Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast"— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast
dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński Kraków 12 maja 2014

2 Struktura przestępczości wg statystyk przestępczości
Najcięższe zbrodnie Ciężkie przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu Przestępstwa z użyciem przemocy Przestępstwa przeciwko mieniu Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

3 Struktura przestępczości wg opinii społecznej
Przestępstwa przeciwko mieniu Przestępstwa z użyciem przemocy Ciężkie przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu Najcięższe zbrodnie Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

4 Podstawowe czynniki wpływające na poziom bezpieczeństwa :
nasilenie przestępstw o stosunkowo niskiej społecznej szkodliwości, określanych jako „uciążliwe” nasilenie przestępstw o wysokiej społecznej szkodliwości, określanych jako „ciężkie” Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

5 Kradzież (tzw. zwykła) Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast
dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

6 Kradzież zwykła (wsp. na 100 tys. mieszk.)
Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

7 Kradzież z włamaniem Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast
dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

8 Kradzież z włamaniem (wsp. na 100 tys. mieszk.)
Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

9 Uszkodzenie cudzej rzeczy (wsp. na 100 tys. mieszk.)
Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

10 Kradzież samochodu (wsp. na 100 tys. mieszkańców)
Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

11 Przestępstwa przeciwko mieniu (wsp. na 100 tys. mieszk.)
Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

12 Przestępstwa przeciwko mieniu (częstość w min.)
Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

13 Spośród 6 miast : - niższy od Krakowa współczynnik przestępczości mają tylko dwa miasta i dotyczy to kradzieży zwykłej oraz uszkodzenia mienia - Kraków ma najniższy współczynnik przestępczości w odniesieniu do kradzieży z włamaniem oraz kradzieży samochodu Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

14 Przestępstwa rozbójnicze
Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

15 Przestępstwa rozbójnicze (wsp. na 100 tys. mieszk.)
Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

16 Bójka i pobicie Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast
dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

17 Bójka i pobicie (wsp. na 100 tys. mieszkańców)
Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

18 Zabójstwo (liczba przestępstw)
Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

19 Zabójstwo (wsp. na 100 tys. mieszkańców)
Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

20 Wybrane przestępstwa z użyciem przemocy (wsp. na 100 tys. mieszk.)
Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

21 Przestępczość z użyciem przemocy
Spośród 6 miast : - niższy od Krakowa współczynnik przestępczości odnoszący się do zabójstwa oraz bójki i pobicia ma tylko jedno miasto. - w odniesieniu do przestępstw rozbójniczych niższy współczynnik przestępczości mają tylko dwa miasta Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

22 Przestępstwa stwierdzone - Polska (wsp. na 100 tys. mieszkańców)
Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

23 Przestępczość stwierdzona - ogółem
Niższy od Krakowa współczynnik przestępczości mają dwa miasta (Łódź i Gdańsk) Wyższy od Krakowa współczynnik przestępczości występuję w przypadku: Poznania, Warszawy i Wrocławia Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

24 Współczynniki przestępczości w wybranych miastach w Polsce a ogólny współczynnik przestępczości
Współczynnik przestępczości w wybranych miastach w stosunku do współczynnika przestępczości w całym kraju: Kraków ,1% Łódź ,2% Wrocław ,6% Poznań ,5% Gdańsk ,2% Warszawa + 66,3% Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

25 Przestępstwa stwierdzone - Europa (wsp. na 100 tys. mieszkańców)
Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

26 Współczynniki przestępczości w wybranych miastach europejskich
Współczynnik przestępczości w wybranych miastach w stosunku do współczynnika przestępczości danym kraju: Kraków ,1% Monachium ,3% Kolonia ,3% Lipsk ,4% Praga ,7% Brno ,1% Wiedeń ,6% Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

27 Dynamika wybranych przestępstw przeciwko mieniu
Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

28 Dynamika wybranych przestępstw z użyciem przemocy
Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

29 Dynamika przestępstwa zabójstwa (2009-2013)
Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

30 Wśród 6 dużych miast w Polsce Kraków jest miastem o poziomie przestępczości niższym niż w większości analizowanych miast. Dotyczy to wszystkich przedstawionych rodzajów przestępstw oraz przestępczości ogółem. W odniesieniu do cięższych przestępstw przeciwko mieniu (kradzież z włamaniem, kradzież samochodu) współczynnik przestępczości jest najniższy. Dynamika przestępczości stwierdzonej świadczy o tendencji spadkowej w zakresie przestępstw pospolitych najcięższych oraz najczęściej popełnianych. Wyjątek stanowi przestępstwo kradzieży zwykłej. W tym przypadku zarysowała się tendencja wzrostowa w zakresie dynamiki przestępczości. Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

31 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast"

Podobne prezentacje


Reklamy Google