Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Instrukcja protokołowania zawodów piłki siatkowej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Instrukcja protokołowania zawodów piłki siatkowej."— Zapis prezentacji:

1 Instrukcja protokołowania zawodów piłki siatkowej

2 Protokół jest jedynym oficjalnym dokumentem z meczu! Jest wynikiem: dobrej pracy i umiejętności sekretarza współpracy sekretarza i pozostałych sędziów przy jego wypełnianiu muszą być wyeliminowane jakiekolwiek lokalne i prywatne interpretacje

3 muszą być w nim zamieszczone wszystkie losowe sytuacje protokół wypełniamy długopisem koloru niebieskiego lub czarnego, ewentualnie czerwonego – przekroczenie limitu obcokrajowców w zespole (patrz punkt 1.2) zapisu dokonujemy drukowanymi literami zakaz używania korektora. Wszelkie pomyłki skreślamy jedną kreską, obok stawiając parafkę

4 1. Przed meczem

5 - nazwa zawodów (np: PLUSLIGA, PLUSLIGA KOBIET, I LIGA, II LIGA GR. III, PUCHAR POLSKI, itp.) 1.1 Górna część formularza PLUSLIGA

6 1. Przed meczem - nazwa zawodów (np: PLUSLIGA, PLUSLIGA KOBIET, I LIGA, II LIGA GR. III, PUCHAR POLSKI, itp.) - miejscowość i ulica 1.1 Górna część formularza PLUSLIGA RZESZÓW UL. PODPROMIE 10

7 1. Przed meczem - nazwa zawodów (np: PLUSLIGA, PLUSLIGA KOBIET, I LIGA, II LIGA GR. III, PUCHAR POLSKI, itp.) - miejscowość i ulica - nazwa hali 1.1 Górna część formularza PLUSLIGA RZESZÓW UL. PODPROMIE 10 RCWIS IM. JANA STRZELCZYKA

8 1. Przed meczem - nazwa zawodów (np: PLUSLIGA, PLUSLIGA KOBIET, I LIGA, II LIGA GR. III, PUCHAR POLSKI, itp.) - miejscowość i ulica - nazwa hali -faza zawodów (np.: ZAS, ELIM, ½ FIN, FIN) 1.1 Górna część formularza PLUSLIGA RZESZÓW UL. PODPROMIE 10 RCWIS IM. JANA STRZELCZYKA ZAS

9 - numer meczu

10 - rodzaj: Mężczyźni, Kobiety

11 - numer meczu - rodzaj: Mężczyźni, Kobiety - kategoria- Seniorzy, Juniorzy, Kadeci W przypadku rozgrywania zawodów w kategorii wiekowej MŁODZIK należy zakreślić pole KADET, a w nazwie zawodów uwzględnić kategorię MŁODZIK (np. LIGA WOJEWÓDZKA MŁODZIKÓW)

12 - numer meczu - rodzaj: Mężczyźni, Kobiety - kategoria- Seniorzy, Juniorzy, Kadeci W przypadku rozgrywania zawodów w kategorii wiekowej MŁODZIK należy zakreślić pole KADET, a w nazwie zawodów uwzględnić kategorię MŁODZIK (np. LIGA WOJEWÓDZKA MŁODZIKÓW)

13 -data rozgrywania zawodów

14 -godzina rozpoczęcia (zgodna z oficjalnym programem zawodów)

15 -data rozgrywania zawodów -godzina rozpoczęcia (zgodna z oficjalnym programem zawodów) -PEŁNE nazwy zespołów

16 -data rozgrywania zawodów -godzina rozpoczęcia (zgodna z oficjalnym programem zawodów) -PEŁNE nazwy zespołów

17 1.2 Zespoły -pełna nazwa zespołów

18 1.2 Zespoły -pełna nazwa zespołów -numery, nazwiska i pierwszą literę imion wg kolejności rosnącej

19 1.2 Zespoły -pełna nazwa zespołów -numery, nazwiska i pierwszą literę imion wg kolejności rosnącej U zawodników o tym samym nazwisku i pierwszej literze imienia wpisujemy pełne imiona.

20 1.2 Zespoły -pełna nazwa zespołów -numery, nazwiska i pierwszą literę imion wg kolejności rosnącej U zawodników o tym samym nazwisku i pierwszej literze imienia wpisujemy pełne imiona. - numer kapitana zespołu otaczamy kółkiem

21 -Zawodników Libero wpisujemy w kolejności rosnącej w przeznaczonych do tego rubrykach

22

23 Jeśli w protokole jest tylko jedna rubryka numer, nazwisko i pierwszą literę imienia drugiego zawodnika Libero wpisujemy w ostatniej linijce rubryki Składu zespołu i obok dopisujemy L

24 Obcokrajowcy w składzie zespołu, jeśli ich liczba może przekroczyć limit na boisku :

25 Przed meczem - numery i nazwiska zawodników zagranicznych należy wpisać czerwonym długopisem

26 Obcokrajowcy w składzie zespołu, jeśli ich liczba może przekroczyć limit na boisku : W czasie meczu - w polach kontroli rotacji każdorazowy wpis numeru zawodnika zagranicznego należy wpisać czerwonym długopisem ASSECO A S R

27 Obcokrajowcy w składzie zespołu, jeśli ich liczba może przekroczyć limit na boisku : W czasie meczu - w polach kontroli rotacji każdorazowy wpis numeru zawodnika zagranicznego należy wpisać czerwonym długopisem A ASSECO S R

28 -nazwiska i pierwszą literę imienia Trenera, Asystenta trenera, Masażysty, Lekarza 1.2 Zespoły

29 -nazwiska i pierwszą literę imienia Trenera, Asystenta trenera, Masażysty, Lekarza 1.2 Zespoły

30 -nazwiska i pierwszą literę imienia Trenera, Asystenta trenera, Masażysty, Lekarza 1.2 Zespoły

31 1.3 Potwierdzenie

32 -nazwisko, imię oraz klasę sędziowską

33 -nazwisko, imię oraz klasę sędziowską -dla sędziów liniowych tylko nazwisko

34 -nazwisko, imię oraz klasę sędziowską -dla sędziów liniowych tylko nazwisko -w rubryce Uwagi wpisujemy imię i nazwisko sędziego głównego

35 -w zawodach PlusLigi i PlusLigi Kobiet w rubryce Uwagi wpisujemy imię i nazwisko sędziego kwalifikatora

36 Jeśli dysponujemy starą wersją protokołu, należy pamiętać o dorysowaniu pól do zaznaczenia próśb nieuzasadnionych

37 A B

38 A B

39 2. Po losowaniu A B R R SS

40 - sekretarz uzupełnia nazwę drużyny (A i B) zgodnie z ustawieniem po losowaniu ASSECOSKRA AB RR SS

41 2. Po losowaniu - sekretarz uzupełnia nazwę drużyny (A i B) zgodnie z ustawieniem po losowaniu oraz zaznacza drużynę zagrywającą ASSECOSKRA AB R S

42 2. Po losowaniu - kapitanowie i trenerzy podpisują protokół

43 2. Po losowaniu - kapitanowie i trenerzy podpisują protokół Józefacki Travica L.

44 2. Po losowaniu - sekretarz uzupełnia oznaczenia boisk w tabeli Zespoły Józefacki Travica L. A B

45 2. Po losowaniu - sekretarz uzupełnia oznaczenia boisk w tabeli Zespoły - sekretarz wpisuje nazwy zespołów w tabeli Wynik AB ASSECOSKRA

46 - po otrzymaniu kartki z ustawieniem początkowym sekretarz sprawdza prawidłowość jej wypełnienia:

47 - numer seta

48 - po otrzymaniu kartki z ustawieniem początkowym sekretarz sprawdza prawidłowość jej wypełnienia: - numer seta - nazwa drużyny

49 - po otrzymaniu kartki z ustawieniem początkowym sekretarz sprawdza prawidłowość jej wypełnienia: - numer seta - nazwa drużyny - zgodność numeracji zawodników z rubryką zespoły

50 - po otrzymaniu kartki z ustawieniem początkowym sekretarz sprawdza prawidłowość jej wypełnienia: - numer seta - nazwa drużyny - zgodność numeracji zawodników z rubryką zespoły - podpis trenera

51 2.1 Wpisywanie ustawień W linii Zawodnicy podstawowi sekretarz wpisuje na środku numery zawodników zgodnie z kolejnością podaną na kartce z ustawieniem początkowym zespołu ASSECOSKRA AB RR SS X X X

52 2.1 Wpisywanie ustawień W linii Zawodnicy podstawowi sekretarz wpisuje jak najbliżej lewej strony numery zawodników zgodnie z kolejnością podaną na kartce z ustawieniem początkowym zespołu ASSECOSKRA AB RR SS X X X

53 3. Podczas meczu ASSECOSKRA AB RR SS - w momencie gwizdka S I na zagrywkę sekretarz wpisuje godzinę rozpoczęcia seta/meczu X X X

54 3. Podczas meczu ASSECOSKRA AB RR SS - w momencie gwizdka S I na zagrywkę sekretarz wpisuje godzinę rozpoczęcia seta/meczu X X X

55 3. Podczas meczu - w momencie gwizdka S I na zagrywkę sekretarz wpisuje godzinę rozpoczęcia seta/meczu Jeśli godzina rozpoczęcia meczu różni się od podanej w komunikacie musi być dokonany wpis w rubryce Uwagi. UWAGI

56 ASSECOSKRA AB RR SS Po przegranej akcji przez zespół zagrywający: X X X

57 ASSECOSKRA AB RR SS Po przegranej akcji przez zespół zagrywający: - wpisujemy sumę zdobytych punktów przez zespół X X X

58 ASSECOSKRA AB RR SS Po przegranej akcji przez zespół zagrywający: - wpisujemy sumę zdobytych punktów przez zespół - skreślamy punkt drużynie, która wygrała wymianę X X X

59 ASSECOSKRA AB RR SS Po przegranej akcji przez zespół zagrywający: - wpisujemy sumę zdobytych punktów przez zespół - skreślamy punkt drużynie, która wygrała wymianę - zaznaczamy ptaszkiem nr kolejności zagrywek pod zawodnikiem, który będzie zagrywać X X X

60 3.1 Zmiany zawodników Zmiana zawodników wymaga ścisłej współpracy między sędzią drugim a sekretarzem! - Sekretarz włącza brzęczek/gwiżdże w momencie pojawienia się zawodnika/ zawodników w strefie zmian - Sekretarz, gdy stwierdzi, jest to zmiana dozwolona musi natychmiast podnieść do góry jedną rękę. Po złapaniu kontaktu wzrokowego z sędzią drugim, opuszcza rękę dokonuje wpisu do protokołu zawodów. Następnie podnosi obie ręce do góry pokazując, że zakończył czynności

61 - numer zawodnika wchodzącego zapisujemy pod numerem zawodnika schodzącego z boiska ASSECOSKRA AB RR SS Zmiany zawodników X X X

62 - numer zawodnika wchodzącego zapisujemy pod numerem zawodnika schodzącego z boiska ASSECOSKRA AB RR SS Zmiany zawodników X X X

63 - w wierszu poniżej wpisujemy stan seta w momencie dokonywania zmiany (punkty zespołu dokonującego zmiany po lewej stronie) ASSECOSKRA AB RR SS Zmiany zawodników X X X

64 - w przypadku zmian wielokrotnych, musimy powtarzać te czynności przy każdej zmianie ASSECOSKRA AB RR SS Zmiany zawodników X X X

65 - w przypadku zmian wielokrotnych, musimy powtarzać te czynności przy każdej zmianie ASSECOSKRA AB RR SS Zmiany zawodników X X X

66 - w przypadku zmian wielokrotnych, musimy powtarzać te czynności przy każdej zmianie ASSECOSKRA AB RR SS Zmiany zawodników X X X

67 - w przypadku zmian wielokrotnych, musimy powtarzać te czynności przy każdej zmianie ASSECOSKRA AB RR SS Zmiany zawodników X X X

68 - podczas zmiany powrotnej numer zawodnika schodzącego z boiska otaczamy kółkiem ASSECOSKRA AB RR SS Zmiany zawodników X X X

69 - podczas zmiany powrotnej numer zawodnika schodzącego z boiska otaczamy kółkiem ASSECOSKRA AB RR SS Zmiany zawodników X X X

70 - poniżej wpisujemy stan seta w momencie dokonywania zmiany jak wyżej ASSECOSKRA AB RR SS Zmiany zawodników X X X

71 - poniżej wpisujemy stan seta w momencie dokonywania zmiany jak wyżej ASSECOSKRA AB RR SS Zmiany zawodników X X X

72 3.2 Zmiana narzucona Zmiana narzucona jest opisywana w rubryce UWAGI, nie wlicza się do zmian regulaminowych, ale jest ujmowana w sumie zmian w danym secie w tabelce Wynik. Zapis musi zawierać: numer seta, nazwę zespołu, numer i nazwisko kontuzjowanego zawodnika oraz zmieniającego go zawodnika, jak również wynik seta w momencie przeprowadzania zmiany

73 3.2 Zmiana narzucona

74 3.3 Przerwy na odpoczynek - pierwszą przerwę na odpoczynek sekretarz zapisuje pod kolumna Punkty po stronie zespołu, który z niej korzysta, w górnej części rubryki T wynik seta w chwili przyznania przerwy. Punkty zespołu wykorzystującego przerwę należy wpisać po lewej stronie, a przeciwnego po prawej stronie.

75 3.3 Przerwy na odpoczynek - pierwszą przerwę na odpoczynek zapisujemy pod kolumna Punkty po stronie zespołu, który z niej korzysta, w górnej części rubryki T wynik seta w chwili przyznania przerwy. Punkty zespołu wykorzystującego przerwę należy wpisać po lewej stronie, a przeciwnego po prawej stronie.

76 - drugą przerwę, zapisujemy po stronie tego zespołu w dolnej części rubryki T wynik seta w chwili przyznania przerwy. 3.3 Przerwy na odpoczynek

77 - prośbę nieuzasadnioną zaznaczamy w protokole za pomocą skreślenia X litery odpowiadającej zespołowi wykorzystującemu ją w tabeli Kary 3.4 Prośba nieuzasadniona

78 - prośbę nieuzasadnioną zaznaczamy w protokole za pomocą skreślenia X litery odpowiadającej zespołowi wykorzystującemu ją w tabeli Kary 3.4 Prośba nieuzasadniona

79 3.5 Upomnienie za opóźnianie Wpisujemy w tabeli Kary: -Rodzaj sankcji D AB

80 Wpisujemy w tabeli Kary: -jaki zespół został sankcjonowany AB 3.5 Upomnienie za opóźnianie

81 Wpisujemy w tabeli Kary: -w którym secie AB 3.5 Upomnienie za opóźnianie

82 Wpisujemy w tabeli Kary: -przy jakim stanie (dla zespołu sankcjonowanego) AB 3.5 Upomnienie za opóźnianie

83 3.6 Kara za opóźnianie Wpisujemy w drugiej rubryce tabeli Kary i kontynuować zapis jak przy upomnieniu za opóźnianie AB

84 Wpisujemy w drugiej rubryce tabeli Kary i kontynuować zapis jak przy upomnieniu za opóźnianie. AB 3.6 Kara za opóźnianie

85 ASSECOSKRA AB RR SS Kara powoduje przyznanie punktu i zagrywki zespołowi przeciwnemu. 3.6 Kara za opóźnianie X X X

86 ASSECOSKRA AB RR SS Kara powoduje przyznanie punktu i zagrywki zespołowi przeciwnemu Kara za opóźnianie X X X

87 3.7 Sankcje za niewłaściwe zachowanie Kara - wpisujemy numer zawodnika lub skrót członków zespołu, oznaczenie zespołu, numer seta i wynik.

88 3.7 Sankcje za niewłaściwe zachowanie

89 ASSECO A R 24 Kara powoduje przyznanie punktu i zagrywki zespołowi przeciwnemu. 3.7 Sankcje za niewłaściwe zachowanie X

90 Wykluczenie - wpisujemy numer zawodnika lub skrót członków zespołu, oznaczenie zespołu, numer seta i wynik. 3.7 Sankcje za niewłaściwe zachowanie

91 Dyskwalifikacja - wpisujemy numer zawodnika lub skrót członków zespołu, oznaczenie zespołu, numer seta i wynik. 3.7 Sankcje za niewłaściwe zachowanie

92 ASSECO A R Anulowanie punktów -poziomą kreską podkreślana jest liczba prawidłowo zdobytych punktów X

93 ASSECO A R 2 4 -poziomą kreską podkreślana jest liczba prawidłowo zdobytych punktów Anulowanie punktów X

94 ASSECO A R 2 4 -kolejne punkty skreśla się w przeciwnym kierunku Anulowanie punktów X

95 ASSECO A R 2 4 -kolejne punkty skreśla się w przeciwnym kierunku Anulowanie punktów X

96 ASSECOSKRA AB RR SS Wygranie seta - ostateczną ilość punktów zdobytych przez zespoły otacza się kółkiem X X X

97 ASSECOSKRA AB RR SS Wygranie seta - ostateczną ilość punktów zdobytych przez zespoły otacza się kółkiem X X X

98 ASSECOSKRA AB RR SS Wygranie seta - ostateczną ilość punktów zdobytych przez zespoły otacza się kółkiem X X X

99 ASSECOSKRA AB RR SS Wygranie seta - Jeśli set wygrywa zespół przy swojej zagrywce wpisujemy ostateczną liczbę punktów wraz ze skreśleniem cyfry oznaczającej nr kolejności zagrywek X X X

100 ASSECOSKRA AB RR SS Wygranie seta - Jeśli set wygrywa zespół przy swojej zagrywce wpisujemy ostateczną liczbę punktów wraz ze skreśleniem cyfry oznaczającej nr kolejności zagrywek X X X

101 ASSECOSKRA AB RR SS Wygranie seta - Jeśli set wygrywa zespół przy swojej zagrywce wpisujemy ostateczną liczbę punktów wraz ze skreśleniem cyfry oznaczającej nr kolejności zagrywek X X X

102 ASSECOSKRA AB RR SS Wygranie seta - Jeśli set wygrywa zespół w wyniku odbioru zagrywki wpisywana jest ostateczna liczba punktów bez skreślania cyfry oznaczającej nr kolejności zagrywek X X X

103 ASSECOSKRA AB RR SS Wygranie seta - Jeśli set wygrywa zespół w wyniku odbioru zagrywki wpisywana jest ostateczna liczba punktów bez skreślania cyfry oznaczającej nr kolejności zagrywek X X X

104 ASSECOSKRA AB RR SS Wygranie seta - nieskreślone punkty wykreślamy klepsydrami X X X

105 ASSECOSKRA AB RR SS Wygranie seta - nieskreślone punkty wykreślamy klepsydrami X X X

106 ASSECOSKRA AB RR SS Wygranie seta - nieskreślone punkty wykreślamy klepsydrami X X X

107 5. Zapis 5 seta - początek 5 seta zapisujemy podobnie jak w pozostałych setach

108 - początek 5 seta zapisujemy podobnie jak w pozostałych setach ASSECOSKRA AB S 5. Zapis 5 seta X X R

109 - po zdobyciu 8 punktu następuje zmiana stron boiska ASSECOSKRA AB R S Zapis 5 seta X X X

110 SKRA ASSECO B B A - punkty zdobyte przez zespół grający po lewej stronie wpisujemy w kółko w prawej sekcji oraz skreślamy je pionową kreską 5.1 Zespół grający po prawej stronie boiska zdobył pierwszy 8 punktów R S 5 X X X

111 SKRA ASSECO B B A - punkty zdobyte przez zespół grający po lewej stronie wpisujemy w kółko w prawej sekcji oraz skreślamy je pionową kreską 5.1 Zespół grający po prawej stronie boiska zdobył pierwszy 8 punktów R S 5 5 X X X

112 SKRA ASSECO B B A - zmiany zawodników oraz przerwy na odpoczynek przyznane przed zmianą stron zespołowi należy przepisać do odpowiednich pól prawej sekcji protokołu 5.1 Zespół grający po prawej stronie boiska zdobył pierwszy 8 punktów R S 5 5 X X X

113 SKRA ASSECO B B A - zapis dalszego ciągu seta kontynuujemy jak w setach poprzednich 5.1 Zespół grający po prawej stronie boiska zdobył pierwszy 8 punktów R S X X X

114 SKRA ASSECO B B A - skreślamy numeru pola oznaczającego kolejność zagrywek, a samo pole pozostawić puste, gdyż zawodnik będzie kontynuował zagrywkę po zmianie stron 5.2 Zespół grający po lewej stronie boiska zdobył pierwszy 8 punktów R S X X X

115 SKRA ASSECO B B A - punkty, zmiany zawodników oraz przerwy na odpoczynek przyznane przed zmianą stron zespołowi należy przepisać do odpowiednich pól prawej sekcji protokołu R S 5.1 Zespół grający po lewej stronie boiska zdobył pierwszy 8 punktów X X X

116 SKRA ASSECO B B A - kontynuujemy zapis w sekcji po prawej stronie, nie skreślając numeru pola oznaczającego kolejność zagrywek ponieważ został on wykreślony w sekcji po lewej stronie R S 5.1 Zespół grający po lewej stronie boiska zdobył pierwszy 8 punktów X X X

117 SKRA ASSECO B B A - kontynuujemy zapis w sekcji po prawej stronie, nie skreślając numeru pola oznaczającego kolejność zagrywek ponieważ został on wykreślony w sekcji po lewej stronie R S 5.1 Zespół grający po lewej stronie boiska zdobył pierwszy 8 punktów 9 X X X

118 SKRA ASSECO B B A - kontynuujemy zapis w sekcji po prawej stronie, nie skreślając numeru pola oznaczającego kolejność zagrywek ponieważ został on wykreślony w sekcji po lewej stronie R S 5.1 Zespół grający po lewej stronie boiska zdobył pierwszy 8 punktów X X X

119 6. Po spotkaniu Uzupełniamy rubrykę ZWYCIĘZCA pełną nazwą drużyny zwycięskiej oraz wpisuje końcowy wynik spotkania. ASSECOSKRA AB 3 :

120 6. Po spotkaniu Uzupełniamy rubrykę ZWYCIĘZCA pełną nazwą drużyny zwycięskiej oraz wpisuje końcowy wynik spotkania. ASSECOSKRA AB PGE SKRA BEŁCHATÓW 3 : 2

121 6. Po spotkaniu W rubryce Potwierdzenie sekretarz podpisuje protokół przed podaniem go kapitanom zespołów do podpisania.

122 6. Po spotkaniu W rubryce Potwierdzenie sekretarz podpisuje protokół przed podaniem go kapitanom zespołów do podpisania. R. Dworak

123 6. Po spotkaniu W rubryce Potwierdzenie sekretarz podpisuje protokół przed podaniem go kapitanom zespołów do podpisania. R. Dworak Józefacki Wlazły

124 6. Po spotkaniu W rubryce Potwierdzenie sekretarz podpisuje protokół przed podaniem go kapitanom zespołów do podpisania. R. Dworak Józefacki Wlazły

125 6. Po spotkaniu Uzupełniamy tabelę Wynik. ASSECOSKRA AB PGE SKRA BEŁCHATÓW 3 : 2

126 6. Po spotkaniu W rubryce Początek Spotkania wpisujemy godzinę rozpoczęcia 1 seta ASSECOSKRA AB PGE SKRA BEŁCHATÓW 3 : 2

127 6. Po spotkaniu Uzupełniamy tabelę Wynik. ASSECOSKRA AB PGE SKRA BEŁCHATÓW 3 : 2

128 6. Po spotkaniu Uzupełniamy rubrykę UWAGI - odnotowujemy w rubryce UWAGI wydarzenia, takie jak:

129 6. Po spotkaniu Uzupełniamy rubrykę UWAGI - odnotowujemy w rubryce UWAGI wydarzenia, takie jak: a)protest, b)przedłużające się przerwy w grze, c)zewnętrzne zdarzenia wpływające na grę, d)informację o braku udziału w grze zgłoszonego zawodnika Libero, jak również sytuację, w której zespół zgłasza 2 zawodników Libero, a jeden z nich w ogóle nie bierze udziału w grze, e)opis sytuacji prowadzącej do ukarania członka zespołu wykluczeniem bądź dyskwalifikacją, f)itd.

130 6. Po spotkaniu Uzupełniamy rubrykę UWAGI Sędzia pierwszy podpisuje uwagi.

131 6. Po spotkaniu Uzupełniamy rubrykę UWAGI Należy dopilnować aby w rubryce UWAGI osoba odpowiedzialna za sprawowanie opieki medycznej na zawodach dokonała wpisu o ewentualnych kontuzjach lub potwierdziła brak urazów.

132 6. Po spotkaniu Pozostali sędziowie sprawdzają protokół i podpisują go w odpowiedniej kolejności. R. Dworak Józefacki Wlazły

133 6. Po spotkaniu Pozostali sędziowie sprawdzają protokół i podpisują go w odpowiedniej kolejności. - Przy 4 sędziach liniowych – nie podpisują protokołu R. Dworak Józefacki Wlazły

134 6. Po spotkaniu Pozostali sędziowie sprawdzają protokół i podpisują go w odpowiedniej kolejności. - Przy 2 sędziach liniowych – podpisują protokół R. Dworak LemiechMoździoch M. Józefacki Wlazły

135 6. Po spotkaniu Pozostali sędziowie sprawdzają protokół i podpisują go w odpowiedniej kolejności. R. Dworak Twardowski M. Józefacki Wlazły

136 6. Po spotkaniu Pozostali sędziowie sprawdzają protokół i podpisują go w odpowiedniej kolejności. R. Dworak Twardowski M. M. Herbik Józefacki Wlazły

137 sedziowie.pzps.pl


Pobierz ppt "Instrukcja protokołowania zawodów piłki siatkowej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google