Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOTKANIE ZESPOŁU DS. OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO 2012.10.11.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOTKANIE ZESPOŁU DS. OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO 2012.10.11."— Zapis prezentacji:

1 SPOTKANIE ZESPOŁU DS. OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO

2 Świadczenia nielimitowane
Nadwykonania za 2011 rok Nazwa świadczenia Wartość Świadczenia nielimitowane ,00 Świadczenia ratujące życie ,00 Profilaktyczne programy zdrowotne ,70

3 NADWYKONANIA W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ NIELIMITOWANYCH ZA 2011 ROK
Świadczenia nielimitowane Świadczenia ratujące życie Profilaktyczne świadczenia nielimitowane Suma końcowa KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJA E11,E12,E13,E14 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 ANESTEZJOLOGIA I INTENSYWNA TERAPIA (świadczenia oznaczone jako "ratujące życie") nie wskazane do rozliczenia NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA - A48, A51 (Udary) HEMODIALIZOTERAPIA ŻYWIENIE DOJELITOWE I POZAJELITOWEW WARUNKACH DOMOWYCH PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP DIAGNOSTYCZNY PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,00 ,70 55 151,00 1 824,00 47 745,00 ,70 Uwaga Z planu finansowego na 2012 rok zostały sfinansowane świadczenia nielimitowane na wartość ,00zł.

4 Wartość świadczeń ponadumownych (ponadlimitowych) oraz niewykonań świadczeń zdrowotnych wynikających z zawartych kontraktów ZA OKRES r. w tys. Zł Lp. Rodzaj świadczenia zdrowotnego Wartość świadczeń ponadumownych (ponadlimitowych) Wartość niewykonań 1 2 3 4 Razem: ,92 42 725,23 ambulatoryjna opieka specjalistyczna 12 590,20 6 922,51 leczenie szpitalne 79 586,96 22 582,16 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień 1 202,54 3 896,46 rehabilitacja lecznicza 4 919,68 968,55 5 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 1 003,68 1 392,35 6 opieka paliatywna i hospicyjna 860,81 869,80 7 leczenie stomatologiczne 1 857,78 1 590,24 8 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej, finansowanych ze środków Funduszu 45,18 601,21 9 świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie 1 800,09 3 901,95

5 Porównanie projektu planu kosztów świadczeń zdrowotnych na rok z pierwotnym planem na 2012 rok - ogółem Wyszczególnienie 2012 rok 2 013 rok 2013/2012 projekt planu różnica dynamika tys. zł % Koszty świadczeń zdrowotnych (B B2.18), w tym: 103,83

6 NAKŁADY NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH WOJEWÓDZKICH FUNDUSZU W 2013 ROKU

7 1 UBEZPIECZONEGO W LATACH 2005-2013
NAKŁADY NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH WOJEWÓDZKICH FUNDUSZU W PRZELICZENIU NA 1 UBEZPIECZONEGO W LATACH Wyszczególnienie 2005 rok wykonanie 2006 rok wykonanie 2007 rok wykonanie 2008 rok wykonanie 2009 rok wykonanie 2010 rok wykonanie 2011 rok wykonanie 2012 rok plan pierwotny 2012 rok plan obecny 2013 rok plan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Dolnośląski 863 956 1 045 1 318 1 509 1 543 1 572 1 642 1 691 Kujawsko-Pomorski 854 954 1 056 1 322 1 460 1 475 1 520 1 608 1 660 Lubelski 808 920 1 031 1 290 1 416 1 459 1 517 1 612 1 666 Lubuski 796 858 946 1 251 1 391 1 447 1 491 1 605 1 665 Łódzki 825 939 1 017 1 327 1 497 1 570 1 592 1 671 1 714 Małopolski 874 989 1 090 1 305 1 419 1 470 1 486 1 600 1 649 Mazowiecki 1 029 1 108 1 197 1 632 1 684 1 740 1 659 1 764 1 704 Opolski 794 911 1 006 1 332 1 457 1 503 1 537 1 626 1 678 Podkarpacki 869 941 1 188 1 336 1 561 1 614 Podlaski 826 951 1 037 1 304 1 425 1 462 1 512 Pomorski 818 889 974 1 294 1 483 1 531 1 529 1 585 1 604 1 640 Śląski 924 1 028 1 109 1 382 1 589 1 645 1 692 Świętokrzyski 816 894 984 1 270 1 396 1 463 1 544 1 653 1 705 Warmińsko-Mazurski 829 895 987 1 233 1 363 1 389 1 439 1 534 1 591 Wielkopolski 842 947 1 057 1 492 1 587 1 630 Zachodniopomorski 847 930 1 013 1 279 1 450 1 510 1 540 1 619 Oddziały wojewódzkie NFZ 871 965 1 319 1 472 1 516 1 556 1 635 1 669 Max Min Różnica 235 250 256 228 305 349 301 137 231 123

8 LECZENIE SZPITALNE - hospitalizacje

9 AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA razem

10 PROGRAMY PROFILAKTYCZNE

11 SZPITALNE ODDZIAŁY RATUNKOWE


Pobierz ppt "SPOTKANIE ZESPOŁU DS. OCHRONY ZDROWIA WOJEWÓDZKIEJ KOMISJI DIALOGU SPOŁECZNEGO 2012.10.11."

Podobne prezentacje


Reklamy Google