Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

«Pan Bóg zobaczył, że pewien dobry człowiek rzewnie się modli, i odwiedził go. Usiedli sobie przy kawie, porozmawiali, a już na pożegnanie Pan Bóg rzekł

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "«Pan Bóg zobaczył, że pewien dobry człowiek rzewnie się modli, i odwiedził go. Usiedli sobie przy kawie, porozmawiali, a już na pożegnanie Pan Bóg rzekł"— Zapis prezentacji:

1

2 «Pan Bóg zobaczył, że pewien dobry człowiek rzewnie się modli, i odwiedził go. Usiedli sobie przy kawie, porozmawiali, a już na pożegnanie Pan Bóg rzekł Gdy będzie ci źle, zawołaj mnie, a ja ci pomogę. Zyje sobie ów człowiek długo i szczęśliwie. Lecz zaczęła się powódź – zatapia wszystko dookoła, wielkie fale niosą różne śmieci. Człowiek widzi, że to nie przelewki, i modli się do Boga: Ratuj mnie, Panie!. Ale fale coraz większe, niosą już czółna, drzewa, różne rzeczy. Człowiek w panice krzyczy do Boga: Ratuj!. Woda podchodzi już do gardła, niesie na niego cały dom. Utopił się. Stanął przed obliczem Pana i rzekł gorzko: Cóżeś mi obiecał, Panie Boże?. A Pan Bóg zagrzmiał: Niewierzący! Posyłałem ci czółna? Posyłałem. Posyłałem ci drzewa? Posyłałem. Na sam koniec posłałem ci cały dom – lecz ty z niczego nie skorzystałeś!. «...i zacznie się szerzenie szeregu chorób, leczenie których od zewnątrz będzie miało niszczące skutki» (Agni Joga)

3 Zwracam się do Tych, którzy pragną zatrzymać choroby i starzenie się. Zwracam się do Tych, którzy zechcą prowadzić życie niezależne od strachu przed chorobą skorzystajcie z szansy, którą daje Wam nauka sensfizjologika Lub inaczej nauka osiągnięcia Stanu Ciągłego Zdrowia.

4 NAUKA SENSFIZJOLOGIKA – TO NAUKA REALIZACJI KULTURY FIZJOLOGICZNEJ, JAKO STANU CIĄGŁEJ RADOSNEJ DZIAŁALNOŚCI ŻYCIOWEJ Jakimi kategoriami operuje nauka sensfizjologika? Podstawowa – Wszystko się poznaje w porównaniu Na przykład: Nauka Fizyka uczy poznaniu zjawisk i ich wzajemnych oddziaływań; Nauka Chemia uczy poznaniu stanów i procesów; Nauka Medycyna uczy poznaniu metod walki ze schorzeniami; Nauka sensfizjologika uczy życia w ciągłym zdrowiu – to znaczy uczy nie walki ze schorzeniami, a poznaniu pszyczyny schorzeń – to znaczy ich profilaktyki, to znaczy ich wyleczenia. Nauka sensfizjologika uczy życia bez strachu przed chorobą dla osiągnięcia Swobody Twojej Działalności Życiowej. Nauka sensfizjologika uczy życia bez medykamentów і leków ludowych, uczy życia bez operacji, uczy życia bez uciążliwych diet, oraz tracenia Twojego drogocennego czasu życia na ćwiczenia dla zdrowia, uczy poznania Programu Stwórcy wykorzystanego do proektowania i budowania Twojego Organizmu, oraz uczy nawyków Kultury Fizjologicznej – To znaczy korzystania z nieograniczonych możliwości Twojego Organizmu –

5 Czy zadawałeś Sobie kiedykolwiek takie pytanie: «Jak w ogóle jest możliwy Stan Ciągłego Zdrowia?» Spróbuj trwać w tym stanie, ucząc się nauki sensfizjologiki і korzystaj z nawyków Kultury Fizjologicznej jak z technologii ciągłej renowacji zdrowia. (renowacja – powrót do Stanu Pierwotnego) Nauka sensfizjologika stworzona jest dla Ciebie, jest o Tobie – o Człowieku Świadomym (Homo Sensus) oraz o współistnieniu Homo Sensus z własnym Organizmem w Nowej Epoce na drodze realizacji Twojej osobistej Misji na tej Planecie. Nowa Epoka – to nowy dobytek wszelkie schorzenie w niej – to przeżytek

6 Nauka sensfizjologika – przede wszystkim jest technologią uświadomienia, że Organizm Człowieka Rozumnego jest właśnie IDEALNYM SYSTEMEM OCHRONNYM dla takiej pionowej і przy tym mobilnej organizacji, jaką jest Cialo Realizacji Człowieka Rozumnnego (cialo dla realizacji jego, Człowieka Rozumnnego, Celu i Misji) To znaczy takiego systemu, zadanie i funkcja którego polega na ochronie Ciebie przed jakimikolwiek agresywnymi czynnikami istniejącymi na Planecie! Nauka sensfizjologika sama sobą dowodzi: Organizm każdego Człowieka Rozumnego jest idealny! Jest tylko jeden problem: Moda samego człowieka na leczenie i uzdrawianie od zewnątrz – to jest agresja Człowieka (Rozumnnego?!) w stosunku do własnegoOrganizmu! AGRESJA LIKWIDUJĄCA TWOJE ZDROWIE!

7 Nauka sensfizjologika realizuje sama przez siebie KULTURĘ FIZJOLOGICZNĄ, jako technologię wolności Organizmu Człowieka Rozumnego od strachu o człowieka i technologię wolności Organizmu od strachu przed człowiekiem. Kultura Fizjologiczna Homo Sensus – Człowieka Świadomego – opiera się na uświadomieniu celu (sensu) jakichkolwiek zmian w normatywnym Programie Budowy i Programie Funkcji Organizmu Człowieka Rozumnego w zapewnieniu zdrowej jakości jego życia – jak właściciela tego Organizmu. Kultura Fizjologiczna Homo Sensus, Człowieka Świadomego, inicjuje, poprzez nawyki Kultury Fizjologicznej, reakcje mentalne Człowieka Rozumnego na zmiany, nie dopuszczając do ich przejścia w przyzwyczajenia, które niezmiennie prowadzą do rozmaitych schorzeń.

8 Kultura Fizjologiczna Нomo Sensus, Człowieka Swiadomego, jest innowacyjnej formą życia Człowieka Rozumnego poprzez poznanie TECHNOLOGII korzystania z zasobów działalności życiowej Organizmu Człowieka Rozumnego i ich modelowania na potrzebę podczas codziennych Aktów życiowych: chodzenie, jedzenie, sen, praca, odpoczynek, a także podczaskorzystania z przedmiotów codziennego użytku. Zacząć żyć korzystając z nauki sensfizjologiki oraz prezentowanych przez nią nawyków Kultury Fizjologicznej – znaczy to przejść od cywilizacji Homo Sapiens – Człowieka Rozumnego, do cywilizacji Homo Sensus – Człowieka Świadomego. Stawanie się Człowiekiem Świadomym – to przejście do ŚWIATA LOGIKI ANALIZY UCZUĆ. To jest naiważniejsze Prawo nauki sensfizjologiki

9 Człowiek Rozumny chroni swój Organizm i swoje zdrowie; Człowiek Świadomy korzysta z Organizmu w celu realizacji osobistych Zamiarów i Misji; Człowiek Rozumny pragnie i poszukuje zdrowia; Człowiek Świadomy zawsze znajduje się w stanie ciągłego zdrowia i stałej radosnej aktywności życiowej; Uwaga! Przed zapoznaniem się z nauką sensfizjologiką – to znaczy Kulturą Fizjologiczną jako technologią ciągłego zdrowia, trzeba najpierw wytłumaczyć, z punktu widzenia nauki sensfizjologiki, następujące pojęcia: Świadomość – to poznanie istot, zjawisk i rzeczy takimi, jakimi są w swojej istocie, oraz umiejętność korzystania z ich połączonej energii psychicznej dla wykonania własnej Misji na Planecie.

10 To moja wiara w Stwórcę mojego Organizmu i w jego pragnienie obronienia mnie na Planecie Ziemia, tym samym zapewniając możliwość wykonania Jego Misji. Piękno i Doskonałość. Misjonarzami Piękna i Doskonałości Tym, kto zapewnia możliwość spełnienia Misji Czlowieka na Planecie

11 To jest tylko reakcja Organizmu, który stara się poprzez schorzenie uratować Twoje Życie. I patronem wydającym rozporządzenia i rozkazy i dzieckiem u «mamy i taty» niezmiernie przez niego kochanym i rozpieszczanym!

12 PRAWO – REGUŁA CZŁOWIEKA ŚWIADOMEGO:

13 profesor Oleksandr Charczenko Ukraina, Łuck, telefon: +38 0508760217, poczta: sensfiziologika@gmail.comsensfiziologika@gmail.com www. sensfiziologika.com ua


Pobierz ppt "«Pan Bóg zobaczył, że pewien dobry człowiek rzewnie się modli, i odwiedził go. Usiedli sobie przy kawie, porozmawiali, a już na pożegnanie Pan Bóg rzekł"

Podobne prezentacje


Reklamy Google