Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr Grażyna Cieślik PROMOTOR ZDROWIA. Ludzkie ciało jest ogromnym skupiskiem komórek, posiadających zdolność do wzrostu, podziału, regeneracji i metabolizmu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr Grażyna Cieślik PROMOTOR ZDROWIA. Ludzkie ciało jest ogromnym skupiskiem komórek, posiadających zdolność do wzrostu, podziału, regeneracji i metabolizmu."— Zapis prezentacji:

1 mgr Grażyna Cieślik PROMOTOR ZDROWIA

2

3 Ludzkie ciało jest ogromnym skupiskiem komórek, posiadających zdolność do wzrostu, podziału, regeneracji i metabolizmu. Komórki tworzą wyższe struktury organizmu: tkanki, organy i układy. Praca tak wielu elementów wymaga idealnej synchronizacji, by wszystko działało jak w szwajcarskim zegarku.

4 Funkcja organizmu jako całości możliwa jest dzięki systemowi komunikacji pomiędzy wszystkimi komórkami. Wymiana informacji odbywa się na drodze chemicznej i elektrycznej.

5 NASZE FIZYCZNE CIAŁO – TO URZĄDZENIE WYTWARZAJĄCE CZĘSTOTLIWOŚCI Elektromagnetyczna teoria życia prof. Włodzimierza Sedlaka zakłada, że: o wszelkie procesy fizjologiczne są wynikiem sprzężenia reakcji biochemicznych z przewodzeniem elektrycznym, które generuje powstawanie sygnałów w postaci pól elektromagnetycznych, o oddziaływanie pól elektromagnetycznych ma nadrzędne znaczenie w stosunku do metabolizmu.

6 Wszelkimi skomplikowanymi procesami w komórce, o ogromnej liczbie zależności, steruje energia elektromagnetyczna. Fale elektromagnetyczne stymulują : podział komórkowy, przemianę materii, odnowę biologiczną mezenchymy, komórek, struktury tkanki, naczyń limfatycznych, krwionośnych, aktywność układu nerwowego, hormonalnego, mięśniowo - szkieletowego

7 o Wszystkie struktury organizmu – komórkowe, tkankowe, narządowe, nieustannie emitują pola elektromagnetyczne o zmiennej częstotliwości. o Pola te można zmierzyć i wykorzystać w diagnostyce. o Czynność mózgu możemy diagnozować poprzez zapis EEG, serca poprzez EKG, a mięśni poprzez EMG. o Pole elektromagnetyczne organizmu jest charakterystycznym dla danego momentu obrazem jego zdrowia i samopoczucia.

8 o Ciało ludzkie wysyła sygnały elektryczne podobnie jak stacja radiowa. o Zasadę działania urządzenia pomiarowego HBS można porównać do słuchania radia. Aby posłuchać muzyki musisz dostroić określoną częstotliwość.

9 o Ponieważ drgania własne organizmu mają naturę elektromagnetyczną można je wychwycić z powierzchni skóry za pomocą specjalnej elektrody urządzenia HBS i porównać z określonymi wzorcami zapisanymi w programie urządzenia

10 Urządzenie HBS wykorzystuje program komputerowy, który łączy w sobie informacje z dziedziny: medycyny, bioinformatyki, elektroniki oraz wykorzystuje zdobycze medycyny kwantowej i komputerowej analizy mierzalnego, słabego pola elektromagnetycznego komórki.

11 Program komputerowy stanowi zapis sygnałów emisyjnych: funkcji, struktury komórek, organów, wartości parametrów biochemicznych, związków chemicznych. Stanowi system odniesienia, rodzaj wzorca, z którym porównywany jest wynik analizy HBS

12 o w ciągu 56 sekund oceni aktualną kondycję organizmu, o wskaże niedobory żywieniowe, poziom zakwaszenia organizmu, o ujawni obecność toksyn w organizmie, o wskaże nieprawidłowości, które mogą być istotną wskazówką w dalszej diagnostyce chorób, o zaproponuje indywidualny program suplementowania diety, który poprawi parametry mierzonych wartości oraz samopoczucie osoby testowanej.

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26 Urzadzenie HBS dokonuje pomiarów jakościowych, których nie można porównać z normami badań laboratoryjnych.

27 KOMPLEKSOWY RAPORT POMIARU

28

29


Pobierz ppt "Mgr Grażyna Cieślik PROMOTOR ZDROWIA. Ludzkie ciało jest ogromnym skupiskiem komórek, posiadających zdolność do wzrostu, podziału, regeneracji i metabolizmu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google