Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

GIMNAZJUM nr 9 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "GIMNAZJUM nr 9 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU"— Zapis prezentacji:

1 GIMNAZJUM nr 9 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU
PROJEKT EDUKACYJNY „20 LAT WSPÓLNIE” TORUŃ WRZOSY Urząd Miasta Torunia

2 Miasto Toruń Toruń założono w czasach średniowiecza (akt lokacji w 1233 r.). Przenosiny Torunia na obecne miejsce datuje się na 1236 rok. Wówczas był to gród osada targowa i rozdzielająca je dolina strumienia Postolec. Starając się przenieść lokalizację z przeszłości w teraźniejszość znaleźlibyśmy się w sąsiedztwie ulic Żeglarskiej, Łaziennej i Mostowej oraz w miejscu gdzie stoi kościół Świętych Janów. Miasto uniknęło w swojej burzliwej historii zniszczeń o totalnym zasięgu, choć wiele średniowiecznych budowli (m.in. kościół św. Mikołaja  i zamek krzyżacki) zostało zniszczonych. Wiele zachowanych średniowiecznych zabytków wykonano zgodnie z kanonem gotyckim.

3 To miejsce na podpis pod zdjęciem, plikiem video, wykresem…
MIASTO TORUŃ Toruń - miasto w województwie kujawsko-pomorskim. Prawobrzeżna część miasta leży na Pomorzu, lewobrzeżna część położona jest na Kujawach. Miasto leży nad Wisłą . Duży ośrodek gospodarczy, kulturalny i naukowy. Toruń jest jednym z najstarszych miast polskich. Od 1992 Toruń jest stolicą diecezji toruńskiej. W 1997 toruński zespół staromiejski został wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO, a od 2004 jest ogólnopolską siedzibą Ligi Polskich Miast UNESCO. W 2007 toruńska starówka została wpisana na listę 7 Cudów Polski dziennika "Rzeczpospolita". Toruński Rynek i Ratusz Staromiejski zajęły 3. miejsce w plebiscycie National Geographic Polska na 30 najpiękniejszych miejsc na świecie To miejsce na podpis pod zdjęciem, plikiem video, wykresem…

4 Osiedla Torunia Toruń jest podzielony na osiedla, a ich nazwy i obszary są historycznie związane z nazwami przedmieść lub wiosek, które niegdyś otaczały Toruń, a dziś znajdują się w jego granicach administracyjnych. Osiedli jest czternaście: Podgórz, Stawki, Rudak, Czerniewice, Kaszczorek, Bielawy-Grębocin, Skarpa, Rubinkowo, Jakubskie-Mokre, Wrzosy, Chełmińskie, Staromiejskie, Bydgoskie II i Bydgoskie I. Na wszystkich osiedlach działają rady osiedli, które są wybierane przez mieszkańców i stanowią ciała opiniodawcze dla Rady Miasta Torunia przede wszystkim w sprawach dotyczących tych osiedli. Rady osiedli są jednostkami pomocniczymi gminy.

5 Osiedle Wrzosy Wrzosy to osiedle domków jednorodzinnych, położone w północno-zachodniej części Torunia. Jest zamieszkane przez około ludzi, będąc zarazem jednym największych tego typu osiedli w Polsce. Otoczone są lasem.

6 Wywiad przeprowadzony z Panem Dyrektorem Gimnazjum nr 9 w Toruniu
Jak zmieniła się szkoła? „Jeśli chodzi o Zespół Szkół nr 9 na pewno zaszły w niej duże zmiany. Zadbano o estetykę i wygląd pomieszczeń w środku budynku … wybudowano przy szkole Orlika… młodzież ma większe możliwości edukacyjne poprzez uczestnictwo w kółkach zainteresowań … W szkole zostały wymienione okna, założony monitoring.”

7 Wywiady przeprowadzone z rodzicami uczniów i mieszkańcami osiedla
Czy są jakieś osiągnięcia ostatnich 20 lat , z których jest Pan dumny? „Jestem dumny, że Toruń jest stolicą samorządową województwa kujawsko-pomorskiego.” Jakie zmiany zaszły w ciągu ostatnich 20 lat? „Nastąpił rozwój dróg, budownictwa i infrastruktury. Nastąpił upadek dużych zakładów pracy, rozwój handlu…”

8 Wywiady przeprowadzone z rodzicami uczniów i mieszkańcami osiedla
Jak zmieniły się urzędy? „Relacje urzędnicy-petent w Toruniu uległy zmianie. W urzędach panuje atmosfera wzajemnego zrozumienia i szacunku, oczywiście z małymi wyjątkami.” „Urzędnicy są milsi dla petentów, gotowi do pomocy, jednak procedury załatwiania spraw są bardziej skomplikowane.”

9 Wywiady przeprowadzone z rodzicami uczniów i mieszkańcami osiedla
Czy łatwiej jest otrzymywać informacje, czy urzędnicy konsultują decyzję z obywatelami? „Komputeryzacja i liczne strony internetowe poszczególnych urzędów sprawiają, że obywatele na bieżąco są informowani o decyzjach i uchwałach które znacząco oddziałują na życie mieszkańców” „Urzędnicy wychodzą do mieszkańców np. spotkania Pana Prezydenta z mieszkańcami poszczególnych osiedli. Organizacja festynów dla mieszkańców…”

10 Wywiady przeprowadzone z rodzicami uczniów i mieszkańcami osiedla
Czy w naszym mieście jakość środowiska naturalnego się poprawiła? „Powstała oczyszczalnia ścieków… wprowadzone pojemniki do segregacji odpadów.” Czy powstały nowe ścieżki rowerowe, nowe drogi? „Tak powstały nowe ścieżki rowerowe, chociaż w dalszym ciągu jest ich zbyt mało. Teraz trwa generalny remont Szosy Chełmińskiej…”

11 Wywiady przeprowadzone z rodzicami uczniów i mieszkańcami osiedla
Jak zmieniła się estetyka naszego miasta? „Musze powiedzieć, że urzędnicy odpowiedzialni za zieleńce, skwery i piękno naszego miasta starają się bardzo. .. wzbogaciliśmy się też o wiele nowych drzew….” „Kiedyś nie było straży miejskiej , teraz możemy cieszyć się i czuć się bezpieczniej widząc na ulicach połączone patrole straży miejskiej i policji… Prowadzą szkolenia dla młodzieży i dorosłych.”

12 Wywiad przeprowadzony z nauczycielem historii Gimnazjum nr 9 w Toruniu panem Mirosławem Murawskim
Jakie zmiany zaszły w ciągu ostatnich 20 lat? „Zmiany w naszym mieście możemy zaobserwować prawie na każdym kroku… powstało więcej dróg… powstało więcej miejskich kanalizacji… powstaje więcej domów, mieszkań socjalnych.” „Przede wszystkim zwiększyła się ilość sklepów na Wrzosach. „

13 Wywiad przeprowadzony z nauczycielem historii Gimnazjum nr 9 w Toruniu panem Mirosławem Murawskim cd. „Wprowadzono pojemniki do segregacji śmieci. Ostatnio dostaliśmy brązowe kosze na tzw. Naturalne odpady.. .” „Gołym okiem widać, że te dwie kadencje Pana Prezydenta Zaleskiego czyli ostatniego z prezydentów Torunia bardzo mocno wychodzą do ludzi… mieszkańcy danego kawałka miasta mogą za pomocą Rady Osiedlowej próbować współdziałać z Samorządem …”

14 Wywiad przeprowadzony z Panem Grzegorzem Borkiem pełnomocnikiem zarządu województwa kujawsko-pomorskiego ds. międzynarodowych, społecznych i organizacyjnych. Jakie zmiany zaszły w ciągu ostatnich 20 lat? „Zostało skanalizowane osiedle wrzosy, poprawił się standard życia mieszkańców. Poprawił się stan infrastruktury…” Jak zmieniły się urzędy? „Praktycznie urzędy zmieniają swoje podejście do obywatela z dnia na dzień. …dostęp do Internetu wprowadza możliwość e-podpisów. Mieszkańcy mogą korzystać z biuletynów Informacji Publicznej, gdzie zamieszczane są wszystkie uchwały oraz decyzje administracyjne.” Jak działa transport publiczny? „Warto podkreślić, że transport publiczny coraz bardziej przypomina ten z „Zachodu” Autobusy są coraz bardziej nowoczesne i przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych.”

15 Czy w naszym mieście jakość środowiska naturalnego się poprawiła?
Wywiad przeprowadzony z Panem Grzegorzem Borkiem pełnomocnikiem zarządu województwa kujawsko-pomorskiego ds. międzynarodowych, społecznych i organizacyjnych. cd Czy w naszym mieście jakość środowiska naturalnego się poprawiła? „Znaczną poprawę odnotowaliśmy po likwidacji zakładu „Polchem” unowocześnione zostało wysypisko śmieci…” Czy jest bezpieczniej niż 20 lat temu? „Poprawa ubezpieczeń staje się priorytetem. Coraz częściej można spotkać na wrzosach straż miejską. Wprowadzone zostały ograniczenia predkości samochodów na osiedlu.”

16 Wywiad przeprowadzony z Panią Leszczyńską Dyrektorem Społecznego Ogniska Artystycznego „ Wrzosy”
Zajęcia grupowe są nieodpłatne, dotowane z budżetu gminy. Dotyczą pracy grup, kół i zespołów artystycznych z zakresu tańca, muzyki, plastyki, śpiewu i teatru

17 Wywiad przeprowadzony z Panią Elżbietą Jeromin z Domu Opieki Społecznej
„Dom Opieki Społecznej istnieje 40 lat. Dzięki powstaniu samorządów nastąpiła standaryzacja usług, zostało przeprowadzonych wiele remontów. W dalszym ciągu trwają prace modernizacyjne na balkonach budynku i w jego wnętrzu, a także wymiana kotłowni. „

18

19 Remonty dróg na Osiedlu Wrzosy
Szosa Chełmińska-prace prowadzone są od Polnej do granicy miasta ograniczenie prędkości do 30 km/h. Termin zakończenia prac

20 Remonty dróg na Osiedlu Wrzosy Co mieszkańcy Wrzosów myślą o rozbudowie dróg? „ Drogi powstają bardzo szybko… najważniejsze, że odcinek ulicy Szosa Chełmińska zostanie poszerzony o dwa dodatkowe pasy.”

21 Szkoła muzyczna i sala koncertowa
Sala koncertowa z powstała w sąsiedztwie budynku Zespołu Szkół Muzycznych łącznikiem im. Karola Szymanowskiego przy Sz. Chełmińskiej 224/226  w Toruniu. Jej budowa jest jedną z najważniejszych inwestycji oświatowych przeprowadzonych na zlecenie miasta i zakończonych w tym roku. 

22 NASZA SZKOŁA

23 ORLIK 2012

24 W skład Zespołu Projektowego wchodzą…
Mateusz Balcerak klasa III c Paweł Wolender klasa III c Krzysztof Zawadzki klasa III c Kamil Osiurek klasa III c Zespół Szkół nr 9 , Gimnazjum nr 9 im. Mikołaja Kopernika w Toruniu mgr Katarzyna Woźniak Wyrażamy zgodę na wykorzystanie i przetwarzanie naszych danych osobowych przez Centrum Edukacji Obywatelskiej, z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 10, w celach promocyjnych i informacyjnych programu Młodzieżowa Akcja Obywatelska – 20 lat później zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) teraz i w przyszłości. Wiemy, że przysługuje nam prawo wglądu do naszych danych oraz do ich poprawienia, a także ewentualnego usunięcia.


Pobierz ppt "GIMNAZJUM nr 9 im. MIKOŁAJA KOPERNIKA w TORUNIU"

Podobne prezentacje


Reklamy Google