Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pole jest liczbą, która wyraża ilość kwadratów jednostkowych mieszczących się w obszarze danej figury. Pole tej figury jest równe 12, gdyż w obszarze.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Pole jest liczbą, która wyraża ilość kwadratów jednostkowych mieszczących się w obszarze danej figury. Pole tej figury jest równe 12, gdyż w obszarze."— Zapis prezentacji:

1

2

3 Pole jest liczbą, która wyraża ilość kwadratów jednostkowych mieszczących się w obszarze danej figury. Pole tej figury jest równe 12, gdyż w obszarze tej figury mieści się dwanaście jednakowych kwadratów.

4 Kwadrat o boku 1 mm i polu równym 1 mm 2 Kwadrat o boku 1 cm i polu równym 1 cm 2 Kwadrat o boku 1 dm i polu równym 1 dm 2 itd.

5 To jest 1 cm 2. To jest 1 dm. 2 Czy wiesz, że w jednym decymetrze kwadratowym mieści się sto centymetrów kwadratowych! 1 dm = 100 cm 2 2

6 Jednostki kwadratowe służą do wyrażania pola (powierzchni) danej figury. Podstawowe jednostki kwadratowe, to: jeden milimetr kwadratowy 1mm 2 jeden centymetr kwadratowy 1cm 2 jeden decymetr kwadratowy 1 dm 2 jeden metr kwadratowy 1 m 2 jeden kilometr kwadratowy 1 km 2

7 Jeden ar (1a), to pole kwadratu o boku 10 m. 1 a = 100 m 2 Jeden hektar (1ha), to pole kwadratu o boku 100 m. 1 ha = 10000 m 2 1 ha = 100 a

8 Ile 1 m ma milimetrów kwadratowych ? 2 Jeden metr kwadratowy, to pole kwadratu o boku jednego metra. Jeden metr ma sto centymetrów,czyli tysiąc mili- metrów. Zatem w 1m mieści się 1000 000 kwadratów o boku 1 mm. Możemy więc krótko zapisać zależność: 2 1 m = 1 000 000 mm 22

9 1cm = 100 mm 1 dm 2 = 100 cm 2 1m = 10 000 cm 1m = 100 dm 1km = 1 000 000 m 2 2 2 2 2 2 2 2 1mm² = 0,01 cm² 1 cm 2 = 0,01 dm 2 1cm² = 0,0001 m² 1 dm² = 0,01 m² 1 m² = 0,000001km²

10 Kwadrat Kwadrat to prostokąt o równych bokach A B CD O Własności: 1. AD BC oraz AB DC 2. AD = DC = CB = BA 3. kąt A = kąt B = kąt C = kąt D = 90° 4. suma wszystkich kątów wewnętrznych ma miarę 360 stopni 5. AO = OC i DO = OB - przekątne dzielą się na połowy 6. przekątne dzielą kąty na połowy, są prostopadłe i równe

11 Kwadrat AB CD Bok kwadratu jest jednocześnie jego wysokością a a Pole kwadratu P = a ·a = a 2 Obwód kwadratu Obw = 4a Pole kwadratu jest równe kwadratowi długości jego boku.

12 Prostokąt Prostokąt to czworokąt, który ma wszystkie kąty proste AB CD O Własności 1. AD BC oraz AB DC 2. AD = BC i AB = DC 3. kąt A = kąt B = kąt C = kąt D = 90 4. suma wszystkich kątów wewnętrznych ma miarę 360 0 5. AO = OC i DO = OB - przekątne dzielą się na połowy 6. AC = DB - przekątne są równej długości

13 Prostokąt Pole prostokąta P = a*b Obwód prostokąta Obw = 2a + 2b a b Pole prostokąta jest równe iloczynowi długości jego dwóch sąsiednich boków.

14 Równoległobok A B DC h a b Równoległobok ma dwie wysokości: h AB h 1 BC Pole równoległoboku P = a ·h lub P= b ·h 1 Obwód równoległoboku Obw = 2a + 2b h1h1 Pole równoległoboku jest równe iloczynowi długości jego boku i wysokości opuszczonej na ten bok. h a

15 Romb Romb jest równoległobokiem, którego wszystkie boki są równe A B CD O Własności: 1. AD BC oraz AB DC 2. AD = DC = CB = BA 3. kąt A = kąt C i kąt B = kąt D 4. kąt A + kąt B = 180 5. suma wszystkich kątów wewnętrznych ma miarę 360 stopni 6. AO = OC i DO = OB - przekątne dzielą się na połowy 7. przekątne dzielą kąty rombu na połowy i są prostopadłe

16 Romb Romb ma dwie wysokości takiej samej długości Pole rombu 1. P = a ·h a a h Jeśli oznaczymy długości przekątnych rombu przez e i f to:.. Pole rombu jest równe połowie iloczynu długości obu jego przekątnych.

17 e ½e½e f f e,f – długości przekątnych rombu

18 a a a bb b hhh Z dwóch trapezów o podstawach długości a i b oraz wysokości h można złożyć równoległobok o tej samej wysokości i podstawie długości (a+b). Pole trapezu wyrażamy następująco: P = ½(a+b)h Pole trapezu równe jest połowie iloczynu sumy długości podstaw i wysokości.

19 aa h h Zaobserwuj, że pole trójkąta jest dokładnie równe połowie pola równoległoboku. Korzystając ze wzoru na pole równoległoboku mamy: P = ½ ah Pole trójkąta jest równe połowie iloczynu długości dowolnego boku trójkąta i wysokości opuszczonej na ten bok.

20 Czworokąt, który ma dwie pary sąsiednich boków równej długości nazywamy deltoidem (latawcem). Przekątne deltoidu są prostopadłe. Punkt przecięcia przekątnych dzieli jedną z nich na połowy. f e P = ef 2 Pole deltoidu równe jest połowie iloczynu długości jego przekątnych.

21 Jak obliczyć pole sześciokąta ABCDEF ? A B C D E F Należy podzielić ten sześciokąt na dwa trójkąty AEF i ABE oraz jeden romb BCDE. Obliczyć pola tych trzech figur i dodać otrzymane wyniki.(Można wykonać inny podział sześciokąta.)


Pobierz ppt "Pole jest liczbą, która wyraża ilość kwadratów jednostkowych mieszczących się w obszarze danej figury. Pole tej figury jest równe 12, gdyż w obszarze."

Podobne prezentacje


Reklamy Google