Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DLACZEGO KSIĄŻKA.... Prezentacja argumentów zachęcających do kształtowania nawyków czytelniczych u dzieci.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DLACZEGO KSIĄŻKA.... Prezentacja argumentów zachęcających do kształtowania nawyków czytelniczych u dzieci."— Zapis prezentacji:

1 DLACZEGO KSIĄŻKA.... Prezentacja argumentów zachęcających do kształtowania nawyków czytelniczych u dzieci

2 Mass media Wszechobecne Atrakcyjne Łatwe Schlebiają niskim gustom

3 Mniejsze zainteresowanie kulturą „wysoką”
Systematyczny spadek czytelnictwa książek Mniejsza frekwencja w teatrach Mniejsze zainteresowanie koncertami muzyki poważnej

4 Konieczność propagowania wzorca kultury czytelniczej uczniów
Zainteresowania czytelnicze Motywy czytania Zachowania czytelnicze

5 Oddziaływanie telewizji
Przeciętne europejskie dziecko spędza przed telewizorem ponad 3 godziny dziennie Amerykańskie pięciolatki około 5 tysięcy godzin

6 Oglądanie telewizji a czytanie – wpływ na zmysł patrzenia
Podczas oglądania telewizji dziecko stosuje technikę „krótkich spojrzeń”, tzn. nieuporządkowany sposób patrzenia i zdobywania informacji Podczas czytania dziecko prowadzi oczy wzdłuż zapisanych linii w sposób uporządkowany spokojny

7 Oglądanie telewizji a czytanie - wpływ na strukturę mózgu
Rozwija prawą półkulę mózgu, która odpowiada za działania wzrokowo-ruchowe; Usypia lewą półkulę; Przemawia do ciała, a nie do umysłu Czytanie książek Rozwija lewą półkulę mózgu dominującą w dziedzinie języka i mowy

8 Wpływ umiejętności czytania na osiągnięcia szkolne dziecka
Dzieci, które dorastają w obecności literatury nie są narażone na zaburzenia linearnego sposobu patrzenia na tekst Dzieci, które dorastają tylko w otoczeniu telewizji i komputera nie opanowują techniki właściwego patrzenia na tekst lecz „rzucają okiem” na stronę’ Oglądanie telewizji pochłania czas oraz energię powodując niepokój, poczucie braku satysfakcji, wyczerpanie fizyczne i psychiczne; Gry komputerowe wywołują zmęczenie, objawy choroby lokomocyjnej, a nawet objawy padaczki

9 Jeżeli sposób postrzegania świata ukształtował się w oparciu o słowo pisane, to nie zaburzy go wtórna, telewizyjna, fragmentaryczna metoda szybkich spojrzeń

10 Negatywne skutki oglądania TV
TV złodziejem czasu, który dziecko może wykorzystać na sport, naukę, zabawę z rówieśnikami Brak aktywności ruchowej i umysłowej powoduje przyswojenie biernej postawy wobec życia Bezkrytyczne naśladowanie wzorów lansowanych w TV Zobojętnienie na emocje i uczucia doprowadzają do zachowań aspołecznych i zaburzeń życia rodzinnego

11 KTO CZYTA ŻYJE WIELOKROTNIE /ELIZA ORZESZKOWA/

12 KTO CZYTA ŻYJE WIELOKROTNIE
W książkach przemoc występuje dużo rzadziej niż w TV i służy dobrej sprawie Książka rozwija wyobraźnię, zachęca do naśladowania postępowania bohaterów Książka pobudza do refleksji i krytycznego odbioru świata Terapeutyczna rola książki – pomaga rozwiązywać problemy, wyrażać uczucia, radzić sobie z emocjami

13 ROLA RODZINY W ROZBUDZANIU POTRZEB CZYTELNICZYCH
Potrzeba kontaktów z książką nie powstaje u dziecka samorzutnie. Dziecko nie odczuje jej braku , jeśli w ogóle nie będzie się z nią stykać. O rozwoju i rozbudzaniu dziecka umysłu w znacznym stopniu decydują najwcześniejsze lata życia , czyli ten okres, w którym pozostaje on pod bezpośrednim wpływem rodziny. Jeśli chcemy, aby nasze dziecko czytało, musimy poświęcić mu więcej czasu i codziennie opowiadać mu baśnie, czytać bajki, opowiadania, wiersze. Dziecko musi widzieć rodziców czytających. Czytanie małym dzieciom książek to doskonała metoda wychowawcza. Główna rola przypada rodzicom, poprzez czytelniczą inicjację w domu oraz narzucenie zasady selekcji odbioru programów telewizyjnych. Jeżeli od najmłodszych lat uda nam się ukształtować pozytywny stosunek do czytania, będzie on procentował w całym późniejszym życiu dziecka.

14 WYCHOWAWCZA ROLA KSIĄŻKI
Kształtowanie poglądów dzieci młodszych Kształtowanie poglądów w dziedzinach nieznanych Wzmacnianie postaw starszych dzieci Wspomaganie oddziaływania wychowawczego rodziny Rozbudzanie zainteresowań Kształtowanie wyobraźni i umiejętności myślenia Wzbogacanie społecznych doświadczeń ułatwianie opanowania narzędzi kontaktów między ludzkich (język, pojęcia społeczne, normy i zasady współżycia) Rozwiązywanie problemów wychowawczych

15 jest ważnym elementem rozwoju człowieka.
Książka jest ważnym elementem rozwoju człowieka.


Pobierz ppt "DLACZEGO KSIĄŻKA.... Prezentacja argumentów zachęcających do kształtowania nawyków czytelniczych u dzieci."

Podobne prezentacje


Reklamy Google