Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Mgr Justyna Hasij Lek. med. Jerzy Madej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Mgr Justyna Hasij Lek. med. Jerzy Madej"— Zapis prezentacji:

1 Mgr Justyna Hasij Lek. med. Jerzy Madej
,, Poziom satysfakcji pacjentów zaopatrywanych na ostrych dyżurach izby przyjęć” Mgr Justyna Hasij Lek. med. Jerzy Madej

2 Wstęp i bezpieczny dla pacjenta” ,, Chcemy stworzyć szpital przyjazny
Realizacja misji szpitala poprzez wytyczone cele jakościowe i ilościowe Cele jakościowe na 2007 rok: Prowadzenie cyklu szkoleń z komunikacji interpersonalnej; Podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu I.P. poprzez kursy specjalistyczne, szkolenia, doktoraty;

3 Wstęp Nadzór nad poprawnie prowadzoną dokumentacją medyczną;
Nadzór kadry kierowniczej nad dyscypliną pracy; Wyniki : Przeprowadzenie cyklu szkoleń ( 6 edycji ) z psychologiem szpitalnym; Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez personel I.P. Poprawa jakościowa w prowadzeniu dokumentacji medycznej ; Utrzymanie wskaźnika czasu niezbędnego do zaopatrzenia pacjenta ( 24, 75 min);

4 Wstęp Cele jakościowe na 2008 rok:
Utworzenie wydzielonego miejsca przyjęć dla pacjentów planowych ( zasada intymności wynikająca z Karty Praw Pacjenta); Wydzielenie pomieszczenia służącego do przebierania pacjentów; Wydzielenie miejsca do rejestracji pacjentów ambulatoryjnych i udzielania informacji; Wydzielenie pomieszczenia administracyjno – biurowego oraz pokoju socjalnego; Przeprowadzenie cyklu szkoleń z psychologiem szpitalnym ( np. ,, asertywność”); Nadzór nad poprawną i starannie prowadzoną dokumentacją medyczną;

5 Wstęp Wyniki: Utworzono osobne pomieszczenie dla przyjęć pacjentów
w trybie planowym Wydzielono 2 boksy do zabezpieczenia intymności pacjenta przy zmianie odzieży; Osobne pomieszczenie do badania pacjentów chirurgicznych; Psycholog szpitalny przeprowadził szkolenia dotyczące komunikacji interpersonalnej w zakresie różnych grup zawodowych; Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez kształcenie pracowników I.P. ( kursy , studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie);

6 Wstęp Satysfakcja pacjenta To stopień, w jakim opieka jest akceptowana przez pacjenta w odniesieniu do jego oczekiwań i potrzeb.

7 Wstęp Badanie poziomu satysfakcji pacjenta:
Stanowi element oceny jakości w opiece zdrowotnej ( dowód na spełnianie misji szpitala). Opieka personelu jest jednym z najważniejszych czynników określających satysfakcję pacjenta. Określenie poziomu satysfakcji pacjentów staje się bardzo popularną koncepcją dzięki której możliwy jest optymalny wybór świadczeń zdrowotnych zaspokajających oczekiwania jak największej liczby odbiorców.

8 Cele pracy Ogólna ocena zadowolenia pacjentów dotycząca jakości zaopatrywania pacjenta na ostrych dyżurach chirurgicznych i ortopedycznych Ustalenie priorytetów służących poprawie jakości usług oferowanych na Izbie Przyjęć.

9 Materiał i metoda Kwestionariusz autorski , anonimowy
Przeprowadzana wśród pacjentów których stan psycho – fizyczny pozwala na rzeczowe odpowiedzi na pytania; Przeprowadzana od r. – r.; Pytania otwarte, zamknięte ( pytania ankiety zawierają zarówno pytania ogólne dotyczące pacjenta jak i pytania dotyczące sfery psychologicznej pacjenta, socjologicznej; ( w chronologicznie przebiegającym procesie zaopatrywania pacjenta na I.P.)

10 Miejszce zamieszkania Dalsze wskazówki po zaopatrzeniu na I.P.
Grupa badana Mężczyźni Wiek 14 – 25 l. 26 – 46 l. ≥ 46 l. Miejszce zamieszkania Miasto 7 Wieś 4 1 3 Wykształcenie Podstawowe 2 Zawodowe Średnie 6 Wyższe Dalsze wskazówki po zaopatrzeniu na I.P. Przyjęcie do szpitala Leczenie ambulatoryjne 8 Rodzaj skierowania Lekarz rejonowy Inna jednostka Bez skierowania 5 Karetka

11 Dalsze wskazówki po zaopatrzeniu na I.P.
Grupa badana Kobiety Wiek 14 – 25 l. 26 – 46 l. ≥ 46 l. Miejsce zamieszkania Miasto 7 13 Wieś 1 8 Wykształcenie Podstawowe 5 Zawodowe Średnie 4 11 Wyższe Dalsze wskazówki po zaopatrzeniu na I.P. Przyjęcie do szpitala 9 Leczenie ambulatoryjne 12 Rodzaj skierowania Lekarz rejonowy 3 Inna jednostka Bez skierowania Karetka

12 Wyniki Przebieg rejestracji pacjenta

13 Wyniki Czy po rejestracji zrozumiale pokierowano…

14 Wyniki Ocena profesjonalizmu w pracy ratowników i pielęgniarek
Profesjonalizm personelu według kobiet

15 Wyniki

16 Wyniki

17 Wyniki

18 Wyniki

19 Wyniki

20 Wnioski 1. Przeprowadzona analiza satysfakcji
pacjenta wykazała w ocenie pacjentów wysoki poziom świadczonych usług (uwzględniając każdy etap zaopatrywania na I.P.). 2. Wyniki wskazują na konieczność dalszego poszukiwania czynników wpływających na satysfakcję z usług I.P. na ostrych dyżurach.

21 Dziękuję za uwagę !


Pobierz ppt "Mgr Justyna Hasij Lek. med. Jerzy Madej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google