Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrukcja protokołowania zawodów piłki siatkowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrukcja protokołowania zawodów piłki siatkowej"— Zapis prezentacji:

1 Instrukcja protokołowania zawodów piłki siatkowej
Wybrane zagadnienia Zmiany wyszczególniono na czerwono

2 Protokół jest jedynym oficjalnym dokumentem z meczu!!!
Jest wynikiem: dobrej pracy i umiejętności sekretarza współpracy sekretarza i pozostałych sędziów przy jego wypełnianiu muszą być wyeliminowane jakiekolwiek lokalne i prywatne interpretacje muszą być w nim zamieszczone wszystkie losowe sytuacje musi być wypełniony starannie i czytelnie – drukowanymi (wielkimi) literami

3 1. Przed meczem

4 1.1 Górna część formularza
nazwa zawodów (np. III LIGA) miejsce rozgrywania zawodów (adres hali) nazwa hali faza zawodów (np.: ELIM, ½ FIN, FINAŁ-w kraju w rundzie zasadniczej wpisujemy ZAS) numer meczu (mecz nr 4 wpisujemy „04”) rodzaj: Mężczyźni, Kobiety

5 kategoria- Seniorzy, Juniorzy, Kadeci
kategoria- Seniorzy, Juniorzy, Kadeci. W przypadku rozgrywania zawodów w kategorii wiekowej MŁODZIK należy zakreślić pole KADET, a w nazwie zawodów uwzględnić kategorię MŁODZIK (np. LIGA WOJEWÓDZKA MŁODZIKÓW) data rozgrywania zawodów godzina rozpoczęcia (zgodna z oficjalnym programem zawodów) Nazwy zespołów

6 1.2 Teams/ Zespoły pełna nazwa zespołów numery i nazwiska zawodników każdego zespołu wg kolejności rosnącej w przypadku zawodów krajowych należy wpisać pierwszą literę imienia w przypadku dwóch lub więcej zawodników o takich samych nazwiskach wpisujemy imiona w pełnym brzmieniu nazwisko libero wpisujemy tylko raz - w specjalnej rubryce dla libero !!! nazwiska C (trener), AC (asystent), T (masażysta), M (lekarz) podpisy kapitanów i trenerów

7

8 1.3 Approval/ Potwierdzenie
w zawodach krajowych nazwisko, imię oraz klasę sędziowską (dla sędziów liniowych tylko nazwisko) w rubryce REMARKS/ UWAGI wpisujemy imię i nazwisko sędziego głównego (np. SĘDZIA GŁÓWNY: Jan Mitek) i zakreślamy w ramkę w zawodach międzynarodowych nazwisko i trzyliterowy kod kraju ( dla sędziów liniowych nazwisko bez kodu kraju)

9 2. Po losowaniu sekretarz:

10 W górnej części pola zatytułowanego SET 1 wpisuje nazwy zespołów lub kody krajów, zgodnie ze stronami boiska, po których zespoły rozpoczną pierwszego seta („A” – zespół po lewej stronie, „B” – zespół po prawej stronie sekretarza). Zakreśla poprzez postawienie znaku ✘ pole z literą S po stronie zespołu, który będzie zagrywał pierwszy oraz pole z literą Ⓡ po stronie zespołu odbierającego pierwszą zagrywkę. W polu SET 2 dokonuje wpisów odwrotnie niż w seci Odpowiednio uzupełnia literami A i B przeznaczone do tego pola: - w górnej części protokołu - w polu Nazwy zespołów - w tabeli znajdującej się w prawej, dolnej części protokołu (TEAMS / ZESPOŁY)

11 Po otrzymaniu kartki z ustawieniem początkowym sekretarz sprawdza prawidłowość jej wypełnienia:
- nazwa drużyny - podpis trenera - zgodność numeracji zawodników z rubryką TEAMS/ ZESPOŁY

12 3. W trakcie meczu

13 nr pól kolejności zagrywek skreśla się tzw. „ptaszkiem” „ ”
zdobyte punkty w kolumnach POINTS/ PUNKTY skreśla się w jedną stronę „ / ”

14 w polu KOLEJNOŚĆ ZAGRYWEK -ostateczną ilość punktów zdobytych przez zespoły otacza się kółkiem. Jeśli set wygrywa zespół odbierający wpisywana jest ostateczna liczba punktów, bez skreślania cyfry oznaczającej nr kolejności zagrywek w 5 secie po zdobyciu 8 punktu następuje zmiana stron boiska. W kolumnie PUNKTY nie skreśla się, ani nie podkreśla punktów zdobytych przez zespół przed zmianą stron boiska

15 jeżeli zespół rozpoczynający piątego seta po lewej stronie zdobywa jako pierwszy ósmy punkt przy własnej zagrywce: pole „kolejność zagrywek” po lewej stronie, odpowiadające zawodnikowi zagrywającemu należy pozostawić puste - nie wpisujemy punktów gdyż zawodnik będzie kontynuował zagrywkę po zmianie stron, należy kontynuować zapis w sekcji po prawej stronie, w kolumnie odpowiadającej zawodnikowi, który będzie nadal zagrywał – nie należy skreślać numeru pola oznaczającego kolejność zagrywek ponieważ został on wykreślony w sekcji po lewej stronie. zmiany zawodników oraz przerwy na odpoczynek przyznane przed zmianą stron zespołowi, który decydującego seta rozpoczął po lewej stronie boiska należy przepisać do odpowiednich pól po prawej stronie gdzie będą kontynuowane zapisy po zmianie stron.

16 Zmiany zawodników zmiana zawodników- wymaga ścisłej współpracy między sędzią drugim a sekretarzem! Sekretarz, widząc zawodnika wchodzącego z tabliczką z numerem do strefy zmian naciska BUZZER (lub gwiżdże) przyznając zmianę !!!! Sprawdza numer z tabliczki i numer zawodnika na jego koszulce, gdy stwierdzi, że jest to zmiana dozwolona musi natychmiast podnieść do góry jedną rękę i dokonać wpisu do protokołu zawodów. Następnie podnosi obie ręce do góry pokazując, że zakończył czynności. W przypadku zmiany niedozwolonej SS ponownie wciska BUZZER lub gwiżdże.

17 W przypadku zmian wielokrotnych w jednym zespole, sekretarz musi powtarzać sygnalizację jedną ręką przy każdej zmianie, a obie ręce podnosi dopiero po zakończeniu wszystkich zmian W przypadku zmian w jednej i drugiej drużynie jednocześnie jest dowolność w przyznawaniu kolejności tych zmian – decyduje o tym sędzia II (odwracając się w kierunku zespołu, który będzie dokonywał zmiany jako pierwszy)

18 zmiana narzucona- jest opisywana w rubryce UWAGI, i WLICZA się do zmian regulaminowych

19 PROŚBA NIEUZASADNIONA
Każda pierwsza prośba nieuzasadniona danego zespołu powinna być zapisana przez skreślenie „X ” odpowiedniego pola ( A lub B) w rubryce IMPROPER REQUEST W zawodach krajowych (w „starych” protokołach) wpisujemy krótką adnotację w polu REMARKS / UWAGI (np. Prośba nieuzasadniona zespołu B.)

20 Sankcje Wszystkie sankcje za opóźnianie gry i za niewłaściwe zachowanie muszą być odnotowane w tabeli SANCTION/ KARY.

21 4. Po spotkaniu sekretarz
(Podczas podpisywania protokołu przez kapitanów należy wstać !!!)

22 wypełnia tabele RESULTS/ WYNIK:
w kolumnie W (wygrany) wpisuje „1” po stronie zespołu wygrywającego seta oraz „0” po stronie zespołu przegrywającego w kolumnie S (zmiany) wpisuje ilość dokonanych zmian w secie przez zespół łącznie ze zmianami narzuconymi lub „0” w przypadku braku zmian w kolumnie T (czas) wpisuje ilość wykorzystanych przerw na odpoczynek w secie lub „0” w przypadku nie wykorzystania żadnej przerwy uzupełnia rubrykę WINNER/ ZWYCIĘZCA oraz wpisuje końcowy wynik spotkania

23 w rubryce POTWIERDZENIE podpisuje protokół ,a pozostali sędziowie czynią to samo w odpowiedniej kolejności (SI przed podpisaniem sprawdza protokół)

24 Świętokrzyski Związek Piłki Siatkowej - 2009
opr. Marek Orlef (Na bazie graficznej instrukcji Podkarpackiego ZPS)


Pobierz ppt "Instrukcja protokołowania zawodów piłki siatkowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google