Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński Kraków 12 maja 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński Kraków 12 maja 2014."— Zapis prezentacji:

1 Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński Kraków 12 maja 2014

2 Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński 2 Najcięższe zbrodnie Ciężkie przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu Przestępstwa z użyciem przemocy Przestępstwa przeciwko mieniu Struktura przestępczości wg statystyk przestępczości

3 Struktura przestępczości wg opinii społecznej Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński 3

4 Podstawowe czynniki wpływające na poziom bezpieczeństwa : - nasilenie przestępstw o stosunkowo niskiej społecznej szkodliwości, określanych jako „uciążliwe” - nasilenie przestępstw o wysokiej społecznej szkodliwości, określanych jako „ciężkie” Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński 4

5 Kradzież (tzw. zwykła) 5 Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

6 Kradzież zwykła (wsp. na 100 tys. mieszk.) 6 Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

7 Kradzież z włamaniem 7 Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

8 Kradzież z włamaniem (wsp. na 100 tys. mieszk.) 8 Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

9 Uszkodzenie cudzej rzeczy (wsp. na 100 tys. mieszk.) 9 Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

10 Kradzież samochodu (wsp. na 100 tys. mieszkańców) Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński 10

11 Przestępstwa przeciwko mieniu (wsp. na 100 tys. mieszk.) 11 Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

12 Przestępstwa przeciwko mieniu (częstość w min.) 12 Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

13 Spośród 6 miast : -niższy od Krakowa współczynnik przestępczości mają tylko dwa miasta i dotyczy to kradzieży zwykłej oraz uszkodzenia mienia - Kraków ma najniższy współczynnik przestępczości w odniesieniu do kradzieży z włamaniem oraz kradzieży samochodu Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński 13

14 Przestępstwa rozbójnicze 14 Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

15 Przestępstwa rozbójnicze (wsp. na 100 tys. mieszk.) 15 Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

16 Bójka i pobicie 16 Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

17 Bójka i pobicie (wsp. na 100 tys. mieszkańców) 17 Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

18 Zabójstwo (liczba przestępstw) 18 Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

19 Zabójstwo (wsp. na 100 tys. mieszkańców) 19 Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

20 Wybrane przestępstwa z użyciem przemocy (wsp. na 100 tys. mieszk.) 20 Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

21 Spośród 6 miast : -niższy od Krakowa współczynnik przestępczości odnoszący się do zabójstw a oraz bójki i pobicia ma tylko jedno miasto. - w odniesieniu do przestępstw rozbójniczych niższy współczynnik przestępczości mają tylko dwa miasta Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński 21 Przestępczość z użyciem przemocy

22 Przestępstwa stwierdzone - Polska (wsp. na 100 tys. mieszkańców) 22 Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

23 Niższy od Krakowa współczynnik przestępczości mają dwa miasta (Łódź i Gdańsk) Wyższy od Krakowa współczynnik przestępczości występuję w przypadku: Poznania, Warszawy i Wrocławia Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński 23 Przestępczość stwierdzona - ogółem

24 Współczynnik przestępczości w wybranych miastach w stosunku do współczynnika przestępczości w całym kraju: Kraków+ 39,1% Łódź + 37,2% Wrocław+ 63,6% Poznań+ 70,5% Gdańsk+ 22,2% Warszawa+ 66,3% Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński 24 Współczynniki przestępczości w wybranych miastach w Polsce a ogólny współczynnik przestępczości

25 Przestępstwa stwierdzone - Europa (wsp. na 100 tys. mieszkańców) 25 Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

26 Współczynnik przestępczości w wybranych miastach w stosunku do współczynnika przestępczości danym kraju: Kraków + 39,1% Monachium + 19,3% Kolonia+ 143,3% Lipsk+ 106,4% Praga + 110,7% Brno - 16,1% Wiedeń + 90,6% Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński 26 Współczynniki przestępczości w wybranych miastach europejskich

27 Dynamika wybranych przestępstw przeciwko mieniu 27 Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

28 Dynamika wybranych przestępstw z użyciem przemocy 28 Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

29 Dynamika przestępstwa zabójstwa (2009-2013 ) 29 Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński

30 Wśród 6 dużych miast w Polsce Kraków jest miastem o poziomie przestępczości niższym niż w większości analizowanych miast. Dotyczy to wszystkich przedstawionych rodzajów przestępstw oraz przestępczości ogółem. W odniesieniu do cięższych przestępstw przeciwko mieniu (kradzież z włamaniem, kradzież samochodu) współczynnik przestępczości jest najniższy. Dynamika przestępczości stwierdzonej świadczy o tendencji spadkowej w zakresie przestępstw pospolitych najcięższych oraz najczęściej popełnianych. Wyjątek stanowi przestępstwo kradzieży zwykłej. W tym przypadku zarysowała się tendencja wzrostowa w zakresie dynamiki przestępczości. Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński 30

31 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Bezpieczeństwo w Krakowie na tle dużych miast dr hab. Wojciech Dadak Uniwersytet Jagielloński Kraków 12 maja 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google