Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Czy zastanawiacie się czasem, jak Was zapamięta śląska siatkówka?

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Czy zastanawiacie się czasem, jak Was zapamięta śląska siatkówka?"— Zapis prezentacji:

1

2

3 Czy zastanawiacie się czasem, jak Was zapamięta śląska siatkówka?

4 Jeżeli nie potrafisz być szczery ze sobą i samokrytyczny, nie będziesz dobrym sędzią

5 Zmiany w Przepisach Gry obowiązujące od 1 września 2013 r.

6 4.1.1 Zespół może składać się maksymalnie z 12 zawodników, trenera, asystenta trenera, masażysty i lekarza. Zespół może składać się maksymalnie z 12 zawodników oraz: sztabu trenerskiego: trenera i maksymalnie dwóch asystentów trenera, sztabu medycznego: masażysty oraz lekarza. Tylko osoby wymienione w protokole mogą wkraczać w obszar kontrolowany przez komisję sędziowską oraz uczestniczyć w oficjalnej rozgrzewce i meczu.

7 Protokół bez aktualizacji dot. AC Wróblewski A / Maroń K. AC1AC2 Oznaczenia domyślne:

8

9 AC2B314:23

10 4.1.3 Jedynie zawodnicy wpisani do protokołu zawodów mogą wejść na boisko i grać w meczu. Po podpisaniu protokołu zawodów przez kapitana i trenera, wpisani zawodnicy nie mogą być zmienieni. Jedynie zawodnicy wpisani do protokołu zawodów mogą wejść na boisko i grać w meczu. Po podpisaniu protokołu zawodów (listy zespołu z protokołu elektronicznego) przez kapitana i trenera, wpisani zawodnicy nie mogą być zmienieni

11 4.3.3 Koszulki zawodników muszą być ponumerowane od 1 do 18. W światowych i oficjalnych zawodach FIVB koszulki zawodników muszą być ponumerowane od 1 do 20. Koszulki zawodników muszą być ponumerowane od 1 do 20.

12 5.3.2 Jeśli z jakiegokolwiek powodu (w tym w wyniku nałożenia sankcji) zajdzie konieczność opuszczenia zespołu przez trenera, na czas nieobecności jego funkcję – na prośbę grającego kapitana i za zgodą sędziego pierwszego – może przejąć asystent trenera. Jeśli z jakiegokolwiek powodu, w tym w wyniku nałożenia sankcji, ale z wyłączeniem wejścia na boisko jako zawodnik, zajdzie konieczność opuszczenia zespołu przez trenera, na czas nieobecności jego funkcję – na prośbę grającego kapitana i za zgodą sędziego pierwszego – może przejąć asystent trenera

13 7.2.3 -W przypadku osobnej rozgrzewki jako pierwszy rozgrzewa się przy siatce zespół, który będzie pierwszy zagrywał.

14 7.3.5.4 -Jeżeli na boisku znalazł się zawodnik, który nie jest wpisany w protokole na liście zawodników zespół przeciwny zachowuje dotychczas zdobyte punkty i dodatkowo przyznaje mu się punkt i zagrywkę. Zespół popełniający błąd traci wszystkie punkty oraz sety (0:25, jeśli to konieczne) zdobyte od momentu wejścia niezapisanego zawodnika na boisko. Zespół ten będzie musiał również przedstawić poprawioną kartkę z ustawieniem początkowym oraz wprowadzić na boisko właściwego zawodnika w miejsce zawodnika niezapisanego w protokole.

15 12.5.2 Zawodnik lub grupa zawodników zespołu zagrywającego tworzy zasłonę podczas wykonywania zagrywki, wymachując rękami, skacząc lub poruszając się na boki, lub stojąc w grupie, by zasłonić lot piłki. Zawodnik lub grupa zawodników zespołu zagrywającego tworzy zasłonę podczas wykonywania zagrywki, wymachując rękami, skacząc lub poruszając się na boki, lub stojąc w grupie, by zasłonić zawodnika zagrywającego oraz lot piłki.

16 19.2 Zawodnicy Libero muszą nosić strój (lub kamizelkę dla ponownie wyznaczonego Libero), w którym co najmniej kolor koszulki kontrastuje z ubiorem innych członków zespołu. Ubiór Libero może mieć inny wzór, ale numer musi wyglądać tak samo jak numery pozostałych członków zespołu. Zawodnicy Libero muszą nosić strój (lub kamizelkę dla ponownie wyznaczonego Libero), którego dominujący kolor kontrastuje z kolorami stroju innych członków zespołu. Strój Libero musi wyraźnie różnić się od stroju pozostałych członków zespołu. Stroje zawodników Libero muszą być ponumerowane tak samo jak pozostałych członków zespołu. Interpretować przepis należy zgodnie z jego drugim zdaniem. Wystarczy zatem, że Libero ma koszulkę kontrastującą kolorem z koszulkami innych zawodników, by uznać, że jego strój jest prawidłowy. 19.2 Zawodnicy Libero muszą nosić strój (lub kamizelkę dla ponownie wyznaczonego Libero), w którym co najmniej kolor koszulki kontrastuje z ubiorem innych członków zespołu. Ubiór Libero może mieć inny wzór, ale numer musi wyglądać tak samo jak numery pozostałych członków zespołu. Zawodnicy Libero muszą nosić strój (lub kamizelkę dla ponownie wyznaczonego Libero), którego dominujący kolor kontrastuje z kolorami stroju innych członków zespołu. Strój Libero musi wyraźnie różnić się od stroju pozostałych członków zespołu. Stroje zawodników Libero muszą być ponumerowane tak samo jak pozostałych członków zespołu.

17 19.3.2.9 Nieregulaminowe zastąpienie zawodnika Libero to między innymi: - pomiędzy dwoma zastąpieniami nie było zakończonej wymiany, - Libero został zastąpiony przez zawodnika innego, niż ten, którego zastępował. Konsekwencje nieprzepisowego zastąpienia z udziałem Libero są takie same jak błędu rotacji. Nieregulaminowe zastąpienie zawodnika Libero to między innymi: - pomiędzy dwoma zastąpieniami nie było wymiany zakończonej, - Grający Libero został zastąpiony przez zawodnika innego niż drugi Libero lub tego, którego zastępował. W przypadku nieregulaminowego zastąpienia z udziałem Libero należy postępować jak przy zmianie nieregulaminowej: - jeżeli nieprzepisowe zastąpienie z udziałem Libero zostało zauważone przed wznowieniem gry, to musi ono zostać skorygowane, a zespołowi udzielana jest sankcja za opóźnianie; - jeżeli nieprzepisowe zastąpienie z udziałem Libero zostało zauważone po wykonaniu zagrywki, jego konsekwencje są takie same, jak zmiany nieregulaminowej.

18 5.16 W następstwie dwóch słabych odbiorów zagrywki w zespole A, trener zdjął z boiska poprzez zastąpienie Libero z pozycji nr 6 i natychmiast wprowadził go na boisko na pozycję nr 5 /bez jakiejkolwiek wymiany pomiędzy tymi dwoma zastąpieniami/. Sędzia II nie zauważył tej sytuacji. Wprawdzie sędzia I to spostrzegł, ale mimo to upoważnił zagrywającego do wykonania zagrywki. Dopiero po jej wykonaniu, odgwizdał błąd ustawienia zespołu odbierającego. Czy sędzia postąpił słusznie? Przepis: Decyzja Sędziego I była niewłaściwa. To jest typowy przypadek nieregulaminowego zastąpienia Libero, ponieważ pomiędzy dwoma zastąpieniami nie było rozegranej wymiany zakończonej. W chwili drugiego zastąpienia Sędzia II powinien go odrzucić, a Sędzia I powinien zastosować sankcję za opóźnianie. W przypadku, gdy Sędzia II nie zauważył nielegalnego zastąpienia Libero, Sędzia I musi pomóc Sędziemu II, przez zagwizdanie i odrzucenie drugiego zastąpienia. W meczach, podczas których jest także asystent sekretarza, do jego obowiązków należy kontrola zastąpień Libero. W tym przypadku asystent sekretarza powinien nacisnąć przycisk w momencie nieprawidłowego zastąpienia, sygnalizując popełnienie błędu /19.3.2.1, 19.3.2.2, 19.3.2.3, 23.2.3/

19 19.5 Jeśli Libero jest wykluczony lub zdyskwalifikowany on/ona może być zastąpiony przez drugiego zawodnika Libero w zespole. Jeśli zespół ma tylko jednego Libero, wtedy musi grać bez Libero do końca trwania sankcji. Wykluczony lub zdyskwalifikowany zawodnik Libero może zostać zastąpiony przez drugiego Libero. Jeśli zespół ma tylko jednego zawodnika Libero, zespół ma prawo do wyznaczenia nowego Libero.

20 21.1 Niewłaściwe zachowanie członka zespołu, nieosiągające najniższej kategorii w klasyfikacji, nie podlega sankcjom. Aby zapobiec stosowaniu w stosunku do zespołu sankcji za niewłaściwe zachowanie, obowiązkiem sędziego pierwszego jest w takiej sytuacji udzielenie członkowi zespołu lub zespołowi upomnienia słownego lub gestem, za pośrednictwem grającego kapitana. Takie upomnienie nie jest sankcją i nie powoduje natychmiastowych konsekwencji. Nie jest również zapisywane w protokole zawodów. Niewłaściwe zachowanie członka zespołu, nieosiągające najniższej kategorii w klasyfikacji, nie podlega sankcjom. Obowiązkiem sędziego pierwszego jest zapobieganie osiąganiu przez zespół poziomu zachowania podlegającego sankcjom. Dwa etapy prewencji: - etap pierwszy: ustne upomnienie za pośrednictwem grającego kapitana; - etap drugi: żółta kartka dla członka(- ów) zespołu. Takie upomnienie nie jest sankcją a tylko informacją o udzielonym upomnieniu dla członka zespołu (a pośrednio dla całego zespołu). Upomnienie takie jest zapisywane w protokole zawodów, ale nie powoduje żadnych innych konsekwencji.

21 Wytyczne o 21.1 Przepis 21.1 mówi o niewłaściwym zachowaniu niepodlegającym sankcjom. Zespół za pośrednictwem grającego kapitana albo członek zespołu otrzymuje jedynie upomnienie słowne lub gestem (bez kartek, bez zapisu w protokole zawodów). Przepis 21.1 mówi o niewłaściwym zachowaniu niepodlegającym sankcjom. Obowiązkiem sędziego pierwszego jest zapobieganie osiąganiu przez zespoły poziomu zachowania podlegającego sankcjom, co może odbywać się w dwóch etapach prewencji: po pierwsze poprzez ustne upomnienie za pośrednictwem grającego kapitana (bez kartek i bez zapisu w protokole), a po drugie poprzez pokazanie żółtej kartki dla członka zespołu. Takie upomnienie nie jest sankcją a tylko informacją o osiągnięciu przez zespół poziomu zachowania podlegającego sankcjom. Upomnienie takie jest zapisywane w protokole zawodów, ale nie powoduje żadnych innych konsekwencji. Ocena sytuacji w tym względzie należy do sędziego pierwszego.

22 Czy upomnieniu słownemu (przepis 21.1) winien towarzyszyć upominający gest? Tak. Upominający gest palcem jest potrzebny, aby zespoły i publiczność zrozumieli, że sędzia udziela upomnienia. Jednocześnie gest ten nie powinien być wykonywany nazbyt teatralnie. Jak zapisać upomnienie (żółta kartka) w protokole? Upomnienie dokonane z pomocą żółtej kartki zapisujemy kolumnie W tabeli do odnotowywania sankcji, na zasadach takich, jak wcześniej zapisywano kary, wykluczenia i dyskwalifikacje.

23 UWAGA ! Żółtą kartkę można pokazać danej drużynie tylko raz w meczu! Mimo, że fizycznie upominamy konkretnego członka zespołu, to jest to jednocześnie upomnienie dla całej drużyny.

24 21.3.2.1 Członek zespołu, któremu udzielono sankcji wykluczenia, do końca seta musi siedzieć w polu kar bez prawa do udziału w grze, bez innych konsekwencji. Członek zespołu, któremu udzielono sankcji wykluczenia, do końca seta musi siedzieć w polu kar bez prawa do udziału w grze, bez innych konsekwencji. Jeśli wykluczony zawodnik jest na boisku, musi zostać natychmiast zamieniony regulaminowo.

25 21.6 Upomnienie: słownie lub gestem, bez kartek. Kara:żółta kartka. Wykluczenie:czerwona kartka. Dyskwalifikacja:żółta + czerwona (razem). Upomnienie: nie sankcja etap pierwszy: upomnienie słowne etap drugi: żółta kartka Kara: sankcja czerwona kartka Wykluczenie: sankcja żółta i czerwona kartka trzymane razem Dyskwalifikacja: sankcja żółta i czerwona kartka trzymane osobno

26 Sankcje za niewłaściwe zachowanie KARA (punkt dla przeciwnika) WYKLUCZENIE DYSKWALIFIKACJA

27 Sankcje za opóźnianie gry Żółta kartka = UPOMNIENIE Czerwona kartka = KARA

28 Procedura nakładania sankcji na członków zespołu znajdujących się poza boiskiem Jako uszczegółowienie punktu 5.2 (przepis 20) Instrukcji i wytycznych sędziowania ustala się, że w przypadku konieczności nałożenia sankcji na członka zespołu znajdującego się poza boiskiem sędzia I winien: wezwać do siebie kapitana; wyjąć stosowną kartkę (kartki) i trzymać ją (je) w poziomie przed sobą; poinformować kapitana o sankcji wskazując na wyciągniętą kartkę (kartki) oraz poprosić kapitana o podejście do sankcjonowanego członka zespołu, przekazanie mu informacji o sankcji i polecenia wstania oraz podniesienia ręki; kiedy ręka członka zespołu jest podniesiona, sędzia pierwszy wyraźnie (w górze) pokazuje kartkę (kartki), co sprawia, że sankcja jest zrozumiała dla zespołów, sędziego drugiego, sekretarza i publiczności.

29 23.3.2.3 c) W trakcie meczu sędzia pierwszy jest uprawniony do decydowania o błędach nad siatką i na górnej jej części. W trakcie meczu sędzia pierwszy jest uprawniony do decydowania o błędach nad siatką oraz błędach kontaktu zawodnika z siatką, głównie po stronie ataku.

30 24.3.3 Po zakończeniu meczu sędzia II podpisuje protokół zawodów. Po zakończeniu meczu sędzia II sprawdza i podpisuje protokół zawodów.

31 Wytyczne o 25 Zapisuje w protokole zawodów sankcje wyłącznie pod kontrolą sędziego drugiego. Zapisuje w protokole zawodów sankcje wyłącznie na polecenie sędziego drugiego.

32 Jaki sprzęt wolno mieć zawodnikom w polu rozgrzewki Zawodnicy w polu rozgrzewki mogą mieć wyłącznie napoje. Nie wolno im w czasie meczu korzystać w polu rozgrzewki z żadnych przyrządów (np. gum do rozciągania, hantli, gumowych dysków, jakichkolwiek piłek, itd.). Ponadto w polu rozgrzewki nie mogą znajdować się bluzy zawodników znajdujących się na boisku (np. Libero lub zawodników zastąpionych przez Libero) – miejsce na stroje jest za ławkami rezerwowych. Wytyczne dla sędziów PZPS

33 Życzę samych trafnych decyzji !


Pobierz ppt "Czy zastanawiacie się czasem, jak Was zapamięta śląska siatkówka?"

Podobne prezentacje


Reklamy Google