Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Program terapeutyczny

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Program terapeutyczny"— Zapis prezentacji:

1 Program terapeutyczny
Wpływ stymulacji sensomotorycznej na rozwój psychoruchowy dziecka dyslektycznego Wpływ stymulacji sensomotorycznej na rozwój psychoruchowy dziecka dyslektycznego Wstęp Cele Metody, formy i środki realizacji Oczekiwane efekty realizacji programu Ewaluacja Program terapeutyczny Opracowała: mgr Bożena Kosewska

2

3

4

5 Cele programu: cel nadrzędny cele szczególowe
Wpływ stymulacji sensomotorycznej na rozwój psychoruchowy dziecka dyslektycznego Cele programu: cel nadrzędny cele szczególowe Wstęp Cele Metody, formy i środki realizacji Oczekiwane efekty realizacji programu Ewaluacja

6 Wpływ stymulacji sensomotorycznej
na rozwój psychoruchowy dziecka dyslektycznego Cel nadrzędny Niesienie skutecznej pomocy dzieciom z trudnościami w uczeniu się pod postacią dysleksji rozwojowej Wstęp Cele nadrzędny szczegółowe Metody, formy i środki realizacji Oczekiwane efekty realizacji programu Ewaluacja

7 Wpływ stymulacji sensomotorycznej
na rozwój psychoruchowy dziecka dyslektycznego Cele szczegółowe: Wyłonienie grupy terapeutycznej – dzieci ze zdiagnozowaną dysleksją rozwojową oraz dzieci z ryzykiem dysleksji wyłonione w kl. „0” podczas badań przesiewowych. Wstęp Cele nadrzędny szczegółowe Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5 Cel 6 Metody, formy i środki realizacji Oczekiwane efekty realizacji programu Ewaluacja

8 Wpływ stymulacji sensomotorycznej
na rozwój psychoruchowy dziecka dyslektycznego Cele szczegółowe: Przeprowadzenie kompleksowej diagnozy SI wśród dzieci zakwalifikowanych do terapii Wstęp Cele nadrzędny szczegółowe Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5 Cel 6 Metody, formy i środki realizacji Oczekiwane efekty realizacji programu Ewaluacja

9 Wpływ stymulacji sensomotorycznej
na rozwój psychoruchowy dziecka dyslektycznego Cele szczegółowe: Opracowanie indywidualnych planów terapii SI z możliwością dokonywania modyfikacji w trakcie prowadzonej terapii; Wstęp Cele nadrzędny szczegółowe Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5 Cel 6 Metody, formy i środki realizacji Oczekiwane efekty realizacji programu Ewaluacja

10 Prowadzenie systematycznych zajęć terapii SI;
Wpływ stymulacji sensomotorycznej na rozwój psychoruchowy dziecka dyslektycznego Cele szczegółowe: Prowadzenie systematycznych zajęć terapii SI; Wstęp Cele nadrzędny szczegółowe Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5 Cel 6 Metody, formy i środki realizacji Oczekiwane efekty realizacji programu Ewaluacja

11 Wpływ stymulacji sensomotorycznej
na rozwój psychoruchowy dziecka dyslektycznego Cele szczegółowe: Włączenie do działań diagnostyczno-terapeutycznych nauczycieli i wychowawców uczniów z problemami edukacyjnymi; Wstęp Cele nadrzędny szczegółowe Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5 Cel 6 Metody, formy i środki realizacji Oczekiwane efekty realizacji programu Ewaluacja

12 Zaangażowanie do pomocy rodziców dzieci dyslektycznych.
Wpływ stymulacji sensomotorycznej na rozwój psychoruchowy dziecka dyslektycznego Cele szczegółowe: Zaangażowanie do pomocy rodziców dzieci dyslektycznych. Wstęp Cele nadrzędny szczegółowe Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5 Cel 6 Metody, formy i środki realizacji Oczekiwane efekty realizacji programu Ewaluacja

13 Metody, formy i środki realizacji
Wpływ stymulacji sensomotorycznej na rozwój psychoruchowy dziecka dyslektycznego Wstęp Cele nadrzędny szczegółowe Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5 Cel 6 Metody, formy i środki realizacji Oczekiwane efekty realizacji programu Ewaluacja Metody, formy i środki realizacji

14 Metody, formy i środki realizacji
Wpływ stymulacji sensomotorycznej na rozwój psychoruchowy dziecka dyslektycznego Metody, formy i środki realizacji Metody: Rodzaje diagnozy w zakresie SI oraz ryzyka dysleksji; terapia indywidualna w zakresie SI, systematyczne ćwiczenia w domu, rozmowy indywidualne i grupowe z pedagogami i rodzicami dzieci dyslektycznych. Wstęp Cele nadrzędny szczegółowe Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5 Cel 6 Metody, formy i środki realizacji Metody Formy Środki dydaktyczne Oczekiwane efekty realizacji programu Ewaluacja

15 Metody, formy i środki realizacji
Wpływ stymulacji sensomotorycznej na rozwój psychoruchowy dziecka dyslektycznego Metody, formy i środki realizacji Formy: Diagnoza i terapia indywidualna, spotkania z pedagogami i rodzicami Wstęp Cele nadrzędny szczegółowe Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5 Cel 6 Metody, formy i środki realizacji Metody Formy Środki dydaktyczne Oczekiwane efekty realizacji programu Ewaluacja

16 Metody, formy i środki realizacji
Wpływ stymulacji sensomotorycznej na rozwój psychoruchowy dziecka dyslektycznego Metody, formy i środki realizacji Środki dydaktyczne: Różnorodne pomoce (urządzenia) do prowadzenia diagnozy i terapii – piłki, materace, deskorolki, liny, równoważnia, drabinki, magnetofon, kasety, karty indywidualne pracy ucznia, testy diagnostyczne itp. Wstęp Cele nadrzędny szczegółowe Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5 Cel 6 Metody, formy i środki realizacji Metody Formy Środki dydaktyczne Oczekiwane efekty realizacji programu Ewaluacja

17 Oczekiwane efekty realizacji programu
Wpływ stymulacji sensomotorycznej na rozwój psychoruchowy dziecka dyslektycznego Wstęp Cele nadrzędny szczegółowe Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5 Cel 6 Metody, formy i środki realizacji Metody Formy Środki dydaktyczne Oczekiwane efekty realizacji programu Ewaluacja Oczekiwane efekty realizacji programu

18 Oczekiwane efekty realizacji programu
Wpływ stymulacji sensomotorycznej na rozwój psychoruchowy dziecka dyslektycznego Oczekiwane efekty realizacji programu Poprzez realizację programu chciałabym znaleźć odpowiedź na następujące pytania: Jakie dysfunkcje SI występują najczęściej u dyslektyków? Jakie korzystne zmiany (i jak duże) udało się zaobserwować w rozwoju psychoruchowym dziecka po rocznej pracy terapeutycznej? W jakim stopniu zmiany te wpłynęły na poprawę w zakresie występowania u dziecka symptomów ryzyka dysleksji? Jaka ( jak duża) istnieje korelacja pomiędzy poprawą w funkcjonowaniu psychoruchowym dziecka a poprawą w zakresie występowania u niego symptomów ryzyka dysleksji ? Wstęp Cele nadrzędny szczegółowe Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5 Cel 6 Metody, formy i środki realizacji Metody Formy Środki dydaktyczne Oczekiwane efekty realizacji programu Ewaluacja

19 Ewaluacja Wpływ stymulacji sensomotorycznej
na rozwój psychoruchowy dziecka dyslektycznego Wstęp Cele nadrzędny szczegółowe Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5 Cel 6 Metody, formy i środki realizacji Metody Formy Środki dydaktyczne Oczekiwane efekty realizacji programu Ewaluacja Ewaluacja

20 Jakie dysfunkcje SI występują najczęściej u dyslektyków?

21 Jakie korzystne zmiany (i jak duże) udało się zaobserwować w rozwoju psychoruchowym dziecka po rocznej pracy terapeutycznej?

22

23 W jakim stopniu zmiany te wpłynęły na poprawę w zakresie występowania u dziecka symptomów ryzyka dysleksji?

24

25 Jaka (jak duża) istnieje korelacja pomiędzy poprawą w funkcjonowaniu psychoruchowym dziecka a poprawą w zakresie występowania u niego symptomów ryzyka dysleksji

26

27 Dziękuję za uwagę i zapraszam do dyskusji
Wpływ stymulacji sensomotorycznej na rozwój psychoruchowy dziecka dyslektycznego Wstęp Cele nadrzędny szczegółowe Cel 1 Cel 2 Cel 3 Cel 4 Cel 5 Cel 6 Metody, formy i środki realizacji Metody Formy Środki dydaktyczne Oczekiwane efekty realizacji programu Ewaluacja Zakończenie Dziękuję za uwagę i zapraszam do dyskusji


Pobierz ppt "Program terapeutyczny"

Podobne prezentacje


Reklamy Google