Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ciemna liczba przestępstw. Przykład badań wiktymizacyjnych mieszkańców wybranych obszarów w Łodzi Stanisław Mordwa Kat. Gospodarki Przestrzennej i Planowania.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ciemna liczba przestępstw. Przykład badań wiktymizacyjnych mieszkańców wybranych obszarów w Łodzi Stanisław Mordwa Kat. Gospodarki Przestrzennej i Planowania."— Zapis prezentacji:

1 Ciemna liczba przestępstw. Przykład badań wiktymizacyjnych mieszkańców wybranych obszarów w Łodzi Stanisław Mordwa Kat. Gospodarki Przestrzennej i Planowania Przestrzennego UŁ

2 Ciemna liczba przestępstw Ciemna liczba przestępstw – liczba przestępstw nieujawnionych, czyli niezgłoszonych* i/lub niezarejestrowanych *art. 304 k.p.k. art. 240 k.k. …. za niezgłoszenie… kara pozbawienia wolności do lat 3...

3 Ciemna liczba przestępstw Przestępczość rzeczywista (faktyczna) * wskaźnik zgłaszalności ** Polskie Badania Przestępczości 07 08

4 Metody badania przestępczości nieujawnionej eksperyment obserwacja uczestnicząca, wywiad: - badanie typu self-report, - survey wiktymizacyjny, - pośrednie doświadczenia wiktymizacyjne.

5 Wiktymologia Wg B. Mendelssohna jest ona samodzielną dyscypliną naukową, która zajmuje się ofiarami niezależnie od źródeł ich pokrzywdzenia – obejmuje zarówno ofiary działań sił przyrody, jak i działań ludzkich. Wg H. von Hentinga, który sformułował koncepcję wiktymologii kryminalnej, stanowiącej subdyscyplinę kryminologii, przedmiotem badań są jedynie ofiary pokrzywdzone przestępstwem.

6 Ofiara W rozumieniu Polskiej Kart Praw Ofiary ofiarą (…) jest osoba fizyczna, której dobro prawem chronione zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo, a także jej najbliżsi. W systemie prawnokarnym zamiast pojęcia ofiary zdefiniowano termin pokrzywdzonego. W art. 49 kodeksu postępowania karnego zapisano: - §1. Pokrzywdzonym jest osoba fizyczna lub prawna, której dobro prawne zostało bezpośrednio naruszone lub zagrożone przez przestępstwo.

7 Survey wiktymizacyjny… …daje możliwość szacowania rozmiarów przestępczości nieujawnionej, a czasem także przestępczości rzeczywistej. … w Wielkiej Brytanii i w USA prowadzany jest rutynowo (stałe coroczne panele) w celu określenia poziomu i głównych tendencji przestępczości. Wyniki są traktowane jako pełnoprawna alternatywa danych urzędowych.

8 Wady metody badań: surveyu wiktymizacyjnego To samo przestępstwo może być opisane kilka razy, wówczas gdy było więcej jego ofiar niż jedna; Badane są tylko osoby fizyczne – nie bada się zatem przestępczości dotykającej osób prawnych i instytucji; Badane są tylko przestępstwa pospolite; Ujawniane są przez ofiary tylko te przestępstwa, która jest zarejestrowana w ich świadomości i umysłach; -» teleskoping, zapominanie Ofiary mogą nie ujawniać czynów o których nie wiedzą, że są karalne lub o czynach, o których nie chcą mówić (np. lobbing, molestowanie, gwałt); Są przestępstwa bez ofiar i ofiary, których nie można zbadać; Są grupy wysokiego ryzyka wiktymizacyjnego, które trudno ująć w badaniach (żołnierze, więźniowie, alkoholicy, bezdomni…).

9 Obszary badań Dąbrowa, Julianów, Nowe Miasto.

10 Dąbrowa

11 Julianów ul. Biegańskiego ul. Malwowa ul. Skarbowa ul. Malwowa

12 Nowe Miasto (ul. Piotrkowska)

13 ul. Północna ul. Włókiennicza Nowe Miasto ul. Wschodnia

14 Badania wiktymizacyjne 1. ogólny współczynnik zgłoszeń

15 Badania wiktymizacyjne 1.1 powody niezgłaszania przestępstw

16 Badania wiktymizacyjne 2. ogólny roczny współczynnik wiktymizacji

17 Badania wiktymizacyjne 3. najwyższe współczynniki wiktymizacji *W badaniach uwzględniono: kradzież samochodu, kradzież z samochodu, wandalizm samochodowy, kradzież motocykla, kradzież roweru, kradzież z włamaniem, usiłowanie włamania, rozbój, kradzież własności osobistej, czyny o charakterze seksualnym, pobicie.

18 Porównanie źródeł informacji o przestępczości

19 . Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Ciemna liczba przestępstw. Przykład badań wiktymizacyjnych mieszkańców wybranych obszarów w Łodzi Stanisław Mordwa Kat. Gospodarki Przestrzennej i Planowania."

Podobne prezentacje


Reklamy Google