Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

NIE dla wypalania traw Nie zabijajmy skowronków Od wielu lat na przełomie zimy, przedwiośnia oraz wiosny wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw, łąk, nieużytków,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "NIE dla wypalania traw Nie zabijajmy skowronków Od wielu lat na przełomie zimy, przedwiośnia oraz wiosny wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw, łąk, nieużytków,"— Zapis prezentacji:

1

2 NIE dla wypalania traw Nie zabijajmy skowronków Od wielu lat na przełomie zimy, przedwiośnia oraz wiosny wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw, łąk, nieużytków, pozostałości roślinnych oraz lasów. Wpływ na rozprzestrzenianie się ognia ma mała wilgotność oraz wiatr. W przypadku gwałtownej zmiany jego kierunku, pożary bardzo często wymykają się spod kontroli i przenoszą na pobliskie lasy i zabudowania. Ponad 94% tego rodzaju pożarów powstaje z winy człowieka, nadal bowiem, od pokoleń, wśród wielu rolników panuje błędne przekonanie, że wypalanie pozostałości roślinnych powoduje szybszy i bujniejszy odrost młodej trawy, a tym samym przyniesie korzyści ekonomiczne Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej2

3 OSTRZEGAMY!!! W wyniku wypalenia trawy dochodzi do wielu szkodliwych procesów, a w szczególności: ziemia wyjaławia się, zahamowany zostaje bardzo pożyteczny, naturalny rozkład resztek roślinnych oraz asymilacja azotu z powietrza. do atmosfery przedostaje się pyłów i gazów będących truciznami zarówno dla ludzi jak i zwierząt. niszczone są miejsca lęgowe oraz ginie wiele gatunków zwierząt gnieżdżących się na ziemi i w krzewach Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej3

4 AKTY PRAWNE Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. nr 92, poz. 8), art. 124: Zabrania się wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów. art. 131: Kto wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary - podlega karze aresztu albo grzywny. Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz. U. z 2005 r. nr 45, poz. 435 z późn. zm.); art. 30 ust. 3 pkt 3: "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności: 1. rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego, 2. korzystania z otwartego płomienia, 3. wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej4

5 SANKCJE KARNE Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 Nr 12, poz.114 z późn. zm.) Art. 82, § 1 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeksu wykroczeń (Dz. U. z 1971 Nr 12, poz.114 z późn. zm.) – kara aresztu, nagany lub grzywny, której wysokość w myśl art. 24, § 1 może wynosić od 20 do 5000 zł. Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) art § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 1997r. Nr 88 poz. 553 ze zmianami) stanowi: Kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej5

6 Zestawienie wszystkich pożarów powstałych od początku 2012 r. w porównaniu z rokiem Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej6

7 Tylko od 1 do 28 marca br. strażacy wyjeżdżali do prawie 50 tys. pożarów traw, łąk i nieużytków, a także pożarów lasów powstałych właśnie wskutek wypalania traw (najwięcej na terenie woj. śląskiego, mazowieckiego i małopolskiego). Niejednokrotnie w tego rodzaju pożarach ludzie tracą dobytek całego życia. Występuje również bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi. W tym roku w tego typu pożarach śmierć poniosło już 7 osób: 8.03 w miejscowości Straszydle, woj. podkarpackie, zginął 86-letni mężczyzna; 17.03, w miejscowości Siekiernie, woj. świętokrzyskie, zginął 53-letni mężczyzna; w miejscowości Chlewiska, woj. mazowieckie, na skutek odniesionych poparzeń zmarł 25-letni strażak OSP KSRG Pawłów; w Olsztynie, woj. śląskie, podczas gaszenia pożaru traw, z powodu zawału serca zmarł 63-letni strażak OSP Biskupice; w miejscowości Sulejow, woj. świętokrzyskie, zginął 54-letni mężczyzna; w miejscowości Kowali-Stępocinie, woj. mazowieckie, zginął 53-letni mężczyzna; w miejscowości Wazów, woj. zachodniopomorskie, zginął 68-letni mężczyzna Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej7

8 Zestawienie wszystkich pożarów powstałych w marcu 2012 r. w porównaniu z pożarami traw, nieużytków, upraw, pozostałości roślinnych i lasów Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej8

9 Zestawienie interwencji związanych z likwidacją pożarów traw, nieużytków, upraw, pozostałości roślinnych i lasów Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej9

10 Zestawienie statystyczne pożarów w rozbiciu na województwa w okresie od r. do r Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej10

11 Zestawienie potencjału ratowniczego PSP i OSP przy gaszeniu traw, nieużytków, upraw, pozostałości roślinnych i lasów w marcu 2012 r. Pożary traw, łąk, nieużytków, pozostałości roślinnych oraz lasów, z uwagi na ich charakter i zazwyczaj duże rozmiary, angażują znaczną liczbę sił i środków straży pożarnych. Od początku marca do gaszenia tych pożarów wyjeżdżało w sumie zastępów Państwowej Straży Pożarnej ( strażaków), Ochotniczych Straży Pożarnych Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego ( strażaków) oraz Ochotniczych Straży Pożarnych spoza KSRG ( strażaków) Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej11

12 Prognozowane zagrożenie pożarowe lasów na r Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej12

13 fot. Radosław Sałaciński Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej13

14 fot. Radosław Sałaciński Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej14

15 fot. Radosław Sałaciński Komenda Główna Państwowej Straży Pożarnej15


Pobierz ppt "NIE dla wypalania traw Nie zabijajmy skowronków Od wielu lat na przełomie zimy, przedwiośnia oraz wiosny wyraźnie wzrasta liczba pożarów traw, łąk, nieużytków,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google