Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Stop wypalaniu traw! LUDZI ZWIERZĘTA ŚRODOWISKO

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Stop wypalaniu traw! LUDZI ZWIERZĘTA ŚRODOWISKO"— Zapis prezentacji:

1 Stop wypalaniu traw! LUDZI ZWIERZĘTA ŚRODOWISKO
 WYPALANIE TRAWY ZABIJA LUDZI ZWIERZĘTA ŚRODOWISKO  NIE WYPALAJ! NIE ZABIJAJ!

2 Nasz zespół zainteresował się problemem wypalania traw ponieważ zjawisko to dotyczy nas bezpośrednio, przeważnie w okresie wiosennym. Wielu mieszkańców okolic szkoły łamie prawo wypalając trawy.

3 SKUTKI WYPALANIA TRAW Efektem wypalania są często niekontrolowane pożary, skutkujące nieraz dużymi stratami materialnymi, a nawet ofiarami śmiertelnymi, spowodowane przerzuceniem się ognia na zabudowania lub lasy.  Stanowią zagrożenie dla przebywających na tych terenach ludzi i zwierząt. Jeżeli pożar dostanie się do zalegających pod ziemią warstw torfu, gaszenie go może potrwać kilka tygodni a nawet miesięcy.  

4 Wyniki ankiety Czy wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków rolnych jest ZAKAZANE?  
Czy wypalanie łąk, pastwisk, nieużytków rolnych jest KARALNE?

5 Podstawa prawna Wypalanie traw oprócz tego, że jest naprawdę niebezpieczne, jest też prawnie niedozwolone. Określają to odpowiednie zapisy prawne: Ustawa z dnia 14 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. (Dz. U. Nr 92, poz. 880) Zgodnie z art. 124 ustawy „zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, oraz szlaków kolejowych’’

6 NEGATYWNE SKUTKI WYPALANIA TRAW (1)
Nawet jednorazowe wypalanie, obniża wartość plonów o 5-8%. Niszczone są m.in. rośliny motylkowe, a zdecydowanie zwiększa się udział chwastów; • Zniszczeniu ulega warstwa próchnicy, a wraz z nią bogaty świat mikroorganizmów warunkujących życie roślin; • Ogień uśmierca wiele pożytecznych zwierząt bezkręgowych, m.in. pająków, owadów zapylających rośliny, np. trzmiele, pszczoły samotnice; • Czasem ogień ogarnia także sterty siana lub zbóż ustawiane wśród łąk i pól; • Wypalone obszary przedstawiają przykry widok; zniszczony jest krajobraz; Dymy pochodzące z wypalania zasnuwają często drogi publiczne do tego stopnia, że stają się przyczyną groźnych wypadków;

7 NEGATYWNE SKUTKI WYPALANIA TRAW (2)
Ogień palących się traw i zarośli dochodzi nieraz do osiedli ludzkich; powstają wówczas pożary budynków i budowli, w tym także przemysłowych. Bywa, że w płomieniach giną ludzie; Wypalanie jest jedną z częstszych przyczyn powstawania pożarów lasu; pożary te obejmują nieraz setki a nawet tysiące hektarów. W wyniku wypalania powstają też często pożary torfowisk – bardzo niebezpieczne i trudne do ugaszenia; Ogromne są także koszty ekonomiczno – finansowe gaszenia pożarów; sam przyjazd straży do ognia kosztuje kilkaset złotych; I wreszcie – wypalanie to jedna z bardzo istotnych przyczyn zatruwania, i tak już nadmiernie zanieczyszczonej atmosfery; przedostają się do niej dziesiątki ton tlenku węgla i innych niebezpiecznych związków chemicznych.

8 Aby walczyć z problemem wypalania traw proponujemy:
-przygotować ulotki i materiały informacyjne, które zostaną wykorzystane na lekcjach wychowawczych -wykonać plakaty i ogłoszenia skierowane do mieszkańców, które rozwiesimy w dostępnych miejscach -nawiązać współpracę z OSP w Jedlni Letnisko -stworzyć grupę ,,tajnych obserwatorów’’, którzy będą bacznie strzec okolicznych terenów

9 Wnioski Efektem naszych działań będzie to, że lokalna społeczność dostrzeże straty w środowisku przyrodniczym spowodowane bezmyślnym wypalaniem traw i łąk. Będzie znała zagrożenia środowiska ze strony człowieka i uświadomi sobie własną odpowiedzialność za stan otoczenia. Natomiast uczniowie zrozumieją związki pomiędzy elementami przyrody, a rolą człowieka w jej środowisku. Rozbudzą w sobie pasję poznawania przyrody i analizowania zjawisk otaczającego świata. I nawet jeśli nie uda się nam w całości wyeliminować problemu wypalania traw, to nasze działania na pewno zwiększą świadomość ekologiczną lokalnej społeczności oraz wpłyną na zmianę jej stosunku do środowiska przyrodniczego.

10 Koniec Dziękujemy za uwagę!


Pobierz ppt "Stop wypalaniu traw! LUDZI ZWIERZĘTA ŚRODOWISKO"

Podobne prezentacje


Reklamy Google