Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Integracja biblioteki naukowej z najbliższym otoczeniem poprzez zastosowanie innowacji Інтеграція наукової бібліотеки в університетське середовище з використанням.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Integracja biblioteki naukowej z najbliższym otoczeniem poprzez zastosowanie innowacji Інтеграція наукової бібліотеки в університетське середовище з використанням."— Zapis prezentacji:

1 Integracja biblioteki naukowej z najbliższym otoczeniem poprzez zastosowanie innowacji Інтеграція наукової бібліотеки в університетське середовище з використанням інновацій Katarzyna Bilińska Joanna Kawa Oddział Informacji Naukowej Biblioteka Główna Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

2 Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie Tritonia Library Vaasa[Finlandia] Biblioteka Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina Przykłady:

3 Terminologia Термінологія INTEGRACJA = proces Інтеграція = процес Kto: min. 2 podmioty [biblioteka + otoczenie bliższe] Cel: poprawa efektywności wspólnego funkcjonowania, eliminacja barier utrudniających podejmowanie optymalnych decyzji Sposób: scalanie działań dwóch jednostek, rozbudowa powiązań, spójności celów, zasad i warunków działania Хто: 2 субєкта [бібліотека + оточення] Мета: покращання ефективності спільного функціонування, виключення барєрів, що заважають приймати оптимальні рішення Спосіб: обєднання діяльності двох обєктів, розбудова звязків, спільні цілі, засади і умови співпраці

4 Terminologia INNOWACYJNOŚĆ = postrzegane jako nowe, niezależnie od obiektywnej nowości danej idei czy rzeczy Інноваційність ~ zmiana ~ Зміна ~ postęp ~ прогрес ~ ryzyko, niepewność ~ ризик ~ proces twórczy, pomysł ~ творчий процес ~ wdrożenie ~ впровадження ~ dyfuzja innowacji ~ дифузія інновації

5 Klasyfikacja Класифікації INNOWACJE techniczne technologiczne społeczne [nowe formy osiągania specyficznych celów, np. nowe formy organizacyj- ne, nowe przepisy, nowy styl życia pozwalający rozwiązywać problemy lepiej niż tradycyjne prak- tyki] Pomykało W. Encyklopedia Biznesu t. 1, 1995, s. 361-362. Інновації технічні технологічні суспільні [нові форми досягнення специфі-чних цілей, наприклад нові організаційні форми, нові інструкції, новий стиль життя, який краще дозволяє розвязувати проблеми, на відміну від традиційних практик ]

6 INNOWACJE Інновації w postaci materialnej bądź niematerialnej [idei, metod, teorii] pierwotne i wtórne у матеріальному чи нематеріальному вираженні [ідеї, методи, теорії] первинні, вторинні

7 Innowacje w bibliotece naukowej Інновації у науковій бібліотеці materialne techniczne technologiczne infrastrukturalne niematerialne organizacyjne komunikacyjne społeczne Нематеріальні організаційні комунікаційні суспільні Матеріальні технічні технологічні інфраструктурні

8 Dyfuzja innowacji w środowisku bibliotekarskim Konferencje, staże zawodowe, programy szkoleniowe, [np. w ramach programu ERASMUS], platformy komunikacji bibliotekarzy, blogi, listy dyskusyjne etc. pozwalają na: podglądanie dobrych rozwiązań, Benchmarking, podnoszenie jakości świadczonych usług. Конференції, стажування, навчальні програми (наприклад в рамках програми ERASMUS), бібліотечні форуми, блоги, дискусійні листи та ін. Дозволяють: «підглядати» цікаві рішення, бенчмаркінг, покращання якості надання послуг. Дифузія інновацій у бібліотечномусередовищі

9 Niezmienności nie ma nigdzie; zmienia się całe otoczenie. Zawsze trzeba dostosować się do tego, co uległo zmianie. Taki jest warunek przetrwania insytucji, także bibliotecznej. [Wojciechowski J., 2002 : 27.] «Незмінного нічого не буває, адже змінюється усе навколо. Завжди необхідно пристосовуватися до того, що змінилося. Це умова, щоби встояти будь- якій інституції, у тому числі й бібліотеці.» [Wojciechowski J., 2002 : 27.]

10 Dostosowanie się do zmian poprzez dyfuzję innowacji jako sposób na przetrwanie? Пристосування до змін через дифузію інновацій як єдиний спосіб щоби встояти?

11

12 Biblioteka Główna UEK Головна бібліотека Економічного університету м. Краків Innowacje niematerialne: oferta spersonalizowanych szkoleń dla grup seminaryjnych: licencjackich, magisterskich, doktoranckich analizy bibliometryczne dla kadry dydaktycznej нематеріальні інновації: пропозиції персоніфікованих навчань для семінарських груп (бакалаврських, магістерських, аспірантів); бібліометричний аналіз для викладацького складу

13 Innowacje niematerialne: kontynuacja baz własnych bibliograficzno-abstraktowych, wzbogacanych o nowe narzędzia informatyczne, pozwalające na analizy bibliometryczne: BAZEKON [gospodarka i nauki społeczne]; DOROBEK [bibliografia naukowa pracowników UEK] ведення власних бібліографічних баз даних, доповнюваних новим ІТ інструментарієм, що дозволяє здійснювати бібліометричні аналізи: BazEkon (економіка і соціальні науки); DOROBEK (наукова бібліографія працівників Економічного університету) нематеріальні інновації :

14

15 Biblioteka Główna UEK Головна бібліотека Економічного університету м. Краків BazEkon [od 1992 r.] = baza, do której rozpisywane są zeszyty naukowe i czasopisma branżowe. Od 2011 roku baza ma nową funkcjonalność "Cytowane przez", która realizuje wyszukiwanie cytowań danego artykułu w przypisach literaturowych innych artykułów zarejestrowanych w bazie. BazEkon (від 1992 р.) – база в яку «розписують» інформацію з фахових наукових праць і журналів. Від 2011 р. база отримала нову функцію «Цитовані наскрізь», яка здійснює пошук цитувань окремої статті у пристатейній бібліографії інших статей, зареєстрованих у базі даних.

16 Biblioteka Główna UEK Головна бібліотека Економічного університету м. Краків Innowacje niematerialne: Zespół ds. Promocji Biblioteki: Dni Otwarte Uczelni, wystawy, mailingi, foldery i gadżety Biblioteki, prowadzenie profilu Biblioteki na Facebook-u Група промоції бібліотеки: Дні відкритих дверей університету, виставки, Інтернет-розсилка інформації, буклети, сувеніри бібліотеки, ведення профілю бібліотеки на Facebook. нематеріальні інновації:

17

18 Innowacje niematerialne: współpraca z Biurem ds. Osób Niepełnosprawnych – wspólne inicjatywy: wystawy podczas Dni Integracji, udział bibliotekarzy w kursie migania dla pracowników UEK [2 bibliotekarzy z egzaminem 3 stopnia z j. migowego] blog na temat wyszukiwania informacji w źródłach elektronicznych нематеріальні інновації: Співпраця з Товариствами людей з особливими потребами – спільні ініціативи: виставки у Дні інтеграції. Блог на тему пошуку інформації в електронних ресурсах.

19

20

21

22

23 Biblioteka Główna UEK Головна бібліотека Економічного університету м. Краків samoobsługowa wrzutnia w technologii RFID Innowacje materialne:матеріальні інновації: автоматизований пункт прийому літератури (з використанням технології RFID)

24

25 Innowacje materialne: udogodnienia dla użytkowników niepełnosprawnych: [ komputery dla słabowidzących i niewidomych użytkowników, lektor, lupy elektroniczne, systemy Keplera do bliży, drukarka brajlowska oraz stanowiska komputerowe z regulowanymi stołami przeznaczone dla osób z dysfunkcją narządu ruchu, tabliczki informacyjne w języku Brajla przed wejściem do każdej agendy] nowoczesny sprzęt komputerowy w Czytelni OIN матеріальні інновації: спеціальні засоби для користувачів з особливими потребами сучасна компютерна техніка у відділі наукової інформації

26

27

28

29 od 2001 r. obsługuje 3 uniwersytety: Biblioteka Tritonia Vaasa, Finlandia Бібліотека Трітонія Вааса. Фінляндія od 2010 r. dodatkowo 2 uczelnie techniczne: а від 2010 р. – ще 2 технічних навчальних заклади - Vaasa University of Applied Sciences - Novia University of Applied Sciences in Vaasa & Pietarsaari. - University of Vaasa - Åbo Akademi University in Vaasa (Turku) - Hanken School of Economics in Vaasa (Helsinki) Від 2001 р. обслуговує 3 університети:

30 Biblioteka Tritonia Vaasa, Finlandia Innowacje niematerialne: Edu-lab laboratorium specjalistów: informacji naukowej, pedagogów oraz informatyków odpowiedzialnych za przygotowanie kursów tradycyjnych i zdalnych dla wszystkich kategorii użytkowników [kursy miesięczne, 3-miesięczne, semestralne, punkty ECTS, poradnia – dyżury dla dydaktyków] Бібліотека Трітонія Вааса. Фінляндія нематеріальні інновації: Edu-lab – лабораторія спеціалістів: наукової інформації, викладачів та інформатиків, відповідальних за підготовку традиційних та віртуальних курсів для усіх категорій користувачів (курси, консультаційний пункт – чергування для викладачів).

31

32 Rezerwacja bibliotekarza na 1 h (indywidualne szkolenie, pomoc w przeszukiwaniu źródeł) biblioteka otwarta 24/7 (nocami – bez pracowników biblioteki). [nielegalne pomieszkiwanie w bibliotece, infrastruktura łazienek pozwala także na wzięcie prysznica] Biblioteka Tritonia Vaasa, Finlandia Резервація бібліотекаря на 1 годину (індивідуальне навчання, допомога у пошуку інформації) Бібліотека відчинена від 24 до 7 (вночі без працівників бібліотеки) (Нелегальне перебування (ночівля) у бібліотеці, санітарна інфраструктура дозволяє прийняти душ). Бібліотека Трітонія Вааса. Фінляндія

33

34 Biblioteka Tritonia Vaasa, Finlandia Innowacje materialne: architektura (nowy gmach z 2001 r.) i struktura przestrzenna obszar wolnego dostępu do zbiorów na terenie całej biblioteki, jedna bramka, self-checki na 4 piętrach, wrzutnia wewnętrzna i zewnętrzna Бібліотека Трітонія Вааса. Фінляндія матеріальні інновації: архітектура (новий будинок з 2001 р.) і структура бібліотечного простору; вільний доступ до фондів усієї бібліотеки, використання RFID на вході, автоматизована книговидача на 4 поверхах, внутрішній і зовнішній автоматизований пункт прийому літератури;

35 sprzęt komputerowy, meble: szafko-wózek zamykany na klucz sale do pracy grupowej – rezerwacja online na 2h kawiarnia Oscar – na terenie Biblioteki компютерна техніка, меблі (шафка-візок, що замикається на ключ) приміщення для групової праці - онлайн резервація на 2 години; кавярня «Оскар» у приміщенні бібліотеки. Biblioteka Tritonia Vaasa, Finlandia Бібліотека Трітонія Вааса. Фінляндія

36

37

38

39

40

41 Biblioteka Główna Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina Головна бібліотека Технічного університету ім. Гедиміна м. Вільнюс

42 Biblioteka Główna Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina Innowacje niematerialne: działania promocyjne baza dorobku naukowego kadry dydaktycznej pełnotekstowa baza prac magisterskich i doktorskich (25 % prac magisterskich z każdej katedry oraz wszystkie rozprawy doktorskie) Головна бібліотека Технічного університету ім. Гедиміна м. Вільнюс нематеріальні інновації: популяризаторська діяльність база даних наукового доробку викладацького складу повнотекстова база магістерських робіт та дисертацій (25 % магістерських робіт від кожної кафедри та усі дисертації)

43 Biblioteka Główna Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina Innowacje niematerialne: program BUS (Biblioteka- Uniwersytet-Student) = baza dla studentów porządkująca literaturę obowiązującą na każdym semestrze studiów poszczególnych kierunków wystawy tematyczne co miesiąc, wernisaże z cateringiem i muzyką na żywo (pianino ) нематеріальні інновації: Програма БУС (Бібліотека – Університет – Студент) база для студентів (книгозабезпечення навчального процесу) раз на місяць тематичні виставки, вернісажі з кетерінгом і живою музикою. Головна бібліотека Технічного університету ім. Гедиміна м. Вільнюс

44

45

46 Biblioteka Główna Wileńskiego Uniwersytetu Technicznego im. Giedymina Innowacje materialne: Pokój Internetowy wyposażony w: osobne wejście na kartę identyfikującą 8 stanowisk komputerowych kanapy, stoliki do pracy zespołowej, aktualne czasopisma popularno-naukowe oraz prasa kobieca telewizor, automat do kawy ubikację i samoobsługową mini-szatnię zewnętrzna wrzutnia Головна бібліотека Технічного університету ім. Гедиміна м. Вільнюс Матеріальні інновації: Інтернет-кімната – окреме приміщення, обладнане: 8 автоматизованими робочими місцями; канапи, столи для групової праці, полки з передплаченими популярно-науковими часописами та жіночою пресою; телевізор, автомат з кавою; туалети та гардероб; зовнішній пункт повернення літератури

47

48

49

50 WNIOSKI Innowacyjność biblioteki naukowej ukierunkowana na: współpracę z decydentami: integrację z naukowcami – podniesienie prestiżu poprzez ofertę szkoleń, kursów, analizy cytowań, bazy danych, organizowanie wydarzeń kulturalnych, oswajanie miejsca; Висновки Інноваційність наукової бібліотеки скеровується на: співпрацю з основним складом внз: інтеграцію з науковцями – піднесення престижу шляхом організації курсів, тренінгів, аналізу цитувань, створення баз даних, організацію культурних заходів, освоювання простору;

51 studentów: udogodnienia organizacyjne, otwieranie dostępu do zbiorów, podnoszenie standardów udostępniania, sprzęt + pomieszczenia, także wydarzenia pozostałych użytkowników: Tritonia Library – bogactwo oferty otwartej dla każdego pracowników bibliotek: ? Innowacje technologiczne i organizacyjne студентів: організація зручних умов, відкриття доступу до фондів, піднесення стандартів обслуговування, обладнання+приміщення, організація різних подій; для інших користувачів: у бібліотеці Трітонія – цілий спектр пропонованих послуг для кожного користувача; для працівників бібліотек: технологічні та організаційні інновації.

52 WNIOSKI Innowacje są możliwe pod warunkiem, że Biblioteka: zna swoich użytkowników zapewnia przywództwo pozostaje zdolna do adaptacji wobec ciągle zmieniającego się otoczenia. Innovations in Science and Technology Libraries (rev. by) Michael Scott. Journal of the Medical Library Association : JMLA July; 93(3): 405–406. Висновки Інновації можливі, за умови, коли бібліотека: знає своїх користувачів забезпечує лідерство здатна до адаптації в умовах неперервних змін оточуючого середовища.

53 WNIOSKI Innowacje wspomagają proces integracji biblioteki z otoczeniem bliższym. Stopień dyfuzji innowacji w międzynarodowym środowisku bibliotek naukowych rzutuje na przyszłość tych instytucji: ich rangę i dalszy kierunek rozwoju. Висновки Інновації допомагають інтеграції бібліотеки в навколишнє середовище. Ступінь дифузії інновацій у міжнародному середовищі наукових бібліотек проектується на їхнє майбутнє: підвищення рангу і дальші напрямки розвитку.

54 Dziękujemy za uwagę


Pobierz ppt "Integracja biblioteki naukowej z najbliższym otoczeniem poprzez zastosowanie innowacji Інтеграція наукової бібліотеки в університетське середовище з використанням."

Podobne prezentacje


Reklamy Google