Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Household and lokal recycling as social and technical education

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Household and lokal recycling as social and technical education"— Zapis prezentacji:

1 Recykling domowy i lokalny jako składniki edukacji społecznej i technicznej
Household and lokal recycling as social and technical education Jerzy Żelaziński

2 Recykling domowy Household recycling
Recykling żywności. Recycling of food. Rękodzieło artystyczne. Handicraft. Meble i urządzenia domowe. Furniture and household appliances. Sport i Turystyka. Sport and Tourism. Budownictwo. Construction.

3 Recykling żywności Recycling of food.
Dania z resztek: from the remaining dishes: Zupa z chleba, Soup with bread Fasolka po bretońsku, Baked beans Pizza, Pizza Zapiekanki, Casseroles I wiele, wiele innych. And many, many others. Naturalna domowa instalacja utylizacji resztek żywności. Domestic utilization of natural plant food residues

4 Rękodzieło artystyczne Handicraft
Techniki pozwalające na wykonanie we własnym zakresie wyrobów o charakterze dekoracyjnym i użytkowym. Techniques that allow execution of their own products with a decorative and utilitarian. Papierowa wiklina. Wicker paper. Masa papierowa. Paper mache Dywaniki gałgankowe. Rugs rags. Różne pomysły. Different ideas

5 Meble i urządzenia domowe Furniture and household appliances.
Meble z tektury. Furniture of cardboard Domki kempingowe z tektury. Campings of cardboard Blaty kuchenne. Kitchen worktops. Lampy i świeczniki. Lamps and candlesticks. Pellety z papieru i drewna . Pellets made of paper and wood. Rozpuszczony styropian jako paliwo. Diluted styrofoam as fuel. Lina z zużytych reklamówek. Rope from used shopping bag.

6 Sport i turystyka. Sport and Tourism.
Łodzie z papieru. Boats of the paper. Łodzie z kartonu. Boats of cardboard. Łodzie z rur plastykowych. Boats with plastic pipes. Łodzie z butelek PET. Boats from PET bottles. Rowery z kartonu. Bicycles from the cardboard.

7 Budownictwo Construction
Papercrete i Paperadobe. Cordwood. Masa papierowa: Ekofiber. Paper Weight: Ekofiber. Masa papierowa: Hydrosiew. Paper Weight: Hydrosiew. Włókna papierowe: beton, tynk. Paper fibers: concrete, plaster. Rozdrobniony styropian: spulchniacz gleby. Crushed polystyrene: soil conditioner. Styropianowo papierowe materiały izolacyjne. Mixed styrofoam and paper insulation materials. Rozpuszczony styropian: izolacja, klej, lakier. Diluted styrofoam: insulation, glue, varnish.

8 Papercrete i paperadobe
Namoczony papier miksujemy z wodą. Soaked paper mixes with water. Dodajemy włókna roślinne i sole boru. Add the vegetable fibers and boron salts. Dodajemy piasku oraz cementu lub wapna lub gipsu lub gliny. Add the sand and cement or lime or plaster or clay. Formujemy w bloczki przypominające cegły. Formed into blocks similar to bricks. Suszymy je na słońcu. We dry them in the sun. Budujemy mur za pomocą bloczków i świeżej masy papierowej. We are building a wall with blocks and fresh weight paper. Tynkujemy za pomocą masy papercrete z dodatkiem pigmentów. Plastering papercrete by weight with the addition of pigments.

9 Inne pomysły budowlane. Other ideas building.
Pocięty sznurek rolniczy jako zbrojenie betonu. Cut a string of farming as a reinforce concrete. Butelki jako luksfery. Bottles as glass briks. Stłuczka szklana jako grysik do tynków i wylewek. Glass cullet as a meal for plasters and screeds.

10 Edukacja Przedstawione przykładowe technologie recyklingowe są dowodem, że przetwarzanie odpadów: może funkcjonować we wszystkich dziedzinach życia można zacząć już w domu. to nie ekologiczna konieczność ale ekonomicznie uzasadniony wybór może służyć rozrywce i rekreacji to świetny sposób na praktyczną edukacje techniczną to dobry sposób na własny bussines Zapamiętajmy ! Wyroby z odpadów w wielu przypadkach nie ustępują jakościowo wyrobom z surowców pierwotnych, które mamy obowiązek zachować dla przyszłych pokoleń. The presented examples of recycling technologies are evidence that the processing of waste: Can operate in all areas of life. You can get started at home. Organic is not necessary but economically reasonable choice. Can be fun and recreation. A great way to practical technical education this is a good way to own bussine. So remember! Production of waste in many cases goods are not inferior quality of raw materials that we have an obligation to preserve for future generations.

11 Dziękuję Państwu za uwagę.
Thank you for your attention. Jerzy Żelaziński


Pobierz ppt "Household and lokal recycling as social and technical education"

Podobne prezentacje


Reklamy Google