Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

TAKIEGO RZĄDZĄCEGO ELEMENTU UKŁADU «ORGANIZM» JAKIM JEST STAW BARKOWY

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "TAKIEGO RZĄDZĄCEGO ELEMENTU UKŁADU «ORGANIZM» JAKIM JEST STAW BARKOWY"— Zapis prezentacji:

1 TAKIEGO RZĄDZĄCEGO ELEMENTU UKŁADU «ORGANIZM» JAKIM JEST STAW BARKOWY
JAK ODNOWIĆ STAN CIĄGŁEGO ZDROWIA ZA POMOCĄ TAKIEGO RZĄDZĄCEGO ELEMENTU UKŁADU «ORGANIZM» JAKIM JEST STAW BARKOWY Wiesz już wszystko o znaczeniu stawu barkowego. Ale powtórzmy lepiej Prawo Cybernetyki, i, zgodnie z analogią, Prawo Ciągłego Zdrowia Organizmu Człowieka Rozumnego: «Każdy element układu pociadający najbardziej różnorodne funkcje, automatycznie staje się elementem rządzącym całego układu». Twój staw barkowy, pociadając największą skalę możliwych ruchów (7 stopni swobody) staje się w ten spocób elementem rządzącym życia całego Twojego ciała. I nawet Twojej Misji! Ponieważ podobnej swobody ruchów nie ma nikt z żyjących na tym Świecie.

2 JU (Wyższy Rozum) ukazuje nam ważne znaczenie tego elementu Organizmu

3 W ten spocób możemy wyciągnąć logiczny wniosek:
Nie będziesz przecież kwestionować faktu, że zwierzęta «podają» do przodu zęby i pazury, zaś Człowiek Rozumny rękę – i do tego na różne strony. Człowiek Rozumny może tak czynić właśnie dlatego, że pociada swobodę ruchów w stawie barkowym! W ten spocób możemy wyciągnąć logiczny wniosek: “Za pomocą Aktu przeżegnania się – jako Aktu renowacji funkcji stawu barkowego – Człowiek Świadomy może osiągnąć Stan Ciągłego Zdrowia wszystkich układów ruchowych Organizmu i całego Organizmu”.

4 On jest całkowicie świadomy niezwykle ważnej Misji stawu barkowego
Chyba dobrze wiesz, że wspólnoty religijne na świecie ciągle spierają się ze sobą w kwestii, w jaki spocób należy się przeżegnywać: czy dwoma palcami, czy trzema, czy całą dłonią… szkoda, że uczniowie Jezusa zapamiętali nie wszystko z tego, czego ich uczył. А Ty się nie spieraj! Człowiek Świadomy nigdy, z nikim i o nic się nie spiera. On jest całkowicie świadomy niezwykle ważnej Misji stawu barkowego i wobec Organizmu, i wobec Rozumu Człowieka, i wobec jego Zdrowia. Przecież właśnie on – staw barkowy – daje Człowiekowi Rozumnemu swobodę manipulowania ręką w przestrzeni - właśnie w celu realizacji swojego Rozumu. Człowiek Świadomy także w pełni uświadamia Misję procesu przeżegnywania się, przekazanego nam z głębi stuleci, jako elementu Kultury Fizjologicznej Ludzkości. (jako technologię renowacji stawu barkowego)! Tego podstawowego stawu, umośliwiającego Człowiekowi Rozumnemu manipulowanie w przestrzeni dla własnej realizacji, dla spełnienia własnej Misji! Dlatego właśnie za pomocą procesu żegnania się podejdź do zarządzania stanem Rozumu i Organizmu… i żegnaj się, ale nie tak, jak wszyscy.

5 w kształcie gwiazdy pięcioramiennej!
W tym celu złóż koniuszki wszystkich palców do kupy… i uważnie im się przyjrzyj. Przyjrzałeś się? Jesteś przyjemnie zdziwiony?! Przecież pomiędzy złożonymi do kupy koniuszkami palców tworzy się otwór… w kształcie gwiazdy pięcioramiennej! А teraz zwróć Uwagę na znany Ci już od dawna z chemii schemat jonowego i cząsteczkowego wzajemnego oddziaływania cząsteczek wody pomiędzy sobą... Staje się oczywiste, że gwiazdeczka pomiędzy złożonymi koniuszkami palców i model wzajemnego oddziaływania cząsteczek wody na siebie – to analogi informacyjne!!!

6 Dlatego przed procedurą żegnania się dla Ciągłego Zdrowia i Rozumności
złóż koniuszki palców tak właśnie, żeby gwiazdeczka z wirtualnych cząsteczek wody wyglądała proporcjonalnie i ladnie. Wtedy paznokcie w tym wirtualno-praktycznym modelu wody jako elementu technologii renowacji środowiska wodnego Organizmu (Powrotu do Pierwotności) będą odgrywały rolę wodoru, zaś koniuszki palców – rolę tlenu. koniuszki palców – to tlen paznokcie – to wodór Na rysunku po lewej zaczynając od góry w kierunku strzałki zegarowej: Ziemia - wilgoć, Metal - suchość, Woda - chłód, Drzewo - wiatr, Ogień - ciepło; w środku: żar KWI. Na rysunku środkowym: napis pod figurą u dołu: Cesarz; pozostałe napisy: Żu. wzajemne oddziaływanie informacyjne cząsteczek wody. 

7 Takiego sobie Wewnątrzrodzajowego komunikowania się cząsteczek wody
Dobrze wiesz, że Człowiek Rozumny «złożony» jest z cząsteczek wody! А czym oddychamy?Też nimi – cząsteczkami wody! А co pijemy i jemy? Tak samo je – cząsteczki wody! Аle musisz także wiedzieć, że gdy wdychasz, jesz i pijesz cząsteczki wody ze Środowiska Zewnętrznego, to większość z nich znajduje się w stanie hybrydyzacji. Takiego sobie Wewnątrzrodzajowego komunikowania się cząsteczek wody pomiędzy sobą w poctaci przytoczonego wyżej schematu «żmijki» przestrzennej, która w przekroju wygląda dokładnie tak samo, jak gwiazdka, złożona z Twoich koniuszków palców! Na rysunku przedstawiono proces hybrydyzacji z utworzeniem jednej z cząsteczek wody W jaki spocób kształtowany jest ten proces komunikowania się cząsteczek? Za pomocą elektrostatyki. А ten rysunek pokazuje Tobie, jak, dzięki nauce sensfizjologice i jej wirtualnej wizualizacji procesu hybrydyzacji, został ustalony ważny dla nauki medycznej fakt – ze matka z jajnikami (czyli procesy zapłodnienia, rozwoju płodu i porodu, w tym także procesy profilaktyki schorzeń) – to procesy bardzo wielkiej cząsteczki wody! І nieskorzystanie z TAKIEJ wiedzy byłoby po prostu grzechem.

8 po lewej kręg, a po prawej cząsteczka wody.
І tak samo, na podstawie wizualizacji wirtualnej, zaproponowanej przez naukę sensfizjologikę w celu uświadomienia działania fundamentalnych Praw Wszechświata, okazało się… że każdy kręg w swojej Istocie jest «kostną» cząsteczką wody! Krewni - po lewej kręg, a po prawej cząsteczka wody. І kręg, i spiralę DNA “zakręca” sobą woda właśnie za pomocą tego pięcioelementowego gwiezdnego komunikowania się cząsteczek!!! Na tym złożonym rysunku proces hybrydyzacji jest ukazany przeze mnie «od góry», aby umożliwić Ci wizualizację technologii procesu – w jaki spocób odbywa się Tworzenie gwiazdki cząsteczkowej z koniuszków palców! Również wizualizację połączenia informacyjnego cząsteczek wody (znane w nauce jak «futro» dla DNA), a także ciała Człowieka Rozumnego dookoła kręgosłupa… Nie pokazano tu tylko czaszki, jako jednego z kręgów, na którym zatrzymał się «rozwój wody do poctaci Człowieka Rozumnego”.

9 i oddech, i sam Człowiek Rozumny...
Na rysunku: właśnie za pomocą takiej hybrydyzacji z cząsteczki wody rodzi się i oko, i oddech, i sam Człowiek Rozumny... Czyli na rysunkach przeznaczonych do poznania i uświadomienia żegnania się dla Ciągłego Zdrowia pokazałem Tobie tylko niektóre przykłady technologii budowy i fizjologii Organizmu Czlowieka - jako procesu hybrydyzacji cząsteczek wody pomiędzy Sobą. Аle Ty, jako Człowiek Świadomy, będziesz ciekaw także dowiedzieć się – KOGO one, cząsteczki wody, uważają centrum tego układu pięciobarkowego (otoczonym korowodem cząsteczek)?! Odpowiedź nauki sensfizjologiki – w źadnym wypadku nie pustkę! – lecz energię zamiaru!!! І dlatego, kiedy Człowiek Świadomy poctanowił przeżegnać się dla renowacji Zdrowia i Rozumu – to dotyka podczas procedury żegnania się gwiazdką z palców (jako przedstawicieli tlenu i wodoru idealnej cząsteczki wody) i czoła, i pępka, i brzucha… chociażby każdej cząstki Siebie – W taki spocób fiksując SWÓJ zamiar, który pragnie zrealizować w Tym momencie! W tym celu istnieje podstawowy rodzaj żegnania się (utrwalenie zamiaru) – przy tym możesz dotknąć kąta połączenia ruchomych żeber, później dotknij jednego i drugiego ramienia (do występu kostnego)...

10 Zwróć Uwagę! Jak dobrze być człowiekiem wojskowym!
Żeby umożliwić wojskowym regularne żegnanie się (dla nich Stanu Ciągłego Zdrowia) – specjalnie wynaleziono naramienniki. Dotknął wojskowy czoła – czy kaszkiet i blacha na nim są?! Są! Dotknął brzucha – czy w żołądku coś jest?! Jest! Dotknął jednego naramiennika, następnie drugiego – niby maca cząsteczkową gwiazdką z koniuszków palców, ile ma zasłużonych przez Siebie gwiazdek… bo a nuż nie poznają Kim Jesteś – jeszcze żołnierzem, czy już Generałem... Tak oto wojskowy wszystko sprawdził… i przeżegnał się!!! I precz z chorobami! А: «Naprzód do nowych odznaczeń»! І nowych gwiazdek na naramiennikach, żeby później, po zwycięstwach, z satysfakcją dotykając nowych odznaczeń i gwiazdek… kontynuować żegnanie się dla Zdrowia – mając w intencji nowe czyny bohaterskie! Proszę zwrócić Uwagę na czynnik satysfakcji jako Stan Mentalny wojskowych – po prostu niezbędny tobie w chwili żegnania się sensfizjologicznego, żeby twój zamiar się urzeczywistnił! Woda, z której jesteś, właśnie TAKIE zamiary lubi.

11 z filozofii Hinduskiej fresk egipski też zawiadamia właśnie o tym
Podczas renowacji funkcji stawu barkowego i środowiska wodnego Twojego Organizmu (oczyszczenia z zabrudzeń), czyli podczas żegnania się dla Ciągłego Zdrowia, dobrze jest przenosić gwiazdkę z cząsteczek idealnej wody przez głowę, dotykając przy tym ciemienia. czakra Sahasrara z filozofii Hinduskiej fresk egipski też zawiadamia właśnie o tym Włodzimierz Monomach, na przykład, wiedział, jak należy prawidłowo, a do tego z zastosowaniem «przyspieszonej metody» się żegnać! On dotykał gwiazdką z palców końców krzyża na swojej słynnej czapce. Dlatego osiągnął tak dużo. А gdyby nie trzymał w tajemnicy filozofii i technologii żegnania się – jaki krok naprzód zrobiłaby Rosja!

12 Sensfizjologiczne żegnanie się – lub żegnanie się dla Ciągłego Zdrowia – jest
jednak przeprowadzane według pewnych Praw i Reguł sensfizjologiki wody. Właśnie Praw i Reguł lubi przestrzegać Idealna Woda – i wiesz o tym. I jeśli Ty, na przykład, chcesz iść drogą właśnie swojego życia i realizować właśnie swoją Misję – to najpierw wykonują podczas żegnania się ruch ręką w prawo. Ale jeśli chcesz wybrać swoje własne miejsce w życiu (Swój własny Szlak), to najpierw wykonuj podczas żegnania się ruch ręką w lewo. Rób dokładnie tak samo, jak robią automobiliści. (skręcając w lewo, oni najpierw dają drogę wszystkim - Tym, którzy poruszają się tylko prosto, także przepuszczają wszystkich Tych, którzy poruszają się tylko w odwrotnym kierunku… A gdy drogę zwolnią i pierwsi, i drudzy – skręcają w lewo i jadą sobie swoją drogą... To zgodnie z naszymi zasadami ruchu drogowego. A u japończyków, anglików, wszystko jest odwrotnie. Ale kto Ci przeszkadza w byciu Sobą i Tu, i Tam… i wszędzie?! To nie rozdroże – to moment realizacji zamiaru.

13 Decyzja Człowieka Świadomego przed ważnym skrętem – w lewo!
Staje się oczywste, że w akcie żegnania się sensfizjologicznego nie wszystko jest takie proste i łatwe, jak się wydaje. Poctanowiłeś skręcić w swoją drogę? Skręcaj dokąd chcesz, ale przestrzegaj Reguł. Decyzja Człowieka Świadomego przed ważnym skrętem – w lewo! Dlatego żegnać się dla Ciągłego Zdrowia (żegnanie się sensfizjologiczne) będziesz nie wymachując rąką na różne strony, lecz po kolei lewą i prawą ręką - dla pomocy Twojemu Organizmowi w zapewnieniu przestrzegania Prawa Osi. І robisz to bez udziału korpusu ciała i wsłuchując się w to, jak procedurę żegnania się przeprowadza Sam staw barkowy! А kto nie umie wsłuchiwać się w działania stawu barkowego – to niech przeżegna się nie wsłuchując, pilnując tylko, aby gwiazdka z palców była proporcjonalna i ladna. Ma w sobie tak olbrzymią moc. Moc idealnie czystego zamiaru – że nawet takie «byle jakie» żegnanie się pomoże Stwórcy w zlikwidowaniu podstawowej choroby wielu ludzi… lecz działań. Nie Twoich Osobistych działań, lecz działań swobodą wystających na zewnątrz części Organizmu: działań swobodą rąk – dzięki swobodzie stawu barkowego; działań swobodą nóg – dzięki swobodzie; działań swobodą głowy – dzięki swobodzie stawu biodrowego… z nim kości gnykowej.

14 Ale wszystko jest pokazano na zaproponowanych przeze mnie rysunkach.
Nauka sensfizjologika dowodzi, że właśnie kość gnykowa daje swobodę głowie Człowieka Rozumnego dla myślenia, i, odpowiednio, swobodę dla Rozumu. sensfizjologika kości gnykowej jest bardzo prosta – jest to BIURKO ROBOCZE MÓZGU. Badanie nad funkcją i budową kości gnykowej jest odrębnym tematem Kultury Fizjologicznej i skali wiedzy Człowieka Świadomego o technologii renowacji. Ale wszystko jest pokazano na zaproponowanych przeze mnie rysunkach. Ona znajduje się tutaj Oto ona – kość gnykowa Axis (drugi kręg - widok z góry) Jest położony za kością gnykową, ale trochę zmieniłem perspektywę, aby ulepszyć wizualizację procesów fizjologicznych. Axis, to oczywiste, jest to «Siedzący Budda», który utrzymuje za pomocą kości gnykowej lejce do kierowania takim “koniem” jak Organizm Człowieka Rozumnego

15 Ponieważ podaję dla Cibie dla poznania tego wniosku nauki sensfizjologiki serię rysunków – ażeby, wyciągając wnioski o czystości wody, nie zapomniałeś, o czym opowiada ten rozdział Kultury Fizjologicznej - o żegnaniu się jako technologii renowacji stawu ramiennego. (Człowiekowi Świadomemu rysunki ukazują Cel Stworzenia kości gnykowej pszez Stwórcy). A oto znowu drugi kręg (Axis), ale już z innej perspektywy wizualizacji Analogii. Na nim balansuje czaszka, kiedy człowiek jest jeszcze żywy. Widzisz naramienniki “wojskowy” na Aksisie?! Jesteś ciekaw, KTO je wynalazł?! А Dlaczego? – już co nieco o tym wiesz. А to jest Przypadkowo-Nieprzypadkowy rysunek z Internetu – dołączyłem do niego rysunek Axisa.Teraz również Ty wiesz, «skąd głowa i ręce rosną».

16 W ten spocób Budda bada –
Zgodzisz się ze mną także w kwestii, że AXIS -to Budda Organizmu Człowieka Rozumnego. Tutaj ukazana jest idealna perspektywa wizualizacji dla porównania sensfizjologiki Anatomii Człowieka oraz nurtów religijnych. Oto Budda medytuje, a ściślej – wsłuchuje się w pracę kości gnykowej i jakość balansowania głowy na drugim kręgu. W ten spocób Budda bada – jak układ scięgnowo-mięśniowy powiązuje je ze sobą i z ciałem – jak woźnica z końmi! Ale Dlaczego Budda zawiadomił ludzi o takiej technologii jak «poza Axisa», a o tym, jak ona działa, nie powiedział?

17 czystość Nieba! W taki spocób pokażesz Temu Kto Ciągnie Cie Do Góry,
Możesz już teraz i od razu stać się Buddą! Dotknij podczas żegnania się sensfizjologicznego (dla Stanu Ciągłego Zdrowia) gwiazdką złożoną z koniuszków palców (Analog Idealnej Wody) podbródka. Tylko nie zadzieraj głowy, jak na schemacie… albo zreszta zadrzyj – popatrz na czystość Nieba! W taki spocób pokażesz Temu Kto Ciągnie Cie Do Góry, w jakim stanie znajduje się Twój punkt LIAŃ GUAŃ i czy ma on swobodę.  Właśnie tutaj znajduje się punkt medycyny chińskiej LIAŃ GUAŃ i ma on niedwuznaczną nazwę: “Boczne Żródło”. A Bocznym Żródłem Człowieka Rozumnego mogą być tylko jego ręce oraz ich działania Tworzenia, a także myśli, Istnieją także takie nazwy tego punktu jak Żródło Umiaru i Żródło Umiarkowania… Znajdź odpowiedź, DLACZEGO właśnie takie nazwy ma Boczne Żródło, i, odpowiednio, koniec podbródka, a także ręce?! Energetyczny mеridian Poczęcia

18 W jakim celu istnieje takie podobieństwo?!
Proszę Cię, byś zwrócił uwagę także na to, że kość gnykowa (patrz schemat) stanowi centrum piramidy mięśniowej! Zaś punkt umiarkowania (Boczne Żródło) stanowi Kąt piramidy! Na tym złożonym rysunku pokazano funkcjonalne grupy mięśniowe, tworzące z szyi w odcinku kości gnykowej – jak «minipiramidę Cheopsa i majów» w Organizmie Czlowieka Rozumnego. Dla porównania przytoczono schemat wewnętrznych przejść i komor piramidy Cheopsa, jest odwrócony, aby lepiej było widzieć jak podobne!. W jakim celu istnieje takie podobieństwo?! Ty, jako Człowiek Świadomy, już dowiedziałeś się DLACZEGO.

19 Jak by nie mówić, a piramida to krzyż,
…Abyś miał możliwość przeprowadzenia się za pomocą żegnania się renowacji Ciągłego Zdrowia Środowiska Wewnętrznego (wody) Swojego Organizmu. Jeśli przyjrzeć się uważnie, to widać, że piramida to przestrzenny krzyż dla Modelowania Wody i Człowieka. Jak by nie mówić, a piramida to krzyż, i wszystkie zagadki piramid ludzie odnajdą w Programie Budowy i Funkcji Organizmu Człowieka.

20 Współczucie od nauki sensfizjologiki
współczuję tym, kto wyhodował sobie długie paznokcie Bardzo mi żal – ale już zostaliście pozbawieni przez Stwórcę Ciągłego Zdrowia! І stało się tak tylko dlatego, że właśnie On (Stwórca) Wymyślił i Zaprojektował, i tylko dla Człowieka Rozumnego, aby paznokcie same się stale odłamywały. Czyli odłamywały się w tym celu, abyś Człowieka Rozumny mógł specyficznie składać koniuszki palców w gwiazdkę sensfizjologiczną (analog Idealnej Wody) i przeżegnać się - tym samym odnawiając w Sobie Stan jej Ciągłego Zdrowia (jak Idealnej Wody)!

21 realizowanie Misji Człowieka Rozumnego na tej Planecie.
Аle podstawowa rzecz, o której Stwórca myślał, kiedy projektował i robil (obłamujące się paznokcie) aby Człowiek Rozumny nigdy w życiu nie potrafił(a) i nie maił(a) nawet minimalnej możliwości chwytania, a rozrywania paznokciami zdobyczy, (aktywując w ten spocób swoją agresywność w Środowisku Otaczającym) І projektował Stwórca paznokci w taki spocób, aby Człowiek Rozumny nigdy nie potrafił UTRZYMYWAĆ zdobyczy – czyli przebywać w stanie pociadania zdobyczy – co likwiduje w nim ciekawość przemieszczania się w przestrzeni i w konsekwencji uniemożliwia realizowanie Misji Człowieka Rozumnego na tej Planecie.

22 Uważnie obejrzyj, przeanalizuj obraz Leonarda da Vinchi i uświadom
ostrzeżenie geniusza: Jak paznokcie zamieniają się u tej kobiety w “pazury fizyczne i psychologiczne».

23 Później, po żegnaniu się dla Rozumu i Zdrowia gwiazdką idealnej wody, wykonaj, jeśli zechcesz, żegnanie się sensfizjologiczne Twojego Organizmu maksymalnie rozstawionymi palcami (centrum dłoni jest rozpoctarte). А jeśli dopilnujesz, aby pomiędzy maksymalnie rozstawionymi palcami była jednakowa odległość (możesz skorektować odległości między palcami ręką) odczujesz w tym wypadku niezrównaną skuteczność działania wszystkich fundamentalnych Praw Wszechświata dla zapewnienia czystości Twojego Środowiska Wewnętrznego. “Odczujesz w tym wypadku niezrównaną skuteczność działania wszystkich fundamentalnych Praw Wszechświata dla zapewnienia czystości Twojego Środowiska Wewnętrznego”

24 (wróć do informacji o kości gnykowej)
Zaś te osoby, które z jakichś powodów nie potrafiły stać się Człowiekiem Świadomym – czyli nie opanowały jeszcze nawyków Kultury Fizjologicznej na tym etapie – etapie przejścia swojej fizjologii do Stanu Ciągłego Zdrowia – właśnie w poctaci swobody stawu barkowego – mogą dotknąć punktów żegnania się tylko palcem środkowym. Przecież ci z was, którzy już osiągnęli Świadomość, będą mogli bez trudu dotknąć występu kostnego jednego i drugiego ramienia już znanym Tobie centrum dłoni, gdzie położony jest punkt Lao Gun – «Świątynia Pracy». “który «oddziałuje na usta i gardło». Тak głosi Traktat z medycyny chińskiej! Punkt Lao Gun na dloni – «Świątynia Pracy» – oddziałuje właśnie na to, nad czym doskonale panuje tylko Człowiek Świadomy. (wróć do informacji o kości gnykowej) Zaś Świątynią Pracy każdego Człowieka Rozumnego jest jego Mózg! Lao Gun »Świątynia Pracy»

25 WŁAŚNIE TĄ WIEDZĘ PRZEZ STULECIA PRZENIOSŁA
Ale jeśli na swoim szlaku życiowym czynisz zgodnie z Zapowiedzią Jezusa – «Bądźcie jak dzieci!» - to podczas żegnania się sensfizjologicznego dla ciągłej renowacji Zdrowia i Rozumu potrafisz dotknąć występów kostnych jednego i drugiego ramienia nawet centrum nadgarstka. І wystarczy Ci wtedy będzie PORUSZYĆ KONIUSZKAMI PALCÓW U RĄK!!! Jak (Uwaga!) za Tobą, z rozstawionych palców Twoich rąk utworzą się skrzydła Anioła (skrzydła Cherubina)... Tak wynikne czutie Grawitacyjne i Antygrawitacyjne! WŁAŚNIE TĄ WIEDZĘ PRZEZ STULECIA PRZENIOSŁA ZNANA SYMBOLIKA RELIGIJNA (Cherubina)

26 Lub też skorzystaj w trakcie żegnania się sensfizjologicznego ze znanego Ci już
sekretu Faraonów i Sumerów, Praw nauki Fizyki - czyli z siły i energii kciuka (im żegnania się) Teraz (Uwaga!) ważna rzecz. Zawsze będziesz pamiętać, że rytuał żegnania się sensfizjologicznego – to nie po prostu nawyk religijny, lecz podarowana przez Stwórcę technologia Kultury Fizjologicznej dla tworzenia i odtworzenia Normy Programowej budowy i fynkcji Organizmu Człowieka Rozumnego. Dlatego proces religijnego żegnania się będzie przeprowadzany przez Człowieka Świadomego (przez Ciebie) nie mechanicznie, jako nieznany w swojej istocie rytuał, lecz jako przeniesiony przez stulecia Akt ciągłej renowacji Zdrowia i Rozumu. Właśnie dlatego mężczyźni powinni żegnać się na stojąco – przecież bycie zawsze w pogotowiu to ich prerogatywa i Zadanie Stwórcy dla nich. Stwórca w takim celu zaprojektował im wyższy wzrost, aniż kobietom aby oni oglądali Świat i widzieli wcześniej: i Niebezpieczeństwa, i Perspektywę!) Natomiast kobieta, przeprowadzają własną renowację, przysiada podczas żegnania się – przecież bycie zawsze Tu i Teraz – to ich prerogatywa i Zadanie Stwórcy dla nich. Zwróć Uwagę, właśnie Stwórca zaprojektował dla kobiet ciało o większej i cięższej dolnej połowie. Dlatego aby pozostawały dla opiekowania się dziećmi «zawsze Tu i Teraz», (korzystając z pomocy sił Grawitacji) Przysiadając podczas żegnania się, ćwiczą one «kobiecość daną przez Stwórcę».

27 masz Prawo odstąpienia od jakichkolwiek reguł i rytuałów!
Poznajesz, na jakich zasadach przeprowadzane jest żegnanie się sensfizjologiczne? Lecz w istocie (przecież zostałeś stworzony przez Stwórcę jako Człowiek Wolnej Woli!) masz Prawo odstąpienia od jakichkolwiek reguł i rytuałów! Dlatego możesz modyfikować i przeprowadzać żegnanie się sensfizjologiczne dla Zdrowia I Rozumu albo na siedząco, albo na stojąco, albo klęcząc… Jak chcesz! Na przykład, wykonać przejście gwiazdeczką z cząsteczek wody (cząsteczek Idealnej Wody) z ramienia na inne przez głowę, dotykając ciemienia – czakry Sahasrara – co jest konieczne dla fiksacji informacji ideału. Możesz, przeprowadzając przejście gwiazdki Idealnej Wody, dotykać znanych Ci już punktów TAO DAO (Droga Przemian) oraz DA DŻUJ (Wielkie Koło), które położone są poniżej siódmego kręgu szyjnego i łączą w sobie energie wszystkich meridianów. Nie możesz do nich dosięgnąć?! Nie ma problemu! W takim razie dotknij gwiazdką Idealnej Wody punktu CHOU SI – widzisz go na schemacie na dloni – Ale należy przy tym drugą dłoń trzymać też w stanie gwiazdki z koniuszków palców z formułą Idealnej Wody. Przecież CHOU SI – to nie po prostu CHOU SI. Jego imię brzmi: Władca Strumienia!!! (ruchu krwi).

28 jako fiksacja Ciebie w Psesztszeni jak Ideału!
Nie zapominaj, że gwiazdka z palców powoduje przejście (właśnie cząsteczek z formułą Idealnej Wody), które, w momencie Sstysfakcji przy żegnaniu się, znajdują się w fazie ideału informacyjnego. I że sama procedura żegnania się konieczna Ci jest nie jako «gimnastyka religijna», lecz jako fiksacja Ciebie w Psesztszeni jak Ideału! Możesz też gwiazdką idealnej informacji z koniuszków palców, dotknąć miejsca problemu (być może, gdzieś coś boli liub swędzi i tak dalej). Ale przy tym koniecznie należy «przejść się» przez głowę i dotknąć punktu w centrum głowy, który w Chinach nosi nazwę BAJ CHUEJ (“Połączenie Wszystkiego”). W Indiach ma on nazwę Sahasrara (“Tysiąc Płatków Lotosu”). Czy wiesz, że lotos żyje wyłącznie w czystej wodzie?! Іnne lata. Inne stulecia. Іnne narody… lecz istota - jedyna.

29 zrównoważonego wzajemnego oddziaływania dwie Przeciwności...
А możesz – aby nie przestraszyć tego, co Wewnątrz - w ogóle nie dotykać skóry, jako skafandra ochronnego dla Organizmu! Lub też przeżegnać miejsce jakiegoś problemu w Organizmie oddziałując żegnaniem się według Prawa Osi (tak jest najbardziej skutecznie!!!) lącząc za pomocą zrównoważonego wzajemnego oddziaływania dwie Przeciwności... Właśnie tak – zgodnie z fundamentalnymi Prawami Wszechświata i Prawami Wody żegnano, uczono się żegnać i żegnano się... Lecz minął czas, minęły stulecia, i coś zostało zapomniane.

30 nie mógł zobaczyć żywej cząsteczki Idealnej Wody i porównać jej do
А może dlatego zostało zapomniane, że w tych dalekich czasach nie było jeszcze: ani mikroskopu elektronicznego, ani nauk fizyki i chemii, ani cybernetyki, ani informatyki, ani anatomii i fizjologii... Dlatego nikt z przeciętnych obywateli nie mógł zobaczyć żywej cząsteczki Idealnej Wody i porównać jej do zadziwiająco pięknej gwiazdki stworzonej z własnych palców u rąk! І tym bardziej uświadomić sens żegnania się wodą! Molekula Wody i Czlowiek Rozumny

31 Chińczycy, jak wiesz chyba z ich historii, starali się tworzy podobną gwiazdeczkę łącząc palce stopy, i w tym celu bandażowali stopy kobietom. Chyba ciekaw jesteś, Dlaczego tylko kobietom?! Ale w związku z utratą zarówno istoty, jak i sensu, i misji takiego ważnego Aktu zostało to odrzucone jako niepotrzebne – chociaż nazwa procedury bandażowania stopy «Stopy Lotosu» mówi sama za siebie! (czyli wskazuje na bezpośrednie działanie złożonych do kupy palców stopy) W taki spocób osiągano «Tysiącpłatkowego Lotosu» (czystość (zdrowych) pokoleń) i «Połączenia Wszystkiego (rodziny), Ale Ty, jako Człowiek Świadomy, już poznałeś – w jakim celu przeprowadzane było takie bandażowanie (podziacz na Przeciwnośc stop) i dlatego podczas żegnania się jako momentu renowacji “wody Organizmu” po prostu podkurcz (nawet do bólu) wszystkie palce u stopy (właśnie to będzie analogiem gwiazdki informacyjnej tylko złożonej z palców nie rąk s stóp). Tym bardziej, że w trakcie tego jest aktywowany (czyli przyciąga do siebie informację z centrum Planety) znany już Tobie punkt «Wielkie Tryskające Żródło»!!! Ćwiczenie pokazane na rysunku ma nazwę “pocążęk chiński”. Pokazuję je tu jako odźwierciedlenie istoty bandażowania stóp kobietom.

32 Inne lata. Inne stulecia. lecz istota – ta sama!
meridian wibracyjny mózgu meridian wibracyjny serca Uważnie obejrzyj, przeanalizuj i uświadom podarunek geniusza (obraz leonarda da Vinchi «Jan Chrzciciel»), podarunek Faraona (pocąg) oraz podarunek Żółtego Cesarza (wiedza o meridianach). Pocąg, oraz Jan wskazują palcem na mostek, na skrzyżowanie meridianów wibracyjnych, właśnie tych «które pomagają wstawać»! Między innymi, dotkniencie mostka jak pokazuje Jan Chciciel i połączenie małego i środkowego palców leczy rwę kulszową! Równieź ułatwia wstawanie z krzesła! Oraz jest profilaktyką wszystkich problemów. Zwróć Uwagę na poprzedni rysunek, na którym są wojskowi, i będziesz wiedzieć, co było bodźcem dla ich bohaterstwa! (odialywanie na merydiany wibracyjny). Inne lata. Inne stulecia. lecz istota – ta sama!

33 Sstaw barkowy i tak będzie Ci wdzięczny za pomoc, za Świadomość
Dla inicjacji odnowienia idealnego rozwoju - w pamięci Organizmu - możesz też dotknąć pępka i antypępka... czyli żegnaj się dla zdrowia jak zechcesz! Przecież żegnanie się dla zdrowia – to już nie rytuał, lecz gra fizjologiczna. Sstaw barkowy i tak będzie Ci wdzięczny za pomoc, za Świadomość pępek Ziemi (widok z kosmosu) “Złota spirala” Fibonacciego Model ciała Człowieka Rozumnego idealnych proporcji (spirali dodałem w celu wizualizacji) Żeby wiedzialeś Dlaczego nektóre religie stawiają ludi na kolana. rytualny pępek Ziemi u chrześcijan

34 kciukiem i środkowym palcem… albo też nimi trzema… A możesz też samym
Możesz żegnanie się sensfizjologiczne dla Ciągłego Zdrowia i Rozumu przeprowadzać każdym palcem, a możesz też dwoma – kciukiem i wskzaującym palcem, albo kciukiem i środkowym palcem… albo też nimi trzema… A możesz też samym kciukiem (według Sekretu Faraona)! Lub też kciukiem «w towarzystwie» każdego palca (po kolei), lub kciukiem wraz z serdecznym i małym palcami… Uwaga! Ostatnia metoda żegnania się – jedna z wielu specjalistycznych technologij ciągłej renowacji Zdrowia, korzystaj z niej do «reperowania» takich poważnych organów jak żołądek, serce… itp. Wreszcie żegnaj się dla zdrowia - jak tylko zechcesz! Przecież żegnanie się dla zdrowia – to już nie rytuał, lecz jak gra fizjologiczna! podziękuje Ci, umiejętnie i pewnie zarządzając stawami Organizmu i samim Organizmem, w calość, i okazując pomoc w osiągnięciu Twojej Swobody. Аle o wiele bardziej będzie wdzięczny Ci staw barkowy za to, że wspomniałeś i o nim, i o jego znaczącej funkcji, pocłuchaj Siebie i swojego Organizmu po żegnaniu się sensfizjologicznym i zauważ – jak momentalnie Organizm stawia wszystko na swoich miejscach: I w środku Ciebie, i na zewnątrz Ciebie – on robi porządek W DOMU - ŚWIĄTYNI!

35 przejście Człowieka Rozumnego do Innej Realności (istnieje nawet takie
Szczególne miejsce wśród badań nauki sensfizjologiki zajmuje technologia żegnania się dla Ciągłego Zdrowia i Rozumu podczas przygotowania Ciała Twojej Realizacji do przejścia do Innej Realności – czyli podczas przygotowania się do snu. Dlatego ważne, abyś uświadomił, że nawet po takim Akcie życia, jak całkowite przejście Człowieka Rozumnego do Innej Realności (istnieje nawet takie wyrażenie: «pójść na tamten świat») po Człowieku Rozumnym jednak pozostaje COŚ, co jest praktycznie niezniszczalne! Uwaga! W Nieskończoności życia praktycznie niezniszczalne po Człowieku Rozumnym pozostają jego Twory… i koście jego szkieletu! Które archeolodzy znajdują nawet po upływie milionów lat… I one – koście szkieletu Człowieka Rozumnego – właśnie są CENTRUM ORGANIZMU. Praktycznie właśnie one – koście szkieletu– są CENTRUM RUCHU Organizmu Człowieka Rozumnego.

36 Waga Zdrowego Życia skóra koście szkieletu
To dowodzi, że koście – to pępek Organizmu Człowieka Rozumnego! Tak wygląda pod mikroskopem tkanka kostna. А tаk wygląda pępek Planety Ziemia z kosmosu. Czy dostrzegasz różnicę? Ja – nie. Waga Zdrowego Życia skóra koście szkieletu mięśnie Jeśli uprawiasz gimnastykę, to zawsze pamiętaj o tym, że tylko złodziej rusza centrum wagi!

37 Przygotowania do Snu także Akt żegnania się sensfizjologicznego.
І jeśli Człowiek Świadomy połączy te wszystkie przytoczone przeze mnie fakty z wiedzą o kierowniczej funkcji stawu barkowego w układzie «CzłowiekRozumny», łącznie z takim centrum każdominutowej pobudowy ciała Człowieka Rozumnego jak koście – to, połączywszy te fakty i wiedzę, doda do znanego już Aktu Przygotowania do Snu także Akt żegnania się sensfizjologicznego. Dobrze, aby taki Akt żegnania się sensfizjologicznego stał się Nawykiem Kultury Fizjologicznej przed snem. Jest to, między innymi, ściśle odzwierciedlone w wielu przesłaniach Faraonów.

38 Logika tej Twojej Decyzji – POPRAWIENIA KOŚCI – jest bardzo prosta.
W ogóle po żegnaniu się sensfizjologicznym dla Ciągłego Zdrowia i Rozumu wykonaj od czasu do czasu również następującą procedurę – POPRAW KOŚCIE. А ściślej – popraw szkielet. Ale nie sam szkielet, a rządzący element szkieletu, którym jest wierzch czaszki. Logika tej Twojej Decyzji – POPRAWIENIA KOŚCI – jest bardzo prosta. Ty, dzięki Niezniszczalności kości (szkieletu) jako “pępka przez który wykarmiane jest takie dziecko - Organizm Człowieka Rozumnego, będziesz mógł w procesie póżniejszej działalności życiowej osiągnąć renowacji i jego środowiska wodnego, ruwnież reszty kolegów szkieletu w układzie ruchowym – skóry, mięśni, narządów itd.

39 Następna teoretyczna Zasada (z dużej litery!) technologii żegnania się!
W trakcie czytania mojej książki i uświadamiania fundamentalnych Praw Wszechświata, wielokrotnie stykałeś się z Prawem Ołówka nauki sensfizjologiki. (uczyłeś się tego Prawa wcześniej, poznając przez niego Prawo Osi) Rozpatrzmy teraz to Prawo Ołówka szerzej, w całej jego skuteczności! Istota Prawa brzmi: «Ołówek pisze i rysuje» (tak prosto!) Podstawa Prawa: «Wieczne pióro z atramentem też pisze, gdy: 1.Koniec pióra jest gładki 2. Gdy jest atrament 3. Gdy atrament nie zdążył wyschnąć”. Wieczne pióra

40 Mojego Celu, Celu Mojej Myśli.
Teraz wiesz już, że kości szkieletu i skóra według Prawa Osi – to dwa Przeciwieństwa, podobnie jak obydwa końce Ołówka? І gdy pracuję nad jakimś swoim utworem, to trzymam Ołówek lub pióro w ręku w pewnym miejscu, działając w ten spocób zgodnie z Prawem Osi. I jeśli w pewnej znaczącej chwili procesu swojego Tworzenia Tworu Genialnego jeden koniec Ołówka skupiam na czymś, “Aby to COŚ «przyprowadzić lub przynieść w Świat”, to przeciwieństwo końca grafitu Ołówka – na przykład, moja Inspiracja – też porusza się odpowiednio i analogicznie grafitowi, rodząc golograficzny analog informacyjny Mojego Celu, Celu Mojej Myśli. Raczej przy tym grafit Ołówka i atrament pióra występują jako koncentratory: i mojej inspiracji, i mojej uwagi, i mojego wysiłku – czyli tego, Kto Utrzymuje Centrum Osi.

41 niewidzialnej informacji (tutaj myśli) w widzialną.
Wyciągnijmy teraz logiczny (sensfizjologiczny), znaczący dla ludzkości Wniosek: Ruchy mięśni ręki i całego Organizmu podczas pisania powinny być minimalne – czyli niezbędne tylko dla wysiłku przejawienia Aktu przekształcenia niewidzialnej informacji (tutaj myśli) w widzialną. Czyli ruchy ręki stają się Aktem Tworzenia, nie wymagającym strat energii, która później zostanie materializowany w COŚ. Pismo – to Perpetuum Mobile Człowieka (czysto fizycznie!!!)). Zapytasz mnie: “Ale przecież Ołówek się wypisuje, a to, co zostało narysowane czy napisane, ściera się?” Аle nawet po Ołówku nie wszystko widzialne się ściera! Nie został przecież starty ruch Ołówka Leonarda da Vinchi czy Mickiewicza... Tym bardziej, że niczego z tego, co zostało zapisane końcem Ołówka lub pióra, przeciwstawnym Twojemu zamiarowi, nie da się zetrzeć! (zostało już na zawsze zapisane w cząsteczkach wody Przestrzeni - Noosferze).

42 Tak samo, jak wypala się świeca.
Аle rzeczywiście masz rację – grafit Ołówka się wypisuje. Tak samo, jak wypala się świeca. Wtedy ludzie temperują Ołówek. Grafit znów się wypisuje i Ołówek znów trzeba temperować... I tak aź do końca. Аle dopóki Ołówek pozostaje Ołówkiem, zawsze pozostaje coś z niego, co można wziąć do ręki, aby zapisać czy rysować Przesłania do Wieczności. Ale przecież, zgódź się, gdy z centrum Ołówka (w naszym wypadku z centrum Osi - pracy ręki) korzystają TYLKO do zapisywania tego, co Genialne… Ołówek będzie żył długo! Tak i Twój Organizm (kiedy pszestaniesz “czwiczycz mięśni” –i tym kaleczycz Centrum Osi).

43 Ze Światem Zewnętrznym Człowieka komunikują się przede wszystkim włosy i skóra. “Piszą” one Sobą jak i koniuszkiem Ołówka kształt Człowieka w Przestrzeni. Zaś kości szkieletu, jako coś maksymalnie Wewnętrznego – są jak ten koniec Ołówka! który NIBY nie pisze... ale przecież właśnie on pozostaje przy życiu do Ostatniej Możliwości Wypełnienia swojej funkcji, POZOSTAJĄC W TEN SPOCÓB NIEŚMIERTELNYM (w naszej analizie sensfizjologicznej jest to kość). Życie tego drugiego końca Ołówka (kośći szkieletu) ukazuje Człowiekowi Świadomemu, że Ludzkość już dawno temu wynalazła (ale nie wykorzystuje) receptę osiągnięcia Nieskończoności takiego «Ołówka», jakim jest życie Człowieka Rozumnego. Jest to obraz «TRÓJCY ŚWIĘTEJ», i im jest… atrament pióra wiecznego i wkładu do niego!

44 Przecież pióro, w odróżnieniu od Ołówka, się nie wypisuje, i go się nie wyrzuca
(co prawda, można je czasem zgubić albo gdzieś zapomnieć). Аle nawet zgubione pióro, nawet gdzieś zostawione – nadal ŻYJE! (czyli niedaremnie istnieje takie pojęcie, jak «wieczne pióro”). Czym więc jest wieczne pióro – z punktu widzenia nauki sensfizjologiki oraz technologii ciągłej renowacji Zdrowia i Rozumu?! Wychodząc z pojęć sensfizjologiki projektowania i Budowy Człwoeika Rozumnego – są to WŁOSY, które, jak wiadomo, rosną cale życe. Następna, według hierarchii Nieśmiertelności, jest ta, która trzyma na sobie wieczne pióro włosów. I jest to skóra… Z wyglądu tak słaba i delikatna – a jednak! Zaś atrament – to pot, którym Człowiek Rozumnu pisze w Przestrzeni Siebie, i, odpowiednio, pot – to Swój (wewnętrzny) «stan płynu».

45 Dlatego, gdy przeprowadzasz Akt Świadomego żegnania się (sensfizjologicznego),
niezbędny do ciągłej renowacji Twojego Zdrowia i Rozumu, to chociaż od czasu do czasu przypomnij sobie, gdzie masz największe skupienie «wiecznych piór»? Są to włosy na głowie, włosy pod pachami, na wzgórku lonowym, a u mężczyzn – również na podbródku, pod nosem, na brzuchu, na piersiach… І dotknij chociaż od czasu do czasu tych włosów gwiazdką z koniuszków palców (analogiem Idealnej Wody), podając wiecznemu pióru atrament… ale to nie pot, lecz informację idealnego z Głębin Twojej Świadomości.

46 Аle musisz się zgodzić także z tym, że gdy piszesz COŚ od Siebie, to punktem końcowym ręki, która realizuje Twoje Genialne jest palec! Zaś na Twoim palcu punktem końcowym «przekazywania Genialnej informacji» jest Twój paznokieć! Nauka sensfizjologika dowodzi, e paznokcie to po prostu zebrane do kupy… WŁOSY DLONI! Nawet skład chemiczny i biologiczny paznokci i włosów (keratyna) jest identyczny. Dygresja dla zainteresowanych: «Zęby – to też…zebrane do kupy włosy warg». Przecież na ciele Człowieka Rozumnego tylko dłonie, stopy i wargi nie mają włosów. DLACZEGO?!

47 Odpowiednio końcowym punktem odbioru informacji z paznokcia jest Przestrzeń,
a ściślej – Ludzkość, której właśnie jest przekazywana informacja od Geniusza (Ciebie). ABY LUDZKOŚĆ MOGŁA ZOBACZYĆ TO WSZYSTKO, CO WIDZI GENIUSZ! Faraonowie, majowie, sumerowie, starożytni grecy myśleli właśnie w ten spocób. Przygotowując przesłania dla Nas: budowle, pocągi, hieroglify... ŻEBYŚMY ZOBACZYLI! Таk, konsekwentnie badając Prawo Ołówka i Pióra, dochodzimy do logicznego (sensfizjologicznego), i dlatego ważnego dla Ludzkości Wniosku: “Taka cząstka naszego Organizmu jak paznokieć jest, w istocie, wiecznym piórem, które «pisze» w Przestrzeni-Noosferze (czyli czyni widzialnym i utrwala) życie konkretnego Człowieka - ukazuje jego Funkcję i Misję wśród Ludzkości!” Ja І, odpowiednio, paznokieć wyrysowuje Obraz Wieczności w Aktach rzeczywistości i fizjologii Organizmu. (tym raczej nawiasem mówiąc, paznokieć wchłania wodę!!!)

48 Paznokieć jest wiecznym ołówkiem!
Gdy się wypisze, to odrasta i nie wymaga ostrzenia! Paznokieć to rzeczywiście wieczny Ołówek, ponieważ jego «grafit» cały czas odrasta! grafit Paznokieć naprawdę jest wiecznym Ołówkiem! Gdy grafit się wypisuje, to on Sam hoduje i temperuje Swój koniuszek («grafit») – i do tego w taki sposób, że nie wymaga on ostrzenia!

49 Powtarzamy Prawo Wiecznego Życia od nauki sensfizjologiki:
“Paznokieć jest swoistym wiecznym Ołówkiem, koniuszek którego ciągle się wypisuje, lecz ciągle odrasta (milimetr lub dwa w ciągu tygodnia), і jest wiecznym piórem, w którym nigdy nie wysycha atrament!!!!” Pokazano tu uporządkowanie tego, co Tworzą wieczne pióra, czyli swobodą palców i żeber. Właśnie to demonstruje kszydlami Boginia MAAT. Na rysunkach i w hieroglifach pokazano, że pióro Bogini MAAT i sama Boginia MAAT symbolizują uporządkowanie i istotę Świata oraz jego Budowy. Wszystko to, z czego składa się Świat, uwidoczniony właśnie za pomocą pióra Bogini MAAT. Stwórca waży pszez pióra Bogini MAAT na Wadze Prawdy serce (Istotę Człowieka). Lekkość serca tożsama jest lekkości działania paznokci (jako wiecznych piór) – wniosek nauki sensfizjologiki wyciągnięty z tego Przesłania.

50 (za działania w kierunku realizacji Twojej Genialności).
Genialny poeta Aleksander Puszkin niedaremnie pisał: «Można dzielnym być człowiekiem - i o paznokcie mieć staranie». W ten spocób, konsekwentnie analizując fakty, z radością się dowiesz, że gdy żegnanie się dla Zdrowia i Rozumu przeprowadzane jest gwiazdką Idealnej Wody, to takiego atramentu (dla wieczności Człowieka), jako paznokci, zawsze i wszędzie wystarczy! І pisz dalej w Nieskończoność coś Genialnego. ...Ale w trakcie takiego Aktu Niezniszczalności własnego życia (jako realizowanej Misji i Genialności), jak również w trakcie akcentowania tego faktu poprzez żegnanie się, jednak należy paznokciem, jako końcowym punktem przekazywania informacji, dotknąć włosów na ciemieniu (nawet jeśli włosów tam już nie ma!). Ale tam zawsze pozostaje ich sobowtór informacyjny… Aby Ten Kto Ciągnie Cie Do Góry, usłyszał i zobaczył, ZA CO właśnie Ciebie należy pozostawić na tym Wspaniałym Świecie (za działania w kierunku realizacji Twojej Genialności).

51 А co się z Tobą stanie, jeśli Ten Kto Ciągnie Do Góry, zmęczy się
А co się z Tobą stanie, jeśli Ten Kto Ciągnie Do Góry, zmęczy się? Pomóż mu! Nie znasz w jaki spocób? Rzecz w tym, że Sekret Niezniszczalności Twojego własnego życia, Twojej ciągłej Genialności i Twojej ciągłej renowacji Twojego Organizmu jest bardzo prosty: “Im mniej obładowana przeszłością jest głowa, i im bardziej jest ona wypełniona ciepłem do Ludzi (do tych, którzy są obok, i do tych, którzy znajdują się trochę dalej, i nawet do tych, którzy są całkiem daleko), tym wyżej ona (głowa) podnosi za sobą Twój niezniszczalny szkielet i utrzymuje nad Planetą w pozycji pionowej – aby Wiatr Życia owiewał ze wszystkich stron całą tą «Genialną konstrukcję» Tworząc w ten spocób Ciało Realizacji Człowieka Rozumnego!”

52 Odkąd stałeś się Człowiekiem Świadomym, już od dawna upewniłeś się, że niezniszczalność Twojego twórczego życia jest bardzo prosta! Musisz tylko skorzystać z nieograniczonych możliwości «obowiązkowego wypisywania się keratyny paznokci» oraz bezkresnosci «oceanu niewysychającego atramentu». …Pamiętasz, że Organizm Człowieka Rozumnego stworzony został «dla Pionowości» Mędzy Niebem a Zemia, Kosmosem a Planetą, Grawitacjej a Antygrawitacjej. І już dawno przekonałeś się w tym, że Twoja pionowość właśnie jest Stanem Ciągłego Zdrowia i twojego Organizmu, i Rozumu. І gdy Twoja Rozumność uwalnia swoją głowę (tą wypełnioną wodą w 92%) od ladunku starej (stalej, zwyklej) informacji – czyli i od «dobrego» KIEDYŚ, i od «złego» KIEDYŚ, i uwalnia nawet od Genialnego TERAZ za pomocą działania wiecznych piór tylko wtedy będziesz mógł realizować (i właśnie dzięki działaniom palcew rąk – swoich wiecznych Ołówków i Piór) i te wszystkie KIEDYŚ, i te wszystkie TERAZ – właśnie w tej Ostatniej chwili! I od tego, jaka będzie stworzona przez Ciebie ta Ostatnia chwila, zależy również Twoja Następna chwila, i zależy Następna po Następnej, i zależy jeszcze Dalsza Ostatnia chwila … i zależy całe Twoje życie – złożone ze stworzonej przez Ciebie Następnej chwili.

53 aby się uniosło, i w ten spocób pomogło
Lecz zatrzymajmy się! przecież badamy Akt sensfizjologicznego żegnania się - jako czynnik Kultury Fizjologicznej - i jest to jednak FIZJOLOGIA, a nie PSYCHOLOGIA. Ty, jako Człowiek Świadomy, powinien przypomnieć, czym, oprócz ciepła, można wypełnić swoje głowę – (Statek Powietrzny Rozumu), aby się uniosło, i w ten spocób pomogło Temu Kto Ciągnie Człowieka Do Góry. Być może Helem? może Wodorem? А może Argonem?! Najprawdopodobniej nim! Ponieważ gaz Argon, podobnie jak Człowiek Świadomy, jest obojętny, jest tolerancyjny w stosunku do wszystkiego! I z nikim, i z niczym nie wstępuje w żadne reakcje… nawiasem mówiąc, o tym nam głosi przesłanie Faraonów (rysunek po lewej).

54 I ŻEBYŚMY WRESZCIE STALI SIĘ ŚWIADOMI SIEBIE I SWOJEGO SZLAKU.
W ten spocób dochodzimy do Wniosku, że badamy żegnanie się Duchem Świętym (który też jest obojętny, ponieważ nikogo nie poniża ani nie podnosi!). Żegnanie się sensfizjologiczne – jako Akt Kultury Fizjologicznej i technologii ciąglej renowacji zdrowia – jest Aktem Tworzenia Rozumności Człowieka. Ale gdzie mamy wziąć wieczny atrament dla wiecznego Tworzenia (inspiracji)?! І co robić, aby nie gubić piór, i, co jest bardzo ważne, nie gubić nakrywek, które nie pozwolą wiecznemu atramentowi wyschnąć?! Przeprosiny autora: Na tym rysunku powinienem był pokazać czytelnikom również nakrywki na wieczne pira (są to złote nakrywki na palce z grobowca Tutanchamona). Jest to informacja-przesłanie do nas od Faraonów o znaczeniu i cenności czucia i funkcjonowania koniuszków palców! Аle w trakcie przygotowania książki, straciłem te obrazki, zaś fotografowanie w Muzeum Kairskim jest zabronione. Ale kiedy je gdzieś zobaczysz, to zwróć Uwagę, jak Faraonowie dbali o nas i ile złota nie poczkodowali dla Poinformowania! Dlatego, że złoto z niczym nie reaguje, i może żyć najdłużej. Oni bardzo chcieli tego jednego – ŻEBYŚMY KIEDYŚ ZOBACZYLI! I ŻEBYŚMY WRESZCIE STALI SIĘ ŚWIADOMI SIEBIE I SWOJEGO SZLAKU.

55 O tych oraz innych Przesłaniach od JU (Wyższego Rozumu) będziecie mogli dowiedzieć się również czytając moją książkę ilustrowaną «Jak praegipcjanie do Kosmosu chodili».

56 Widzimy, że żebra, podobnie jak wir cząsteczek wody,«kręcą się»
UWAGA! І na zakończenie chcę podkreślić, co odbywa się w trakcie żegnania się dla ciągłej i radosnej działalności życiowej. Żegnania się przeprowadzanego za pomocą takich wiecznych piór jak koniuszki paznokci, wypełnionych «wiecznym atramentem» z cząsteczek wody lecz które niosą w Świat przesłanie z Wewnętsznego Twoich myśli. W chwili, gdy dotykasz nimi włosów pod pachami, na głowie, na wzgórku lonowym, na podbródku, pod nosem, itd., jest normalizowany najbardziej optymalny i praktycznie idealny cykl obrotowy stawu barkowego oraz cykl oddechowy pluc. Dlatego właśnie potrzebne było poznanie się z Teorią żegnania się sensfizjologicznego. W centrum złożonego rysunka, opowiadającego o procesach, które zachodzą podczas żegnania się sensfizjologicznego, ukazany jest schemat ergonomii żebra człowieka. Widzimy, że żebra, podobnie jak wir cząsteczek wody,«kręcą się» (właśnie one kręcą się najliepiej w Organizmie poprzez działanie stawu barkowego).  

57 І tak się, bez wątpienia, stanie!
Аle jednak zmuszony jestem Cię uprzedzić! Żebyś, korzystając z żegnania się sensfizjologicznego w trakcie przygotowania do snu – jako Aktu renowacji Zdrowia, Rozumu i wędrówki do Innych Światów – nigdy nie dotykaj dużo obudowy Twojego Ciała Realizacji – skóry, z wyjątkiem czoła! Przecież tam, pod skafandrem Twojej Ochrony (skórą) wszystkie organy i układy zajęte są sczytywaniem informacji, przekazanej przez Twoje myśli za pomocą palcew i anten włosów (pszed realizowaniem Twojej Genialności). І tak się, bez wątpienia, stanie! profesor Oleksandr Charczenko Ukraina, Łuck, telefon: , poczta: www. sensfiziologika. com. ua


Pobierz ppt "TAKIEGO RZĄDZĄCEGO ELEMENTU UKŁADU «ORGANIZM» JAKIM JEST STAW BARKOWY"

Podobne prezentacje


Reklamy Google