Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

2012.10.11. Nadwykonania za 2011 rok Nazwa świadczeniaWartość Świadczenia nielimitowane 15 657 718,00 Świadczenia ratujące życie 15 306 971,00 Profilaktyczne.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "2012.10.11. Nadwykonania za 2011 rok Nazwa świadczeniaWartość Świadczenia nielimitowane 15 657 718,00 Świadczenia ratujące życie 15 306 971,00 Profilaktyczne."— Zapis prezentacji:

1 2012.10.11

2 Nadwykonania za 2011 rok Nazwa świadczeniaWartość Świadczenia nielimitowane 15 657 718,00 Świadczenia ratujące życie 15 306 971,00 Profilaktyczne programy zdrowotne 677 374,70

3 NADWYKONANIA W ZAKRESIE ŚWIADCZEŃ NIELIMITOWANYCH ZA 2011 ROK Świadczenia nielimitowaneŚwiadczenia ratujące życieProfilaktyczne świadczenia nielimitowane Suma końcowa KARDIOLOGIA - HOSPITALIZACJ A E11,E12,E13,E1 4 NEONATOLOGIA - HOSPITALIZACJA - N20, N24, N25 ANESTEZJOLOGI A I INTENSYWNA TERAPIA (świadczenia oznaczone jako "ratujące życie") nie wskazane do rozliczenia NEUROLOGIA - HOSPITALIZACJA - A48, A51 (Udary) HEMODIALIZO TERAPIA ŻYWIENIE DOJELITOWE I POZAJELITOWEW WARUNKACH DOMOWYCH PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP PODSTAWOWY PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA PIERSI - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI PROGRAM PROFILAKTY KI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP DIAGNOSTYC ZNY PROGRAM PROFILAKTYKI RAKA SZYJKI MACICY - ETAP POGŁĘBIONEJ DIAGNOSTYKI 9 494 466,006 163 252,0012 489 015,001 151 172,001 177 416,00489 368,00572 654,7055 151,001 824,0047 745,0031 642 063,70 Uwaga Z planu finansowego na 2012 rok zostały sfinansowane świadczenia nielimitowane na wartość - 4 712 54,00zł.

4 Wartość świadczeń ponadumownych (ponadlimitowych) oraz niewykonań świadczeń zdrowotnych wynikających z zawartych kontraktów ZA OKRES 01. 01 - 31.08.2012 r. w tys. Zł Lp. Rodzaj świadczenia zdrowotnego Wartość świadczeń ponadumownych (ponadlimitowych) Wartość niewykonań 1234 Razem: 103 866,9242 725,23 1 ambulatoryjna opieka specjalistyczna12 590,206 922,51 2 leczenie szpitalne79 586,9622 582,16 3 opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień1 202,543 896,46 4 rehabilitacja lecznicza4 919,68968,55 5 świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze w ramach opieki długoterminowej 1 003,681 392,35 6 opieka paliatywna i hospicyjna860,81869,80 7 leczenie stomatologiczne1 857,781 590,24 8 koszty profilaktycznych programów zdrowotnych i programów polityki zdrowotnej, finansowanych ze środków Funduszu 45,18601,21 9 świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie1 800,093 901,95

5 Porównanie projektu planu kosztów świadczeń zdrowotnych na 2013 rok z pierwotnym planem na 2012 rok - ogółem Wyszczególnienie 2012 rok 2 013 rok2013/2012 projekt planuróżnicadynamika tys. zł % Koszty świadczeń zdrowotnych (B2.1+...+B2.18), w tym: 3 304 0863 430 604126 518103,83

6 NAKŁADY NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH WOJEWÓDZKICH FUNDUSZU W 2013 ROKU

7 NAKŁADY NA ŚWIADCZENIA OPIEKI ZDROWOTNEJ W POSZCZEGÓLNYCH ODDZIAŁACH WOJEWÓDZKICH FUNDUSZU W PRZELICZENIU NA 1 UBEZPIECZONEGO W LATACH 2005-2013

8

9

10

11


Pobierz ppt "2012.10.11. Nadwykonania za 2011 rok Nazwa świadczeniaWartość Świadczenia nielimitowane 15 657 718,00 Świadczenia ratujące życie 15 306 971,00 Profilaktyczne."

Podobne prezentacje


Reklamy Google