłością, która czerpie swą moc z KRZYŻA. Tu jest wzór Miłości! 4. Małżeństwa nie da się wyreżyserować. 5. Miłość małżeńską buduje się całe życie przez codzienne gesty, czyny, słowa, poświęcenia, które mówią: KOCHAM CIĘ! ZAWSZE BĘDĘ SIĘ O CIEBIE TROSZCZYŁ! ZAWSZE BĘDĘ PRZY TOBIE!

3 ISTOTA MIŁOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ
Wyróżnia się DOZGONNOŚCIĄ: na zawsze!! Miłość małżeńska jest UŚWIĘCONA ŁASKĄ SAKRAMENTU. Miłość małżeńska z natury jest płodna, nastawiona na RODZICIELSTWO! Miłość małżeńska ma jeden zasadniczy cel: ZBAWIENIE

4 ZAGROŻENIA DLA JEDNOŚCI MAŁŻEŃSKIEJ
Trudności związane z przystosowaniem się małżonków do siebie. 2. Realizacja modelu małżeństwa proponowanego przez otaczający nas świat. 3. Egoizm 4. Niepowodzenie w radzeniu sobie z trudnościami życiowymi. 5. Zaangażowanie pozamałżeńskie.

5 BOŻE CELE DLA MAŁŻEŃSTWA
1. Małżeństwo jest POMYSŁEM BOGA a nie człowieka. 2. Odzwierciedlenie obrazu Boga. 3. Wzajemne uzupełnianie się. 4. Pomnożenie Bożego dziedzictwa. 5. Boże cele dla małżeństwa od początku zostały zaatakowane przez diabła

6 BOŻY PLAN DLA MAŁŻEŃSTWA
Podstawą do przyjęcia i zaakceptowania współmałżonka jest wiara, że Bóg który mi go dał, jest godny zaufania! 2. Opuszczenie – ustanowienie niezależności od rodziców. 3. Połączenie – wzajemne oddanie się sobie. 4. Stanie się jednym ciałem.

7 KOMUNIKACJA W MAŁŻEŃSTWIE
1. Większość trudności w małżeństwie ma swoje źródło w nieumiejętności rozmawiania ze sobą. 2. Im lepsza komunikacja między mężem i żoną tym większa jedność i miłość. 3. Potrzebny jest wysiłek porozumiewania się: czas, zaufanie, otwartość. 4. Celem porozumiewania się jest to, by mąż i żona coraz lepiej się rozumieli. 5. Wzajemne rozumienie wzrasta wraz z pogłębieniem komunikacji.

8 ZASADY DIALOGU W MAŁŻEŃSTWIE
1. W dialogu trzeba słuchać to, co się przeżywa, odczuwa, co odczuwa druga osoba, co tak często trudno jest nazwać, wyrazić. 2. Pierwszeństwo: słuchania przed mówieniem, rozumienia przed ocenianiem, dzielenia się przed dyskutowaniem, a nade wszystko przebaczanie, 3. Słuchanie aktywne – pytać się czy dobrze zrozumiałem drugą osobę, pytać się jej, co miała na myśli.

9 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ KS. MARCIN KOZYRA SDB


Pobierz ppt "INSTRUKCJA NA UDANE MAŁŻEŃSTWO."

Podobne prezentacje


Reklamy Google