Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Nowoczesne urządzenie pomiarowe, powszechnego użytku, przeznaczone do szybkiej oceny kondycji organizmu mgr Grażyna Cieślik PROMOTOR ZDROWIA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Nowoczesne urządzenie pomiarowe, powszechnego użytku, przeznaczone do szybkiej oceny kondycji organizmu mgr Grażyna Cieślik PROMOTOR ZDROWIA."— Zapis prezentacji:

1 nowoczesne urządzenie pomiarowe, powszechnego użytku, przeznaczone do szybkiej oceny kondycji organizmu mgr Grażyna Cieślik PROMOTOR ZDROWIA

2

3 Kilka słów wstępu Ludzkie ciało jest ogromnym skupiskiem komórek, posiadających zdolność do wzrostu, podziału, regeneracji i metabolizmu. Komórki tworzą wyższe struktury organizmu: tkanki, organy i układy. Praca tak wielu elementów wymaga idealnej synchronizacji, by wszystko działało jak w szwajcarskim zegarku.

4 ORGANIZM JAKO CAŁOŚĆ Funkcja organizmu jako „całości” możliwa jest dzięki systemowi komunikacji pomiędzy wszystkimi komórkami. Wymiana informacji odbywa się na drodze chemicznej i elektrycznej.

5 Organizm jest bioelektryczny
NASZE FIZYCZNE CIAŁO – TO URZĄDZENIE WYTWARZAJĄCE CZĘSTOTLIWOŚCI Elektromagnetyczna teoria życia prof. Włodzimierza Sedlaka zakłada, że: wszelkie procesy fizjologiczne są wynikiem sprzężenia reakcji biochemicznych z przewodzeniem elektrycznym, które generuje powstawanie sygnałów w postaci pól elektromagnetycznych, oddziaływanie pól elektromagnetycznych ma nadrzędne znaczenie w stosunku do metabolizmu.

6 Organizm jest bioelektryczny
Wszelkimi skomplikowanymi procesami w komórce, o ogromnej liczbie zależności, steruje energia elektromagnetyczna. Fale elektromagnetyczne stymulują : podział komórkowy, przemianę materii, odnowę biologiczną mezenchymy, komórek, struktury tkanki, naczyń limfatycznych, krwionośnych, aktywność układu nerwowego, hormonalnego, mięśniowo - szkieletowego

7 Organizm jest bioelektryczny
Wszystkie struktury organizmu – komórkowe, tkankowe, narządowe, nieustannie emitują pola elektromagnetyczne o zmiennej częstotliwości. Pola te można zmierzyć i wykorzystać w diagnostyce. Czynność mózgu możemy diagnozować poprzez zapis EEG, serca poprzez EKG, a mięśni poprzez EMG. Pole elektromagnetyczne organizmu jest charakterystycznym dla danego momentu obrazem jego zdrowia i samopoczucia.

8 ZASADA DZIAŁANIA HBS Ciało ludzkie wysyła sygnały elektryczne podobnie jak stacja radiowa. Zasadę działania urządzenia pomiarowego HBS można porównać do słuchania radia. Aby posłuchać muzyki musisz dostroić określoną częstotliwość.

9 ZASADA DZIAŁANIA HBS Ponieważ drgania własne organizmu mają naturę elektromagnetyczną można je wychwycić z powierzchni skóry za pomocą specjalnej elektrody urządzenia HBS i porównać z określonymi wzorcami zapisanymi w programie urządzenia

10 Program komputerowy HBS
Urządzenie HBS wykorzystuje program komputerowy, który łączy w sobie informacje z dziedziny: medycyny, bioinformatyki, elektroniki oraz wykorzystuje zdobycze medycyny kwantowej i komputerowej analizy mierzalnego, słabego pola elektromagnetycznego komórki.

11 Program komputerowy HBS
Program komputerowy stanowi zapis sygnałów emisyjnych: funkcji, struktury komórek, organów, wartości parametrów biochemicznych, związków chemicznych. Stanowi system odniesienia, rodzaj wzorca, z którym porównywany jest wynik analizy HBS

12 CO POTRAFI HBS ? w ciągu 56 sekund oceni aktualną kondycję organizmu,
wskaże niedobory żywieniowe, poziom zakwaszenia organizmu, ujawni obecność toksyn w organizmie, wskaże nieprawidłowości, które mogą być istotną wskazówką w dalszej diagnostyce chorób, zaproponuje indywidualny program suplementowania diety, który poprawi parametry mierzonych wartości oraz samopoczucie osoby testowanej.

13 BUDOWA URZĄDZENIA HBS

14 ZASADY POMIARU

15 ZASADY POMIARU

16 ZASADY POMIARU

17 ZASADY POMIARU

18 ZASADY POMIARU

19 ZASADY POMIARU

20 ZASADY POMIARU

21 ZASADY POMIARU

22 ZASADY POMIARU

23 ZASADY POMIARU

24 ZASADY POMIARU

25 OCENA WYNIKÓW

26 MIERZONE WARTOŚCI Urzadzenie HBS dokonuje pomiarów jakościowych, których nie można porównać z normami badań laboratoryjnych.

27 OCENA WYNIKÓW KOMPLEKSOWY RAPORT POMIARU

28

29


Pobierz ppt "Nowoczesne urządzenie pomiarowe, powszechnego użytku, przeznaczone do szybkiej oceny kondycji organizmu mgr Grażyna Cieślik PROMOTOR ZDROWIA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google