Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Corrected and presented b y Laszlo HERPAI FIVB RGC member Instrukcja Wypełniania Protokółu sezon 2010/2011 Opracowanie wersji polskiej Mirosław Stando.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Corrected and presented b y Laszlo HERPAI FIVB RGC member Instrukcja Wypełniania Protokółu sezon 2010/2011 Opracowanie wersji polskiej Mirosław Stando."— Zapis prezentacji:

1

2 Corrected and presented b y Laszlo HERPAI FIVB RGC member Instrukcja Wypełniania Protokółu sezon 2010/2011 Opracowanie wersji polskiej Mirosław Stando wrzesień 2010 Na podstawie wersji angielskiej Mr. Songsak CHAREONPONG FIVB / AVC. Referee Commission FIVB Instructor

3 Corrected and presented b y Laszlo HERPAI FIVB RGC member SPIS TREŚCI : 1. Przed meczem 2. Po losowaniu 3. Start meczu 4. Zmiany 5. Przerwy na odpoczynek 6. Prośby nieuzasadnione 8. Zakończenie seta 9. Piąty set 10. Koniec meczu 7. Sankcje 11.Zalecenia do stosowania w zawodach krajowych

4 Corrected and presented b y Laszlo HERPAI FIVB RGC member 1.Przed meczem 1.Przed meczem Wypełnianie rubryk i pól 1- 5 : Wypełnianie rubryk i pól 1- 5 : M I S T R Z O S T W A P O L S K I X 4 5 M O SS K R A 4 1 2 5 3 1 1 : Nazwa zawodów Pozostaw niewypełnione okrągłe pola 2 2 : Kategoria – zaznacz x w odpowiednim polu 3 3 : Numer meczu (zgodnie z terminarzem rozgrywek) 4 4 : Płeć – zaznacz x w odpowiednim polu 5 5 : Zespół – pełna nazwa zespołu zgodnie z programem (gospodarz po lewej stronie) X

5 Corrected and presented b y Laszlo HERPAI FIVB RGC member 1.PRZED MECZEM (cd.) Wypełnij pola oznaczone od 6 do 10 : Wypełnij pola oznaczone od 6 do 10 : M I S T R Z OS T W A P O L S K I W A R S Z A W A ul P R O S T A 1 O S i R U R S Y N Ó W X X 4 5 P O L FINA Ł 0 1 0 5 1 0 2 1: 0 0 M O SS K R A 67 10 6 8 9 6 6 : Miasto ( z adresem) kod kraju (w zawodach międzynarodowych) 7 7 : Nazwa hali 8 8 : Dat a – dzień/miesiąc/rok 9 9 : Czas – zgodnie z programem 10 10 : Faza zawodów zgodnie z terminarzem ( np. ZAS,ELIM, ½ FIN )

6 Corrected and presented b y Laszlo HERPAI FIVB RGC member 1.PRZED MECZEM (cd.) 1.PRZED MECZEM (cd.) Wypełnij pola oznaczone od 11 do 12 : Wypełnij pola oznaczone od 11 do 12 : 11-12 11-12 : Nazwy zespołów (pełne) – według programu 12 11 M O S S K R A : N umer(y) Libero tylko w wyznaczonych liniach 1 xxx 12 xxx : Nazwiska zawodników z pierwszą literą imienia wg numerów w rosnącej kolejności 2 xxx 3 xxx 4 xxx 5 xxx 6 xxx 7 xxx 8 xxx 9 xxx 10 xxx 11 xxx 12 xxx 2 xxx 3 xxx 4 xxx 5 xxx 6 xxx 7 xxx 8 xxx 9 xxx 10 xxx 11 xxx 1 xxx : Numer kapitana otoczony kółkiem : C - Trener xxx : AC – As ystent trenera xxx : T - Masażysta xxx : M – Lekarz xxx : Pozostaw niewypełnione kółka A lub B : Podpisy trenerów i kapitanów ( po losowaniu) Kapitan A. Kapitan B. Trener A. Trener B. Uwaga; w pierwszej linii powinien być zapisany pierwszy Libero, wyznaczony do gry.

7 Corrected and presented b y Laszlo HERPAI FIVB RGC member 1.PRZED MECZEM (cd.) 13 13 : N azwiska i imiona oraz klasy sędziów 1-go i 2-go, sekretarza M O SS K R A 1415 13 14-15 14-15 : Wpisać nazwy zespołów w tabeli WYNIK (RESULTS) ( zgodnie z wynikiem losowania ) XXXXX YYYP Z I XXXXX - Nazwiska sędziów liniowych.

8 Corrected and presented b y Laszlo HERPAI FIVB RGC member 2.PO LOSOWANIU Po losowaniu sekretarz musi uzyskać informację od sędziego pierwszego. Po losowaniu sekretarz musi uzyskać informację od sędziego pierwszego. Boisko zespołu A lub B ( boisko A po lewej stronie sekretarza ) M O SS K R A Wpisać odpowiednio A i B zgodnie z wynikiem losowania A B MISTRZOSTWA POLSKI W A R S Z A W A ul PROSTA 1 O S i R URSYNÓW X X 4 5 P O L FINA Ł 0 1 0 5 1 0 2 1 0 0 M O SS K R A A B 2 xxx 3 xxx 4 xxx 5 xxx 6 xxx 7 xxx 8 xxx 9 xxx 10 xxx 11 xxx 12 xxx 2 xxx 3 xxx 4 xxx 5 xxx 6 xxx 7 xxx 8 xxx 9 xxx 10 xxx 11 xxx 1 xxx 12 xxx xxx Kapitan AKapitan B. Trener A. Trener B.

9 Corrected and presented b y Laszlo HERPAI FIVB RGC member 3.POCZĄTEK MECZU SKRA Zespół SKRA wpisz X w Zagrywający zespółSA MOS Zespół MOS wpisz X w Odbierający zespółRB M O S S K R A x x

10 Corrected and presented b y Laszlo HERPAI FIVB RGC member 3.POCZĄTEK MECZU (cd.) W pisz numery zawodników podstawowych zgodnie z kartkami z ustawieniem. Sprawdź czy numery z kartek znajdują się w wykazie zespołów. W pisz numery zawodników podstawowych zgodnie z kartkami z ustawieniem. Sprawdź czy numery z kartek znajdują się w wykazie zespołów. Po zycja I to prawy zawodnik drugiej linii. Po zycja I to prawy zawodnik drugiej linii. M O S S K R A x x 10 124586 4 36197 Kartki z ustawieniem 5 8 4 6 12 10 Zespół A. SKRA 1 9 6 7 3 4 Zespół B. MOS

11 Corrected and presented b y Laszlo HERPAI FIVB RGC member 3.POCZĄTEK MECZU (cd.) 1 1 : Zaznacz na numerze 1 w kwadracie kolejności zagrywek w kolumnie I. zespołu zagrywającego ( w przykładzie zespół A) co oznacza pierwszą zagrywkę w secie. 2X 2 : Zaznacz X w kwadracie z numerem 1 w kolumnie I. zespołu odbierającego ( w przykładzie zespół B) co oznacza, że ten zawodnik nie będzie zagrywał w tej kolejce. M O S S K R A 21 00 x x 10 1245 8 6 4 36197 x 1 1 X 1 2 3 3 : Set 1 zapisz rzeczywisty czas rozpoczęcia w kwadracie START. 3

12 Corrected and presented b y Laszlo HERPAI FIVB RGC member 1 3.POCZĄTEK MECZU (cd.) 1 1 : Przekreśl zdobyte punkty w kolumnie P UNKTY (POINTS) odpowiedniego zespołu. 2 2 : Kiedy zespół zagrywający straci zagrywkę zapisz punkty które zespół miał w momencie utraty zagrywki w wierszu KOLEJNOŚĆ ZAGRYWEK (S ERVICE ROUND ) pod numerem zagrywającego. M O S S K R A 21 00 x x 10 124586 4 36197 x 2 1 / / 3 12 / 12 / 3 3 : Przekreśl zdobyty punkt w zespole odbierającym i zaznacz n a numerze 1 w kwadracie zawodnika z pozycji II ( który będzie zagrywał ). 1 1

13 Corrected and presented b y Laszlo HERPAI FIVB RGC member 4. ZMIANY M O S S K R A 21 00 x x 10 124586 4 36197 x ////////////// 1 Zapisz numer zawodnika zmieniającego w polu poniżej numeru zawodnika opuszczającego boisko i wynik obu zespołów w momencie zmiany ( Pierwsza cyfra jest wynikiem zespołu dokonującego zmianę ). Poinformuj sędziego drugiego jeśli zespół wykona 5-tą i 6-tą zmianę. Zapisz numer zawodnika zmieniającego w polu poniżej numeru zawodnika opuszczającego boisko i wynik obu zespołów w momencie zmiany ( Pierwsza cyfra jest wynikiem zespołu dokonującego zmianę ). Poinformuj sędziego drugiego jeśli zespół wykona 5-tą i 6-tą zmianę. PRZYKŁAD 1 : Zawodnik zespołu SKRA N r 12 będzie zastąpiony przez N r 7, przy wyniku 7 : 10. //////////////////// 5748 7 7 10

14 Corrected and presented b y Laszlo HERPAI FIVB RGC member 4 ZMIANY (cd. zmiana powrotna) 4 ZMIANY (cd. zmiana powrotna) M O S S K R A 21 00 x x 10 124586 4 36197 x ///////////////// 1 Jeśli zawodnik podstawowy wraca na boisko, zapisz wynik obu zespołów do momentu zmiany w polu poniżej poprzedniego zapisu i otocz kółkiem numer zawodnika opuszczającego boisko. Jeśli zawodnik podstawowy wraca na boisko, zapisz wynik obu zespołów do momentu zmiany w polu poniżej poprzedniego zapisu i otocz kółkiem numer zawodnika opuszczającego boisko. PRZYKŁAD 2 : Zawodnik zespołu SKRA N r 12 wraca na boisko przy stanie 8 : 14. //////////////////////// 5748 10 7 7 10 8 14 8 UWAGA UWAGA Jeśli zawodnik podstawowy po zmianie powrotnej ulega kontuzji, może być zmieniony w ZMIANIE NARZUCONEJ i fakt ten jest zapisywany w rubryce UWAGI ( REMARK ) ( zespół, zawodnicy, set i wynik ) (patrz też zalecenia dot. zawodów krajowych) ////

15 Corrected and presented b y Laszlo HERPAI FIVB RGC member 5.PRZERWA NA ODPOCZYNEK M O S S K R A 21 00 x x 10 124586 4 36197 x //////////////// 1 Zapisz wynik w momencie prośby o przerwę w polu poniżej kolumny PUNKTY ( POINTS ). Poinformuj sędziego drugiego jeśli zespół poprosi o drugą przerwę. Zapisz wynik w momencie prośby o przerwę w polu poniżej kolumny PUNKTY ( POINTS ). Poinformuj sędziego drugiego jeśli zespół poprosi o drugą przerwę. //////////////////////// 5748 10 7 7 10 8 14 8 A SKRA prosi o przerwę, zapisz - jeśli zespół SKRA prosi o przerwę, zapisz 8 : 14 B - jeśli zespół MOS prosi o przerwę, zapisz 14 : 8 8 14 ////

16 Corrected and presented b y Laszlo HERPAI FIVB RGC member 6.PROŚBY NIEUZASADNIONE M O S S K R A 21 00 x x 10 124586 4 36197 x //////////////// 1 //////////////////////// 5748 10 7 7 10 8 14 8 //// W przypadku pierwszej prośby nieuzasadnionej, postaw X w odpowiednim polu A lub B. W przypadku pierwszej prośby nieuzasadnionej, postaw X w odpowiednim polu A lub B. X

17 Corrected and presented b y Laszlo HERPAI FIVB RGC member 7.SANKCJE M O S S K R A 21 00 x x 10 124586 4 36197 x //////////////// 1 //////////////////////// 5748 10 7 7 10 8 14 8 //// Zapis sankcji : Zapisz sankcje w odpowiedniej kolumnie. Zapisz sankcje w odpowiedniej kolumnie. PRZYKŁAD : Zespół A, zawodnik Nr 5 ukarany (żółta kartka) w 1 secie przy stanie 8:14 1 st set at 8:14 DB115 8 5A18 14 / Punkt karny otoczony kółkiem Zespół B, sankcjonowany upomnieniem za opóźnianie w 1 secie przy stanie 15:8 X

18 Corrected and presented b y Laszlo HERPAI FIVB RGC member 8.ZAKOŃCZENIE SETA M O S S K R A 21 00 x x 10 124586 4 36197 x 1 Zapisz dokładny czas zakończenia seta w polu KONIEC ( END ). Zapisz dokładny czas zakończenia seta w polu KONIEC ( END ). 5748 10 7 7 10 8 14 8 23 Skasuj punkty nie zdobyte przez oba zespoły w kolumnach PUNKTY ( POINTS ) i ostatnie punkty każdego zespołu powinny być otoczone kółkiem w części KOLEJNOŚĆ ZAGRYWEK ( SERVICE ORDER ). Skasuj punkty nie zdobyte przez oba zespoły w kolumnach PUNKTY ( POINTS ) i ostatnie punkty każdego zespołu powinny być otoczone kółkiem w części KOLEJNOŚĆ ZAGRYWEK ( SERVICE ORDER ). 22241218241621 26 8 14 12 20 16 11 24 23 //////////////////////// //////////////////////// //////////////////////// //////////////////////// 21 20 ////

19 Corrected and presented b y Laszlo HERPAI FIVB RGC member 9.PIĄTY SET Po losowaniu sekretarz zbiera następujące informacje : Po losowaniu sekretarz zbiera następujące informacje : Zapisz takie samo ustawienie zespołu rozpoczynającego po lewej stronie w prawej części. Zapisz takie samo ustawienie zespołu rozpoczynającego po lewej stronie w prawej części. a)Strony po których zagrają zespoły. b)Zespół zagrywający UWAGA UWAGA w przykładzie Zespół A ( SKRA ) rozpoczyna zagrywką po prawej stronie. Zespół B ( MOS ) odbiera po lewej stronie. 22 48 M O SSKRA B B X X 43619710124586436197 A x

20 Corrected and presented b y Laszlo HERPAI FIVB RGC member 9.PIĄTY SET (cd.) Gdy zespół prowadzący zdobywa 8-my punkt : Gdy zespół prowadzący zdobywa 8-my punkt : -Zapisz punkty zdobyte przez zespół grający po lewej stronie do momentu zmiany stron w polu punkty przy zmianie i skasuj po prawej stronie punkty które ten zespół zdobył. 22 48 M O SSKRA B B X X 43619710124586436197 5 -Kontynuuj zapis do końca 5-go seta. -Zapisz czas zakończenia meczu. A 23 00 -Po zmianie stron punkty zdobywane przez zespół grający po prawej stronie zapisywane są tylko w kolumnie PUNKTY (POINTS) po prawej stronie. UWAGA : jeśli dowolnego seta wygra zespół rozpoczynający grę zagrywką, to jego ostatni zapis znajduje sie w tej samej kolumnie co w zespole przegrywającym, jeśli wygrał zespół odbierający pierwszą zagrywkę to ostatni jego zapis jest jedną kolumnę dalej niż w zespole przegrywającym. / / / / / / / / / x 5 4 6 3 9 / 9 7 9 8 8 12 8 11 8 12 13 7 14 12 9 12 15 9 12 13 14 5 / / / / / / / / / / / / / / / / / / 12

21 Corrected and presented b y Laszlo HERPAI FIVB RGC member 10.ZAKOŃCZENIE MECZU Zapisz wszystkie dane obu zespołów w odpowiednich polach tabeli WYNIKI ( RESULTS ) : T : Przerwy na odpoczynek w każdym secie. S : Zmiany w zespołach w każdym secie. W : Zespół, który wygrał w każdym secie. P : Wynik w każdym secie. Czas trwania : Czas każdego seta w minutach. M O SS K R A 1 2 2 24 26 2 1 2 2 24 26 22 2 3 125 21 12 2 6 125 23 42 2 2 115 12 13 22 0 0 0 0 0 0 - także zmiany narzucone jeśli były. UWAGA : n ie zostawiaj pustych pól w rozegranych setach.

22 Corrected and presented b y Laszlo HERPAI FIVB RGC member Podsumuj dane w ostatnim wierszu. Podsumuj dane w ostatnim wierszu. Zapisz czas rozpoczęcia, zakończenia oraz całkowity czas trwania meczu. Zapisz czas rozpoczęcia, zakończenia oraz całkowity czas trwania meczu. Wpisz zwycięzcę. Wpisz zwycięzcę. Za cyfrą 3 : W pisz liczbę przegranych setów przez zwycięzcę. Za cyfrą 3 : W pisz liczbę przegranych setów przez zwycięzcę. M O SS K R A 1 1 2 2 2 2 2 2 2 3 6 2 1 1 1 24 25 15 24 26 21 25 12 26 21 23 13 2 1 4 2 2 2 2 2 2 10153113 108 109 2910 2100 23002 S K R A 2 0 0 0 0 0 0

23 Corrected and presented b y Laszlo HERPAI FIVB RGC member 10.ZAKOŃCZENIE MECZU (cd.) Kompletnie wypełniony protokół musi być podpisany przez : As ystenta sekretarza ( jeśli jest) As ystenta sekretarza ( jeśli jest) S ekretarza S ekretarza Kapitanów zespołów Kapitanów zespołów Sędziego drugiego Sędziego drugiego Sędziego pierwszego ( sprawdza protokół, zobacz też zalecenia krajowe) Sędziego pierwszego ( sprawdza protokół, zobacz też zalecenia krajowe) w przypadku oficjalnego protestu musi on być podyktowany przez odpowiedniego kapitana i wpisany przez sekretarza w rubryce UWAGI ( REMARK S). w przypadku oficjalnego protestu musi on być podyktowany przez odpowiedniego kapitana i wpisany przez sekretarza w rubryce UWAGI ( REMARK S). XXXXXXX YYYP Z I XXXXXXX (-------------) (------------) Captain A. (---) Captain B. (--)

24 Corrected and presented b y Laszlo HERPAI FIVB RGC member ZALECENIA DO STOSOWANIA W ZAWODACH KRAJOWYCH Protokół jest dokumentem z zawodów. Przed podpisami kapitanów po zakończonym meczu w protokóle muszą być : -skreślone wszystkie zdobyte punkty w kolumnach PUNKTY, -otoczone kółkami ostatnie zdobyte punkty w częściach Kolejność zagrywek, -wpisany wynik oraz ZWYCIĘZCA. Po podpisach kapitanów nie można korygować dokonanych zapisów!. Jeśli w dokonanych zapisach zauważone zostaną niezgodności należy je opisać w rubryce UWAGI.

25 Corrected and presented b y Laszlo HERPAI FIVB RGC member ZALECENIA DO STOSOWANIA W ZAWODACH KRAJOWYCH (cd.) Drugi Libero w dotychczas stosowanym protokóle z jedną rubryką dla Libero, wpisywany jest w polu 12 w rubryce przeznaczonej do wpisu składu zespołu, a obok dopisuje się LII Libero wpisywani są do protokółu tylko raz w wyznaczonych do tego liniach. W przypadku gdy w tym samym zespole występują zawodnicy o tym samym nazwisku i pierwszej literze imienia, należy wpisać pełne imię każdego z nich.

26 Corrected and presented b y Laszlo HERPAI FIVB RGC member ZALECENIA DO STOSOWANIA W ZAWODACH KRAJOWYCH (cd.) W dotychczasowym wzorze protokółu sędzia sekretarz przed meczem dorysowuje dwie kratki z literami A i B przeznaczone do zaznaczania pierwszej prośby nieuzasadnionej w każdym zespole (punkt szósty Instrukcji). W przypadku konieczności anulowania punktów, punkty zdobyte po anulowaniu zaznacza się w kolumnie PUNKTY w odwrotną stronę (\) rozpoczynając od najniższego punktu, który został anulowany. Punkt ten oddziela się poziomą linią od punktów zdobytych prawidłowo. Zmiana narzucona w wyniku kontuzji zawodnika, ponowne wyznaczenie Libero po kontuzji grającego Libero muszą zostać opisane w rubryce UWAGI. Zmiana narzucona powinna być ponadto zaznaczona w kolumnie kolejność zagrywek przez wpisanie numeru zawodnika wchodzącego na boisko obok numerów zawodnika podstawowego i rezerwowego w pozycji której dotyczy zmiana (np. |5 ).

27 Corrected and presented b y Laszlo HERPAI FIVB RGC member ZALECENIA DO STOSOWANIA W ZAWODACH KRAJOWYCH (cd.) W zawodach krajowych sędzia drugi również sprawdza protokół zawodów i odpowiada wspólnie z sędzią pierwszym za jego prawidłowe wypełnienie, a sędziowie liniowi podpisują protokół po kapitanach zespołów. Sekretarz zawodów musi dopilnować podpisania protokółu przed meczem przez trenerów i kapitanów obu zespołów, sprawdzić przed każdym setem, czy numery wszystkich zawodników wpisane na otrzymanych kartkach z ustawieniem znajdują się w wykazie zespołu w protokóle zawodów oraz dopilnować podpisania protokółu przez kapitanów po meczu. Sekretarz kontroluje podczas całego meczu kolejność rotacji w każdym zespole. Stwierdzając pomyłkę sygnalizuje taką sytuację natychmiast po wykonaniu zagrywki (nie przed).

28 Corrected and presented b y Laszlo HERPAI FIVB RGC member ZALECENIA DO STOSOWANIA W ZAWODACH KRAJOWYCH (cd.) Sekretarz po wejściu w strefę zmian zawodnika zmieniającego daje sygnał dźwiękowy a następnie sprawdza, czy zmiana jest regulaminowa. Podniesieniem ręki potwierdza możliwość zmiany regulaminowej lub informuje sędziego drugiego, że zmiana nie jest regulaminowa. Sekretarz musi zapisywać sankcje i kary nakładane przez sędziego pierwszego i informować sędziego drugiego o ewentualnych niezgodnościach z Oficjalnymi Przepisami Gry w zakresie skali kar. Protokół wypełniany jest w trzech egzemplarzach, oryginał dla organizatora rozgrywek, pierwsza kopia dla zespołu gości, druga kopia dla zespołu gospodarza.

29 Corrected and presented b y Laszlo HERPAI FIVB RGC member KONIEC


Pobierz ppt "Corrected and presented b y Laszlo HERPAI FIVB RGC member Instrukcja Wypełniania Protokółu sezon 2010/2011 Opracowanie wersji polskiej Mirosław Stando."

Podobne prezentacje


Reklamy Google