Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bazy danych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bazy danych."— Zapis prezentacji:

1 Bazy danych

2 Baza danych Baza danych to zbiór powiązanych z sobą informacji, zorganizowanych w określoną strukturę.

3 Baza danych Z bazami danych spotykasz się na co dzień. Są to różnego rodzaju listy osób (pracowników, uczniów), adresów, spis telefonów, psic numerów rejestracyjnych samochodów, wykaz książek w bibliotece i wiele innych. Bazy danych można tworzyć nie tylko na papierze, ale również za pomocą komputera i jest to zdecydowanie wygodniejszy sposób. Bazy danych utworzone za pomocą komputera można poddawać dalszej edycji, czyli wprowadzać do nich zmiany, uzupełnienia, poprawki, wyszukiwać bądź segregować dane w określonym porządku, wyświetlać potrzebne informacje, drukować. W bazach komputerowych można udostępniać dane wielu określonym osobom, zabezpieczając w ten sposób przechowywane informacje przed niepożądanym dostępem.

4 Przechowywania danych
Bazy danych różnią się od siebie sposobem Przechowywania danych

5 Baza kartotekowa Baza, w której dane są przechowywane w postaci kart, jest nazywana bazą kartotekową. Przykładem tego typu bazy mogą być karty pacjentów w przychodni lekarskiej.

6 Relacyjne bazy danych Obecnie dane najczęściej gromadzi się, przechowuje i przetwarza za pomocą komputera. Dane w postaci cyfrowej mogą być umieszczone w kilku tabelach pozostających w ścisłym związku ze sobą. Tego typu bazy są nazywane relacyjnymi bazami danych.

7 Programy obsługi Baz danych
Programy komputerowe, które służą do przechowywania oraz modyfikacji danych, są nazywane programami obsługi baz danych. Bazy można tworzyć na przykład za pomocą aplikacji Access pakietu Microsoft Office.

8 Programy obsługi Baz danych
Oczywiście istnieją również inne aplikacje bazodanowe i pod względem sposobu ich obsługi mogą się bardzo od siebie różnić. Warto tu wymienić takie aplikacje, jak Oracle, Paradox, MySQL, Informix czy Interbase. Dla potrzeb obsługi baz danych opracowano specjalny język programowania – SQL (ang. Structured Query Language – język zapytań strukturalnych). Mimo groźnie brzmiącej nazwy jest to jeden z łatwiejszych języków programowania. Obsługa niektórych baz danych jest praktycznie niemożliwa bez choćby podstawowej znajomości języka SQL.

9 Microsoft access Microsoft Access - system obsługi relacyjnych baz danych wchodzący w skład pakietu biurowego Microsoft Office dla środowiska Windows. Od wersji 2.0 dostępny w wersji polskiej. Do przykładowych zastosowań można zaliczyć prostsze aplikacje dla małych i średnich firm dotyczące analizy oraz przetwarzania danych. Microsoft Access można również wykorzystać do szybkiego prototypowania aplikacji bazodanowych.

10 tabela Tabela w programie do tworzenia relacyjnych baz danych jest uporządkowanym zbiorem danych, przechowywanych w ujednolicony sposób. Dane te najczęściej dotyczą określonego tematu i mogą być poddawane różnym operacjom, na przykład przeglądania, wyszukiwania, zamieniania, zaznaczania, kopiowana, dołączania nowych danych czy ich usuwania Wiersze w tabeli są nazywane rekordami. Zawierają zbiór informacji o jednym obiekcie. Wiersz składa się z pól opisujących cechy jednego obiektu. Kolumna (pole) to struktura danych zawierająca dane jednego, określonego typu. W pomocy programu Access używane są nazwy: rekord i pole.

11 tabela

12 Tworzenie nowej bazy Danych w programie Access 2007
Microsoft Access 2007 to najnowszy program do tworzenia baz danych. Jego głównym zadaniem jest przechowywanie wybranych informacji i ich odpowiednie grupowanie, co ułatwia szybszy dostęp do nich. Będzie to na pewno przydatne dla ludzi mających duże jak i małe firmy. Aplikację łatwo się obsługuje, zatem nie będzie sprawiała problemów tym, którzy mają mało do czynienia z komputerami. W dodatku, w najnowszej wersji jest wprowadzonych wiele elementów, których nie znajdziemy w poprzednich. W tej prezentacji pokażę, jak w prosty sposób stworzyć listę kontaktów osób w programie Access 2007.

13 Tworzenie bazy danych Aby utworzyć nową bazę danych klikamy na logo Office w lewym górnym rogu ekranu i wybieramy Nowy. W odpowiednim miejscu wpisujemy nazwę bazy i zatwierdzamy. Pokaże się nam pusta tabela, do której będziemy wpisywać dane. Po lewej stronie znajduje się panel, który wyświetla wszystkie zrobione przez nas elementy, takie jak: tabele, kwerendy, formularze i raporty.

14 Tworzenie tabeli Gdy już utworzyliśmy nową bazę danych należy stworzyć tabelę, w której wpiszemy potrzebne nam dane. Aby otworzyć tabelę wejdź w zakładkę Tworzenie. Następnie wybierz Szablony Tabel > Kontakty.

15 Nie wszystkie kolumny w tym szablonie są nam potrzebne
Nie wszystkie kolumny w tym szablonie są nam potrzebne. Aby skasować kolumny kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Usuń kolumnę.

16 Po wybraniu kolumn należy wpisać dane.

17 I gotowe, tak wygląda prosta baza danych programu Access 2007
I gotowe, tak wygląda prosta baza danych programu Access Oczywiście ten program jest znacznie bardziej skomplikowany. Dodatkowo można dodawać kwerendy , formularze i raporty. Kwerendy tworzymy w celu wyświetlenia danych, połączenia informacji z kilku tabel, uporządkowania czy wykonania obliczeń na określonych danych. Za pomocą kwerend można również zmieniać wybrane wartości w wierszach, usuwać lub dołączać wiersze. Formularze służą do wprowadzania danych do tabel oraz do ich aktualizowania. Zanim więc rozpoczniesz uzupełnianie tabel, musisz przygotować odpowiedni formularz. Raport służy do prezentacji danych na wydruku. Projektując raport, masz możliwość ustalenia jego wyglądu przez wybór odpowiednich opcji. W raportach informacje mogą być grupowane lub porządkowane według określonego kryterium.

18 KONIEC DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ A02 ŁUKASZ FILIPIUK iii GIMNAZJUM ŹRÓDŁA:
PODRĘCZNIK „INFORMATYKA EUROPEJCZYKA” JOLANTY PAŃCZYK


Pobierz ppt "Bazy danych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google