Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Recykling domowy i lokalny jako składniki edukacji społecznej i technicznej Jerzy Żelaziński Household and lokal recycling as social and technical education.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Recykling domowy i lokalny jako składniki edukacji społecznej i technicznej Jerzy Żelaziński Household and lokal recycling as social and technical education."— Zapis prezentacji:

1 Recykling domowy i lokalny jako składniki edukacji społecznej i technicznej Jerzy Żelaziński Household and lokal recycling as social and technical education

2 Recykling domowy Household recycling Recykling żywności. Recykling żywności. Recycling of food. Rękodzieło artystyczne. Rękodzieło artystyczne. Handicraft. Meble i urządzenia domowe. Meble i urządzenia domowe. Furniture and household appliances. Sport i Turystyka. Sport i Turystyka. Sport and Tourism. Budownictwo. Construction. Budownictwo. Construction.

3 Recykling żywności Recykling żywności Recycling of food. Dania z resztek: Dania z resztek: from the remaining dishes: Zupa z chleba, Zupa z chleba, Soup with bread Fasolka po bretońsku, Fasolka po bretońsku, Baked beans Pizza, Pizza Pizza, Pizza Zapiekanki, Zapiekanki, Casseroles I wiele, wiele innych. I wiele, wiele innych. And many, many others. Naturalna domowa instalacja utylizacji resztek żywności. Naturalna domowa instalacja utylizacji resztek żywności. Domestic utilization of natural plant food residues

4 Rękodzieło artystyczne Rękodzieło artystyczne Handicraft Techniki pozwalające na wykonanie we własnym zakresie wyrobów o charakterze dekoracyjnym i użytkowym. Techniki pozwalające na wykonanie we własnym zakresie wyrobów o charakterze dekoracyjnym i użytkowym. Techniques that allow execution of their own products with a decorative and utilitarian. Papierowa wiklina. Wicker paper. Papierowa wiklina. Wicker paper. Masa papierowa. Paper mache Masa papierowa. Paper mache Dywaniki gałgankowe. Dywaniki gałgankowe. Rugs rags. Różne pomysły. Different ideas Różne pomysły. Different ideas

5 Meble i urządzenia domowe Meble i urządzenia domowe Furniture and household appliances. Meble z tektury. Furniture of cardboard Meble z tektury. Furniture of cardboard Domki kempingowe z tektury. Campings of cardboard Domki kempingowe z tektury. Campings of cardboard Blaty kuchenne. Blaty kuchenne. Kitchen worktops. Lampy i świeczniki. Lampy i świeczniki. Lamps and candlesticks. Pellety z papieru i drewna. Pellets made of paper and wood. Pellety z papieru i drewna. Pellets made of paper and wood. Rozpuszczony styropian jako paliwo. Diluted styrofoam as fuel. Rozpuszczony styropian jako paliwo. Diluted styrofoam as fuel. Lina z zużytych reklamówek. Rope from used shopping bag. Lina z zużytych reklamówek. Rope from used shopping bag.

6 Sport i turystyka. Sport i turystyka. Sport and Tourism. Łodzie z papieru. Boats of the paper. Łodzie z papieru. Boats of the paper. Łodzie z kartonu. Boats of cardboard. Łodzie z kartonu. Boats of cardboard. Łodzie z rur plastykowych. Boats with plastic pipes. Łodzie z rur plastykowych. Boats with plastic pipes. Łodzie z butelek PET. Boats from PET bottles. Łodzie z butelek PET. Boats from PET bottles. Rowery z kartonu. Rowery z kartonu. Bicycles from the cardboard.

7 Budownictwo Budownictwo Construction Papercrete i Paperadobe. Papercrete i Paperadobe. Cordwood. Cordwood. Masa papierowa: Ekofiber. Paper Weight: Ekofiber. Masa papierowa: Ekofiber. Paper Weight: Ekofiber. Masa papierowa: Hydrosiew. Masa papierowa: Hydrosiew. Paper Weight: Hydrosiew. Włókna papierowe: beton, tynk. Włókna papierowe: beton, tynk. Paper fibers: concrete, plaster. Rozdrobniony styropian: spulchniacz gleby. Rozdrobniony styropian: spulchniacz gleby. Crushed polystyrene: soil conditioner. Styropianowo papierowe materiały izolacyjne. Styropianowo papierowe materiały izolacyjne. Mixed styrofoam and paper insulation materials. Rozpuszczony styropian: izolacja, klej, lakier. Rozpuszczony styropian: izolacja, klej, lakier. Diluted styrofoam: insulation, glue, varnish.

8 Papercrete i paperadobe Namoczony papier miksujemy z wodą. Namoczony papier miksujemy z wodą. Soaked paper mixes with water. Dodajemy włókna roślinne i sole boru. Dodajemy włókna roślinne i sole boru. Add the vegetable fibers and boron salts. Dodajemy piasku oraz cementu lub wapna lub gipsu lub gliny. Dodajemy piasku oraz cementu lub wapna lub gipsu lub gliny. Add the sand and cement or lime or plaster or clay. Formujemy w bloczki przypominające cegły. Formujemy w bloczki przypominające cegły. Formed into blocks similar to bricks. Suszymy je na słońcu. Suszymy je na słońcu. We dry them in the sun. Budujemy mur za pomocą bloczków i świeżej masy papierowej. Budujemy mur za pomocą bloczków i świeżej masy papierowej. We are building a wall with blocks and fresh weight paper. Tynkujemy za pomocą masy papercrete z dodatkiem pigmentów. Tynkujemy za pomocą masy papercrete z dodatkiem pigmentów. Plastering papercrete by weight with the addition of pigments.

9 Inne pomysły budowlane. Inne pomysły budowlane. Other ideas building. Pocięty sznurek rolniczy jako zbrojenie betonu. Cut a string of farming as a reinforce concrete. Pocięty sznurek rolniczy jako zbrojenie betonu. Cut a string of farming as a reinforce concrete. Butelki jako luksfery.. Butelki jako luksfery. Bottles as glass briks. Stłuczka szklana jako grysik do tynków i wylewek. Stłuczka szklana jako grysik do tynków i wylewek. Glass cullet as a meal for plasters and screeds.

10 Edukacja Przedstawione przykładowe technologie recyklingowe są dowodem, że przetwarzanie odpadów: może funkcjonować we wszystkich dziedzinach życia można zacząć już w domu. to nie ekologiczna konieczność ale ekonomicznie uzasadniony wybór może służyć rozrywce i rekreacji to świetny sposób na praktyczną edukacje techniczną to dobry sposób na własny bussines Zapamiętajmy ! Wyroby z odpadów w wielu przypadkach nie ustępują jakościowo wyrobom z surowców pierwotnych, które mamy obowiązek zachować dla przyszłych pokoleń. The presented examples of recycling technologies are evidence that the processing of waste: Can operate in all areas of life. You can get started at home. Organic is not necessary but economically reasonable choice. Can be fun and recreation. A great way to practical technical education this is a good way to own bussine. So remember! Production of waste in many cases goods are not inferior quality of raw materials that we have an obligation to preserve for future generations.

11 Dziękuję Państwu za uwagę. Thank you for your attention. Jerzy Żelaziński


Pobierz ppt "Recykling domowy i lokalny jako składniki edukacji społecznej i technicznej Jerzy Żelaziński Household and lokal recycling as social and technical education."

Podobne prezentacje


Reklamy Google