Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Www.prc.krakow.pl.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Www.prc.krakow.pl."— Zapis prezentacji:

1

2 Zasady nauczania resuscytacji
Zmiany w wytycznych resuscytacji krążeniowo-oddechowej 2005 Europejska Rada Resuscytacji Polska Rada Resuscytacji

3 Zasady nauczania resuscytacji
„ Liczne badania wykazały, że personelowi medycznemu brakuje wiedzy i umiejętności dotyczących postępowania w stanach nagłych. […] Studia medyczne źle przygotowują młodych lekarzy do pracy, nie uczą badania i interpretacji podstawowych czynności życiowych pacjenta i postępowania w stanach nagłych.” Wytyczne resuscytacji 2005 Europejskiej Rady Resuscytacji. Rozdział 4. Zawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych. Podrozdział 4a. Zapobieganie wewnątrzszpitalnemu zatrzymaniu krążenia.

4 Zasady nauczania resuscytacji
Cele Nauczanie prowadzenie resuscytacji: w sytuacjach klinicznych poza szpitalem. Przygotowanie do pracy: w oddziale Intensywnej Terapii / Ratunkowym w roli kierownika / członka zespołu resuscytacyjnego.

5 Zasady nauczania resuscytacji
Pracownicy instytucji ochrony zdrowia. Osoby nie związane zawodowo z ochroną zdrowia.

6 Zasady nauczania resuscytacji
Metodyka Przystosowana do nauczania dorosłych. Podręczniki dostarczane przed kursem.

7 Zasady nauczania resuscytacji
Metodyka Limitowany czas wykładów. Maksymalizacja czasu ćwiczeń.

8 Zasady nauczania resuscytacji
Metodyka Wykorzystanie symulowanych sytuacji klinicznych. Wykorzystanie manekinów do nauki resuscytacji.

9 Zasady nauczania resuscytacji
Metodyka Wykorzystanie autentycznego sprzętu reanimacyjnego.

10 Zasady nauczania resuscytacji
Metodyka Małe grupy ćwiczeniowe (4-8 osób). Duża liczba instruktorów. Nauczanie w języku lokalnym.

11 Zasady nauczania resuscytacji
Instruktorzy Potencjalni instruktorzy identyfikowani w czasie kursów. Wymagane uczestnictwo w odpowiednim kursie ERC z zakresu nauczania i oceny. Wymagane odbycie kursów stażowych.

12 Zasady nauczania resuscytacji
Ocena Opiekunowie grup (mentorzy) Informacja zwrotna na temat postępów w czasie trwania kursu Zaliczenie teoretyczne Zaliczenie praktyczne Standaryzowane formularze oceny

13 Zasady nauczania resuscytacji
Rodzaje kursów Basic Life Support (BLS) and Automated External Defibrillator (AED) (Podstawowe zabiegi resuscytacyjne oraz automatyczna defibrylacja zewnętrzna). Immediate Life Support (Natychmiastowa pomoc w stanach zagrożenia życia).

14 Zasady nauczania resuscytacji
Rodzaje kursów Advanced Life Support (Specjalistyczne zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych).

15 Zasady nauczania resuscytacji
Rodzaje kursów European Pediatric Life Support Newborn Life Support Generic Instructor Course Educator Master Class

16 Zasady nauczania resuscytacji
„Istnieje wiele metod nauczania resuscytacji. Żadna z nich nie jest doskonała a umiejętności praktyczne i wiedza zanikają, jeśli brak jest ciągłych ćwiczeń.” Wytyczne resuscytacji 2005 Europejskiej Rady Resuscytacji. Rozdział 9. Zasady nauczania resuscytacji. Wstęp.


Pobierz ppt "Www.prc.krakow.pl."

Podobne prezentacje


Reklamy Google