Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wpływ stymulacji sensomotorycznej na rozwój psychoruchowy dziecka dyslektycznego Wstęp Cele Metody, formy i środki realizacji Oczekiwane efekty realizacji.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wpływ stymulacji sensomotorycznej na rozwój psychoruchowy dziecka dyslektycznego Wstęp Cele Metody, formy i środki realizacji Oczekiwane efekty realizacji."— Zapis prezentacji:

1 Wpływ stymulacji sensomotorycznej na rozwój psychoruchowy dziecka dyslektycznego Wstęp Cele Metody, formy i środki realizacji Oczekiwane efekty realizacji programu Ewaluacja Wpływ stymulacji sensomotorycznej na rozwój psychoruchowy dziecka dyslektycznego Program terapeutyczny Opracowała: mgr Bożena Kosewska

2

3

4

5 Wpływ stymulacji sensomotorycznej na rozwój psychoruchowy dziecka dyslektycznego Wstęp Cele Metody, formy i środki realizacji Oczekiwane efekty realizacji programu Ewaluacja Cele programu: cel nadrzędnycel nadrzędny cele szczególowecele szczególowe

6 Wpływ stymulacji sensomotorycznej na rozwój psychoruchowy dziecka dyslektycznego Wstęp Cele nadrzędny szczegółowe Metody, formy i środki realizacji Oczekiwane efekty realizacji programu Ewaluacja Cel nadrzędny Niesienie skutecznej pomocy dzieciom z trudnościami w uczeniu się pod postacią dysleksji rozwojowej

7 Wpływ stymulacji sensomotorycznej na rozwój psychoruchowy dziecka dyslektycznego Wstęp Cele nadrzędny szczegółowe Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5 Cel 6 Metody, formy i środki realizacji Oczekiwane efekty realizacji programu Ewaluacja Cele szczegółowe: 1)Wyłonienie grupy terapeutycznej – dzieci ze zdiagnozowaną dysleksją rozwojową oraz dzieci z ryzykiem dysleksji wyłonione w kl. 0 podczas badań przesiewowych.

8 Wpływ stymulacji sensomotorycznej na rozwój psychoruchowy dziecka dyslektycznego Wstęp Cele nadrzędny szczegółowe Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5 Cel 6 Metody, formy i środki realizacji Oczekiwane efekty realizacji programu Ewaluacja Cele szczegółowe: 2)Przeprowadzenie kompleksowej diagnozy SI wśród dzieci zakwalifikowanych do terapii

9 Wpływ stymulacji sensomotorycznej na rozwój psychoruchowy dziecka dyslektycznego Wstęp Cele nadrzędny szczegółowe Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5 Cel 6 Metody, formy i środki realizacji Oczekiwane efekty realizacji programu Ewaluacja Cele szczegółowe: 3)Opracowanie indywidualnych planów terapii SI z możliwością dokonywania modyfikacji w trakcie prowadzonej terapii;

10 Wpływ stymulacji sensomotorycznej na rozwój psychoruchowy dziecka dyslektycznego Wstęp Cele nadrzędny szczegółowe Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5 Cel 6 Metody, formy i środki realizacji Oczekiwane efekty realizacji programu Ewaluacja Cele szczegółowe: 4)Prowadzenie systematycznych zajęć terapii SI;

11 Wpływ stymulacji sensomotorycznej na rozwój psychoruchowy dziecka dyslektycznego Wstęp Cele nadrzędny szczegółowe Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5 Cel 6 Metody, formy i środki realizacji Oczekiwane efekty realizacji programu Ewaluacja Cele szczegółowe: 5)Włączenie do działań diagnostyczno- terapeutycznych nauczycieli i wychowawców uczniów z problemami edukacyjnymi;

12 Wpływ stymulacji sensomotorycznej na rozwój psychoruchowy dziecka dyslektycznego Wstęp Cele nadrzędny szczegółowe Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5 Cel 6 Metody, formy i środki realizacji Oczekiwane efekty realizacji programu Ewaluacja Cele szczegółowe: 6)Zaangażowanie do pomocy rodziców dzieci dyslektycznych.

13 Wpływ stymulacji sensomotorycznej na rozwój psychoruchowy dziecka dyslektycznego Wstęp Cele nadrzędny szczegółowe Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5 Cel 6 Metody, formy i środki realizacji Oczekiwane efekty realizacji programu Ewaluacja Metody, formy i środki realizacji

14 Wpływ stymulacji sensomotorycznej na rozwój psychoruchowy dziecka dyslektycznego Wstęp Cele nadrzędny szczegółowe Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5 Cel 6 Metody, formy i środki realizacji Metody Formy Środki dydaktyczne Oczekiwane efekty realizacji programu Ewaluacja Metody, formy i środki realizacji Metody: Rodzaje diagnozy w zakresie SI oraz ryzyka dysleksji; terapia indywidualna w zakresie SI, systematyczne ćwiczenia w domu, rozmowy indywidualne i grupowe z pedagogami i rodzicami dzieci dyslektycznych.

15 Wpływ stymulacji sensomotorycznej na rozwój psychoruchowy dziecka dyslektycznego Wstęp Cele nadrzędny szczegółowe Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5 Cel 6 Metody, formy i środki realizacji Metody Formy Środki dydaktyczne Oczekiwane efekty realizacji programu Ewaluacja Metody, formy i środki realizacji Formy: Diagnoza i terapia indywidualna, spotkania z pedagogami i rodzicami

16 Wpływ stymulacji sensomotorycznej na rozwój psychoruchowy dziecka dyslektycznego Wstęp Cele nadrzędny szczegółowe Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5 Cel 6 Metody, formy i środki realizacji Metody Formy Środki dydaktyczne Oczekiwane efekty realizacji programu Ewaluacja Metody, formy i środki realizacji Środki dydaktyczne: Różnorodne pomoce (urządzenia) do prowadzenia diagnozy i terapii – piłki, materace, deskorolki, liny, równoważnia, drabinki, magnetofon, kasety, karty indywidualne pracy ucznia, testy diagnostyczne itp.

17 Wpływ stymulacji sensomotorycznej na rozwój psychoruchowy dziecka dyslektycznego Wstęp Cele nadrzędny szczegółowe Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5 Cel 6 Metody, formy i środki realizacji Metody Formy Środki dydaktyczne Oczekiwane efekty realizacji programu Ewaluacja Oczekiwane efekty realizacji programu

18 Wpływ stymulacji sensomotorycznej na rozwój psychoruchowy dziecka dyslektycznego Wstęp Cele nadrzędny szczegółowe Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5 Cel 6 Metody, formy i środki realizacji Metody Formy Środki dydaktyczne Oczekiwane efekty realizacji programu Ewaluacja Oczekiwane efekty realizacji programu Poprzez realizację programu chciałabym znaleźć odpowiedź na następujące pytania: 1)Jakie dysfunkcje SI występują najczęściej u dyslektyków? 2)Jakie korzystne zmiany (i jak duże) udało się zaobserwować w rozwoju psychoruchowym dziecka po rocznej pracy terapeutycznej? 3)W jakim stopniu zmiany te wpłynęły na poprawę w zakresie występowania u dziecka symptomów ryzyka dysleksji? 4)Jaka ( jak duża) istnieje korelacja pomiędzy poprawą w funkcjonowaniu psychoruchowym dziecka a poprawą w zakresie występowania u niego symptomów ryzyka dysleksji ?

19 Wpływ stymulacji sensomotorycznej na rozwój psychoruchowy dziecka dyslektycznego Wstęp Cele nadrzędny szczegółowe Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5 Cel 6 Metody, formy i środki realizacji Metody Formy Środki dydaktyczne Oczekiwane efekty realizacji programu Ewaluacja Ewaluacja

20 Jakie dysfunkcje SI występują najczęściej u dyslektyków?

21 Jakie korzystne zmiany (i jak duże) udało się zaobserwować w rozwoju psychoruchowym dziecka po rocznej pracy terapeutycznej?

22

23 W jakim stopniu zmiany te wpłynęły na poprawę w zakresie występowania u dziecka symptomów ryzyka dysleksji?

24

25 Jaka (jak duża) istnieje korelacja pomiędzy poprawą w funkcjonowaniu psychoruchowym dziecka a poprawą w zakresie występowania u niego symptomów ryzyka dysleksji

26

27 Wpływ stymulacji sensomotorycznej na rozwój psychoruchowy dziecka dyslektycznego Wstęp Cele nadrzędny szczegółowe Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5 Cel 6 Metody, formy i środki realizacji Metody Formy Środki dydaktyczne Oczekiwane efekty realizacji programu Ewaluacja Zakończenie Dziękuję za uwagę i zapraszam do dyskusji


Pobierz ppt "Wpływ stymulacji sensomotorycznej na rozwój psychoruchowy dziecka dyslektycznego Wstęp Cele Metody, formy i środki realizacji Oczekiwane efekty realizacji."

Podobne prezentacje


Reklamy Google