Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Badanie statystyczne TEMAT:

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Badanie statystyczne TEMAT:"— Zapis prezentacji:

1 Badanie statystyczne TEMAT:
Miesięczny wydatek gospodarstwa domowego na zakup biletów komunikacji miejskiej.

2 Koszty biletów komunikacji miejskiej (KZK GOP)

3 Bilety miesięczne - imienne

4 miesięczny: 108 zł ulgowy 54 zł
Bilety na okaziciela : 1-dniowy: 12 zł ulgowy 6 zł 2-dniowy: 18 zł ulgowy 9 zł 5-dniowy: 30 zł ulgowy 15 zł 7-dniowy: 34 zł ulgowy 17 zł 14-dniowy: 56 zł ulgowy 28 zł miesięczny: 108 zł ulgowy 54 zł Bilety imienne: kwartalny (na 3 kolejne miesiące) uprawniający do przejazdu na terenie 2 i więcej gmin: 240 zł ulgowy 120 zł kwartalny (na 3 kolejne miesiące) uprawniający do przejazdu na terenie 1 gminy: 200 zł ulgowy 100 zł Bilet miesięczny szkolny ulgowy - imienny TS (ważny z legitymacją szkolną) uprawniający do przejazdu w relacji pomiędzy miejscem zamieszkania oraz szkołą i z powrotem, w dni nauki szkolnej: 30 zł. Bilet obowiązuje na poszczególne miesiące roku szkolnego (od września do czerwca). Bilet przeznaczony wyłącznie dla uczniów szkół dziennych podstawowych, zawodowych, średnich oraz gimnazjów. Bilet wakacyjny - dwumiesięczny bilet imienny WSC, uprawniający do przejazdu wszystkimi liniami na terenie dwóch lub więcej miast (gmin) przez okres dwóch miesięcy wakacyjnych (lipiec i sierpień): 160 zł ulgowy 80 zł.

5 Miejsce przeprowadzenia badania
Badanie zostało przeprowadzone na terenie budynku TESCO spółka z o.o. w Rudzie Śląskiej przy ulicy 1 Maja 370A w dniach Lutego 2008 roku. Badaniu podlegali przypadkowi klienci sklepu, którzy mieli ukończone 18 lat i mają założoną własną rodzinę.

6 Wyniki badania

7 Z przeprowadzonego badania wynika, że przeciętna rodzina wydaje na zakup biletów komunikacji miejskiej kwotę w przedziale od 80 do 100 zł.

8 Nasze obserwacje pokrywają się z interpretacjami matematycznymi jakimi średnia arytmetyczna, która dla naszych danych wynosi 84,6 zł. Takie ukształtowanie się średniej wynika z popularnego obecnie modelu rodziny Koszt biletu miesięcznego ulgowego wynosi około 40zł, a przy dwójce dzieci uczęszczających do szkoły oraz rodzicach dojeżdżających do pracy autem suma wydatków na komunikację miejską znajduje się w okolicach naszej średniej arytmetycznej.

9

10 Mediana osiąga podobną wartość do średniej arytmetycznej (Me=73,33), natomiast odchylenie standardowe osiąga wartość 34,16 co świadczy o pewnym rozproszeniu danych, jednak nie jest ono zbyt duże. W pozostałych przedziałach (skrajnych) ilość gospodarstw domowych jest niewielka. Należą do nich głównie osoby, które praktycznie nie korzystają z komunikacji miejskiej (dolna granica), ponieważ rodziny te są bezdzietne lub dzieci tych rodzin są już osobami dorosłymi, a sami rodzice korzystają wyłącznie z samochodu. Do górnej granicy należą głównie rodziny, które nie posiadają samochodu i zarówno rodzice jak i dzieci przemieszczają się za pomocą autobusów lub tramwajów.

11 Wszelkie dane statystyczne oraz obliczenia, znajdują się w załączniku numer 1, na podstawie którego powstała ta prezentacja. Projekt został wykonany przez uczniów klasy III „a” : Piotr Labus Damian Zieliński KONIEC


Pobierz ppt "Badanie statystyczne TEMAT:"

Podobne prezentacje


Reklamy Google