Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Etap III konkursu Biomasa -prezentacja przygotowana przez Gimnazjum Publiczne w Suchaniu W kotłowni wykorzystującej biomasę

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Etap III konkursu Biomasa -prezentacja przygotowana przez Gimnazjum Publiczne w Suchaniu W kotłowni wykorzystującej biomasę"— Zapis prezentacji:

1 Etap III konkursu Biomasa -prezentacja przygotowana przez Gimnazjum Publiczne w Suchaniu W kotłowni wykorzystującej biomasę

2 Biomasa oznacza podatne na rozkład biologiczny frakcje produktów, odpady i pozostałości przemysłu rolnego, leśnictwa i związanych z nim gałęzi gospodarki, jak również podatne na rozkład biologiczny frakcje odpadów przemysłowych i miejskich. (def. Unii Europejkiej) Biomasa to stałe lub ciekłe substancje pochodzenia roślinnego lub zwierzęcego, które ulegają biodegradacji, pochodzące z produktów, odpadów i pozostałości z produkcji rolnej lub leśnej, a także przemysłu przetwarzającego te produkty, a także części pozostałych odpadów, które ulegają biodegradacji. (Rozp. Ministra Gospodarki i pracy z dnia 09 grudnia 2004)

3 Pomysł palenia słomą w piecach powstał w Danii. Dzisiaj w tym kraju 80% gospodarstw rolnych wykorzystuje słomę w celach grzewczych. Pierwsze próby z paleniem słomy Duńczycy przeprowadzili w latach 70- tych w okresie kryzysu energetycznego. Spalanie słomy wymagało zastosowania nietypowych rozwiązań. Jednym z nich okazał się sposób spalania cygarowego. Jak nazwa wskazuje, wkładane do pieca bale spalają się tak, jak to ma miejsce przy paleniu cygara – powietrze wdmuchiwane jest w kierunku przeciwnym do uchodzących i do dopalających się gazów. Drugi praktykowany sposób polega na wdmuchiwaniu rozdrobnionej lub rozluźnionej słomy do paleniska. Rozwiązanie to stosowane jest głównie w dużych kotłowniach, obsługujących całe osiedla lub wsie.

4 W Polsce zaledwie 2% energii pochodzi ze spalania biomasy, do której zalicza się słomę. Taki sposób pozyskiwania energii do ogrzewania pomieszczeń zyskuje u nas coraz większą popularność Słomy jako materiału odnawialnego na pewno nie zabraknie, a wręcz przeciwnie, często rolnicy mają problemy z jej nadmiarem. Przyorywanie dużej ilości słomy zwiększa występowanie chorób grzybowych w zbożach. Spalanie jej na ścierniskach to strata cennej energii. O wiele korzystniejsze jest spalanie słomy w piecach, z powodów ekologicznych i ekonomicznych.

5 Wybudowanie kotłowni spowodowało wykorzystanie lokalnego źródła energii odnawialnej – słomy i siana oraz redukcję emitowanych do atmosfery zanieczyszczeń w stosunku do powstających podczas dotychczasowego spalania oleju opałowego Kotłownia została oddana do użytku 30 lipca 2004 r. Jej właścicielem jest gmina Suchań a użytkownikiem dyrektor ZSP.

6 1: magazyn słomy 1 2 3 2.Piece c/o i zbiorniki akumulacyjne(bufory) 3. wymiennikownia 4. Kotłownia olejowa 4 Schemat technologiczny kotłowni 5 5. Zasilanie i powrót ciepłej wody

7 Podstawowe dane techniczne kotłowni : Moc cieplna kotłów wynosi 500 KW i 400KW Zainstalowano dwa kotły. Producentem jest METAL ERG- Oława Sprawność cieplna każdego z kotłów wynosi 80% Max. temperatura wody na wylocie z kotła wynosi 95 0 C. Powierzchnia grzejna wynosi: 38m 2 i 30,8m 2 Pojemność wodna – 1,9 m 3 i 1,7 m 3 Temperatura spalin średnio 230-250 0 C Moc wentylatora – 5,5 kW; 4,0 kW. Wymagany ciąg kominowy – 40 Pa na obu kotłach

8 Słoma przywożona przez okolicznych rolników jest najczęściej w postaci balotów lub bloczków. Każdy balot waży około 200 kg, dlatego przewozi się je specjalnymi wózkami akumulatorowymi. Dopuszczalna wilgotność dowożonej słomy – do 21%

9 Słomę często miesza się z brykietem drzewnym, który podnosi wartość energetyczną spalania biomasy. W 2004 roku zużyto 295 ton słomy i 1,32 tony brykietu ( dane od lipca do grudnia 2004 r)

10 W kotłowni zainstalowane są dwa kotły EKOPAL odmiana RMO3-2 nr fabryczny366; RMO3-2nr fabryczny367 przeznaczone do spalania słomy; oprócz słomy mogą być spalane wszystkie produkty, które zalicza się do tzw.biomasy Są to kotły wsadowe - bo nie mają ruchomego ruszta i wysokopłomieniowe z zamontowanymi dmuchawami powietrza do maksymalnego spalania słomy.

11 Jeden wsad do pieca –maks. do 450 kg biomasy. Szybkość spalania słomy : 200kg/1,5 godz. Piece są obłożone szamotem do podtrzymywania temperatury kotła Na samej górze kotła jest kanał płomieniówek służący do rozrzedzania ognia i niedopuszczania do uzyskania wysokiej temperatury spalin na kominie.

12 Zbiorniki akumulacyjne tzw. bufory. Służą do gromadzenia ciepłej wody która jest podłączona do zasilania c/o. Wszystkie trzy zbiorniki mogą pomieścić 45 tysięcy litrów wody. Z pieca wychodzi woda o maks. temp 95 0 C Tu powraca woda z centralnego ogrzewania i jest ponownie nagrzewana

13 ADM - filtry czyszczące ADM jest podłączone do komina poziomego tuż za piecem ; pomaga w regulowaniu podciśnienia na kotle a wentylatory pobierają spaliny, które przez niego przepływają i oczyszczają je z ciężkich stałych cząstek. Wymusza ciąg komina. Komin poziomy

14 Odwirowane stałe cząstki są zbierane do pojemników. Mogą być wykorzystywane jako nawóz naturalny do rozsiewania na polach. Niestety częściej trafiają na wysypisko śmieci – okoliczni rolnicy raczej nie są zainteresowani ich odbiorem.

15 Szkolna kotłownia dostarcza ciepło do : Przedszkola, budynku wielorodzinnego, sali gimnastycznej i pomieszczeń szkoły Jesteśmy w wymiennikowni To miejsce, w którym odbywa się rozdzielenie ciepła dla poszczególnych odbiorców Łączna powierzchnia ogrzewanych przez kotłownię pomieszczeń – 60 000 m kw.

16 Serce kotłowni – sterownik, którym ustawia się temperaturę wody c/o wychodzącej dla poszczególnych odbiorców. Po zaprogramowaniu praca wszystkich urządzeń zależy od temperatury zewnętrznej - im niższa temperatura zewnętrzna tym wyższa temperatura dostarczanej wody.

17 W tych zbiornikach gromadzi się ciepłą wodę dla celów bytowych poszczególnych użytkowników.

18 Wysokość komina – 17,5 m, wykonany z blachy nierdzewnej; jest izolowany od wewnątrz Komin odprowadzający

19 Na budowę kotłowni gmina Suchań uzyskała dofinansowanie w wysokości 50% ze środków Unii europejskiej w ramach programu SAPARD.

20 Prowadzony skup słomy przyczynił się do obniżenia wypalania łąk i ściernisk a tym samym do obniżenia niszczenia środowiska naturalnego - roślinnego i zwierzęcego

21 Szkole przyniósł wymierne korzyści finansowe. Zastąpienie oleju opałowego biomasą pozwoliło zredukować zużycie oleju opałowego o ok. 93%, tj. z 161 920 l w 2002 r do 2 782 l w 2005* * na podstawie danych Urzędu Miasta w Suchaniu Pozwoliło też zredukować koszty ogrzewania o blisko 2/3 w porównaniu z rokiem 2003*

22 Prezentację opracowali uczniowie klas pierwszych gimnazjum Publicznego w Suchaniu pod opieką Ewy Bęgier Przy opracowaniu wykorzystano materiały: 1) opublikowane na stronie www.biomasa.orgwww.biomasa.org 2) udostępnione dane techniczne przez dyrektora ZSP 3) dane zebrane w trakcie wycieczki do kotłowni 4) informacje zaczerpnięte z Urzędu Miasta w Suchaniu


Pobierz ppt "Etap III konkursu Biomasa -prezentacja przygotowana przez Gimnazjum Publiczne w Suchaniu W kotłowni wykorzystującej biomasę"

Podobne prezentacje


Reklamy Google